Analize

PREUZMI KLIKOM NA DOKUMENT

Analiza Državna pomoć državi – Svrsishodnost državne pomoći javnim (državnim) preduzećima u BiH

Analiza legislativnog i institucionalnog okvira javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini