# Naziv Opština Entitet Status Telefon Email WWW #
Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Banja Luka RS Aktivno 051 246 500 info@elprenos.ba Link
JP Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka Banja Luka RS U stečaju
Jelšingrad a.d. fabrika alatnih mašina Banja Luka Banja Luka RS Privatizovano
JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Banja Luka RS Aktivno 051 246 093 kontakt@postesrpske.com info@postesrpske.com Link
Čajavec Profesionalna el.mehanika a.d. Banja Luka Banja Luka RS Likvidacija
Čajavec Mjerno detektorski uređaji a.d. Banja Luka Banja Luka RS Likvidacija
JP Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banja Luka Banja Luka RS Nepoznato 051 313 056
JP Poslovna zona a.d. Banja Luka Banja Luka RS Aktivno 051 450 104; 051 450 137 info@poslovnazona.biz Link
JP Kosmos a.d. Banja Luka Banja Luka RS Aktivno 051 211 477; 051 211 538 office@kosmos.ba Link
JK a.d. Gradsko groblje Banja Luka Banja Luka RS Aktivno 051 214 107 uprava@ggroblje.com Link
JP Autoputevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka Banja Luka RS Aktivno 051 233 680; 051 233 670 info@autoputevirs.com Link
Čajavec Telekomunikacije i elektronika a.d. Banja Luka Banja Luka RS Likvidacija
JP Krajinapetrol a.d. Banja Luka Banja Luka RS Aktivno 051 212 910 krajinapetrol@blic.net Link
Toplana a.d. Banja Luka Banja Luka RS Aktivno 051 336 111 Link
JP ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka Banja Luka RS Aktivno 051 246 302; 051 246 300 direkcija@elektrokrajina.com Link
Čajavec Specijalni uređaji a.d. Banja Luka Banja Luka RS Likvidacija
JP Pruga-Srnetica-Mliništa-Šipovo, Banja Luka Banja Luka RS Likvidacija
JP Poslovni prostor a.d. Banja Luka Banja Luka RS Nepoznato
JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka Banja Luka RS Aktivno 051 334 500 info@putevirs.com Link
JP Aquana d.o.o. Banja Luka Banja Luka RS Aktivno 051 228 400; 051 231 410 info@aquana.ba Link
JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Banja Luka RS Aktivno 051 339 800 rtrs@rtrs.tv Link
Čajavec Prostorna tehnika a.d. Banja Luka Banja Luka RS Likvidacija
JP Industrijske plantaže AD Banja Luka Banja Luka RS Aktivno 051 450 217; 051 450 261 info@industrijskeplantaze.com ind-plan@teol.net Link
JP GAS-RES d.o.o. Banja Luka Banja Luka RS Aktivno 051 229 970 info@gasres.com Link
Zavod distrofičara a.d. Banja Luka Banja Luka RS Likvidacija
JP Nikola Tesla d.o.o. Banja Luka Banja Luka RS Nepoznato
JP DEP-OT d.o.o. Banja Luka Banja Luka RS Aktivno 051 258 320 depot@teol.net Link
Vodovod a.d. Banja Luka Banja Luka RS Aktivno 051 212 316; 051 212 480 info@vodovod-bl.com Link
JP Lutrija Republike Srpske a.d. Banja Luka Banja Luka RS Aktivno 051 432 700; 051 430 500 info@lutrijars.com Link
JP Veterinarsko stočarski centar a.d. Banja Luka Banja Luka RS Aktivno 051 313 067 vsc@spinter.net Link
JP Toplana d.o.o. Banovići Banovići F BIH Aktivno Link
Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Banovići F BIH Aktivno 035 870 600; 035 871 087 kontakt@rmub.ba Link
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Banovići F BIH Aktivno 387 35 875 339 kanalizacija.ban@bih.net.ba Link
JP Komunalno d.o.o. Banovići Banovići F BIH Aktivno 035 875 355 Link
JP Turizam Banovići d.o.o. Banovići Banovići F BIH Likvidacija
JP Vodovod d.o.o. Berkovići Berkovići RS Nepoznato 059 860 167
JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać Bihać F BIH Aktivno 037 221 528 info@nationalpark-una.ba Link
JP Centar upravljanja otpadom REG - DEP d.o.o. Bihać Bihać F BIH Nepoznato
JP Aerodrom Bihać d.o.o. Bihac Bihać F BIH Aktivno 037 222 220
JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Bihać F BIH Aktivno 037 228 409 ? usnkrajina@usnkrajina.com.ba; usnovine@bih.net.ba Link
JP Veterinarska stanica d.o.o. Bihać Bihać F BIH Aktivno 037 311 976; 037 311 959 vvet.stanica@bih.net.ba
JP Vodovod d.o.o. Bihać Bihać F BIH Aktivno 037 318 250 vodovod@vodovod-bihac.ba Link
JKP Komrad d.o.o. Bihać Bihać F BIH Aktivno 037 318 018 komrad@komrad-bihac.ba; vid.santic@komrad-bihac.ba Link
JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać Bihać F BIH Aktivno 037 223 770 info@radiobihac.com; anita.piralic@radiobihac.com Link
JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Bihać F BIH Aktivno 037 222 701; 037 222 705 rtvuskm@bih.net.ba; desk@rtvusk.ba; direktor.rtvusk@rtvusk.ba Link
JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina Bijeljina RS Aktivno 055 202 004; 055 202 905 biljana.markovic@orao.aero Link
JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina Bijeljina RS Aktivno 055 226 700 elektrobn@elektrobijeljina.com Link
Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Bijeljina RS Aktivno 055 226 460 office@bnvodovod.com Link
Vodoprivredno preduzeće Semberija a.d. Bijeljina Bijeljina RS Nepoznato Link
JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Bijeljina RS Aktivno 0055 208 085 office@dirgbn.com Link
JKP Gradsko groblje d.o.o. Bijeljina Bijeljina RS Aktivno 055 490 445 gradskogrobljebn@gmail.com Link
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Bijeljina RS Aktivno 055 211 640 gradskatoplana@teol.net Link
JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Bijeljina RS Aktivno 055 224 830 ekodep@spinter.net Link
Komunalac a.d. Bijeljina Bijeljina RS Aktivno 055 210 147 info@komunalacbn.com Link
JP Fabrika šećera Bijeljina a.d. Velika Obarska Bijeljina RS U stečaju
JIP Semberija i Majevica Bijeljina Bijeljina RS Aktivno 055 419 401; 055 209 213 marketing@semberskenovine.ba semberskebn@gmail.com Link
Sava Prehrambena industrija a.d. Bijeljina Bijeljina RS Privatizovano
JP Prečistač otpadnih voda d.o.o. Bileća Bileća RS Nepoznato 066 512 459 Link
JP Vodovod a.d. Bileća Bileća RS Aktivno Link
JP Bilećastan Bileća Bileća RS Nepoznato 059 370 482
JP Komus a.d. Bileća Bileća RS Aktivno 059 380 777
JP Radio Bosanska Krupa društvo s ograničenom odgovornošću Bosanska Krupa Bosanska Krupa F BIH Aktivno 037 471 111 radiobk@bih.net.ba Link
JP Veterinarska stanica Bosanska Krupa Bosanska Krupa F BIH Aktivno
JKP 10. JULI d.o.o. Bosanska Krupa Bosanska Krupa F BIH Aktivno 037 471 070
Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac Bosanski Petrovac F BIH Aktivno savojovanic@yahoo.com Link
JP Veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac Bosanski Petrovac F BIH Aktivno
JP Veterinarska stanica d.o.o. Bosansko Grahovo Bosansko Grahovo F BIH Aktivno
JKP Grahovo d.o.o. Bosansko Grahovo Bosansko Grahovo F BIH U stečaju
Gradska čistoća a.d. Bratunac Bratunac RS Aktivno
Tehnički remont a.d. Bratunac Bratunac RS Privatizovano
JP Rad a.d. Bratunac Bratunac RS Aktivno 056 410 657 Link
JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Brčko Distrikt BiH BD Aktivno 049 217 803 marinko.viljusic@lukabrcko.ba Link
JP Komunalno Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Brčko Distrikt BiH BD Aktivno 049 217 255 info@komunalno.ba Link
Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Brčko Distrikt BiH BD Aktivno 049 490 151 miroslavmiskic@putevibrcko.ba Link
JP Radio Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Brčko Distrikt BiH BD Aktivno 049 216 610 direktor@radiobrcko.ba Link
JP Komunalno d.o.o. Breza Breza F BIH Aktivno 032 783 491 jpkbreza@gmail.com Link
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza Breza F BIH Aktivno 032 783 581 info@rmubreza.ba Link
JP Veterinarska stanica d.o.o. Breza Breza F BIH Aktivno
KP Vodovod i kanalizacija a.d. Brod Brod RS Likvidacija 053 610 230 info@vodovodbrod.com vodovodbrod@teol.net Link
JP Gradska toplana Brod Brod RS Zaključen stečaj 053 611 612
JKP KOMVOD a.d. Brod RS Aktivno 053 610 230 komvod@komvod.com Link
Bromet a.d. Brod Brod RS Likvidacija
KP Komunalac a.d. Brod Brod RS Likvidacija 053 621 350
JP Radio Brod d.o.o. Brod Brod RS Aktivno
Sava d.o.o. Brod Brod RS Likvidacija
Akcionarsko društvo za proizvodnju i snabdijevanje parom i toplom vodom Grijanje Brod Brod RS Zaključen stečaj 053 610 008
JP za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve d.o.o. Bugojno Bugojno F BIH Aktivno
JP Radio i televizija Bugojno d.o.o. Bugojno Bugojno F BIH Aktivno 030 251 610; 030 251 231 direktor@rtvbugojno.ba; info@rtvbugojno.ba Link
Binas d.d. Bugojno Bugojno F BIH Aktivno 030 251 148; 030 254 830 direktor@binas.com.ba; binasdd@binas.com.ba Link
Javno komunalno uslužno preduzeće Čistoća d.o.o. Bugojno Bugojno F BIH Aktivno 030 256 856 mail@cistocabugojno.ba Link
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bugojno Bugojno F BIH Aktivno 030 251 182
JP Radio Busovača d.o.o. Busovača Busovača F BIH Aktivno 063 905 127; 030 735 007 direktor@radio-busovaca.com Link
JKP Komunalac d.o.o. Busovača Busovača F BIH Aktivno 030 735 030; 063 661 773 jkpbusovaca@yahoo.com Link
JKP Komb d.o.o. Bužim Bužim F BIH Aktivno
JP Informativno-kulturni centar Bužim p.o. - u likvidaciji Bužim F BIH Likvidacija 037 410 262
JP Veterinarska stanica d.o.o. Bužim Bužim F BIH Ne postoji više
JKP Vrelo-Čajniče d.o.o. Čajniče Čajniče RS Nepoznato 058 315 788; 058 315 789
JP Športsko središte Čapljina d.o.o. Čapljina Čapljina F BIH Nepoznato 036 807214; 063 359444 Link
JP Radiopostaja Čapljina d.o.o. Čapljina Čapljina F BIH Aktivno 036 805 636 radiopostajacapljina@gmail.com Link
JKP Čapljina d.o.o. Čapljina Čapljina F BIH Aktivno 036 806 124; 036 805 546 info@jkpcapljina.ba Link
JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina Čapljina F BIH Aktivno 036 814 716 info@hutovo-blato.ba; nikola.zovko.karaotok@tel.net.ba Link
JP Agencija za razvoj Cazin d.o.o. Cazin - u likvidaciji Cazin F BIH Likvidacija
JKP Vodovod d.o.o. Cazin Cazin F BIH Aktivno Link
JKP Čistoća d.o.o. Cazin Cazin F BIH Aktivno 037 512 735 info@cistoca.ba Link
JP Radio-Televizija d.o.o. Cazin Cazin F BIH Aktivno 037 514 048; 061 476 320 rtvcazin@rtvcazin.ba Link
JP Veterinarska stanica d.o.o. Cazin Cazin F BIH Aktivno 037 516 056 veterinarskastanica.cazin@bih.net.ba Link
JKP Čistoca d.o.o. Čelić Čelić F BIH Aktivno 035 668 001 javno.preduzece@bih.net.ba Link
JP Veterinarska stanica d.o.o. Čelić Čelić F BIH Aktivno 035 660 141
Čistoća i zelenilo a.d. Čelinac Čelinac RS Aktivno 051 555 035
Vodovod a.d. Čelinac Čelinac RS Aktivno 051 555 460
JP Gradsko grijanje a.d. Čelinac Čelinac RS Aktivno
Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Centar Sarajevo F BIH Aktivno 033 667 499; 033 225 972 info@saputevi.ba; natasa.fazlic@saputevi.ba Link
Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Centar Sarajevo F BIH Aktivno 033 483 020 press@lutrijabih.ba; marketing@lutrijabih.ba Link
Hidrogradnja d.d. Sarajevo-u stečaju Centar Sarajevo F BIH U stečaju 033 781 610 hidrogradnja@hidrogradnja.ba Link
KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo Centar Sarajevo F BIH Aktivno 033 226 614; 033 229 990;033 201 203; 033 211 016 info@skenderija.ba amer.k@skenderija.ba Link
JP Zadrugar d.d. Sarajevo Centar Sarajevo F BIH Nepoznato
KJP ZOI-84 Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo Centar Sarajevo F BIH Aktivno 033 212 035; 033 276 210 kabinet@zoi84.ba; marketing@zoi84.ba Link
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Centar Sarajevo F BIH Aktivno 033 724 220 direkcija@bh-gas.ba Link
Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Centar Sarajevo F BIH Aktivno 033 214 278 protokol@terminali.ba Link
JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Centar Sarajevo F BIH Aktivno 033 251 120 kabinet@zfbh.ba; info@zfbh.ba Link
Energoinvest-Comet d.d. Sarajevo Centar Sarajevo F BIH Aktivno 033 767 180
JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Centar Sarajevo F BIH Aktivno 033 250 370; 033 563 450 info@jpcfbih.ba Link
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Centar Sarajevo F BIH Aktivno 033 214 164; 033 560 560 info@park.ba Link
JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Centar Sarajevo F BIH Aktivno 033 873 027 office@fcs.ba Link
Union banka d.d. Sarajevo Centar Sarajevo F BIH Aktivno 033 561 000 info@unionbank.ba Link
Bosansko-Hercegovačka željeznička javna korporacija Centar Sarajevo F BIH Aktivno 033 658 148 bhzjk@bih.net.ba; info@bhzjk.ba Link
Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo Centar Sarajevo F BIH Aktivno 033 279 150 info@rvp.ba Link
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Centar Sarajevo F BIH Aktivno 033 219 172 info@sarajevo-sume.ba Link
Holding preduzeće Putevi BiH dioničko društvo sa potpunom odgovornošću (p.o.) Sarajevo Centar Sarajevo F BIH Aktivno 033 667 716 Link
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Centar Sarajevo F BIH Aktivno 033 727 477; 033 727 478 kabinet@posta.ba Link
Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Centar Sarajevo F BIH Aktivno https://www.bhtelecom.ba/organizacija-i-upravljanje/#poslovni_kontakti kabinet@bhtelecom.ba Link
JP Broting d.o.o. za inžinjering organizacija javnih usluga i radova Čitluk Čitluk F BIH Aktivno 036 640 063 broting@tel.net.ba Link
JP Broćanac d.o.o. Čitluk Čitluk F BIH Aktivno 036 640 283; 036 640 284; 036 642 507 Link
Komunalac a.d. Derventa Derventa RS Aktivno 053 333 466 Link
Trgopromet a.d. Derventa Derventa RS U stečaju
Toplana a.d. Derventa Derventa RS Likvidacija 053 339 412
JP Derventski list i Radio Derventa d.o.o. Derventa Derventa RS Aktivno 053 332 283; 053 312 050 derventskilist@gmail.com derventskilist.redakcija@gmail.com Link
JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Doboj RS Aktivno 053 209 700; 053 209 711 info@elektrodoboj.net Link
JP Radio televizija Doboj d.o.o. Doboj Doboj RS Aktivno Link
Gradska toplana a.d. Doboj Doboj RS Aktivno 053 241 539; 053 241 536 info@gradskatoplana.ba Link
JP Poljoprivredni zavod Doboj a.d. Doboj Doboj RS Nepoznato
JP Regionalna deponija Doboj d.o.o. Doboj Doboj RS Aktivno Link
JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Doboj RS Aktivno 053 241 368 kabinet@zrs-rs.com Link
JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada Doboj d.o.o. Doboj Doboj RS Aktivno 053 208 611 dirgdoboj@gmail.com Link
Vodovod a.d. Doboj Doboj RS Aktivno 053 241 312 office@vodovod-doboj.com vodovod.doboj@teol.net Link
JKP Čisto d.o.o. Doboj Istok Doboj Istok F BIH Aktivno 035 777 777 info@cisto .ba Link
JP Veterinarska stanica d.o.o. Doboj Istok Doboj Istok F BIH Aktivno Link
JKP Vis d.o.o Doboj Jug Doboj Jug F BIH Aktivno 032 699 390
JKP Komunalac Dobretići Dobretići F BIH Aktivno
JKP Vodovod i kanalizacija Dobretići d.o.o. Dobretići Dobretići F BIH Aktivno
Javno komunalno i uslužno preduzeće Čistoća d.o.o. Donji Vakuf Donji Vakuf F BIH Nepoznato 030 205 554
JP Radio-televizija Donji Vakuf d.o.o. Donji Vakuf Donji Vakuf F BIH Aktivno 030 201 480 info@radiodonjivakuf.com.ba Link
Šumskogospodarsko društvo Srednjobosanske šume / Šumskoprivredno društvo Šume Središnje Bosne d.o.o. Donji Vakuf Donji Vakuf F BIH Aktivno 030 270 735; 030 206 643 info@sumesbk.ba Link
JKP Gradina d.o.o. Donji Vakuf Donji Vakuf F BIH Aktivno 030 205 591; 030 201 134 Link
JP Radio stanica Drvar društvo s ograničenom odgovornošću Drvar Drvar F BIH Aktivno 034 820 158; 034 820 202
JP Gradsko groblje d.o.o. Drvar Drvar F BIH Likvidacija
JP Pogrebno d.o.o. Drvar Drvar F BIH Nepoznato
JP Komunalac Drvar d.o.o. Drvar Drvar F BIH Aktivno 034 819 753; 034 820 064 komunalacdrvar@gmail.com Link
JP VET-DRVAR d.o.o. Drvar Drvar F BIH Aktivno
JKP UŠĆE d.o.o. Foča-Ustikolina Foča (FBiH) F BIH Aktivno 038 518 564 jkpusce@hotmail.com
JKP Izvor Foča Foča (FBiH) F BIH U stečaju
KP Komunalac a.d. Foča Foča (RS) RS Aktivno 058 210 157
Rudnik mrkog uglja Miljevina Foča (RS) RS Privatizovano
Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča Foča (RS) RS Aktivno Link
JKP Šćona d.o.o. Fojnica Fojnica F BIH Aktivno 030 831 229, 030 544 171 scona@bih.net.ba Link
JP ZP Rudnik i termoelektrana Gacko a.d. Gacko Gacko RS Aktivno 059 472 222 info@ritegacko.com Link
JP Vodovod a.d. Gacko Gacko RS Aktivno 059 471 147 Link
JP Komus a.d. Gacko Gacko RS Aktivno 059 464 703 Link
JP Komunalac Glamoč d.o.o. Glamoč F BIH Aktivno
JP Veterinarska Stanica d.o.o. Glamoč Glamoč F BIH Aktivno 063 412 575; 063 851 442
Unis Ginex d.d. Goražde Goražde F BIH Aktivno 038 221 251 ginexinfo@bih.net.ba Link
JP (JU) Sportsko-kulturno-privredni centar d.o.o. Goražde Goražde F BIH Likvidacija sportkpc@bih.net.ba Link
JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Goražde F BIH Aktivno 038 221 522; 038 221 200; 038 223 951; 038 221 556 rtvbpk@bih.net.ba Link
6.Mart JP za komunalne djelatnosti d.o.o. Goražde Goražde F BIH Aktivno 038 221 126
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Goražde F BIH Aktivno 038 221 040 bpkshume@bih.net.ba Link
JP Veterinarska stanica Goražde Goražde F BIH Aktivno 038 221 102 vet.stanicagorazde@bih.net.ba
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Gornji Vakuf - Uskoplje F BIH Aktivno 030 265 422
JKP Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Gornji Vakuf - Uskoplje F BIH Aktivno 030 266 789
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Gornji Vakuf - Uskoplje F BIH Aktivno 030 253 026 rudnik.gracanica@bih.net.ba Link
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica Gračanica F BIH Aktivno 035 702 007; 035 706 012; 035 706 062 vod.kan@bih.net.ba Link
JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Gračanica F BIH Aktivno 035 703 381 info@komus.ba; komusgracanica@bih.net.ba Link
JP Veterinarska stanica d.o.o. Gračanica Gračanica F BIH Aktivno 035 705 236 jpvsgracanica@outlook.com
JP Komunalac d.d. Gradačac Gradačac F BIH Aktivno 035 817 219 info@komunalac.ba Link
JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Gradačac F BIH Aktivno 035 817 407
JP Parkinzi d.o.o. Gradačac Gradačac F BIH Aktivno 035 816 136 info@parkinzi.ba Link
JP Veterinarska stanica Gradačac d.o.o. Gradačac F BIH Ne postoji više
JP Protivgradna preventiva Republike Srpske a.d. Gradiška Gradiška RS Aktivno 051 825 262 Link
INGA a.d. Gradiška Gradiška RS Likvidacija
JP Sportski centar Servitium Gradiška Gradiška RS Nepoznato
JP Fabrika stočne hrane AD Nova Topola Gradiška RS U stečaju 051 791 194
KP Vodovod a.d. Gradiška Gradiška RS Aktivno 051 813 157 vodovod@gradiska.com
JP Radio Gradiška Gradiška RS Aktivno 051 814 900 radiogradiska@gmail.com Link
Vodoprivredno društvo Sava a.d. Gradiška Gradiška RS Likvidacija
KP Gradska čistoća a.d. Gradiška Gradiška RS Aktivno 051 813 225 gradskacistoca@gradiska.com Link
KP Toplana a.d. Gradiška Gradiška RS Aktivno 051 816 264 info@ieegroup.net Link
JP Veterinarska stanica d.o.o. Grude Grude F BIH U stečaju
JP Komunalno d.o.o. Grude Grude F BIH Aktivno 039 662 142 komunalno_grude@tel.net.ba Link
Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići F BIH Aktivno 033 420 324 uprava@trz.ba; info@trz.ba Link
JKP Komunalac d.o.o. Hadžići Hadžići F BIH Aktivno 033 420 346; 033 420 192 info@jkpkomunalac.ba Link
JKP Javor d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak RS Likvidacija 057 557 285; 065 581 207
JKP Kraljeva gora d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak RS Aktivno 057 557 370 kraljevagora@gmail.com
JP Radio Visočnik Han Pijesak Han Pijesak RS Nepoznato
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo-Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža F BIH Aktivno 033 779 620 eldis@bih.net.ba Link
KJP Poljoprivredno Dobro Butmir d.o.o. Sarajevo Ilidža F BIH Aktivno 033 621 286 pdbutmir@hotmail.com; kabinetdirektora@pdbutmir.com Link
JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo - u stečaju Ilidža F BIH U stečaju
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Ilidža F BIH Aktivno 033 289 200; 033 289 203 direkcija@sarajevo-airport.ba Link
JP za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Opcine Ilidža Ilidža Ilidža F BIH Aktivno 033 429 360 amina.zolj@jpilidza.ba Link
KJP Veterinarska stanica Sarajevo d.o.o. Sarajevo Ilidža F BIH Aktivno 033 770 350; 033 770 351 vetstanicasa@bih.net.ba Link
Unis-Group d.o.o. Ilidža Ilidža F BIH Aktivno 033 778 850 info@unisgroup.ba Link
JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Ilijaš F BIH Aktivno 033 400 024 info@vodostan.ba Link
JKP Komil d.o.o. Istočna Ilidža Istočna Ilidža RS Aktivno
JP Autobuska stanica Istočno Sarajevo d.o.o. Istočna Ilidža Istočna Ilidža RS Aktivno
JKP Toplane d.o.o. Istočna Ilidža Istočna Ilidža RS Aktivno
JKP Glog d.o.o. Istočni Stari Grad Istočni Stari Grad RS Aktivno 057 265 127 jkpglog@yahoo.com
JP Radio i televizija Istočno Sarajevo Istočno Novo Sarajevo RS U stečaju
KP Sveti Marko a.d. Istočno Sarajevo Istočno Novo Sarajevo RS Aktivno 057 321 310 svetimarko_is@teol.net Link
Energoinvest a.d. Istočno Novo Sarajevo Istočno Novo Sarajevo RS Likvidacija
FAMOS - Fabrika motora Sarajevo a.d. Istočno Sarajevo Istočno Novo Sarajevo RS Likvidacija famos1@teol.net
KP Vodovod i kanalizacija a.d. Istočno Sarajevo Istočno Novo Sarajevo RS Aktivno 057 342 742; 057 340 249 kontakt@vikis.info vik@teol.net Link
Fabrika specijalnih transmisija a.d. Istočno Sarajevo Istočno Novo Sarajevo RS Likvidacija
KP Rad a.d. Istočno Sarajevo Istočno Novo Sarajevo RS Aktivno 057 340 807
Fabrika specijalnih vozila a.d. Istočno Sarajevo Istočno Novo Sarajevo RS Likvidacija
JP ZD Istraživačko razvojni centar elektroenergetike AD Istočno Sarajevo Istočno Novo Sarajevo RS Aktivno 057 340 316 irce@teol.net Link
Toplane - INS a.d. Istočno Sarajevo Istočno Novo Sarajevo RS Aktivno 057 340 610 toplane@teol.net
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Istočno Novo Sarajevo RS Aktivno 057 340 046; 057 340 047 info@zunsrs.com Link
JP Radiotelevizija Jablanica d.o.o. Jablanica Jablanica F BIH Aktivno 036 752 850 rtv.jab@bih.net.ba Link
JP Sportski centar Jablanica d.o.o. Jablanica Jablanica F BIH Aktivno 036 752 522 sportski.centar2017@hotmail.com Link
JKP Jablanica d.d. Jablanica F BIH U stečaju 036 752 378 javnokom@bih.net.ba
Društvo za eksploataciju i obradu ukrasnih kamena i mermera GRANIT d.d. Jablanica Jablanica F BIH U stečaju 036 752 367 granitjablanica@bih.net.ba Link
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Jajce Jajce F BIH Aktivno Link
JP Radio televizija Jajce Jajce F BIH Aktivno 030 659 872 rtvjajce@tel.net.ba Link
JKP Čistoća i zelenilo Jajce d.o.o Jajce F BIH Aktivno 030 656 149; 030 658 033; 063 365 745
KP Sinjakovo a.d. Jezero Jezero RS Nepoznato
JP Vodokom d.o.o. Kakanj Kakanj F BIH Aktivno 032 557 950 vodokom@bih.net.ba Link
JP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Grijanje d.o.o. Kakanj Kakanj F BIH Aktivno 032 554 838; 062 763 286 info@grijanje.co.ba Link
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj Kakanj F BIH Aktivno 032 553 640 kabinet@rmukakanj.ba Link
JP za upravljanje i korištenje sportskih objekata Kakanj-Sport d.o.o. Kakanj Kakanj F BIH Likvidacija
JP Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Kalesija Kalesija F BIH Aktivno 035 630 488 vodovodkalesija@gmail.com Link
JP Veterinarska stanica d.o.o. Kalesija Kalesija F BIH Aktivno
JKP Rad d.o.o. Kalinovik Kalinovik RS Aktivno
JKP Gradina d.o.o. Kalinovik Kalinovik RS Likvidacija
JPKD Komunalno d.o.o. Kiseljak Kiseljak F BIH U stečaju
JP Veterinarska stanica d.o.o. Kiseljak Kiseljak F BIH Aktivno
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kiseljak Kiseljak F BIH Aktivno 030 879 127; 030 879 129 jp.vik.kiseljak@gmail.com Link
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Kladanj F BIH Aktivno 035 621 212 jpsumetk@bih.net.ba Link
JP Komunalac dionicko društvo Kladanj Kladanj F BIH Aktivno 035 621 310
JP Karaula d.o.o. za turizam, proizvodnju i usluge Kladanj F BIH Aktivno 035 622 210; 062 333 343 karaula.kladanj@bih.net.ba; karaula.kladanj@gmail.com; jpkaraula@gmail.com Link
JKP Rad d.o.o. Ključ Ključ F BIH Aktivno 037 661 226 radkljuc@bih.net.ba Link
JP Veterinarska stanica d.o.o. Ključ Ključ F BIH Aktivno
JP Radio Ključ d.o.o. Ključ Ključ F BIH Aktivno 037 660 049 radioklj@bih.net.ba Link
JP Ukus d.o.o. Ključ Ključ F BIH U stečaju 037 661 082 ; 037 661 093 ukus.kljuc@bih.net.ba Link
KP Cvrcka a.d. Kneževo Kneževo RS Aktivno
JKP Vodovod d.o.o. Kneževo Kneževo RS Aktivno
JP Radio Kneževo Kneževo RS Nepoznato
JP Narodni univerzitet Kneževo Kneževo RS Aktivno
Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Konjic F BIH Aktivno 036 726 209 prenj@bih.net.ba Link
JKP Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic Konjic F BIH Aktivno 036 727 576; 036 727 469
Privredno društvo za eksploataciju i preradu minerala Rudar d.d. Konjic Konjic F BIH Ne postoji više
Igman d.d. Konjic Konjic F BIH Aktivno 036 726 276; 036 281 206 djahid.muratbegovic@igman.co.ba; ajdin.tinjak@igman.co.ba Link
JP Radio Kostajnica Kostajnica RS Aktivno 052 663 244; 052 664 240 radio-kostajnica@hotmail.com Link
KP Komunalno a.d. Kostajnica Kostajnica RS Aktivno 052 663 180 komunalno.kp@gmail.com
JP Banijapromet Kostajnica Kostajnica RS Aktivno
Proizvodnja kože obuće galanterije i samoljepljivih traka Proleks a.d. Kotor Varoš Kotor Varoš RS Likvidacija
KP Bobas a.d. Kotor Varoš Kotor Varoš RS Aktivno 051 783 119; 051 784 063 jkp.bobas@blic.net Link
Komunalac a.d. Kozarska Dubica Kozarska Dubica RS Aktivno 052 424 820 info@komunalacad.com Link
JP Hemijska prerada kukuruza AD Kozarska Dubica Kozarska Dubica RS Aktivno 052 443 861 hip-eks@teol.net hpk@mediaproline.net Link
Drvno-industrijsko preduzeće Kozara a.d. Kozarska Dubica Kozarska Dubica RS Privatizovano
JP Centar za informisanje i kulturu Kozarska Dubica Kozarska Dubica RS Aktivno 052 416 630; 052 416 442 redakcija@rtv-kd.com direktor@rtv-kd.com Link
Vodovod a.d. Kozarska Dubica Kozarska Dubica RS Aktivno 052 419 951; 052 419 950 info@vodovodkd.com Link
JKP Kostajnica d.o.o. Kreševo Kreševo F BIH Aktivno 030 806 233 jkpkostajnica@gmail.com Link
JKP Vojskova d.o.o. Krupa na Uni Krupa na Uni RS U stečaju
KP Komunalac d.o.o. Kupres Kupres (FBiH) F BIH Nepoznato
Šumsko gospodarsko društvo Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres Kupres (FBiH) F BIH Aktivno 034 274 801 info@hbsume.ba Link
JKP kupres d.o.o. Kupres Kupres (FBiH) F BIH Aktivno 034 274 381 info@komunalno-kupres.com; administracija@komunalno-kupres.com Link
JP Veterinarska stanica d.o.o. Kupres Kupres (FBiH) F BIH Ne postoji više
JP Radio Kupres d.o.o. Kupres Kupres (FBiH) F BIH Aktivno 034 274 866 marketing@kupreskiradio.com Link
JKP Komunalac a.d. Laktaši Laktaši RS Aktivno 051 530 195; 051 535 580 info@komunalacad.net Link
JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Laktaši RS Aktivno 051 535 211; 051 535 216 headoffice@bnx.aero jelka.kalaba@bnx.aero Link
KP Budućnost a.d. Laktaši Laktaši RS Aktivno 051 532 072; 051 530 645 info@kpbuducnost.com Link
JP Li-Čistoća d.o.o. Livno F BIH Aktivno 034 203 513
JP Veterinarska stanica d.o.o. Livno Livno F BIH Aktivno 034 202 007, 034 202 903
JP Komunalno d.o.o. Livno Livno F BIH Aktivno 034 201 778 komunalno.livno@tel.net.ba Link
JP Radio-televizija Livno d.o.o Livno Livno F BIH Aktivno 034 202 804; 034 201 888 Link
JP Rudnici ugljena Tušnica d.o.o. Livno Livno F BIH Aktivno
JP Vodovod d.o.o. Ljubinje Ljubinje RS Nepoznato 059 621 360
JP Gradska čistoća d.o.o. Ljubinje Ljubinje RS Nepoznato
JP Kanalizacija i čistoća d.o.o. Ljubinje Ljubinje RS U stečaju
Vodoprivreda Ljubuški p.o. Ljubuški Ljubuški F BIH Aktivno
JP Radio Ljubuški d.o.o. Ljubuški Ljubuški F BIH Aktivno 039 831 930; 039 832 736 ; 063 334 455 hrlj@tel.net.ba Link
JP Veterinarska stanica Ljubuški d.o.o. Ljubuški Ljubuški F BIH Ne postoji više
JKP Ljubuški d.o.o. u stečaju Ljubuški Ljubuški F BIH U stečaju Link
JP Parkovi d.o.o. Ljubuški Ljubuški F BIH Aktivno 039 832 340 parkovi.ljubuski@gmail.com Link
JKP Čistoća d.o.o. Lopare Lopare RS Aktivno
JKP Ekokom Lopare Lopare RS U stečaju 055 650 418
JP Veterinarska stanica d.o.o. Lukavac Lukavac F BIH Aktivno 035 576 200; 062 339 200 veterinarskalukavac@gmail.com Link
JP Rad Lukavac Lukavac F BIH Aktivno 035 555 096 info@jpradlukavac.ba Link
JP Veterinarska stanica d.o.o. Maglaj Maglaj F BIH Aktivno 032 603 409?
Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj Maglaj F BIH Aktivno 032 603 523 kjddoomaglaj@bih.net.ba
Komunalno a.d. Milići Milići RS Aktivno 056 741 128
JP Srpski kulturni centar d.o.o. Modriča Modriča RS Nepoznato
JP Mosport Mostar Mostar F BIH Aktivno
MI SOKO Proizvodnja opreme d.d. Mostar Mostar F BIH U stečaju
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Mostar F BIH Aktivno 036 395 000 press@hteronet.ba Link
JP Parkovi Mostar p.o. Mostar F BIH Aktivno 036 320 312 Link
JP Toplana Mostar p.o. Mostar F BIH U stečaju
Dioničko društvo Ceste Mostar Mostar F BIH Aktivno 036 397 310 ceste.tajnica@tel.net.ba Link
J.P. Šume Hercegovačko-neretvanske d.o.o. Mostar Mostar F BIH Aktivno
JP Deponija d.o.o. Mostar Mostar F BIH Aktivno 036 576 370; 036 576 332 info@jpdeponija.ba; abdurahman.becirovic@jpdeponija.ba Link
JP Mostar parking d.o.o. Mostar Mostar F BIH Aktivno 036 558 805 Link
JP Komunalno d.o.o. Mostar Mostar F BIH Aktivno 036 576 931 komunalnomo@bih.net.ba Link
JP Vodovod Mostar Mostar F BIH Aktivno 387 36 334 939 / 900; 387 36 314 890 vodovod.mostarms@tel.net.ba Link
JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Mostar F BIH Aktivno 036 512 300; 033 277 920 info@jpautoceste.ba Link
Aluminij d.d. Mostar Mostar F BIH Aktivno 036 375 555 aluminij@aluminij.ba; press@aluminij.ba Link
Šumarstvo Srednje Neretvansko d.d. Mostar Mostar F BIH Aktivno 036 576 523 sumarstvomostar@bih.net.ba Link
JP Međunarodna zračna luka-aerodrom Mostar d.o.o. Mostar Mostar F BIH Aktivno 036 352 770 info@mostar-airport.ba Link
JP Komos d.d. Mostar -u stečaju Mostar F BIH U stečaju 036 576 995
JP Sigurnost Mostar Mostar F BIH U stečaju Link
JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Mostar F BIH Aktivno 036 335 700 ured.gen.dir@ephzhb.ba Link
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Mostar F BIH Aktivno 036/445-000 info_hp@post.ba Link
JP Šume Herceg-Bosne d.o.o. Mostar - otvoren stečajni postupak Mostar F BIH U stečaju
JP Uborak d.d. Mostar-u stečaju Mostar F BIH U stečaju 036 282 011
JP Balkanapetrol a.d. Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad RS Nepoznato
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad RS Aktivno 050 211 506 parkmg@teol.net Link
Drvno industrijsko preduzeće Manjača a.d. Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad RS Privatizovano
JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad RS Aktivno 050 225 317 hev@henavrbasu.com Link
JP Komunalno Neum d.o.o. NEUM Neum F BIH Aktivno 036 880 125
JP Mareco d.o.o. Neum Neum F BIH Aktivno 036 880 225; 036 880 137 mareco@tel.net.ba Link
JP Vodovod a.d. Nevesinje Nevesinje RS Aktivno 059 602 563; 059 601 181
JP Komus Nevesinje a.d. Nevesinje Nevesinje RS Aktivno
JP Radio Novi Grad Novi Grad RS Aktivno 052 752 273 radio@radionovigrad.com Link
KP Komus a.d. Novi Grad Novi Grad RS Aktivno 052 751 378 kp.komus@yahoo.com Link
KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad Novi Grad RS Aktivno 052 752 163 vodovodnovigrad@yahoo.com Link
JP za upravljanje zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo Lokom d.o.o. Sarajevo Novi Grad Sarajevo F BIH Aktivno 033 774 590 info@lokom.ba Link
Radio - televizija Federacije Bosne i Hercegovine Novi Grad Sarajevo F BIH Aktivno 033 464 070; 033 461 101 direkcija@rtvfbih.ba Link
KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo Novi Grad Sarajevo F BIH Aktivno 033 450 030; 033 450 047 info@toplanesarajevo.ba Link
JP Geodetski zavod Bosne i Hercegovine sa p.o.Sarajevo Novi Grad Sarajevo F BIH Aktivno 033 469 357
Zrak d.d. Sarajevo Novi Grad Sarajevo F BIH Aktivno 033 619 807 zrak@zrak.ba; info@zrak.ba Link
JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo Novi Grad Sarajevo F BIH Aktivno 033 773 850 info@bazen.ba Link
JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Sarajevo Novi Grad Sarajevo F BIH Aktivno 033 776 808; 033 776 770 pitajte@tvsa.ba; tvsa@bih.net.ba Link
Javno preduzeće Novinsko-izdavačka organizacija Službeni List Bosne i Hercegovine Novi Grad Sarajevo F BIH Aktivno 033 722 061; 033 722 042 info@sllist.ba; sllist@sllist.ba Link
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine - BHRT Novi Grad Sarajevo F BIH Aktivno 033 408 031 belmin.karamehmedovic@bhrt.ba; Link
BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik Novi Travnik F BIH Aktivno 030 546 101 bnt-tmh@bih.net.ba Link
JKP Vilenica-Čistoća d.o.o. Novi Travnik Novi Travnik F BIH Aktivno 030 791 096 info@vilenica-cistoca.ba Link
JP Vilenica-Vodovod d.o.o. Novi Travnik Novi Travnik F BIH Aktivno 030 525 310 info@vilenica-vodovod.ba Link
Komunalno Kopaci Novo Goražde Novo Goražde RS Nepoznato
JKP Novo Goražde Novo Goražde RS Aktivno 058 430 331 jkpnogo@teol.net
JP za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo Onsa d.o.o. Sarajevo Novo Sarajevo F BIH Aktivno 033 646 470; 033 646 471 info@jponsa.ba; marketing@jponsa.ba Link
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Novo Sarajevo F BIH Aktivno 033 200 252 podrskakorisnicima@sarajevogas.ba Link
JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Novo Sarajevo F BIH Aktivno 033 751 000 info@epbih.ba Link
KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Novo Sarajevo F BIH Aktivno 033 658 038; 033 647 879 jkpradsa@bih.net.ba Link
Energoinvest d.d. Sarajevo Novo Sarajevo F BIH Aktivno 033 703 301; 033 703 302 info@energoinvest.ba Link
KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo Novo Sarajevo F BIH Aktivno 033 293 333; 033 293 101 edinaceman@yahoo.com; info@gras.ba Link
JP Radio postaja Odžak d.o.o. Odžak F BIH Aktivno Link
JP Komunalac d.o.o. Odžak Odžak F BIH Aktivno 031 762 347 komunalac.odzak@tel.net.ba Link
JKP Bioštica d.o.o. Olovo Olovo F BIH Aktivno 032 825 152 Link
JP Veterinarska stanica d.o.o. Olovo Olovo F BIH Aktivno
ŠIP Stupčanica d.d. Olovo Olovo F BIH U stečaju
JP Vodovod i odvodnja d.o.o. Orašje Orašje F BIH Aktivno 031 710 240 info@vodovod-orasje.ba Link
JP Radiopostaja Orašje d.o.o. Orašje F BIH Aktivno 031 712 270 ravnatelj@radioorasje.com Link
JP Komunalac d.o.o. Orašje Orašje F BIH Aktivno 031 713 266; 031 712 019 info@komunalac-orasje.com Link
JKP Rad-Spreča d.o.o. Osmaci Osmaci RS Nepoznato
JP Veterinarska ambulanta Osmaci a.d. Osmaci Osmaci RS Nepoznato
JP Kulturno informativni centar d.o.o. Prača Pale (FBiH) F BIH Aktivno 061 136 981; 038 799 111 kicpraca@bih.net.ba Link
JKP Prača d.o.o. Prača Pale (FBiH) F BIH Aktivno 038 799 275; 061 104 721 pracadoo@bih.net.ba
Pale-stan a.d. Pale Pale (RS) RS Aktivno 057 224 769 Link
JP Olimpijski centar Jahorina Pale Pale (RS) RS Aktivno 057 270 090 direkcija@oc-jahorina.com Link
KP Gradske toplane a.d. Pale Pale (RS) RS Aktivno 057 227 680 gradsketoplanead@gmail.com
JP Fabrika motora specijalne namjene a.d. Pale Pale (RS) RS U stečaju 057 223 731
JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale Pale (RS) RS Aktivno 057 223 465 direktor@vodovodpale.com finansije@vodovodpale.com Link
JP Komunalno a.d. Pale Pale (RS) RS Aktivno 057 225 870
JP ZP Elektrodistribucija a.d. Pale Pale (RS) RS Aktivno 057 205 100 uprava@edbpale.com Link
Gas promet a.d. Istočno Sarajevo Pale (RS) RS Privatizovano 057 226 551 direkcija@gaspromet.com Link
JKP Uzor a.d. Drinić Petrovac RS Aktivno 050 465 018 kpuzor@gmail.com
Ugostiteljsko-turistički i rekreacioni centar Terme-Ozren a.d. Petrovo-Kakmuž Petrovo RS Zakup
JKP Voda d.o.o. Petrovo Petrovo RS Aktivno 053 260 633 jkpvoda.petrovo@yahoo.com
JP Veterinarska stanica a.d. Petrovo Petrovo RS Likvidacija
JP Vodovod d.o.o. Posušje Posušje F BIH Aktivno 039 680 815; 039 681 984 jp.vodovod.po@tel.net.ba Link
JP Radio Posušje d.o.o. Posušje F BIH Aktivno 039 681 661 radioposusje@gmail.com Link
JP Park prirode Blidinje d.o.o. Masna Luka- Posušje Posušje F BIH Aktivno 063 353 160 zdravkokutle@gmail.com Link
Gradska tržnica a.d. Prijedor Prijedor RS Aktivno 052 238 222
Komunalne usluge a.d. Prijedor Prijedor RS Aktivno 052 236 900; 052 237 792 komunalneusluge3@gmail.com Link
JP Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor Prijedor RS Aktivno 052 216 900 prodic@rzrljubija.com Link
JP Zavod za izgradnju grada Prijedor Prijedor RS Aktivno 052 231 402; 052 231 425 zigpd@teol.net Link
ODP Celpak Prijedor Prijedor RS Nepoznato
Autotransport Prijedor a.d. Prijedor Prijedor RS Aktivno 052 237 850 atppd@teol.net Link
Toplana a.d. Prijedor Prijedor RS Aktivno 052 231 778; 052 212 422 info@toplanapd.com Link
Vodovod a.d. Prijedor Prijedor RS Aktivno 052 236 600 info@vodovod-pd.com Link
Vučjak a.d. Prnjavor Prnjavor RS Likvidacija
KP Park a.d. Prnjavor Prnjavor RS Aktivno 051 660 685
KP Vodovod a.d. Prnjavor Prnjavor RS Aktivno pravna-sluzba@vodovod-prnjavor.com Link
JP Radio Prnjavor Prnjavor RS Aktivno 051 660881 radioprnjavor@gmail.com Link
JP Veterinarska stanica d.o.o. Prozor-Rama Prozor-Rama F BIH Ne postoji više
JP Radio-Rama d.o.o. Prozor-Rama Prozor-Rama F BIH Aktivno 036 771 362 radio.rama@tel.net.ba Link
JKP Vodograd d.o.o. Prozor-Rama Prozor-Rama F BIH Aktivno 036 771 378; 036 771 053 vodograd@tel.net.ba; jkp.vodograd@hotmail.com Link
JKP Popovo d.o.o. Ravno Ravno F BIH Aktivno 036 891 468
JP Vjetrenica- Popovo polje d.o.o. Ravno Ravno F BIH Aktivno 036 891 034 info@vjetrenica.ba Link
KP Ribnik a.d. Ribnik Ribnik RS Aktivno
JKP Vrela Seljani d.o.o. Rogatica Rogatica RS Aktivno 058 415 426 jkpvrelaseljanirog@gmail.com
JP Komrad a.d. Rogatica Rogatica RS Aktivno 058 420 451 komrad@teol.net Link
JP Vodovod i kanalizacija a.d. Rogatica Rogatica RS Likvidacija 058 415 426 vodovodr@teol.net
JP Nova tvornica prečistača a.d. Rogatica Rogatica RS Nepoznato 058 415 165 ntprogatica@gmail.com Link
JP Novi autodijelovi a.d. Rudo Rudo RS Nepoznato 058 711 599 noviautodijelovi@gmail.com
JP Informativni centar Rudo Rudo RS Aktivno 058 711 988 televizijarudo@spinter.net
KP Usluga a.d. Rudo Rudo RS Aktivno 058 711 129
JP Nova Polimka a.d. Rudo Rudo RS U stečaju 058 711 182 ?
KP Vodovod i kanalizacija a.d. Šamac Šamac RS Aktivno 054 611 950 viksamac@gmail.com Link
JP Slobodna zona d.o.o. Šamac Šamac RS Aktivno 054 612 504; 054 620 760 jpszona@teol.net
JP Gradska dvorana d.o.o. Sanski Most Sanski Most F BIH Aktivno 037 684 737
JP Veterinarska stanica d.o.o. Sanski Most Sanski Most F BIH Aktivno 037 680 136 veterinarska.sanskimost@gmail.com
JP Radio televizija Sana d.o.o. Sanski Most Sanski Most F BIH Aktivno 037 686 152 radiosana@yahoo.com Link
JKP Sana d.o.o. Sanski Most Sanski Most F BIH U stečaju 037 686 019 jkp.sana@sanskimost.gov.ba Link
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most Sanski Most F BIH Aktivno 037 685 067 info@vik-sm.ba Link
JKP Sapna d.o.o. Sapna Sapna F BIH Aktivno 035 597 999
JP Veterinarska stanica d.o.o. Sapna Sapna F BIH Aktivno
JKP Zelenilo i čistoća a.d. Šekovići Šekovići RS U stečaju 056 653 078 komunalno.sekovici@yahoo.com
KP Zelenilo i čistoća Šekovići Šekovići RS Likvidacija
KP Lisina a.d. Šipovo Šipovo RS U stečaju
JKP Čistoća d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg F BIH Aktivno 039 705 253 jkp.cistoca.sb@gmail.com
JP Radio postaja Široki Brijeg d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg F BIH Aktivno 039 703 050 Link
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg F BIH Aktivno 039 704 881 vodovod.siroki.brijeg@tel.net.ba
JP Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg F BIH Likvidacija
JP Veterinarska stanica d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg F BIH Aktivno 039 703 801 veterinarskasiroki@gmail.com
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Sokolac RS Aktivno 057 405 303 uprava@sume.org Link
KP Romanijski božur a.d. Sokolac Sokolac RS U stečaju
JKP Sokolac Sokolac RS Aktivno Link
Toplane a.d. Sokolac Sokolac RS Likvidacija 054 447 125
JP Info centar Sokolac Sokolac RS Aktivno
JP Nova toplana Sokolac Sokolac RS Likvidacija
JP Vodovod i kanalizacija Vrelo Bioštica a.d. Sokolac Sokolac RS U stečaju 057 447 949 biostica@spinter.net
Nova Romanija a.d. Sokolac Sokolac RS Zakup
KP Komunalac a.d. Srbac Srbac RS Aktivno 051 740 866 Link
JP Radio Srbac Srbac RS Aktivno 051 740 516; 051 745 300 radiosrbac@yahoo.com Link
KP Vodovod a.d. Srbac Srbac RS Aktivno 051 740 641 Link
KP Polet a.d. Srebrenica Srebrenica RS Aktivno 056 440 747
Rudnik olova i cinka Sase a.d. Srebrenica Srebrenica RS Likvidacija
JP Javni servis Radio-televizija Srebrenica Srebrenica RS Aktivno 056 440 539; 056 440 626 info@rtvsrebrenica.org direktor@rtvsrebrenica.org Link
JP 9. Septembar d.d. Srebrenik Srebrenik F BIH Aktivno 035 645 714 9septembar.jkp@bih.net.ba
JP Veterinarska stanica d.o.o. Srebrenik Srebrenik F BIH Aktivno 035 643 222 edin.skahic@live.com
JP Vodovod i kanalizacija Srebrenik d.d. Srebrenik Srebrenik F BIH Aktivno 035 644 214 vodosreb@bih.net.ba
Rudnik nemetala a.d. Stanari Stanari RS Privatizovano
JKP Ekosfera d.o.o. Stanari Stanari RS Aktivno 053 490 078 jkpekosfera.stanari@gmail.com Link
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Stari Grad Sarajevo F BIH Aktivno 033 483 400 komunikacije@viksa.ba amina.alihodzic@viksa.ba Link
KJKP Tržnice-pijace d.o.o. Sarajevo Stari Grad Sarajevo F BIH Aktivno 033 205 353 kjkptrznicesa@bih.net.ba Link
JP za upravljanje zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva Sarajevo d.o.o. Sarajevo Stari Grad Sarajevo F BIH Aktivno 033 292 800 info@jpsarajevo.ba Link
KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Stari Grad Sarajevo F BIH Aktivno 033 535 170; 033 535 392 kjkp_pokop@bih.net.ba Link
Komunalno d.o.o. Stolac Stolac F BIH Aktivno 036 853 540 komunalno.stolac@tel.net.ba Link
JKP Teočak d.o.o. Teočak Teočak F BIH Aktivno 035 756 338 jkpteocak@hotmail.com
JP Veterinarska stanica Teočak Teočak F BIH Aktivno
JP Toplana d.d. Tešanj Tešanj F BIH Aktivno 032 650 508 finansije@toplana-tesanj.com.ba Link
JP Rad d.d. Tešanj Tešanj F BIH Aktivno 032 655 501; 032 650 566 kprad@bih.net.ba Link
Nova Borja a.d. Teslić Teslić RS Privatizovano
Zrak a.d. Teslić Teslić RS Privatizovano
Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Teslić RS Aktivno 053 431 499; 053 430 511 pkdradad@teol.net rad.teslic.direktor@gmail.com Link
Drvna industrija Borja a.d. Teslić Teslić RS Likvidacija
KP Komunalac a.d. Teslić Teslić RS Aktivno 053 430 516 Link
JP Radio Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad F BIH Aktivno 034 352 909; 034 358 198 Link
JP Veterinarska stanica d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad F BIH Aktivno 034 352 360 veterinarska.stanica.tg@tel.net.ba
JKP Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad F BIH Aktivno 034 352 174 jkp.tomislavgrad@tel.net.ba Link
JKP Bašbunar d.o.o. Travnik- u stečaju Travnik F BIH Zaključen stečaj 030 509 787 mersudin.kahvedzic@jkpbasbunar.com.ba Link
JP za izgradnju i gazdovanje stambenim i poslovnim fondom Opcine Travnik Stan Travnik d.o.o. Travnik F BIH Aktivno 030 512 155 Link
JKP Trebišnjica d.o.o. Nova Bila Travnik Travnik F BIH Aktivno 030 707 812
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila Travnik F BIH Aktivno 030 562 400 rudnik.hanbila@rmuabidlolic.com Link
JP Regionalni vodovod Plava Voda d.o.o. Travnik Travnik F BIH Aktivno 030 511 133 sekretar@jprvplavavoda.ba Link
JKP Parking servis d.o.o. Trebinje Trebinje RS Aktivno
JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Trebinje RS Aktivno 059 277 101 elektroprivreda@ers.ba Link
JP Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Trebinje RS Aktivno 059 261 571 web@hedabar.com Link
ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Trebinje RS Aktivno 059 261 026 het@het.ba Link
JP Radnik d.o.o. Trebinje Trebinje RS Aktivno
JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Trebinje RS Aktivno 059 279 801 ehtb@elektrohercegovina.com Link
JP Vodovod a.d. Trebinje Trebinje RS Aktivno 059 220 711; 059 220 106 vodoherc@teol.net Link
JP Aerodrom Trebinje a.d. Trebinje Trebinje RS Likvidacija
Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Trnovo (FBiH) F BIH Aktivno 033 438 226 jkp.trnovo@jkptrnovo.ba Link
JP Elektro-Trnovo d.o.o. Trnovo (FBiH) F BIH Aktivno 033 586 710 Link
JKP Trnovo d.o.o. Trnovo Trnovo (RS) RS Aktivno Link
JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla Tuzla F BIH Aktivno 035 320 026 kasim@rtvtk.ba; direktor@rtvtk.ba; protokol@rtvtk.ba Link
Centralno grijanje d.d. za distribuciju toplotne energije Tuzla Tuzla F BIH Aktivno 035 321 603 nevres.arnautovic@grijanjetuzla.ba Link
JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. Tuzla F BIH Aktivno 035 745 610 info@tuzla-airport.ba; selma.mesic@tuzla-airport.ba Link
JP Veterinarska stanica d.o.o. Tuzla Tuzla F BIH Aktivno 035 207 211; 035 207 212 jpveterinarskastanicatuzla@yahoo.com Link
JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla d.o.o. Tuzla Tuzla F BIH Aktivno 035 360 888 kontakt@siktz.ba Link
JKP Pannonica d.o.o. za sportsko-rekreativne aktivnosti Tuzla Tuzla F BIH Aktivno 035 246 711 kontakt@panonika.ba Link
JP BIT Centar d.o.o.Tuzla Tuzla F BIH Aktivno 035 304 650 robert@bit.ba Link
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Tuzla F BIH Aktivno 035 282 111 info@kreka.ba Link
JKP Komunalac d.o.o. Tuzla Tuzla F BIH Aktivno 035 302 555 komunalac@bih.net.ba Link
JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Tuzla F BIH Aktivno 035 250 064; 035 250 063 spreca@bih.net.ba Link
Rudnik soli Tuzla d.d. Tuzla Tuzla F BIH Aktivno 035 321 450 rudnik.soli@bih.net.ba Link
JP Razvojno poduzetnički centar Tuzla- Inkubator Lipnica d.o.o. u Tuzli Tuzla F BIH Aktivno 035 806 371; 061 134 674 rpc@rpctuzla.ba Link
JP Radio-televizija 7 d.o.o. Tuzla Tuzla F BIH Aktivno 035 366 660 direktor@rtv7.ba Link
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla Tuzla F BIH Aktivno 035 369 855 info@viktuzla.ba Link
Sodaso Holding d.d. Tuzla Tuzla F BIH U stečaju
JP Sportsko-Kulturno-Privredni Centar MEJDAN d.o.o. Tuzla Tuzla F BIH Aktivno 035 228 825; 035 228 880; 035 228 832 mejdan@mejdan.ba Link
JKP Komemorativni centar d.o.o. Tuzla Tuzla F BIH Aktivno 035 360 910 info@komemorativni-centar.ba; jkpkct@yahoo.com Link
KP Kompred a.d. Ugljevik Ugljevik RS Aktivno 055 771 732
JP Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Ugljevik RS Aktivno 055 774 600 info@riteugljevik.com Link
JKP Usora d.o.o. Sivša Usora F BIH Aktivno 032 893 889 Link
JP Radio - Usora d.o.o. Usora Usora F BIH Aktivno Link
JP Veterinarska stanica d.o.o. Vareš Vareš F BIH Aktivno
JP Vareš-stan d.o.o. Vareš Vareš F BIH Aktivno
Privredno društvo za prevoz putnika i robe Autotrans d.d. Vareš Vareš F BIH U stečaju
JKP d.o.o. Vareš Vareš F BIH Aktivno 032 843 033 Link
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Velika Kladuša Velika Kladuša F BIH Aktivno 037 770 164 vik@vik-kladusa.ba Link
JP Veterinarska stanica d.o.o. Velika Kladuša Velika Kladuša F BIH Aktivno 037 772 151; 061 197 231 vet.stanica.velika.kladusa@gmail.com
JP Radio televizija Velika Kladuša d.o.o. Velika Kladuša Velika Kladuša F BIH Aktivno 037 773 510 info@radiovkladuša.ba Link
Javno komunalno uslužno preduzeće Komunalije d.o.o. Velika Kladuša Velika Kladuša F BIH Aktivno 037 775 195 Link
JP Radio televizija Višegrad d.o.o. Višegrad Višegrad RS Nepoznato
JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Višegrad RS Aktivno 058 635 200 hevgd@teol.net Link
KP Komunalac a.d. Višegrad Višegrad RS Nepoznato 058 630 261 komunalacvgd@hotmail.rs
Preduzeće za vodovod i kanalizaciju 15. APRIL a.d. Višegrad Višegrad RS Aktivno 058 620 112 Link
Andrićev konak d.o.o. Višegrad Višegrad RS Aktivno 058 620 710; 066 850 157 hotelandricevkonak@gmail.com Link
JP Radio i televizija Visoko d.o.o. Visoko Visoko F BIH Aktivno 032 465 597; 032 738 644 redakcijartvvisoko@gmail.com; info@visoko-rtv.ba Link
JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Visoko F BIH Aktivno 032 735 299 visgas@bih.net.ba Link
JKP Gradska groblja d.o.o. Visoko Visoko F BIH Aktivno 032 735 001 jkpgg@bih.net.ba Link
JP Veterinarska stanica Visoko d.o.o. Visoko Visoko F BIH Aktivno 032 738 230 veterinarska.stanica@bih.net.ba
JKP Visoko d.o.o. Visoko Visoko F BIH Aktivno 032 738 600 jkpvisocicavi@bih.net.ba Link
Društvo ograničene odgovornosti - JKP Vitkom Vitez Vitez F BIH Aktivno 030 711 572; 030 717 495 vitkom@tel.net.ba
Društvo ograničene odgovornosti-javno stambeno poduzeće Vitez stan Vitez F BIH Aktivno 030 711 618
Vodovod i kanalizacija a.d. Vlasenica Vlasenica RS U stečaju 056 733 233
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Vlasenica Vlasenica RS Likvidacija
Igrište a.d. Vlasenica Vlasenica RS Likvidacija
JP Novi elastik a.d. Vlasenica Vlasenica RS Nepoznato 056 733 113 novielastik @yahoo.com
KP Čistoća a.d. Vlasenica Vlasenica RS U stečaju 056 733 460
Drvna industrija Vlasenica a.d. Vlasenica Vlasenica RS Nepoznato
JP Radio i televizija Vogošća d.o.o. Vogošća Vogošća F BIH Aktivno 033 586 716 rtvvogosca@bih.net.ba; marketing@rtvvogosca.ba Link
Pretis d.d. Vogošca Vogošća F BIH Aktivno 033 475 650 info@pretis.ba Link
Unis Tools d.o.o. Sarajevo Vogošća-u stečaju Vogošća F BIH U stečaju 033 433 510
JP Bags-energotehnika d.d. Sarajevo Vogošća F BIH Aktivno 033 432 632; 033 433 848 bags.energotehnika@gmail.com Link
JP Eko-čistoća d.o.o. Vukosavlje Vukosavlje RS Aktivno 053 707 507; 066 117 577 Link
Industrijsko preduzeće Krivaja d.o.o. Zavidovići-u stečaju Zavidovići F BIH U stečaju 032 877 874; 032 878 127 ipkrivaja@gmail.com
JP Veterinarska stanica d.o.o.- u stečaju Zavidovići p.o. Zavidovići F BIH Ne postoji više
JKP Radnik d.o.o. Zavidovići Zavidovići F BIH Aktivno 032 870 441 kpradnik@bih.net.ba Link
JP Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići Zavidovići F BIH Aktivno 032 877 753 info@spdzdk.ba Link
JKP Zenicatrans- prevoz putnika d.d. Zenica Zenica F BIH Aktivno Link
JP Tržnica d.o.o. Zenica Zenica F BIH Aktivno 032 401 573 trznica2000@bih.net.ba Link
JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica Zenica F BIH Aktivno 032 423 097 uprava@grijanjezenica.ba Link
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Zenica F BIH Aktivno 032 209 334 info@vikze.ba Link
JP za održavanje javnih površina d.o.o. Zenica u stečaju Zenica F BIH Zaključen stečaj
JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica Zenica F BIH Aktivno 032 242 861; 032 401 000 rmu-zenica@telekabel.ba Link
JP Zenica d.o.o. Zenica Zenica F BIH Aktivno 032 460 910 jpzenica@jpzenica.ba Link
JP Radio-televizija Zenica d.o.o. Zenica Zenica F BIH Aktivno 032 449 203 info@rtvze.ba Link
Željezara Zenica d.o.o. Zenica-u stečaju Zenica F BIH U stečaju 032 209 239; 032 283 322
JP Gradsko groblje Zenica d.o.o. Zenica F BIH Aktivno 032 401 496
JP Parking servis d.o.o. zenica Zenica F BIH Aktivno 032 465 476 nisvet.hukic@parkingservis.ba Link
RMK Promet Zenica domaća i međunarodna trgovina d.d. Zenica Zenica F BIH Aktivno 032 243 336; 032 401 257 rmkprom@bih.net.ba Link
JP za sportske objekte i terene d.o.o. Zenica Zenica F BIH Aktivno 032 209 709 info@sportskiobjekti.ba Link
JP Komunalno d.o.o. Žepče Žepče F BIH Aktivno 032 880 127 jp.komunalno.zepce@tel.net.ba Link
JP Veterinarska stanica Žepče Žepče F BIH U stečaju
JP Gradska dvorana d.o.o. društvo za sportske kulturne i rekreativne aktivnosti Živinice Živinice F BIH Aktivno 035 773 131
JP Eko-Sep d.o.o. Živinice, Centar za upravljanje otpadom Separacija 1 Živinice F BIH Aktivno 035 775 402 Link
JP Veterinarska stanica d.o.o. Živinice Živinice F BIH Aktivno
JP Horizontala-Živinice d.o.o. za pružanje usluga i promet roba export-import Živinice F BIH Aktivno 035 774 210 Link
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Đurđevik Živinice F BIH Aktivno 035 774 970; 035 775 710 rudnik@rudnikdjurdjevik.ba Link
JKP Komunalno d.d. Živinice Živinice F BIH U stečaju
JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Zvornik RS Aktivno 056 232 365; 056 232 367 regdep.zv@teol.net regdep.zv@gmail.com Link
Vodovod i komunalije a.d. Zvornik Zvornik RS Aktivno 056 211 154 vodovodikomunalije@teol.net Link
Zvornik-stan a.d. Zvornik Zvornik RS Aktivno 056 210 049; 056 210 323 zvornikstan@yahoo.com Link