Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Teslić
Adresa: Kralja Petra I bb
Procenat: 0.00
Telefon: 053 431 499; 053 430 511
Fax: 053 431 499
Email: pkdradad@teol.net rad.teslic.direktor@gmail.com
Webstranica: https://vodovod-teslic.com/bs/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Luka Jotanović 2017-01-30 2018-08-22 Direktor
Zoran Zelenbabić 2008-04-07 2016-04-28 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Todor Petković 2018-08-16 2020-02-27 Član NO
Damljan Savić 2018-08-16 2020-02-27 Predsjednik NO
Rade Tešić 2016-02-25 2020-02-27 Član NO
Radomir Lončar 2016-02-25 2018-08-16 Član NO
Novo Miškić 2016-02-25 2018-08-16 Predsjednik NO
Novo Miškić 2014-06-26 2016-02-25 Član NO
Mirjana Jarić-Blagojević 2014-06-26 2016-02-25 Član NO
Milenko Bagić 2014-06-26 2015-07-09 Predsjednik NO
Milena Vukić 2010-07-05 2014-06-26 Član NO
Mirjana Jarić-Blagojević 2010-07-05 2014-06-26 Član NO
Aleksandar Lažetić 2010-07-05 2014-06-26 Predsjednik NO
Mirko Aleksić 2010-04-23 2010-07-05 Predsjednik NO
Aleksandar Lažetić 2010-04-23 2010-07-05 Član NO
Ognjen Mitrović 2010-04-23 2010-07-05 Član NO
Aleksandar Lažetić 2008-01-11 2010-04-23 Član NO
Mirko Aleksić 2008-01-11 2010-04-23 Predsjednik NO
Ognjen Mitrović 2009-04-22 2010-04-23 Član NO
Ratko Simić 2008-01-11 2009-04-22 Član NO
Rade Tešić 2021-01-01 Član NO
Radomir Lončar 2021-01-01 Član NO
Slavica Živković 2020-02-27 Član NO
Damljan Savić 2020-02-27 Predsjednik NO
Novo Miškić 2021-01-01 Predsjednik NO
Todor Petković 2020-02-27 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Luka Ristić 2017-01-30 2018-08-22 v.d. Član uprave
Luka Ristić 2016-04-28 2017-01-30 VD - Direktor
Luka Ristić 2014-02-12 2016-04-28 Član uprave
Radivoj Tomić 2005-08-03 2016-04-15 Član uprave
Marin Rašić 2008-02-05 2014-02-12 v.d. Član uprave
Milenko Bagić 2018-08-22 v.d. Član uprave
Siniša Šajinović 2014-12-25 Član uprave
Novo Miškić 2021-01-01 Član uprave
Luka Ristić 2018-08-22 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod