# Ime Prezime Preduzeće Pozicija Početak mandata Kraj mandata
Nedeljko Kesić JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Direktor 2010-01-01 2018-12-31
Alaga Mujičić JP Bags-energotehnika d.d. Sarajevo Direktor 2009-01-29 2013-03-01
Mile Lakić JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Direktor 2010-03-02 2014-03-01
Jakov Galić JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Direktor 2012-10-24 2013-04-01
Jasminka Krivokuća JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Direktor 2015-06-30 2019-07-01
Miladin Radović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka VD - Direktor 2019-07-02 2019-09-01
Miladin Radović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Direktor 2019-09-02 2023-09-01
Nebojša Kunjadić JP Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka VD - Direktor 2015-02-24 2015-10-01
Jasminka Krivokuća JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka VD - Direktor 2014-12-03 2015-02-02
Ljubomir Mrda JP ZP Elektrodistribucija a.d. Pale Direktor 2005-10-21 2020-03-02
Jasminka Krivokuća JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka VD - Direktor 2015-02-03 2015-04-02
Jasminka Krivokuća JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka VD - Direktor 2015-04-03 2015-06-02
Jasminka Krivokuća JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka VD - Direktor 2010-11-02 2010-12-02
Jasminka Krivokuća JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Direktor 2010-12-03 2014-12-02
Rade Ristović JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Direktor 2012-09-14 2019-12-02
Mirza Sendijarević Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Direktor 2014-03-28 2016-06-03
Azra Muzur KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2017-10-17 2018-09-03
Rasim Kadić Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Direktor 2011-06-16 2014-11-03
Ljubo Pravdić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Direktor 2016-03-04 2020-03-04
Radenko Laketić JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Direktor 2013-04-02 2014-04-04
Dragan Savanović JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Direktor 2011-04-19 2015-05-04
Mirsad Zaimović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Direktor 2015-01-01 2018-12-04
Mustafa Resić KJKP Park d.o.o. Sarajevo Direktor 2012-05-01 2013-03-05
Nijaz Puzić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Direktor 2014-07-17 2015-08-05
Dragan Vučković JP Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka VD - Direktor 2013-05-16 2014-11-05
Emir Smajilović Unis-Group d.o.o. Ilidža Direktor 2010-07-09 2011-01-06
Nikola Zovko JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina Direktor 2007-02-07 2011-02-06
Nedeljko Knežević JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka VD - Direktor 2011-11-24 2012-03-06
Pupo Mujko JP Bags-energotehnika d.d. Sarajevo Direktor 2015-05-04 2016-05-06
Selim Babić KJKP RAD d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2018-09-29 2019-05-06
Goran Marić Dioničko društvo Ceste Mostar VD - Direktor 2014-03-31 2014-11-06
Dragan Savanović JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj VD - Direktor 2018-05-18 2018-11-06
Vera Arnautović KJKP RAD d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2019-05-06 2019-11-06
Filip Vujeva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Direktor 2011-12-06 2015-12-06
Jasmin Duraković JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. VD - Direktor 2017-07-07 2018-01-07
Ibrahim Zukanović JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać VD - Direktor 2013-01-09 2013-03-07
Joviša Kovačević JP Protivgradna preventiva Republike Srpske a.d. Gradiška Direktor 2011-05-17 2017-04-07
Vera Arnautović KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Direktor 2019-11-07 2020-06-19
Ivan Veličan JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Direktor 2011-08-16 2016-01-08
Duško Gojić JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka VD - Direktor 2014-04-15 2015-09-08
Petko Stanojević JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Direktor 2010-10-08
Stanko Vujković JP Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor VD - Direktor 2015-07-11 2015-10-08
Stanko Vujković JP Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor VD - Direktor 2015-10-08 2019-10-08
Milan Prica JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina VD - Direktor 2011-10-10 2013-11-08
Elmedin Mehadžić JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Direktor 2009-10-08 2013-01-09
Jasmin Duraković JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. VD - Direktor 2018-01-07 2020-01-09
Ines Tanović JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. VD - Direktor 2020-01-09 2021-01-09
Nezir Hadžić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2015-04-25 2016-03-09
Jusuf Piralić Unis-Group d.o.o. Ilidža Direktor 2009-01-26 2010-07-09
Jozo Krivić Dioničko društvo Ceste Mostar Direktor 2006-05-30 2010-07-09
Muamera Srna KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2013-03-26 2013-09-09
Ehlimana Dučić JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde VD - Direktor 2014-05-29 2014-09-09
Adis Bakrač JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. VD - Direktor 2014-01-10 2014-04-10
Milan Prica JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina Direktor 2007-10-10 2011-10-10
Marko Ašanin JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Direktor 2007-06-28 2011-11-10
Amir Pašalić JP Bags-energotehnika d.d. Sarajevo Direktor 2013-05-27 2015-03-11
Alen Ramić KJKP Park d.o.o. Sarajevo Direktor 2017-05-15 2019-04-11
Amar Kečo KJKP Park d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2019-04-11 2019-06-11
Senad Ramić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać VD - Direktor 2015-04-03 2015-09-11
Božo Grbić JP Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor Direktor 2010-09-21 2015-08-12
Dario Jokanović JP Industrijske plantaže AD Banja Luka Direktor 2010-12-22 2014-02-13
Nijaz Puzić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2013-07-26 2014-02-13
Muharem Fišo KJKP Park d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2013-03-26 2013-05-13
Azra Muzur KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Direktor 2018-09-04 2019-06-13
Slaviša Kovačević JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Direktor 2012-02-17 2012-09-13
Dragan Savanović JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Direktor 2015-07-30 2017-03-14
Kristijan Milas Dioničko društvo Ceste Mostar VD - Direktor 2015-09-30 2016-04-14
Safet Hrnjica JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać VD - Direktor 2017-02-16 2017-04-14
Alen Ramić KJKP Park d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2016-07-01 2019-05-14
Alma Pinjić KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Direktor 2013-12-16 2016-07-14
Vladislav Vladičić JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Direktor 2014-03-22 2015-12-14
Lejla Å ivšić JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde VD - Direktor 2013-02-06 2014-01-15
Nedeljko Knežević JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka Direktor 2012-03-06 2014-04-15
Zoran Stojičić JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Direktor 2018-11-17 2019-04-15
Ibrahim Bećirbegović Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Direktor 2009-10-15 2011-06-15
Bakir Karahasanović JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Direktor 2010-01-01 2011-08-15
Srđan Ljubojević JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Direktor 2011-07-29 2012-08-15
Radmila Čičković JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Direktor 2018-04-20 2018-11-15
Ženja Ljubuškić KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2013-10-01 2013-12-15
Safet Hrnjica JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Direktor 2013-03-07 2017-02-16
Radovan Samardžija JP Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka VD - Direktor 2012-01-11 2013-05-16
Nijaz Puzić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2014-02-14 2014-07-16
Rešad Pašić KJKP Park d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2009-04-16 2009-08-16
Goran Cerić KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2016-07-14 2016-08-16
Goran Cerić KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Direktor 2016-08-16 2020-08-15
Adis Bakrač JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Direktor 2009-09-16 2013-09-16
Nezir Hadžić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Direktor 2016-03-10 2017-10-16
Nedeljko Perišić JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Direktor 2017-10-16 2022-10-16
Kristijan Milas Dioničko društvo Ceste Mostar VD - Direktor 2016-04-14 2016-11-16
Risto Marić JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Direktor 2015-07-31 2018-11-16
Jasmina Čohodar JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde VD - Direktor 2015-12-24 2016-09-16
Rajko Popović JP Protivgradna preventiva Republike Srpske a.d. Gradiška Direktor 2009-02-19 2011-05-17
Mirko Marčeta JP Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka Direktor 2016-04-21 2017-07-17
Meho Rekić Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. VD - Direktor 2016-07-30 2018-07-17
Nikola Zovko JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina Direktor 2019-12-18 2023-12-17
Zoran Injac JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka VD - Direktor 2019-02-01 2019-04-18
Dragan Savanović JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj VD - Direktor 2017-03-14 2018-05-18
Izet Mustafić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Direktor 2015-09-15 2018-06-18
Džemal Bašić Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Direktor 2016-01-28 2019-09-18
Suad Hasanović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Direktor 2016-09-30 2020-02-19
Muamera Srna KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2011-12-26 2012-03-19
Azra Korać-Mehmedović JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać VD - Direktor 2009-01-01 2011-04-19
Zdravko Savić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj VD - Direktor 2010-10-08 2011-04-19
Željko Kovačević JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Direktor 2016-03-29 2018-04-19
Damir Vejo Unis-Group d.o.o. Ilidža Direktor 2015-05-28 2017-12-19
Zijad Fazlagić Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Direktor 2011-12-21 2016-07-20
Enver Ćosićkić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Direktor 2013-04-25 2016-07-20
Zijad Fazlagić Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Direktor 1992-09-04 2011-12-31
Rajko Radovanović JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Direktor 2013-10-01 2014-03-21
Miroslav Krstović JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Direktor 2006-12-01 2014-03-21
Mirko Marčeta JP Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka VD - Direktor 2015-10-01 2016-04-21
Nuko Grebović KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2001-01-29 2001-12-21
Milan Prica JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina Direktor 2013-10-08 2019-01-22
Nataša Fazlić Sarajevoputevi d.d. Sarajevo VD - Direktor 2011-10-27 2012-03-22
Aleksandar Todorović JP ZD Istraživačko razvojni centar elektroenergetike AD Istočno Sarajevo VD - Direktor 2017-10-25 2018-03-22
Zoran Ilinčić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj VD - Direktor 2018-11-23 2019-03-22
Mile Lakić JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Direktor 2014-04-22 2019-04-22
Nermina Zulić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać VD - Direktor 2010-08-04 2010-09-22
Jasmina Čohodar JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde VD - Direktor 2009-09-17 2010-09-22
Enis Džafić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2015-08-06 2015-11-22
Radenko Laketić JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac VD - Direktor 2012-06-16 2012-10-23
Enver Hadžiahmetović KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2019-06-14 2019-10-23
Zoran Ilinčić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj VD - Direktor 2018-11-06 2018-11-23
Adnan Kreso Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2011-09-29 2012-02-24
Dragan Prodanović JP Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka VD - Direktor 2014-11-05 2015-02-24
Irma Pašić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać VD - Direktor 2019-03-28 2019-04-24
Jasmin Bučo JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar VD - Direktor 2015-11-27 2016-06-24
Jasmina Čohodar JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Direktor 2010-09-23 2012-08-24
Mladen Lazendić JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka Direktor 2011-06-22 2011-11-24
Bogoljub Bilanović KP Komunalac a.d. Srbac Direktor 2013-04-22
Emir Mušanović JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Direktor 2014-09-09 2015-12-24
Mehmedalija Žmirić KJKP Park d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2013-03-05 2013-03-25
Muamera Srna KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Direktor 2012-03-20 2013-03-25
Senudin Jašarević JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać VD - Direktor 2018-07-06 2019-03-25
Hasija Busuladžić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Direktor 2013-12-27 2015-04-25
Nedžad Osmanagić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Direktor 2010-04-29 2013-07-25
Duško Gojić JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka Direktor 2015-09-08 2016-07-25
Zoran Ilinčić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj VD - Direktor 2019-03-22 2019-07-25
Salih Selmanović KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Direktor 2006-09-27 2014-09-25
Lazar Sikimić JP ZD Istraživačko razvojni centar elektroenergetike AD Istočno Sarajevo VD - Direktor 2010-11-24 2017-10-25
Adnan Terzić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar VD - Direktor 2016-11-30 2017-05-26
Nuko Grebović KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Direktor 2001-12-21 2013-09-26
Ensad Karić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar VD - Direktor 2011-04-14 2014-09-26
Nermina Zulić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Direktor 2010-09-27 2014-09-26
Zoran Ilinčić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj VD - Direktor 2019-07-25 2019-09-26
Jasmin Salkić Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2016-06-03 2016-10-26
Nihada Glamoč KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Direktor 2018-09-29 2019-10-26
Ensad Karić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Direktor 2011-11-09 2015-11-26
Slavko Gligorić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj VD - Direktor 2019-09-26 2019-11-26
Fahrudin Pilavdžić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Direktor 2010-11-15 2011-12-26
Dario Jokanović JP Industrijske plantaže AD Banja Luka Direktor 2014-02-13 2018-12-26
Jasmina Čohodar JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Direktor 2016-09-16 2019-12-26
Draško Milinović JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Direktor 2014-03-22 2019-12-26
Hermedin Zornić Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Direktor 2014-11-04 2016-01-27
Sejfo Ušanović KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2019-10-27 2020-01-27
Nermina Zulić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać VD - Direktor 2014-10-03 2015-03-27
Dika Bejdić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Direktor 2009-10-08 2010-07-27
Radomir Nenad KP Komunalac a.d. Srbac Direktor 2013-08-02 2020-08-27
Dragan Trebović Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Direktor 2008-09-01 2011-10-27
Adnan Kreso Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Direktor 2012-02-24 2013-11-27
Hasija Busuladžić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2013-09-13 2013-12-27
Nataša Fazlić Sarajevoputevi d.d. Sarajevo VD - Direktor 2012-03-22 2015-12-27
NIkola Zovko JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina Direktor 2012-12-28 2016-12-27
Mirza Sendijarević Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2013-11-27 2014-03-28
Branislava Milekić JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Direktor 2010-01-01 2016-03-28
Narcis Džumhur JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Direktor 2010-01-01 2010-04-28
Enver Ćosićkić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Direktor 2009-04-29 2013-04-28
Suvad Osmanagić Unis-Group d.o.o. Ilidža Direktor 2011-01-06 2015-05-28
Nataša Fazlić Sarajevoputevi d.d. Sarajevo VD - Direktor 2015-12-28 2016-06-28
Neđo Ilić JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Direktor 2010-01-01 2011-07-28
Armin Kajmaković JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Direktor 2016-01-08 2020-07-28
Jasminka Krivokuća JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Direktor 2006-07-05 2010-08-28
Selim Babić KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Direktor 2014-09-28 2018-09-28
Jasminka Krivokuća JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka VD - Direktor 2010-08-29 2010-10-28
Mirsad Pjano JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Direktor 2014-01-15 2014-05-29
Dragan Savanović JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj VD - Direktor 2015-05-04 2015-07-29
Zoran Okilj JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka VD - Direktor 2010-06-01 2011-09-29
Selim Babić KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Direktor 2010-09-27 2014-09-29
Jozo Krivić Dioničko društvo Ceste Mostar Direktor 2010-07-09 2012-03-30
Rešad Pašić KJKP Park d.o.o. Sarajevo Direktor 2009-08-17 2012-04-30
Jasminka Krivokuća JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka VD - Direktor 2015-06-03 2015-06-30
Safet Baltić KJKP Park d.o.o. Sarajevo Direktor 2013-05-14 2016-06-30
Dragan Grabovac JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Direktor 2014-04-05 2015-07-30
Dragan Davidović JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Direktor 2002-12-17 2013-09-30
Kristijan Milas Dioničko društvo Ceste Mostar Direktor 2014-11-06 2015-09-30
Suad Hasanović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla VD - Direktor 2016-07-20 2016-09-30
Đenan Salčin JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar VD - Direktor 2016-06-24 2016-11-30
Marinko Bašić JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka VD - Direktor 2011-10-01 2012-01-31
Duško Kovačević JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka VD - Direktor 2017-11-23 2019-01-31
Ivan Pandža Dioničko društvo Ceste Mostar VD - Direktor 2012-04-04 2014-03-31
Velimir Bobić JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Direktor 2010-05-31
Bogoljub Bilanović KP Komunalac a.d. Srbac Direktor 2017-08-24
Davorin Mihić JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka VD - Direktor 2012-02-01 2013-10-31
Miroslav Janjić JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Direktor 2013-11-01 2017-10-31
Nedžad Rešidbegović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Direktor 2007-08-01 2014-12-31
Ernad Metaj JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde VD - Direktor 2013-02-05
Milenko Cvijanović JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Direktor 2010-01-01
Goran Milanović JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Direktor 2018-01-01
Bojan Đenić JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Direktor 2019-12-03
Nataša Fazlić Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Direktor 2016-07-04 2020-07-03
Sedin Kahriman Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Direktor 2018-12-05 2020-01-06
Sedin Kahriman Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo VD - Direktor 2020-01-06 2020-09-03
Sedin Kahriman Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Direktor 2020-09-04
Tihomir Dejanović JP Protivgradna preventiva Republike Srpske a.d. Gradiška Direktor 2017-04-07
Nihad Konaković JP Bags-energotehnika d.d. Sarajevo Direktor 2016-08-07 2020-08-07
Stanko Vujković JP Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor Direktor 2019-10-09
Edin Abdurahmanović KJKP Park d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2019-06-11 2019-08-11
Safet Hrnjica JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Direktor 2017-04-14
Dragan Savić JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Direktor 2015-12-15 2022-03-08
Slaven Gojković JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Direktor 2019-04-16
Kristijan Milas Dioničko društvo Ceste Mostar Direktor 2016-11-16 2021-01-29
Luka Petrović JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Direktor 2018-11-16
Meho Rekić Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Direktor 2018-07-17
Milan Račić JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka VD - Direktor 2019-04-19
Hermedin Zornić Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Direktor 2019-09-19
Mirsad Siručić Unis-Group d.o.o. Ilidža Direktor 2017-12-19 2018-08-01
Amarildo Mulić JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać Direktor 2011-04-20
Nedeljko Perišić JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad VD - Direktor 2017-06-21
Biljana Marković JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina VD - Direktor 2019-01-22 2020-08-10
Aleksandar Todorović JP ZD Istraživačko razvojni centar elektroenergetike AD Istočno Sarajevo Direktor 2018-03-22
Enis Džafić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Direktor 2015-11-23 2020-01-19
Enver Hadžiahmetović KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Direktor 2019-10-24 2021-01-05
Nenad Nešić JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka VD - Direktor 2016-07-25 2020-10-14
Dario Jokanović JP Industrijske plantaže AD Banja Luka Direktor 2018-02-26 2022-02-26
Irma Pašić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Direktor 2019-04-26
Adnan Terzić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Direktor 2017-05-26
Jasmin Salkić Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Direktor 2016-10-26 2020-10-25
Slavko Gligorić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj VD - Direktor 2019-11-26 2020-12-07
Jakub Bardak JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde VD - Direktor 2019-12-26
Milan Trbojević JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Direktor 2019-12-27 2020-08-07
Samir Pajević KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2020-01-28 2020-12-25
Hasan Bašić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo Direktor 2009-05-01 2011-04-01
Ajdin Kobilić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2011-04-01 2011-10-01
Haris Kadić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo Direktor 2011-10-01 2012-09-01
Adis Šehić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2012-09-01 2013-01-01
Hasan Bašić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2013-01-11 2013-01-16
Safet Bradarac KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2013-01-16 2013-03-15
Mubera Begić-Žiga KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2013-03-15 2013-06-15
Omer Hadžiomerović KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2013-06-15 2013-12-15
Avdo Vatrić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2013-12-16 2014-04-15
Avdo Vatrić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo Direktor 2014-04-15 2017-06-08
Haris Gušić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2017-06-08 2018-05-18
Avdo Vatrić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2018-05-18 2019-10-16
Ismet Kapo KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2019-10-16 2019-12-25
Jakub Kubur KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2019-12-25 2020-01-01
Mirnes Bajtarević JP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Grijanje d.o.o. Kakanj Direktor 2020-03-08
Komo Simović JP Komunalno a.d. Pale Direktor 2017-06-07
Edin Zeljković JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać Direktor 2017-12-07
Mirsad Merdanić JP Vodovod d.o.o. Bihać Direktor 2020-04-07
Abas Nišić JKP Šćona d.o.o. Fojnica Direktor 2019-05-07
Mehmed Bradarić Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj Direktor 2017-12-06
Mladen Krasavac JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Direktor 2018-04-05
Željko Miličić JKP KOMVOD a.d. Direktor 2019-12-05
Mihailo Đurđević KP Vodovod i kanalizacija a.d. Šamac Direktor 2017-04-05
Zoran Stjepanović Komunalno a.d. Milići Direktor 2020-03-05
Jovan Tomić Vodovod i komunalije a.d. Zvornik Direktor 2017-12-04
Dragan Kelečević KP Budućnost a.d. Laktaši Direktor 2018-01-04
Tanja Konjić JIP Semberija i Majevica Bijeljina Direktor 2020-07-29 2021-03-03
Dušanka Gavrić JIP Semberija i Majevica Bijeljina Direktor 2017-02-02 2020-07-29
Edin Kekić JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Velika Kladuša Direktor 2016-12-01
Aid Berbić JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla Direktor 2015-12-01 2019-12-28
Jasenko Elezović JP Sportsko-Kulturno-Privredni Centar MEJDAN d.o.o. Tuzla Direktor 2017-09-01 2021-08-31
Emir Hamzić JP Razvojno poduzetnički centar Tuzla- Inkubator Lipnica d.o.o. u Tuzli Direktor 2018-08-01
Ljubinka Vasiljević JP Radio televizija Višegrad d.o.o. Višegrad Direktor 2017-08-01
Dragiša Marjanović JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Direktor 2018-07-01
Mirko Šumić JP Komunalno d.o.o. Žepče Direktor 2013-07-01
Mladen Petrović JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Direktor 2018-06-01 2020-12-31
Frano Lebo JP Vodovod d.o.o. Posušje Direktor 2013-05-01
Vid Šantić JKP Komrad d.o.o. Bihać Direktor 2017-02-01 2020-05-11
Gordana Vidović JKP Komunalac d.o.o. Busovača Direktor 2016-02-01
Danko Vojnović KP Komus a.d. Novi Grad Direktor 2019-01-01
Ružica Penić JP Radio Kupres d.o.o. Kupres Direktor 2018-01-01
Selma Vidimlić JP Tržnica d.o.o. Zenica Direktor 2017-01-01
Dejan Kojić JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale Direktor 2017-01-01 2020-12-31
Adnan Handžić JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Direktor 2019-10-26 2019-12-31
Slaven Malikanović JP Radio Kupres d.o.o. Kupres Direktor 2015-01-01 2017-12-31
Krsto Mićić JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale Direktor 2012-01-01 2017-12-31
Ferid Kavazović JP Tržnica d.o.o. Zenica Direktor 2010-01-01 2017-12-31
Ibrahim Agić JKP Usora d.o.o. Sivša Direktor 2011-02-01 2015-12-31
Mirela Ivoš JP Radio Kupres d.o.o. Kupres Direktor 2013-01-01 2015-12-31
Saudin Mešetović JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Direktor 2012-05-29 2014-12-31
Stipo Galić JP Radio Kupres d.o.o. Kupres Direktor 2010-01-01 2013-12-31
Đuro Bunić KP Vodovod a.d. Prnjavor Direktor 2008-03-27 2012-12-31
Predrag Petričević JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Direktor 2014-04-01 2015-08-31
Miladin Kovač JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale Direktor 2010-01-01 2012-12-31
Sead Kaknjo JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica Direktor 2016-08-01 2020-07-31
Branka Lorić JP Radio televizija Višegrad d.o.o. Višegrad Direktor 2013-03-27 2017-07-31
Dalibor Smiljanić JKP Rad-Spreča d.o.o. Osmaci Direktor 2010-09-21 2012-07-31
Dragan Marinković Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Direktor 2013-09-01
Perica Jovanović Vodovod a.d. Doboj Direktor 2009-04-01 2014-05-31
Branimir Stojanović JKP Uzor a.d. Drinić Direktor 2005-01-24 2013-05-31
Mirza Ramić JP za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo Onsa d.o.o. Sarajevo Direktor 2017-04-01 2021-03-31
Ljiljana Despotović Toplana a.d. Prijedor Direktor 2011-03-14 2017-03-31
Vladimir Jurišić JKP Komunalac d.o.o. Busovača Direktor 2010-10-14 2016-01-31
Cvijetin Simić JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Direktor 2010-01-01 2013-01-31
Milorad Nešković JKP Novo Goražde Direktor 2014-12-24 2016-11-30
Alena Bećirović JP Eko-čistoća d.o.o. Vukosavlje Direktor 2013-11-01 2017-10-30
Dejan Tomić JKP Sokolac Direktor 2016-10-01 2021-09-24
Amira Zukić Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj Direktor 2013-07-30 2017-07-30
Dragiša Marjanović JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Direktor 2014-07-01 2018-06-30
Branko Ujić JP Komrad a.d. Rogatica Direktor 2013-10-09 2017-06-30
Dragiša Marjanović JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Direktor 2010-07-01 2014-06-30
Mirela Poprženović JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać Direktor 2008-08-20 2014-04-30
Mate Gavran JP Vodovod d.o.o. Posušje Direktor 2011-04-19 2013-04-30
Stevo Savić JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Direktor 2010-06-01 2011-04-30
Edhem Softić JP Veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac Direktor 2015-05-11 2019-08-29
Mustafa Redžić JKP Jablanica d.d. Direktor 1998-01-01 2011-06-29
Milan Petković JKP Komunalac a.d. Laktaši Direktor 2014-12-30 2018-12-28
Kenan Panjeta Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Direktor 2013-12-12 2015-12-28
Dževada Alikadić JP Karaula d.o.o. za turizam, proizvodnju i usluge Direktor 2015-10-30 2016-07-28
Nehrudin Osmić JP Rad Lukavac Direktor 2006-06-28 2010-06-28
Zoran Zelenbabić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Direktor 2008-04-07 2016-04-28
Senad Memić JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Direktor 2018-03-01 2022-02-28
Senad Memić JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Direktor 2014-02-28 2018-02-28
Samir Selimović JP Vodokom d.o.o. Kakanj Direktor 2009-06-29 2011-02-28
Slavko Sikimić JP Kanalizacija i čistoća d.o.o. Ljubinje Direktor 2017-12-01 2018-11-27
Ermin Dlakić JKP Visoko d.o.o. Visoko Direktor 2010-09-27 2014-09-27
Dujo Milanko Komunalne usluge a.d. Prijedor Direktor 2013-08-27 2017-08-27
Marko Bibić Komunalno a.d. Milići Direktor 2012-08-28 2016-08-27
Dujo Milanko Komunalne usluge a.d. Prijedor Direktor 2009-08-07 2013-08-27
Slobodanka Brezovac KP Vodovod a.d. Srbac Direktor 2014-03-28 2015-04-27
Aleksandar Zekić Gradska čistoća a.d. Bratunac Direktor 2015-11-25 2017-03-27
Stojanka Nikolić JP Radio televizija Višegrad d.o.o. Višegrad Direktor 2008-01-01 2013-03-27
Zakira Đogić JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Direktor 2009-06-10 2014-02-27
Sanela Draganović JKP Rad d.o.o. Ključ Direktor 2011-01-13 2014-12-26
Petko Rankić Gradska čistoća a.d. Bratunac Direktor 2013-04-02 2014-12-26
Sreten Vuksić Gradska čistoća a.d. Bratunac Direktor 2014-12-26 2015-11-25
Muhamed Husić JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Direktor 2018-01-04 2019-10-25
Hajrudin Handžić JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Direktor 2010-01-01 2016-10-25
Jozo Dunđer JP Komunalno d.o.o. Žepče Direktor 2007-08-18 2013-04-25
Ljiljana Tešanović JKP Novo Goražde Direktor 2010-03-24 2014-12-24
Kemal Baltić JKP Bašbunar d.o.o. Travnik- u stečaju Direktor 2008-02-14 2013-12-24
Enesa Hrustanović JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać Direktor 2014-11-17 2017-10-24
Dušan Janković KP Park a.d. Mrkonjić Grad Direktor 2012-08-24 2016-08-24
Sebiha Čajić JKP Rad d.o.o. Ključ Direktor 2009-05-11 2010-05-24
Slobodan Sušić Komunalno a.d. Milići Direktor 2010-05-31 2011-02-24
Željko Stanivuković JKP Komunalac a.d. Laktaši Direktor 2009-12-23 2013-12-23
Olivera Stjepanović JIP Semberija i Majevica Bijeljina Direktor 2013-07-10 2016-05-23
Sedin Lepara JP Sportski centar Jablanica d.o.o. Jablanica Direktor 2017-12-23 2021-12-22
Mladen Dragosav KP Vodovod a.d. Srbac Direktor 2015-11-23 2016-12-22
Milenko Mihić JP Kanalizacija i čistoća d.o.o. Ljubinje Direktor 2019-04-18 2019-11-22
Milenko Vićanović JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Direktor 2012-09-06 2012-11-22
Luka Jotanović Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Direktor 2017-01-30 2018-08-22
Dragan Kecman Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac Direktor 2011-12-06 2012-08-22
Dragana Čaušević JP Karaula d.o.o. za turizam, proizvodnju i usluge Direktor 2016-07-28 2020-07-22
Milenko Novaković KP Usluga a.d. Rudo Direktor 2010-08-30 2013-07-22
Rasim Dervišević JP Vodovod d.o.o. Bihać Direktor 2013-05-23 2017-05-22
Dževada Alikadić JP Karaula d.o.o. za turizam, proizvodnju i usluge Direktor 2011-10-21 2015-10-21
Kasim Sarajlić JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica Direktor 2012-05-22 2016-05-21
Romeo Drljić JP Radio televizija Doboj d.o.o. Doboj Direktor 2015-02-20 2018-02-21
Mirza Softić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Direktor 2011-01-01 2015-12-31
Ivo Vincetić JP Vodovod i odvodnja d.o.o. Orašje Direktor 2012-01-01 2013-12-31
Katica Martinović JP Vodovod i odvodnja d.o.o. Orašje Direktor 2003-01-01 2012-12-31
Stanislav Petrović JP Sportsko-Kulturno-Privredni Centar MEJDAN d.o.o. Tuzla Direktor 2010-01-01 2010-12-31
Milivoje Cvijić KP Komunalac a.d. Teslić Direktor 2005-09-30 2013-09-20
Nedim Talić JP za sportske objekte i terene d.o.o. Zenica Direktor 2018-08-20 2022-08-20
Branka Obućina KP Sveti Marko a.d. Istočno Sarajevo Direktor 2016-07-20 2020-07-20
Dario Zorić JKP Vilenica-Čistoća d.o.o. Novi Travnik Direktor 2012-06-19 2016-06-20
Mirsad Demirović JP Vodovod d.o.o. Bihać Direktor 2007-05-21 2011-05-20
Tomislav Puhalac JP Komrad a.d. Rogatica Direktor 2006-05-16 2010-05-20
Milutin Lukač JP Komunalac Drvar d.o.o. Drvar Direktor 2007-06-19 2018-02-20
Stevo Tovirac KP Vodovod i kanalizacija a.d. Šamac Direktor 2010-09-15 2014-09-19
Denis Mekić JP Komunalno d.o.o. Banovići Direktor 2015-12-18 2019-12-18
Mirko Milanović JKP Uzor a.d. Drinić Direktor 2015-07-31 2016-11-18
Slaven Marić KP Vodovod a.d. Srbac Direktor 2013-07-26 2013-11-18
Dženamir Hasagić JKP Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic Direktor 2014-07-08 2018-07-18
Aldvin Torlaković JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo Direktor 2012-08-16 2013-07-18
Nehrudin Osmić JP Rad Lukavac Direktor 2014-06-18 2018-06-18
Nehrudin Osmić JP Rad Lukavac Direktor 2010-06-18 2014-06-18
Dobrinko Lukić KP Komunalac a.d. Teslić Direktor 2013-05-17 2017-05-18
Srđan Milošević JP Kanalizacija i čistoća d.o.o. Ljubinje Direktor 2018-11-27 2019-04-18
Zlatan Čelanović Gradska čistoća a.d. Bratunac Direktor 2017-03-27 2020-02-18
Ranko Šaran KP Komunalac a.d. Foča Direktor 2008-12-17 2012-12-17
Samir Smajlović JKP Sapna d.o.o. Sapna Direktor 2014-09-17 2018-09-17
Belma Zukić JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Direktor 2015-07-14 2019-07-17
Vladimir Trkulja JP Komunalno a.d. Pale Direktor 2013-09-18 2017-03-17
Mustafa Nuković JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Direktor 2005-09-01 2012-12-16
Haris Veispahić JP Vodokom d.o.o. Kakanj Direktor 2018-11-16 2022-11-16
Miloš Lazović KP Komunalac a.d. Foča Direktor 2013-02-06 2017-05-16
Damir Felić JP Vodovod d.o.o. Bihać Direktor 2017-05-23 2020-01-16
Marijo Čolić JKP Čapljina d.o.o. Čapljina Direktor 2009-08-26 2019-01-16
Tomislav Puhalac JP Komrad a.d. Rogatica Direktor 2010-09-01 2012-11-15
Sanela Draganović JKP Rad d.o.o. Ključ Direktor 2015-04-28 2017-09-15
Sead Imamović JP Vodokom d.o.o. Kakanj Direktor 2011-09-15 2015-09-15
Mujo Gec JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo Direktor 2008-08-15 2012-08-15
Milan Grujičić Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča Direktor 2012-01-01 2012-07-15
Muhamed Idrizović JKP Jablanica d.d. Direktor 2011-06-29 2015-05-15
Sejdo Plančić JP Toplana d.d. Tešanj Direktor 2008-01-01 2011-05-15
Slaven Prakljačić JKP Usora d.o.o. Sivša Direktor 2017-04-15 2021-04-15
Dragomir Đurđević KP Vodovod a.d. Prnjavor Direktor 2013-05-29 2017-03-15
Slaven Prakljačić JKP Usora d.o.o. Sivša Direktor 2016-08-15 2017-02-15
Drago Radeljak JKP Vilenica-Čistoća d.o.o. Novi Travnik Direktor 1997-12-09 2012-02-15
Senada Avdagić JP Radio Bosanska Krupa društvo s ograničenom odgovornošću Bosanska Krupa Direktor 1996-06-17 2012-12-14
Fahira Dželilović JP Radiotelevizija Jablanica d.o.o. Jablanica Direktor 2017-03-24 2017-11-14
Amira Zukić Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj Direktor 2017-08-14 2017-11-14
Slobodan Miković KP Usluga a.d. Rudo Direktor 2013-07-22 2016-11-14
Mihret Sinanović JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Direktor 2012-10-13 2016-10-14
Ekrem Kahriman JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Direktor 2005-05-04 2017-04-14
Duško Gojić KP Komus a.d. Novi Grad Direktor 2007-07-21 2014-04-14
Dragan Savanović Toplana a.d. Prijedor Direktor 2011-03-14
Aleksandar Mirković KP Gradske toplane a.d. Pale Direktor 2013-12-12 2017-12-13
Pero Gudeljević JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Direktor 2013-08-05 2016-12-13
Dragomir Ljubojević Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Direktor 2011-09-01 2012-10-13
Goran Lučić JP Vodovod a.d. Gacko Direktor 2015-08-13 2019-08-13
Feđa Jovanović JP za sportske objekte i terene d.o.o. Zenica Direktor 2014-08-11 2018-08-13
Vlado Reljić Vodovod a.d. Prijedor Direktor 2013-08-12 2017-08-13
Goran Lučić JP Vodovod a.d. Gacko Direktor 2011-08-04 2015-08-13
Almir Hadžialić JKP Visoko d.o.o. Visoko Direktor 2015-01-19 2016-07-13
Senad Varešević JP Komunalno d.o.o. Banovići Direktor 2011-07-13 2015-07-13
Sead Imamović JP Vodokom d.o.o. Kakanj Direktor 2015-09-15 2018-05-13
Radenko Vasić JP Rad a.d. Bratunac Direktor 2014-02-13 2018-02-13
Abas Nišić JKP Šćona d.o.o. Fojnica Direktor 2009-04-30 2015-02-13
Siniša Šolak JP Komunalac Glamoč d.o.o. Direktor 2013-10-29 2017-12-12
Adnan Hodžić Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Direktor 2011-05-01 2013-12-12
Vlado Reljić Vodovod a.d. Prijedor Direktor 2007-10-18 2013-08-12
Mladen Popović JKP Rad-Spreča d.o.o. Osmaci Direktor 2014-07-09 2018-03-12
Senad Mešanović JKP Sana d.o.o. Sanski Most Direktor 2007-04-23 2015-03-12
Željka Spremo JIP Semberija i Majevica Bijeljina Direktor 2016-05-23 2016-11-11
Husejin Hinović JP za sportske objekte i terene d.o.o. Zenica Direktor 2013-09-11
Edhem Softić JP Veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac Direktor 2011-01-31 2015-05-11
Mihret Sinanović JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Direktor 2016-10-15 2017-12-10
Milenko Vićanović JKP Gradsko groblje d.o.o. Bijeljina Direktor 2015-12-30 2016-11-10
Senaid Sinanović JP Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Kalesija Direktor 2010-06-10 2018-06-10
Ruža Stojanović Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča Direktor 2012-12-06 2017-05-10
Drago Jovičić KP Vodovod a.d. Srbac Direktor 2011-03-18 2013-05-10
Milovan Bajić KP Budućnost a.d. Laktaši Direktor 2013-12-02 2017-11-09
Miomir Ćirković JKP Rad-Spreča d.o.o. Osmaci Direktor 2012-07-31 2014-07-09
Kasim Alajbegović JP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Grijanje d.o.o. Kakanj Direktor 2014-09-01 2015-10-09
Radovan Bobić KP Budućnost a.d. Laktaši Direktor 2009-12-01 2013-06-09
Anel Durmo Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Direktor 2016-04-09 2020-04-09
Dženamir Hasagić JKP Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic Direktor 2010-06-25 2014-07-08
Savo Jovanić Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac Direktor 2017-05-08 2021-05-08
Snežana Kmekić JKP Rad-Spreča d.o.o. Osmaci Direktor 2018-03-12 2018-05-08
Duško Bosnić Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac Direktor 2013-05-07 2017-05-08
Mirnes Bajtarević JP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Grijanje d.o.o. Kakanj Direktor 2016-03-08 2020-03-08
Mirsad Demirović JP Vodovod d.o.o. Bihać Direktor 2011-07-12 2013-03-08
Ademir Mesić JP Radio Bosanska Krupa društvo s ograničenom odgovornošću Bosanska Krupa Direktor 2012-12-14 2016-02-08
Dušan Ilić JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Direktor 2011-01-08
Dragiša Janjić JKP Rad-Spreča d.o.o. Osmaci Direktor 2018-09-01 2019-11-07
Osman Čaušević JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Velika Kladuša Direktor 2014-05-05 2014-10-07
Abas Nišić JKP Šćona d.o.o. Fojnica Direktor 2015-02-13 2019-05-07
Esad Pobrić JP Komunalno d.o.o. Mostar Direktor
Radomir Marjanović JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Direktor 2013-08-30 2017-02-06
Aleksandar Golijanin Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča Direktor 2012-07-16 2012-12-05
Duško Bosnić Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac Direktor 2007-10-22 2011-12-05
Dževada Alikadić JP Karaula d.o.o. za turizam, proizvodnju i usluge Direktor 2007-06-05 2011-06-05
Stevo Tovirac KP Vodovod i kanalizacija a.d. Šamac Direktor 2014-09-19 2017-04-05
Edin Bratić JP Radio Bosanska Krupa društvo s ograničenom odgovornošću Bosanska Krupa Direktor 2017-03-08 2020-04-05
Nasko Bajramović JP Vilenica-Vodovod d.o.o. Novi Travnik Direktor 2012-03-05 2016-03-05
Hadis Jusić JKP Komrad d.o.o. Bihać Direktor 2013-01-01 2017-01-05
Radivoje Supić JP Vodovod a.d. Gacko Direktor 2009-09-02 2011-08-04
Osman Čaušević JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Velika Kladuša Direktor 2010-05-04 2014-05-04
Dževad Haskić JP Vilenica-Vodovod d.o.o. Novi Travnik Direktor 2008-02-19 2012-03-04
Osman Čaušević JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Velika Kladuša Direktor 2006-02-07 2010-05-03
Amel Alagić JKP Komrad d.o.o. Bihać Direktor 2009-04-15 2012-03-03
Abdulah Mataradžija JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Direktor 2016-10-26 2018-01-03
Avdija Hasanović JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo Direktor 2013-10-03 2017-10-02
Nehrudin Osmić JP Rad Lukavac Direktor 2018-09-03 2022-09-02
Vukoje Borislav JP Vodovod a.d. Bileća Direktor 2010-09-02 2014-09-02
Vukoje Borislav JP Vodovod a.d. Bileća Direktor 2010-01-01 2010-09-02
Enes Peštek JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo Direktor 2018-04-03 2022-04-02
Dejan Petrović Gradska čistoća a.d. Bratunac Direktor 2007-08-13 2013-04-02
Olivera Stjepanović JIP Semberija i Majevica Bijeljina Direktor 2016-11-11 2017-02-02
Sead Džambić JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla Direktor 2007-07-04 2015-12-01
Vladimirka Marić Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča Direktor 2006-10-16 2010-12-01
Mirsad Filipović JP Sportsko-Kulturno-Privredni Centar MEJDAN d.o.o. Tuzla Direktor 2013-04-01 2017-09-01
Kasim Alajbegović JP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Grijanje d.o.o. Kakanj Direktor 2010-09-01 2014-09-01
Vasilije Mićić Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Direktor 2011-09-01
Muris Nišić JP Razvojno poduzetnički centar Tuzla- Inkubator Lipnica d.o.o. u Tuzli Direktor 2014-08-01 2018-08-01
Nisveta Đedović JP Veterinarska stanica d.o.o. Velika Kladuša Direktor 2010-06-10 2014-08-01
Muris Nišić JP Razvojno poduzetnički centar Tuzla- Inkubator Lipnica d.o.o. u Tuzli Direktor 2010-06-01 2014-06-01
Goran Franjić JKP Kostajnica d.o.o. Kreševo Direktor 2013-09-12 2014-05-01
Branislav Radulović KP Komus a.d. Novi Grad Direktor 2014-04-14 2019-01-01
Danilo Jahura JP Kanalizacija i čistoća d.o.o. Ljubinje Direktor 2014-03-21 2017-02-01
Dujo Milanko Komunalne usluge a.d. Prijedor Direktor 2017-12-08
Jovan Savić KP Usluga a.d. Rudo Direktor 2017-02-09
Miroslav Miškić Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Direktor 2016-09-01
Anel Durmo Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Direktor 2020-04-10 2021-05-28
Miomir Bojat Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča Direktor 2017-05-10
Sabahudin Sakić JP Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Kalesija Direktor 2018-06-10
Senad Mešanović JKP Sana d.o.o. Sanski Most Direktor 2011-08-10
Radenko Vasić JP Rad a.d. Bratunac Direktor 2009-12-10
Andrea Pavić JP Radio-televizija Livno d.o.o Livno Direktor 2018-05-11
Mihret Sinanović JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Direktor 2017-12-11
Milenko Vićanović Komunalac a.d. Bijeljina Direktor 2017-04-12 2020-07-20
Lazar Đekić JP Slobodna zona d.o.o. Šamac Direktor 2017-05-13
Vlado Reljić Vodovod a.d. Prijedor Direktor 2017-08-13
Goran Lučić JP Vodovod a.d. Gacko Direktor 2019-08-13
Predrag Perković Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Direktor 2012-10-13
Fahira Dželilović JP Radiotelevizija Jablanica d.o.o. Jablanica Direktor 2012-11-13
Radenko Vasić JP Rad a.d. Bratunac Direktor 2018-02-14
Jasna Babić Društvo ograničene odgovornosti - JKP Vitkom Vitez Direktor 2019-09-14
Milan Petković JKP Komunalac a.d. Laktaši Direktor 2019-01-15
Marinko Viljušić JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Direktor 2017-03-15
Almina Kurić JP Radiotelevizija Jablanica d.o.o. Jablanica Direktor 2018-05-15 2022-05-14
Mladen Šicar KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad Direktor 2006-06-15
Memsur Ćurović JP (JU) Sportsko-kulturno-privredni centar d.o.o. Goražde Direktor 2010-07-15
Ivana Maksimović JKP Kraljeva gora d.o.o. Han Pijesak Direktor 2015-09-15
Ljubiša Sibinčić KP Vodovod a.d. Prnjavor Direktor 2017-03-16
Ranko Šaran KP Komunalac a.d. Foča Direktor 2017-05-16
Belma Zukić JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Direktor 2019-08-01 2023-08-01
Enver Borovina JP Veterinarska stanica Goražde Direktor 2010-02-18
Krsto Grujičić Gradska čistoća a.d. Bratunac Direktor 2020-02-18
Hasan Prelić JKP Visoko d.o.o. Visoko Direktor 2017-05-18 2021-05-17
Dženamir Hasagić JKP Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic Direktor 2018-07-18
Alena Bećirović JP Eko-čistoća d.o.o. Vukosavlje Direktor 2018-10-18 2021-10-17
Abdurahman Bećirović JP Deponija d.o.o. Mostar Direktor 2008-11-18 2021-10-31
Fahira Dželilović JP Radiotelevizija Jablanica d.o.o. Jablanica Direktor 2008-09-19
Svjetlana Tokalić JKP Vilenica-Čistoća d.o.o. Novi Travnik Direktor 2016-09-19 2020-09-18
Mirko Tomić JP Komunalac Drvar d.o.o. Drvar Direktor 2018-02-20
Asim Bašalić JP Toplana d.d. Tešanj Direktor 2011-07-20 2025-09-13
Osman Smailbegović JP Veterinarska stanica d.o.o. Velika Kladuša Direktor 2016-09-20
Samir Alikadić Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Direktor 2007-01-01 2019-09-09
Majid Porobić JKP Pannonica d.o.o. za sportsko-rekreativne aktivnosti Tuzla Direktor 2010-01-01
Samir Alić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Direktor 2015-01-01
Vidan Vidović JP Vodovod i odvodnja d.o.o. Orašje Direktor 2016-01-01
Aleksandar Novaković JP Radio televizija Doboj d.o.o. Doboj Direktor 2018-02-21
Jasna Kapetanović JP Radio-televizija 7 d.o.o. Tuzla Direktor 2011-09-22
Danka Krčo JP Komrad a.d. Rogatica Direktor 2017-10-23
Dobrinko Lukić KP Komunalac a.d. Teslić Direktor 2018-01-23
Emir Pašalić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Direktor 2017-07-24 2021-07-23
Milan Kovačević KP Park a.d. Mrkonjić Grad Direktor 2019-04-25
Muris Brljak JP Vilenica-Vodovod d.o.o. Novi Travnik Direktor 2018-05-25
Goran Jurak JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla d.o.o. Tuzla Direktor 2014-03-27 2018-06-28
Vedran Markotić JP Parkovi d.o.o. Ljubuški Direktor 2016-04-27
Drago Jovičić KP Vodovod a.d. Srbac Direktor 2017-06-27
Samir Smajlović JKP Sapna d.o.o. Sapna Direktor 2019-01-28
Ernad Granić JP Regionalni vodovod Plava Voda d.o.o. Travnik Direktor 2011-03-28
Milorad Stjepanović Komunalac a.d. Bijeljina Direktor 2013-05-28
Dalibor Koprivica JP Vodovod a.d. Bileća VD - Direktor 2018-06-28 2021-02-28
Aleksandar Vračević JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Direktor 2011-03-29
Edhem Softić JP Veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac Direktor 2019-08-29
Zoran Knežević Toplana a.d. Prijedor Direktor 2017-03-30
Željko Đokić JKP Čistoća d.o.o. Lopare Direktor 2013-12-30
Ramiz Aganović JP Kulturno informativni centar d.o.o. Prača Direktor
Dževad Pobrić JP Komunalac d.o.o. Odžak Direktor
Ivan Šokčević JP Komunalac d.o.o. Odžak Direktor
Nahid Šehić JKP Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Direktor
Almir Ahmetspahić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2020-06-26 2021-02-11
Mirsad Jašarspahić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj Direktor 2020-12-14 2020-12-14
Mirsad Jašarspahić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj VD - Direktor 2012-06-16 2012-09-05
Mirsad Jašarspahić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj VD - Direktor 2012-09-05 2012-09-18
Mirsad Jašarspahić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj VD - Direktor 2012-09-19 2012-12-31
Mirsad Jašarspahić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj VD - Direktor 2013-01-01 2013-12-31
Mirsad Jašarspahić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj Direktor 2014-01-01 2014-12-31
Elvedin Čobo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj VD - Direktor 2014-12-30 2015-07-01
Elvedin Čobo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj VD - Direktor 2015-07-01 2015-10-10
Kasim Alajbegović JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj VD - Direktor 2015-10-10 2016-03-30
Kasim Alajbegović JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj Direktor 2016-03-30 2018-05-11
Sead Imamović JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj VD - Direktor 2018-05-11 2021-03-15
Goran Cerić KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Direktor 2020-08-26 2021-06-28
Nenad Lalić JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina VD - Direktor 2020-08-10
Aco Stanišić JP ZP Elektrodistribucija a.d. Pale VD - Direktor 2020-03-02
Željko Radić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj VD - Direktor 2020-12-07
Mladen Branković JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka VD - Direktor 2020-08-07
Davor Kostrešević JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka VD - Direktor 2020-10-15
Emir Zlatar JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Sarajevo Direktor 2007-07-01 2011-06-30
Adnan Hodžić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Direktor 2020-09-25 2020-12-19
Senad Mujagić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2021-02-11
Ibrahim Karahodžić KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2020-07-29 2020-10-29
Amer Kapo KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo Direktor 2016-07-04 2024-08-31
Amir Joldo KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Direktor 2019-08-19 2023-08-19
Berin Alagić KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2019-10-18 2019-12-12
Amel Đogić KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2020-07-03 2020-12-31
Alija Hodžić KJKP Tržnice-pijace d.o.o. Sarajevo Direktor 2019-10-24 2020-08-10
Bojan Miškić KJKP Tržnice-pijace d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2020-08-11 2021-02-11
Kenan Magoda KJP ZOI-84 Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo Direktor 2019-06-25 2020-06-13
Edis Baković KJP ZOI-84 Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2020-06-13 2021-03-21
Elvir Resić KJP Poljoprivredno Dobro Butmir d.o.o. Sarajevo Direktor 2018-10-01 2019-10-24
Alan Bajić JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2020-07-28 2021-04-01
Senad Hasanspahić KJKP RAD d.o.o. Sarajevo VD - Direktor
Mirsad Hošić KJKP RAD d.o.o. Sarajevo VD - Direktor
Aida Pendek KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2021-01-05 2021-07-22
Duška Jurišić JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Sarajevo Direktor 2020-01-01
Asad Jelešković KJP Poljoprivredno Dobro Butmir d.o.o. Sarajevo Direktor 2019-10-24 2020-09-25
Hasan Đozo KJP Poljoprivredno Dobro Butmir d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2020-09-25 2020-11-25
Konstantin Jovanović JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Sarajevo Direktor 2011-07-01 2013-06-30
Zlatko Topčić JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Sarajevo Direktor 2013-07-01 2016-06-30
Elvir Resić JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Sarajevo Direktor 2016-07-01 2018-04-08
Edina Fazlagić JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2018-04-09 2019-05-26
Kristina Ljevak JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Sarajevo Direktor 2019-05-27 2019-12-31
Ibrahim Karahodžić KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2020-10-30 2020-12-26
Ibrahim Karahodžić KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2020-12-27 2021-03-21
Edis Baković KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2021-03-22 2021-08-31
Nihad Konaković JP Bags-energotehnika d.d. Sarajevo Direktor 2020-08-07 2024-08-07
Goran Jurak JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla d.o.o. Tuzla Direktor 2018-06-28
Vedran Lakić JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla d.o.o. Tuzla VD - Direktor 2009-01-29 2013-03-26
Jakub Kubur KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2020-01-01 2020-06-26
Edin Abdurahmanović KJKP Park d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2019-08-19 2019-10-19
Edin Abdurahmanović KJKP Park d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2019-10-20 2019-12-20
Edin Abdurahmanović KJKP Park d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2019-12-21 2020-08-06
Suad Zeljković KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo Direktor 2010-01-01 2021-11-23
Admir Džumbur KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2012-11-23 2013-03-25
Admir Džumbur KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo Direktor 2013-03-25 2019-05-31
Enver Zornić KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2019-05-31 2019-09-05
Enver Zornić KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo Direktor 2019-09-05 2019-10-18
Berin Alagić KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo Direktor 2019-12-12 2020-07-06
Amel Đogić KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2021-01-01 2021-04-28
Ivanka Džajić JP Radiopostaja Čapljina d.o.o. Čapljina Direktor 1993-01-01 2020-05-21
Mile Limov JP Radiopostaja Čapljina d.o.o. Čapljina Direktor 2021-03-11 2025-03-15
Ivanka Džajić JP Radiopostaja Čapljina d.o.o. Čapljina Direktor 2020-05-21 2020-01-07
Kemal Nurkić JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla Direktor 2014-05-23
Edina Isaković JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla VD - Direktor 2014-05-24 2014-09-03
Edina Isaković JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla Direktor 2014-09-03 2016-01-26
Almir Mulabećirović JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla VD - Direktor 2016-01-27 2016-05-09
Almir Mulabećirović JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla Direktor 2016-05-09 2019-12-19
Kasim Softić JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla VD - Direktor 2019-12-20 2020-09-22
Kasim Softić JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla VD - Direktor 2020-03-19 2020-09-22
Kasim Softić JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla VD - Direktor 2020-09-22
Aid Berbić JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla Direktor 2019-12-27
Dragan Krtalić JP Parkovi Mostar p.o. VD - Direktor 2008-01-01
Mladen Petrović JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina VD - Direktor 2021-01-01
Zoran Zekanović JIP Semberija i Majevica Bijeljina Direktor 2021-03-03
Ejub Arapčić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla VD - Direktor 2020-03-24 2020-05-07
Dževad Mujkić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Direktor 2020-05-08
Momčilo Rokvić JP DEP-OT d.o.o. Banja Luka Direktor 2009-01-01 2013-01-01
Novo Grujić JP DEP-OT d.o.o. Banja Luka Direktor 2013-01-01
Diko Cvijetinović Komunalac a.d. Bijeljina VD - Direktor 2020-07-10
Cvijetin Vilotić JKP Gradsko groblje d.o.o. Bijeljina VD - Direktor 2016-11-10 2016-11-25
Milenko Vićanović JKP Gradsko groblje d.o.o. Bijeljina VD - Direktor 2016-11-25 2017-02-02
Slađan Simić JKP Gradsko groblje d.o.o. Bijeljina Direktor 2017-02-02 2017-08-12
Radenko Todorović JKP Gradsko groblje d.o.o. Bijeljina VD - Direktor 2020-08-12 2021-03-19
Radenko Todorović JKP Gradsko groblje d.o.o. Bijeljina VD - Direktor 2021-03-19
Branka Ružević Toplana a.d. Banja Luka Direktor 2009-04-08 2012-09-21
Mićo Milovanović Toplana a.d. Banja Luka VD - Direktor 2012-09-28 2012-10-23
Mićo Milovanović Toplana a.d. Banja Luka Direktor 2012-10-23
Zoran Kiša Toplana a.d. Banja Luka Direktor
Robert Martić JP BIT Centar d.o.o.Tuzla Direktor 2010-01-21 2014-01-28
Robert Martić JP BIT Centar d.o.o.Tuzla VD - Direktor 2014-01-28 2014-02-19
Robert Martić JP BIT Centar d.o.o.Tuzla Direktor 2014-02-19 2018-03-28
Robert Martić JP BIT Centar d.o.o.Tuzla Direktor 2018-03-28 2022-03-28
Enver Jukanović JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. Direktor 2010-01-01 2013-09-24
Esed Mujačić JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. Direktor 2013-09-24 2014-08-04
Rifet Karasalihović JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. Direktor 2014-08-04 2019-12-29
Esed Mujačić JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. Direktor 2019-12-29
Mustafa Manjagić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Direktor 1999-04-01 2011-10-05
Salih Muftić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Direktor 2011-10-11 2021-03-16
Ćamil Zaimović JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza Direktor 2010-02-19 2011-10-11
Suad Ćosić JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza Direktor 2011-10-11 2016-01-28
Ćamil Zaimović JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza Direktor 2016-01-29 2020-04-30
Muamer Omerhodžić JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza Direktor 2020-05-01
Osman Sofić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Direktor 2021-03-17
Mirsad Mujić JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Direktor 2020-03-09
Rusmir Salić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2021-07-22 2021-11-29
Rusmir Salić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Direktor 2021-11-29
Alan Bajić JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Direktor 2021-04-02
Sead Imamović JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj Direktor 2021-03-15
Emir Kovač JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica VD - Direktor 2021-07-24 2021-11-07
Emir Pašalić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Direktor 2021-11-08
Mirsad Siručić Unis-Group d.o.o. Ilidža Direktor 2018-08-01
Sejfo Ušanović KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2021-04-28 2021-07-12
Sejfo Ušanović KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo Direktor 2021-07-13
Nataša Fazlić Sarajevoputevi d.d. Sarajevo VD - Direktor 2020-07-04 2020-12-20
Nataša Fazlić Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Direktor 2020-12-21
Edis Baković KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Direktor 2021-09-01
Majid Porobić JKP Pannonica d.o.o. za sportsko-rekreativne aktivnosti Tuzla Direktor 2018-05-31 2022-05-31
Hasan Prelić JKP Visoko d.o.o. Visoko VD - Direktor 2021-05-18 2021-11-18
Aida Alibašić JKP Visoko d.o.o. Visoko VD - Direktor 2021-11-19 2021-12-08
Almir Hadžalić JKP Visoko d.o.o. Visoko Direktor 2021-12-09
Mehura Selimović JKP Komrad d.o.o. Bihać Direktor 2020-05-13
Božo Pavić JP Eko-Sep d.o.o. Živinice, Centar za upravljanje otpadom Separacija 1 Direktor 2013-01-01 2017-07-01
Selmir Šljivić JP Eko-Sep d.o.o. Živinice, Centar za upravljanje otpadom Separacija 1 Direktor 2019-01-01
Samir Kurtanović KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2021-06-28 2021-09-17
Samir Kurtanović KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Direktor 2021-09-17 2025-09-16
Davorin Radović JP Prečistač otpadnih voda d.o.o. Bileća VD - Direktor 2012-07-01 2014-03-10
Marko Prodanović JP Prečistač otpadnih voda d.o.o. Bileća VD - Direktor 2014-03-10 2016-03-29
Aleksandra Nikolić JP Prečistač otpadnih voda d.o.o. Bileća VD - Direktor 2016-03-29 2017-05-16
Davor Milidragić JP Prečistač otpadnih voda d.o.o. Bileća VD - Direktor 2017-05-16 2021-05-14
Nemanja Bratić JP Prečistač otpadnih voda d.o.o. Bileća VD - Direktor 2021-05-14
Đorđo Petković Komunalac a.d. Derventa Direktor 2009-03-09 2013-09-27
Grozdan Ružičić Komunalac a.d. Derventa VD - Direktor 2013-09-27 2018-02-11
Grozdan Ružičić Komunalac a.d. Derventa Direktor 2018-02-11 2020-02-10
Grozdan Ružičić Komunalac a.d. Derventa VD - Direktor 2020-02-10 2020-04-09
Denis Pijetlović Komunalac a.d. Derventa Direktor 2020-04-09
Drago Jovičić KP Vodovod a.d. Srbac VD - Direktor 2021-06-27
Edhem Pašukan Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo VD - Direktor
Atif Hadžidedić JP Eko-čistoća d.o.o. Vukosavlje VD - Direktor 2021-04-01
Munever Čergić Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Direktor 2008-08-15 2012-08-15
Munever Čergić Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Direktor 2012-05-15 2016-05-15
Munever Čergić Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Direktor 2016-05-15 2020-05-15
Fadil Kudumović Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići VD - Direktor 2020-05-15 2021-07-09
Elvir Salihović Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Direktor 2021-07-09 2025-07-09
Slaven Prakljačić JKP Usora d.o.o. Sivša Direktor 2021-04-16 2025-04-16
Saša Radan JP Vodovod a.d. Bileća VD - Direktor 2021-03-01 2021-12-31
Janko Samardžić JP Vodovod a.d. Bileća VD - Direktor 2022-01-01
Rada Jelisavčić Preduzeće za vodovod i kanalizaciju 15. APRIL a.d. Višegrad Direktor 2013-04-15
Mišo Savić Preduzeće za vodovod i kanalizaciju 15. APRIL a.d. Višegrad Direktor 2013-04-16 2017-04-15
Svetlana Grujić Preduzeće za vodovod i kanalizaciju 15. APRIL a.d. Višegrad Direktor 2017-04-15 2019-03-06
Vladimir Gladanac Preduzeće za vodovod i kanalizaciju 15. APRIL a.d. Višegrad Direktor 2019-03-07 2020-12-25
Radivoje Vidaković Preduzeće za vodovod i kanalizaciju 15. APRIL a.d. Višegrad Direktor 2020-12-26
Mersad Sarajlija JP Radio televizija Velika Kladuša d.o.o. Velika Kladuša Direktor 2008-03-16 2016-12-20
Adis Purić JP Radio televizija Velika Kladuša d.o.o. Velika Kladuša VD - Direktor 2016-12-20 2018-03-13
Adis Purić JP Radio televizija Velika Kladuša d.o.o. Velika Kladuša Direktor 2018-03-31 2022-04-01
Ivana Maljević JP Komus a.d. Gacko VD - Direktor 2021-07-05
Dragana Rudan JP Komus a.d. Gacko VD - Direktor 2019-02-05 2021-07-05
Mate Rupčić Hrvatska pošta d.o.o. Mostar VD - Direktor 2015-10-01 2016-03-31
Mate Rupčić Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Direktor 2016-03-01 2020-03-01
Mate Rupčić Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Direktor 2020-03-01
Sedin Lepara JP Sportski centar Jablanica d.o.o. Jablanica Direktor 2021-12-22 2025-12-22
Kristijan Milas Dioničko društvo Ceste Mostar Direktor 2021-01-29
Selim Hamzić JP Elektro-Trnovo d.o.o. Direktor 2018-01-04 2019-03-18
Hari Hamzić JP Elektro-Trnovo d.o.o. Direktor 2019-04-25 2019-09-11
Bajro Lindov JP Elektro-Trnovo d.o.o. Direktor 2019-09-11 2021-04-21
Omer Vatrić JP Elektro-Trnovo d.o.o. Direktor 2021-04-22
Semir Prasko Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo VD - Direktor 2021-05-28 2021-07-12
Duran Bandić Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Direktor 2021-07-12
Denis Mekić JP Komunalno d.o.o. Banovići VD - Direktor 2019-12-19 2020-04-18
Nisvet Mustajbašić JP Komunalno d.o.o. Banovići VD - Direktor 2020-04-19 2020-07-18
Nisvet Mustajbašić JP Komunalno d.o.o. Banovići Direktor 2020-07-19 2021-07-19
Amela Škaljić JP Komunalno d.o.o. Banovići VD - Direktor 2021-07-20
Zafer Kamenjaš JKP d.o.o. Vareš Direktor 2011-09-30 2015-09-30
Zafer Kamenjaš JKP d.o.o. Vareš Direktor 2015-10-01 2015-11-25
Zafer Kamenjaš JKP d.o.o. Vareš Direktor 2015-11-26 2019-11-25
Zafer Kamenjaš JKP d.o.o. Vareš Direktor 2019-11-26
Husejin Hadžić JP za izgradnju i gazdovanje stambenim i poslovnim fondom Opcine Travnik Stan Travnik d.o.o. VD - Direktor 2012-12-31
Ajlin Kasum JP za izgradnju i gazdovanje stambenim i poslovnim fondom Opcine Travnik Stan Travnik d.o.o. VD - Direktor 2013-01-01
Rizah Brigić JP Toplana d.o.o. Banovići Direktor 2010-10-27
Jusuf Mustafić JP Veterinarska stanica d.o.o. Doboj Istok Direktor 2003-03-01
Monika Mandić JP Radio - Usora d.o.o. Usora Direktor 2010-06-05 2014-06-05
Dušan Glišić JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina Direktor 2007-02-05 2011-07-16
Nedeljko Ćorić JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina Direktor 2016-09-06 2021-02-17
Zlatan Lazarević JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina Direktor 2011-07-16 2016-09-06
Snježana Erceg JP Radio - Usora d.o.o. Usora VD - Direktor 2014-11-01 2015-04-30
Vaso Aresnović JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina Direktor 2018-11-15 2021-06-10
Marko Mihajlović JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina Direktor 2021-06-11
Snježana Erceg JP Radio - Usora d.o.o. Usora VD - Direktor 2015-05-01 2015-10-31
Snježana Erceg JP Radio - Usora d.o.o. Usora VD - Direktor 2015-11-01 2015-11-30
Snježana Erceg JP Radio - Usora d.o.o. Usora VD - Direktor 2015-12-01 2016-05-31
Snježana Erceg JP Radio - Usora d.o.o. Usora VD - Direktor 2016-06-01 2016-11-30
Snježana Erceg JP Radio - Usora d.o.o. Usora VD - Direktor 2016-12-01 2016-12-31
Snježana Erceg JP Radio - Usora d.o.o. Usora VD - Direktor 2017-01-01 2017-02-28
Danijel Artmagić JP Radio - Usora d.o.o. Usora VD - Direktor 2017-03-10 2017-09-10
Danijel Artmagić JP Radio - Usora d.o.o. Usora VD - Direktor 2017-09-10 2018-03-10
Danijel Artmagić JP Radio - Usora d.o.o. Usora VD - Direktor 2018-03-10 2018-05-21
Danijel Artmagić JP Radio - Usora d.o.o. Usora Direktor 2018-05-21
Jasmin Salkić Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2020-10-26 2021-08-25
Mihajlo Krmpotić Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2021-08-20
Mirsad Heleg JP Zenica d.o.o. Zenica Direktor 2010-05-17 2018-05-16
Nijaz Suljić JP Zenica d.o.o. Zenica VD - Direktor 2018-05-17 2018-09-19
Lejla Brljevac JP Zenica d.o.o. Zenica VD - Direktor 2021-09-20
Lejla Brljevac JP Zenica d.o.o. Zenica Direktor 2018-10-30
Muhamed Husić JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Direktor 2019-10-28 2021-08-26
Abdulah Mataradžija JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko VD - Direktor 2021-08-27 2021-11-30
Amer Hindija JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Direktor 2021-11-24
Salko Čović JKP Komunalac d.o.o. Hadžići Direktor 2010-01-01 2013-01-01
Mujo Fišo JKP Komunalac d.o.o. Hadžići Direktor 2013-01-01 2014-01-01
Enes Kazić JKP Komunalac d.o.o. Hadžići VD - Direktor 2014-01-01 2017-01-01
Nusret Kaleta JKP Komunalac d.o.o. Hadžići Direktor 2017-01-01 2020-04-01
Irfan Čović JKP Komunalac d.o.o. Hadžići VD - Direktor 2020-04-01 2021-02-01
Irfan Čović JKP Komunalac d.o.o. Hadžići Direktor 2021-02-01
Matija Lučić JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Jajce Direktor 2011-08-16
Đemal Šabić Radio - televizija Federacije Bosne i Hercegovine Direktor
Željko Dugandžić JP Broćanac d.o.o. Čitluk Direktor 2020-09-01
Darko Knezović JP Mostar parking d.o.o. Mostar VD - Direktor 2021-10-19
Ivan Barbarić JP Mostar parking d.o.o. Mostar VD - Direktor 2021-10-19
Enis Džafić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Direktor 2021-01-20
Velimir Boboićw JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Direktor
Rajko Radovanović JP Lutrija Republike Srpske a.d. Banja Luka Direktor
Miloš Bukejlović JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Direktor
Ognjen Kuljić JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Direktor
Dragan Čavić JP ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka Direktor
Samir Alikadić Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Direktor 2019-09-09 2023-07-31
Milenko Ilić JP Veterinarsko stočarski centar a.d. Banja Luka Direktor 2022-03-03
Gordan Mišeljić ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Direktor
Nikola Krešić JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Direktor 2013-01-01 2014-12-31
Marinko Gilja JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar VD - Direktor 2015-01-01 2015-12-31
Marinko Gilja JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Direktor 2016-01-01 2020-02-28
Marinko Gilja JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Direktor 2020-02-28
Senad Selimbašić JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj VD - Direktor
Dragana Čaušević JP Karaula d.o.o. za turizam, proizvodnju i usluge Direktor 2022-07-24
Čedomir Stojanović JP Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Direktor
Živojin Novarlić KP Park a.d. Prnjavor VD - Direktor 2017-10-04
Ognjen Đurković JKP Sokolac VD - Direktor 2021-09-24
Adis Bešić KJKP Park d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2021-04-22 2021-06-22
Adis Bešić KJKP Park d.o.o. Sarajevo Direktor 2021-06-23 2025-06-23
Stevo Tovirac KP Vodovod i kanalizacija a.d. Šamac Direktor 2022-01-01
Nevres Arnautović Centralno grijanje d.d. za distribuciju toplotne energije Tuzla Direktor 2007-12-01 2011-11-30
Nevres Arnautović Centralno grijanje d.d. za distribuciju toplotne energije Tuzla Direktor 2011-12-01 2015-11-30
Nevres Arnautović Centralno grijanje d.d. za distribuciju toplotne energije Tuzla Direktor 2015-12-01 2019-11-30
Nevres Arnautović Centralno grijanje d.d. za distribuciju toplotne energije Tuzla VD - Direktor 2019-12-01 2020-05-31
Nevres Arnautović Centralno grijanje d.d. za distribuciju toplotne energije Tuzla VD - Direktor 2020-06-01 2020-08-31
Nevres Arnautović Centralno grijanje d.d. za distribuciju toplotne energije Tuzla VD - Direktor 2020-09-01 2020-02-28
Nevres Arnautović Centralno grijanje d.d. za distribuciju toplotne energije Tuzla VD - Direktor 2021-03-01 2021-03-31
Suljo Sarić Centralno grijanje d.d. za distribuciju toplotne energije Tuzla VD - Direktor 2021-03-31 2021-06-14
Nermina Babajić Centralno grijanje d.d. za distribuciju toplotne energije Tuzla Direktor 2021-06-15
Mirhad Grebović JP Deponija d.o.o. Mostar VD - Direktor 2021-11-01
Faruk Latifagić JKP Komemorativni centar d.o.o. Tuzla Direktor
Miodrag Batinić JP Vodovod a.d. Trebinje Direktor 2022-01-01
Svjetlana Tokalić JKP Vilenica-Čistoća d.o.o. Novi Travnik Direktor 2020-09-19
Drago Vukojević JP Radio Ljubuški d.o.o. Ljubuški Direktor
Sedin Šišić JKP Čistoća d.o.o. Cazin Direktor 2012-01-01 2016-01-01
Sedin Šišić JKP Čistoća d.o.o. Cazin Direktor 2016-01-01 2020-01-01
Sedin Šišić JKP Čistoća d.o.o. Cazin Direktor 2020-01-01 2024-01-01
Milorad Šipka Vodovod a.d. Prijedor Direktor 2022-01-01
Miroslav Kulić Komunalac a.d. Bijeljina Direktor 2022-01-01
Duško Maletić Toplana a.d. Prijedor Direktor 2022-01-01
Jelena Trivan JP Komrad a.d. Rogatica Direktor 2022-01-01
Vjekoslav Filipović JP Komunalno d.o.o. Grude Direktor 2013-12-01
Dejan Ljevnaić JP Olimpijski centar Jahorina Pale Direktor 2022-01-01
Saša Panić JP Poslovna zona a.d. Banja Luka Direktor 2022-01-01
Damir Lukić JP Regionalna deponija Doboj d.o.o. Doboj VD - Direktor 2014-12-29 2021-04-27
Slađan Jović JP Regionalna deponija Doboj d.o.o. Doboj VD - Direktor 2021-04-28
Vera Cicović Pale-stan a.d. Pale VD - Direktor 2010-07-01 2017-03-20
Milomir Golijanin Pale-stan a.d. Pale VD - Direktor 2017-03-21 2021-02-17
Davor Mandić Pale-stan a.d. Pale VD - Direktor 2021-02-18
Slađan Jović Gradska toplana a.d. Doboj Direktor 2022-01-01
Branko Radoja JP Komunalac Glamoč d.o.o. VD - Direktor 2017-12-13 2020-06-01
Milena Bošnjak JP Komunalac Glamoč d.o.o. VD - Direktor 2021-02-26
Nada Repija Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac Direktor 2021-12-03
Darijo Kodić KP Toplana a.d. Gradiška Direktor 2022-01-01
Kasim Kljajić JKP Bioštica d.o.o. Olovo Direktor 2013-01-01
Jelena Trivan Komunalac a.d. Kozarska Dubica Direktor 2022-01-01
Jelena Trivan KP Gradska čistoća a.d. Gradiška Direktor 2022-01-01
Branko Bukejlović JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član uprave 2010-01-01 2012-12-31
Jovo Marić JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Član UO 2010-01-01 2014-12-31
Vladislav Vladičić JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Član UO 2010-01-01 2014-12-31
Drago Savić JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član uprave 2010-01-01 2015-12-31
Zdravko Kovačević JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Član uprave 2010-01-01 2015-12-31
Goran Savanović JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član uprave 2015-01-01 2017-12-31
Željko Stipanović JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Član uprave 2010-01-01 2018-12-31
Goran Milanović JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Član uprave 2010-01-01 2018-12-31
Nenad Radović JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Član UO 2010-01-01 2018-12-31
Blagoje Šupić JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Član UO 2010-01-01 2018-12-31
Maksim Skoko JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Član UO 2014-01-01 2018-12-31
Petar Ivanković JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Član UO 2015-01-01 2018-12-31
Dragoljub Reljić JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Član UO 2018-01-01 2018-12-31
Mile Perić JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član uprave 2010-03-02 2014-03-01
Branislav Topalović JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član uprave 2010-03-02 2014-03-01
Boro Ninković JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član uprave 2010-03-02 2014-03-01
Milutin Baranac JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član uprave 2010-03-02 2014-03-01
Milenko Vučeta JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2016-04-01 2020-04-01
Zoran Protić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2016-04-01 2020-04-01
Snježana Martić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2018-06-09 2020-04-01
Snežana Radovanović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2018-06-09 2020-04-01
Nikola Šupljeglav JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2014-12-03 2015-02-02
Branko Lepir JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2014-12-03 2015-02-02
Snježana Martić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2014-12-03 2015-02-02
Miroslav Jerković JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2014-12-03 2015-02-02
Mirjana Danilović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2014-12-03 2015-02-02
Milenko Janić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2014-12-03 2015-02-02
Dragojla Grabovac JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2014-12-03 2015-02-02
Nikola Šupljeglav JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-02-03 2015-04-02
Branko Lepir JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-02-03 2015-04-02
Snježana Martić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-02-03 2015-04-02
Miroslav Jerković JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-02-03 2015-04-02
Mirjana Danilović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-02-03 2015-04-02
Milenko Janić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-02-03 2015-04-02
Dragojla Grabovac JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-02-03 2015-04-02
Teodosije Kecman JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina v.d. Član uprave 2007-10-10 2009-06-02
Nikola Šupljeglav JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-04-03 2015-06-02
Branko Lepir JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-04-03 2015-06-02
Snježana Martić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-04-03 2015-06-02
Miroslav Jerković JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-04-03 2015-06-02
Mirjana Danilović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-04-03 2015-06-02
Milenko Janić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-04-03 2015-06-02
Dragojla Grabovac JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-04-03 2015-06-02
Nikola Šupljeglav JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-06-03 2015-08-02
Branko Lepir JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-06-03 2015-08-02
Snježana Martić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-06-03 2015-08-02
Miroslav Jerković JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-06-03 2015-08-02
Mirjana Danilović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-06-03 2015-08-02
Milenko Janić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-06-03 2015-08-02
Dragojla Grabovac JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-06-03 2015-08-02
Nijaz Glumac JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Član uprave 2013-07-10 2014-10-02
Nikola Šupljeglav JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-08-03 2015-10-02
Branko Lepir JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-08-03 2015-10-02
Snježana Martić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-08-03 2015-10-02
Miroslav Jerković JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-08-03 2015-10-02
Mirjana Danilović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-08-03 2015-10-02
Milenko Janić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-08-03 2015-10-02
Dragojla Grabovac JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-08-03 2015-10-02
Snježana Martić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2010-11-02 2010-12-02
Nikola Tomašević JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2010-11-02 2010-12-02
Ljiljana Umićević JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2010-11-02 2010-12-02
Mirjana Borjanić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2010-11-02 2010-12-02
Nikola Šupljeglav JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2010-11-02 2010-12-02
Momčilo Poparić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2010-11-02 2010-12-02
Branko Lepir JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2010-11-02 2010-12-02
Milenko Janić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2014-04-01 2014-12-02
Nikola Šupljeglav JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2010-12-03 2014-12-02
Branko Lepir JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2010-12-03 2014-12-02
Snježana Martić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2010-12-03 2014-12-02
Miroslav Jerković JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2010-12-03 2014-12-02
Mirjana Danilović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2010-12-03 2014-12-02
Dragojla Grabovac JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2012-02-13 2014-12-02
Nikola Šupljeglav JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-10-03 2015-12-02
Branko Lepir JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-10-03 2015-12-02
Snježana Martić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-10-03 2015-12-02
Miroslav Jerković JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-10-03 2015-12-02
Mirjana Danilović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-10-03 2015-12-02
Milenko Janić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-10-03 2015-12-02
Dragojla Grabovac JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2015-10-03 2015-12-02
Ljiljana Najdek JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Član UO 2010-04-23 2013-03-03
Elvedin Kanafija Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2018-12-05 2020-01-04
Orhideja Junuzović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2015-06-27 2020-01-04
Mirsad Hasković JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2014-07-17 2016-02-04
Vlado Budimir JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2014-07-17 2016-02-04
Rešad Mandžo JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2014-07-17 2016-02-04
Rifat Čabrić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2016-02-05 2017-02-04
Zulfo Robović JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2016-02-05 2017-02-04
Rešad Mandžo JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2016-02-05 2017-02-04
Ivan Brkić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2016-03-16 2017-02-04
Bekir Isaković JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2016-03-04 2020-03-04
Dedo Pjanić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2016-03-04 2020-03-04
Sedin Kahriman Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2015-06-01 2018-12-04
Duljko Hasić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2016-01-25 2018-12-04
Alma Čolo Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2015-06-27 2018-12-04
Tarik Čaršimamović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2015-06-27 2018-12-04
Jasminka Smajlović JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Član UO 2012-01-13 2013-04-05
Svetlana Kovač JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Član UO 2009-09-24 2013-04-05
Enis Džafić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2014-07-17 2015-08-05
Adem Zolj JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Član uprave 2017-05-26 2018-11-05
Jasmin Bučo JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2016-06-24 2017-01-06
Marin Jelčić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2016-06-24 2017-01-06
Adem Zolj JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2016-06-24 2017-01-06
Ivica Ćurić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2016-06-24 2017-01-06
Smajo Salketić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2010-01-01 2010-06-06
Ninoslav Lučić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2010-01-01 2010-06-06
Sejo Ramić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2010-01-01 2010-06-06
Ivan Krezo Dioničko društvo Ceste Mostar v.d. Član uprave 2014-04-29 2014-11-06
Draženka Vidović Dioničko društvo Ceste Mostar v.d. Član uprave 2014-04-29 2014-11-06
Željko Batinović Dioničko društvo Ceste Mostar v.d. Član uprave 2014-03-31 2014-11-06
Zoran Ilinčić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2018-05-18 2018-11-06
Aleksandar Topić JP Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor Član UO 2010-06-15 2012-05-07
Duško Vlačina JP Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor Član UO 2010-06-15 2012-05-07
Vojin Peurača JP Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor Član UO 2010-06-15 2012-05-07
Aleksandra Blagojević JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Član UO 2016-06-14 2019-07-07
Svetlana Mujkanović JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2010-01-01 2010-08-07
Borislav Bratić JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Član UO 2015-03-02 2016-01-08
Pero Karanović JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Član uprave 2008-10-24 2011-04-08
Vladimir Savičić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član uprave 2009-09-24 2013-05-08
Snježana Martić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2018-04-21 2018-06-08
Snežana Radovanović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2018-04-21 2018-06-08
Zdravko Savić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član uprave 2010-05-28 2010-10-08
Svjetlana Čelan JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać v.d. Član uprave 2011-05-16 2012-10-08
Radomir Vukoje JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina v.d. Član uprave 2009-06-02 2013-10-08
Milenko Elez JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina Član uprave 2013-10-08 2017-10-08
Milan Buha JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina Član uprave 2013-10-08 2017-10-08
Gordan Santrač JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina Član uprave 2013-10-08 2017-10-08
Božana Trninić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2016-04-06 2018-04-09
Radmila Čokorilo JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Član UO 2010-11-23 2011-11-09
Momčilo Poparić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2008-03-01 2008-04-10
Nikola Šupljeglav JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2008-03-03 2008-04-10
Branko Lepir JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2008-03-04 2008-04-10
Adis Bakrač JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Član uprave 2014-04-10 2015-04-10
Mustafa Kurtić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2009-10-15 2010-05-10
Miroslav Glušac JP Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor Član UO 2012-05-07 2016-05-10
Draško Ljubičić JP Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor Član UO 2012-05-07 2016-05-10
Dragana Garača JP Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor Član UO 2012-05-07 2016-05-10
Milenko Elez JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina Član uprave 2007-10-10 2011-10-10
Milan Buha JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina Član uprave 2007-10-10 2011-10-10
Gordan Santrač JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina Član uprave 2007-10-10 2011-10-10
Petar Milošević JP ZD Istraživačko razvojni centar elektroenergetike AD Istočno Sarajevo Član UO 2013-11-11
Milan Anđić JP ZD Istraživačko razvojni centar elektroenergetike AD Istočno Sarajevo Član UO 2013-11-11
Jelica Rajić JP ZD Istraživačko razvojni centar elektroenergetike AD Istočno Sarajevo Član UO 2013-11-11
Dragojla Grabovac JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2011-12-13 2012-02-12
Zemka Kanlić Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Član uprave 2017-06-12
Draženko Lukić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2010-10-08 2011-08-12
Emir Gutošić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2008-07-01 2010-11-12
Jasminko Akšamija Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2007-08-01 2010-11-12
Sead Kozlić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2007-11-02 2010-11-12
Nikola Tomašević JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2010-12-03 2011-12-12
Ljiljana Umićević JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2009-02-26 2009-04-13
Mirjana Borjanić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2009-02-26 2009-04-13
Igor Vidović JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Član UO 2013-03-02 2013-04-13
Sanela Pašagić JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać v.d. Član uprave 2014-06-23 2014-08-13
Igor Vidović JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Član UO 2009-06-16 2012-01-14
Senad Ramić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Član uprave 2011-01-07 2015-01-14
Ljubomir Đuranović JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član uprave 2015-12-17 2017-03-14
Bojan Ristić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član uprave 2015-12-17 2017-03-14
Boško Prelić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član uprave 2015-12-17 2017-03-14
Dalibor Đurđić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2015-12-18 2017-03-14
Zdenko Propadalo Dioničko društvo Ceste Mostar v.d. Član uprave 2015-09-30 2016-04-14
Milan Vukoja Dioničko društvo Ceste Mostar v.d. Član uprave 2015-09-30 2016-04-14
Darko Lakić Dioničko društvo Ceste Mostar v.d. Član uprave 2015-09-30 2016-04-14
Biljana Raković JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2011-08-12 2011-10-14
Željko Đurić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2011-08-12 2011-10-14
Nebojša Lujić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2011-08-12 2011-10-14
Sretko Božanović JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2011-08-12 2011-10-14
Nijaz Glumac JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać v.d. Član uprave 2015-04-03 2015-12-14
Haris Hrnjičić Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član uprave 2014-03-28 2018-04-15
Alan Bajić JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član uprave 2011-03-11 2011-08-15
Sanela Pašagić JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Član uprave 2009-10-08 2011-05-16
Vlatko Malbašić JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Član UO 2006-11-23 2009-06-16
Tihomir Kožul Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Član uprave 2008-10-10 2011-06-16
Biljana Maksimović JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član uprave 2017-10-16 2022-10-16
Ana Božić JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član uprave 2017-10-16 2022-10-16
Zdenko Propadalo Dioničko društvo Ceste Mostar v.d. Član uprave 2016-04-14 2016-11-16
Milan Vukoja Dioničko društvo Ceste Mostar v.d. Član uprave 2016-04-14 2016-11-16
Darko Lakić Dioničko društvo Ceste Mostar v.d. Član uprave 2016-04-14 2016-11-16
Adel Bajramović JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Član UO 2013-04-06 2014-01-17
Anton Kasipović JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Član UO 2013-07-20 2014-02-17
Muhidin Dautović Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Član uprave 2011-12-21 2018-07-17
Tomo Sušac Dioničko društvo Ceste Mostar Član uprave 2006-10-25 2010-11-17
Olga Rozić Dioničko društvo Ceste Mostar Član uprave 2006-10-25 2010-11-17
Ludmila Kovačević Dioničko društvo Ceste Mostar Član uprave 2006-10-25 2010-11-17
Dalibor Đurđić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2015-10-20 2015-12-17
Branislav Đurica JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2015-10-20 2015-12-17
Milomirka Vukojević JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2015-10-20 2015-12-17
Zoran Ilinčić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2015-10-20 2015-12-17
Refik Biber Društvo za eksploataciju i obradu ukrasnih kamena i mermera GRANIT d.d. Jablanica Stečajni upravnik 2010-01-27 2010-05-18
Bojan Ristić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2017-03-14 2018-05-18
Boško Prelić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2017-03-14 2018-05-18
Mirko Stojčinović JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član uprave 2015-12-17 2015-12-18
Mujaga Begić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član uprave 2017-01-16 2020-02-19
Vlado Budimir JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2013-09-20 2014-03-19
Mirza Škaljić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2013-09-20 2014-03-19
Mario Kozina JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2013-09-20 2014-03-19
Vladimir Savičić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član uprave 2013-05-09 2016-07-19
Dževad Kobiljak KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član uprave 2011-05-25 2011-09-19
Anela Halilagić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać v.d. Član uprave 2019-07-03 2019-12-19
Enes Filipović KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član uprave 2007-09-04 2009-04-20
Igor Baroš JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2016-04-01 2018-04-20
Milenko Bilić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član uprave 2011-10-14 2015-10-20
Branislav Đurica JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član uprave 2011-10-14 2015-10-20
Draženko Todorović JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član uprave 2011-10-14 2015-10-20
Dragan Subašić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član uprave 2011-10-14 2015-10-20
Zemka Kanlić Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Član uprave 2002-07-03 2011-12-31
Muhidin Dautović Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Član uprave 2004-03-29 2011-12-31
Stoja Čvokić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2011-08-01 2014-02-21
Rifat Čabrić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2017-02-22 2017-08-21
Zulfo Robović JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2017-02-22 2017-08-21
Ivan Brkić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2017-02-22 2017-08-21
Rešad Mandžo JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2017-02-22 2017-08-21
Muhamed Šahić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2013-09-23 2014-03-22
Dragan Subašić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2018-11-23 2019-03-22
Igor Vasiljević JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2018-11-23 2019-03-22
Milutin Baranac JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član uprave 2014-04-22 2019-04-22
Branislav Topalović JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član uprave 2014-04-22 2019-04-22
Boro Ninković JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član uprave 2014-04-22 2019-04-22
Mile Perić JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član uprave 2014-04-22 2019-04-22
Erich Šandor JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2010-01-01 2010-06-22
Ekrem Suljanović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član uprave 2009-09-24 2011-08-22
Slobodan Bošković JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Član UO 2014-02-18 2014-12-22
Abdulaziz Mahmutović Društvo za eksploataciju i obradu ukrasnih kamena i mermera GRANIT d.d. Jablanica Stečajni upravnik 2010-05-18 2012-03-23
Enis Džafić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2013-09-24 2014-03-23
Zoran Levi JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Član UO 2009-11-23 2010-04-23
Nazuf Hadžiahmetović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2009-12-09 2011-06-23
Senad Herenda Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2010-05-11 2011-06-23
Ibrahim Zukanović JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Član uprave 2012-10-08 2014-06-23
Dragan Trebović JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2012-04-23 2016-06-23
Senad Hadžiselimović JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2012-04-23 2016-06-23
Ivona Pejin JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Član UO 2019-10-23 2023-10-23
Rasim Dizdarević JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Član UO 2019-10-23 2023-10-23
Radmila Čokorilo JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Član UO 2006-11-23 2009-11-23
Jasminka Smajlović JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Član UO 2009-01-01 2010-11-23
Dragan Subašić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2018-05-18 2018-11-23
Adisa Kadić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2018-11-05 2019-12-23
Nemanja Pandurević JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Član UO 2016-06-14 2019-12-23
Gorica Bukić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Član uprave 2015-12-17 2019-12-23
Adnan Huremović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2015-01-01 2016-01-24
Nihad Borovina Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2015-06-27 2016-01-24
Ismet Šepo Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2011-09-29 2012-02-24
Sejfudin Sinanović KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član uprave 2007-09-04 2009-04-24
Radomir Anđelić JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Član uprave 2006-12-01 2011-05-24
Željka Kosjerina JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Član uprave 2006-12-01 2011-05-24
Nebojša Novčić JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Član uprave 2016-12-01 2011-05-24
Nebojša Novčić JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Član uprave 2011-05-24 2016-05-24
Željka Kosjerina JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Član uprave 2011-05-24 2016-05-24
Ivica Ćurić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2015-11-27 2016-06-24
Marin Jelčić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2015-11-27 2016-06-24
Adem Zolj JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2015-11-27 2016-06-24
Adisa Kadić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2015-11-27 2016-06-24
Sehija Bećirbegović KJKP RAD d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-12-24 2020-06-24
Nermin Hodžić KJKP RAD d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-12-24 2020-06-24
Fahrudin Tinjak KJKP RAD d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-12-24 2020-06-24
Suad Handanagić KJKP RAD d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-12-24 2020-06-24
Hasan Karačić KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član uprave 2017-03-01 2019-11-24
Fahrudin Tinjak KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član uprave 2017-03-01 2019-11-24
Haris Kukavica KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član uprave 2017-03-13 2019-11-24
Suad Handanagić KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član uprave 2017-03-13 2019-11-24
Hamza Duvnjak KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Član uprave 2012-12-24 2016-12-24
Mehmedalija Sijarić KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Član uprave 2007-03-29 2016-12-24
Almas Ćatović KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član uprave 2007-07-04 2011-05-25
Vlado Budimir JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2010-06-07 2013-07-25
Šemsudin Zahirović JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2010-06-07 2013-07-25
Namir Mahmutović JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2012-08-28 2013-07-25
Mirsada Karić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2012-08-28 2013-07-25
Elvir Rožnjaković JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član uprave 2017-01-16 2019-07-25
Dragan Zelenković JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2019-03-22 2019-07-25
Igor Vasiljević JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2019-03-22 2019-07-25
Nihada Glamoč KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Član uprave 2007-03-29 2014-09-25
Jasmin Bučo JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2017-01-06 2017-05-26
Adem Zolj JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2017-01-06 2017-05-26
Ivica Ćurić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2017-01-06 2017-05-26
Marin Jelčić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2017-01-06 2017-05-26
Bakir Ćelosmanović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2004-09-01 2015-06-26
Đenana Muračević Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2011-12-01 2015-06-26
Hamdo Katica Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2010-11-13 2015-06-26
Elvidin Kovač Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2011-06-24 2015-06-26
Aida Štajnbauer Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2011-06-24 2015-06-26
Jasmin Bučo JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Član uprave 2017-05-26 2019-06-26
Mirsad Nikšić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2011-09-02 2014-09-26
Jasmin Bučo JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2011-09-02 2014-09-26
Ivan Šakota JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2011-09-02 2014-09-26
Dragan Zelenković JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2019-07-25 2019-09-26
Željko Radić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2019-07-25 2019-09-26
Nataša Fazlić Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Član uprave 2009-06-03 2011-10-26
Ivan Šakota JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Član uprave 2011-11-09 2015-11-26
Mirsad Nikšić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Član uprave 2011-11-09 2015-11-26
Jasmin Bučo JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Član uprave 2011-11-09 2015-11-26
Ante Zorić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Član uprave 2012-04-27 2015-11-26
Dragan Zelenković JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2019-09-26 2019-11-26
Željko Radić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2019-09-26 2019-11-26
Ante Zorić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2011-09-02 2012-04-27
Nijaz Puzić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2010-06-07 2011-05-27
Refija Musa JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2010-08-08 2011-05-27
Smajo Salketić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2011-05-27 2012-08-27
Svetlana Mujkanović JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2011-05-27 2012-08-27
Ismet Šepo Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član uprave 2012-02-24 2013-11-27
Miroslav Janković JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Član UO 2008-06-04 2014-11-27
Dara Cvijetić JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Član UO 2014-05-14 2016-12-27
Asim Aljić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2014-07-17 2015-02-28
Salih Vatrenjak Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2013-11-27 2014-03-28
Zdravko Savić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2010-03-02 2010-05-28
Rodoljub Milovanović JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2010-03-02 2010-05-28
Rijad Mutapčić Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2018-05-28 2019-05-28
Senad Ramić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Član uprave 2015-09-15 2019-06-28
Elvedin Begić JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član uprave 2010-01-01 2020-07-28
Alan Bajić JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član uprave 2015-10-09 2020-07-28
Nikola Šupljeglav JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2008-04-11 2010-08-28
Momčilo Poparić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2008-04-11 2010-08-28
Branko Lepir JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2008-04-11 2010-08-28
Ljiljana Umićević JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2009-04-14 2010-08-28
Mirjana Borjanić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2009-04-14 2010-08-28
Snježana Martić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2006-08-28 2010-08-28
Nikola Tomašević JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2006-08-28 2010-08-28
Snježana Martić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2010-08-29 2010-10-28
Nikola Tomašević JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2010-08-29 2010-10-28
Ljiljana Umićević JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2010-08-29 2010-10-28
Mirjana Borjanić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2010-08-29 2010-10-28
Nikola Šupljeglav JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2010-08-29 2010-10-28
Momčilo Poparić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2010-08-29 2010-10-28
Branko Lepir JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član uprave 2010-08-29 2010-10-28
Dimšo Todorović JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2011-01-24 2011-07-29
Rodoljub Milovanović JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član uprave 2010-05-28 2011-07-29
Nikola Pantić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2011-07-29
Dušan Spremo JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2011-07-29
Sanela Pašagić JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Član uprave 2014-08-13 2018-08-29
Tomo Sušac Dioničko društvo Ceste Mostar Član uprave 2010-11-17 2012-03-30
Olga Rozić Dioničko društvo Ceste Mostar Član uprave 2010-11-17 2012-03-30
Ludmila Kovačević Dioničko društvo Ceste Mostar Član uprave 2010-11-17 2012-03-30
Smail Međić KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član uprave 2007-09-04 2013-04-30
Velija Sabljić Društvo za eksploataciju i obradu ukrasnih kamena i mermera GRANIT d.d. Jablanica Stečajni upravnik 2012-03-26 2013-04-30
Darko Lakić Dioničko društvo Ceste Mostar Član uprave 2016-11-16 2019-05-30
Mirjana Borjanić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2010-12-03 2011-06-30
Branislavka Đogović JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Član UO 2008-06-04 2016-06-30
Danijela Štaka JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Član UO 2009-09-24 2016-06-30
Radomir Vukoje JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina v.d. Član uprave 2013-10-08 2017-06-30
Rajko Radovanović JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Član UO 2011-11-10 2013-09-30
Ivan Krezo Dioničko društvo Ceste Mostar Član uprave 2014-11-06 2015-09-30
Draženka Vidović Dioničko društvo Ceste Mostar Član uprave 2014-11-06 2015-09-30
Željko Batinović Dioničko društvo Ceste Mostar Član uprave 2014-11-06 2015-09-30
Enes Filipović KJKP RAD d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2009-04-20 2015-11-30
Eugen Šušak Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Član uprave 2016-01-28 2018-11-30
Adel Bajramović JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Član UO 2014-02-18 2015-12-30
Niko Teklić Dioničko društvo Ceste Mostar v.d. Član uprave 2012-04-04 2014-03-31
Željko Batinović Dioničko društvo Ceste Mostar v.d. Član uprave 2012-04-04 2014-03-31
Olivija Grizelj-Perić Dioničko društvo Ceste Mostar v.d. Član uprave 2012-04-06 2014-03-31
Sejfudin Sinanović KJKP RAD d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2009-04-24 2016-03-31
Almas Ćatović KJKP RAD d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2011-09-20 2017-05-31
Dara Cvijetić JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Član UO 2017-12-22 2019-10-31
Mehmed Dizdar JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Član UO 2006-11-23 2008-12-31
Jasminko Akšamija Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2011-12-01 2014-12-31
Milan Dragić JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Član uprave 2010-01-01 2019-12-31
Marinko Bašić JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Član uprave 2010-01-01 2019-12-31
Ratko Stjepanović JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član uprave 2010-01-01
Slavojka Zeljković JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Član uprave 2010-01-01
Dana Vasiljević JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član uprave 2012-01-01
Mirjana Jovanović JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Član uprave 2016-01-01
Velibor Jarić JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Član uprave 2018-01-01
Borislav Grubač JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Član UO 2018-01-01
Goran Vukoje JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Član UO 2018-01-01
Darko Milunović JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Član UO 2018-01-01
Nenad Lalić JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina v.d. Član uprave 2014-04-01
Slaven Zeljko Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Član uprave 2018-12-01
Samira Ćerim Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2018-12-05 2020-01-06
Samir Jusufović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2018-12-05 2020-01-06
Adnan Huremović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2018-12-05 2020-01-06
Rijad Mutapčić Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-07-08 2020-07-07
Dragiša Dakić JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Član uprave 2011-04-09
Tomislav Popović JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad v.d. Član uprave 2018-11-09
Draško Ljubičić JP Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor v.d. - Član UO 2016-05-10
Vukašin Đaković JP Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor v.d. - Član UO 2016-05-10
Goran Klincov JP Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor v.d. - Član UO 2016-05-10
Dragan Lalović JP ZD Istraživačko razvojni centar elektroenergetike AD Istočno Sarajevo Član UO 2013-11-11
Milan Anđić JP ZD Istraživačko razvojni centar elektroenergetike AD Istočno Sarajevo Član UO 2013-11-11
Jelica Rajić JP ZD Istraživačko razvojni centar elektroenergetike AD Istočno Sarajevo Član UO 2013-11-11
Dubravka Banjac JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina v.d. Član uprave 2019-02-14
Milenko Elez JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina v.d. Član uprave 2019-02-14
Mladen Pandurević JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Član UO 2016-06-14
Vesna Subotić JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Član UO 2016-06-14
Željko Nuić Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2011-06-16
Muhidin Dautović Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. v.d. Član uprave 2019-09-16
Halid Škrijelj Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. v.d. Član uprave 2019-09-16
Zdenko Propadalo Dioničko društvo Ceste Mostar Član uprave 2016-11-16 2021-01-29
Milan Vukoja Dioničko društvo Ceste Mostar Član uprave 2016-11-16 2021-01-29
Zemka Kanlić Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Član uprave 2011-12-21
Mile Perić JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad v.d. Član uprave 2019-04-22
Ana Božić JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član uprave 2017-06-22
Anela Halilagić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Član uprave 2019-12-23
Gorica Bukić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Član uprave 2019-12-23
Adisa Kadić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2019-12-23
Slavko Dangubić JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Član uprave 2011-05-24
Nebojša Rikalo JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Član uprave 2016-05-24
Dalibor Rajković JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Član uprave 2016-05-24
Muamer Hadžović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2016-01-25 2020-01-06
Alisa Konaković KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Član uprave 2016-12-25 2020-12-25
Nusret Palavra KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Član uprave 2016-12-25 2020-12-25
Ivica Ćurić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Član uprave 2017-05-26
Marin Jelčić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Član uprave 2017-05-26
Adem Zolj JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2019-06-26
Dragan Zelenković JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2019-11-26
Željko Radić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član uprave 2019-11-26
Biljana Maksimović JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad v.d. Član uprave 2016-05-27
Mehmed Mehović KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Član uprave 2016-12-25 2020-12-25
Ibrahim Karahodžić KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Član uprave 2007-03-29
Sanela Pašagić JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Član uprave 2018-08-29
Abid Šarić Društvo za eksploataciju i obradu ukrasnih kamena i mermera GRANIT d.d. Jablanica Stečajni upravnik 2013-04-30
Ivan Brkić Dioničko društvo Ceste Mostar v.d. Član uprave 2019-05-30 2021-01-29
Slavko Kovačević JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina v.d. Član uprave 2017-06-30
Muhidin Dautović Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Član uprave
Ferid Papović KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Član uprave 2006-11-22 2014-11-24
Ferid Papović KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Član uprave 2014-11-24 2016-08-31
Asmir Hodžić KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2016-08-10 2017-09-27
Asmir Hodžić KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Član uprave 2017-09-17 2021-09-16
Radmila Čokorilo JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Predsjednik UO 2009-11-23 2010-11-23
Zoran Levi JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Predsjednik UO 2006-11-23 2009-11-23
Jasminka Smajlović JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Predsjednik UO 2010-11-23 2012-01-13
Igor Vidović JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Predsjednik UO 2012-01-14 2013-03-02
Ljiljana Najdek JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Predsjednik UO 2013-03-03 2014-02-20
Anton Kasipović JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Predsjednik UO 2014-02-18 2014-12-18
Adel Bajramović JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Predsjednik UO 2015-12-30 2016-12-27
Adel Bajramović JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Predsjednik UO 2018-12-24 2019-10-31
Slobodan Bošković JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Predsjednik UO 2014-12-22 2015-12-30
Slobodan Bošković JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Predsjednik UO 2017-12-22 2018-12-24
Dara Cvijetić JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Predsjednik UO 2016-12-27 2017-12-22
Dalibor Račić JP Radio Televizija Republike Srpske Banja Luka Predsjednik UO 2019-10-23 2023-10-23
Senad Međedović KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo Član uprave 2017-06-08
Nezira Džamalija KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo Član uprave 2017-06-08
Almir Ahmetspahić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo Član uprave 2017-06-08
Izo Kukan KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo Član uprave 2017-06-08
Jakub Kubur KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo Član uprave 2017-06-08
Senad Međedović KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2017-06-08
Lejla Imamović KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2017-08-06
Izo Kukan KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2017-06-08
Nezira Džamalija KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2017-06-08
Senad Međedović KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2018-05-18 2019-10-16
Nezira Džamalija KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2018-05-18 2019-10-16
Almir Ahmetspahić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2018-05-18 2019-10-16
Salko Šehović KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-10-16 2019-12-25
Almir Ahmetspahić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-10-16 2019-12-25
Salko Šehović KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-12-25 2019-12-31
Almir Ahmetspahić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-12-25 2019-12-31
Slaviša Čortuma Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Član UO
Refik Hankić JP Rad Lukavac Član UO 2008-09-17 2012-04-03
Asidin Ćosićkić JP Rad Lukavac Član UO 2008-02-04 2012-04-03
Edin Mejrić JP Rad Lukavac Član UO 2008-02-04 2012-04-03
Samir Murselović JP Rad Lukavac Član UO 2008-02-04 2012-04-03
Amra Abadžić JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Član UO 2004-06-23 2006-10-02
Sebaha Bužimkić JP Radio Bosanska Krupa društvo s ograničenom odgovornošću Bosanska Krupa Član UO 2009-10-17 2014-06-02
Asmir Oraščanin JP Radio Bosanska Krupa društvo s ograničenom odgovornošću Bosanska Krupa Član UO 2009-10-17 2014-06-02
Emsud Grošić JP Radio Bosanska Krupa društvo s ograničenom odgovornošću Bosanska Krupa Član UO 2009-10-17 2014-06-02
Aldina Bašanović JP Radio Bosanska Krupa društvo s ograničenom odgovornošću Bosanska Krupa Član UO 2009-10-17 2014-06-02
Armin Čavrk JP (JU) Sportsko-kulturno-privredni centar d.o.o. Goražde Predsjednik UO 2017-05-30
Dražen Petrović JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Predsjednik UO 2004-06-23
Milenko Ninković JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Predsjednik UO 2015-08-05
Dika Halilović JP Kulturno informativni centar d.o.o. Prača Predsjednik UO 2016-10-04 2021-04-21
Ratko Kesić JP Komunalac Glamoč d.o.o. Predsjednik UO 2009-06-17 2011-12-29
Asima Džambegović JP (JU) Sportsko-kulturno-privredni centar d.o.o. Goražde Predsjednik UO 2015-06-22 2017-05-29
Mirsada Macanović JP Radio Bosanska Krupa društvo s ograničenom odgovornošću Bosanska Krupa Predsjednik UO 2014-06-02 2016-06-20
Semin Oraščanin JP Radio Bosanska Krupa društvo s ograničenom odgovornošću Bosanska Krupa Predsjednik UO 2017-01-17 2017-04-19
Almir Kukuljević Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Predsjednik UO
Enes Mesić JP Radio Bosanska Krupa društvo s ograničenom odgovornošću Bosanska Krupa Predsjednik UO 2009-10-17 2014-06-02
Milenko Bagić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić v.d. Član uprave 2018-08-22
Milan Panić Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina v.d. Član uprave 2018-01-15
Ljubinko Stevanović JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina v.d. Član uprave 2018-03-31 2018-05-31
Mladen Milićević JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina v.d. Član uprave 2018-03-31 2018-05-31
Zijad Porča JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica v.d. Član uprave 2016-09-03 2016-09-30
Elvir Bošnjak JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica v.d. Član uprave 2017-05-07 2017-06-30
Luka Ristić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić v.d. Član uprave 2017-01-30 2018-08-22
Nermin Gačić JP Vodokom d.o.o. Kakanj v.d. Član uprave 2017-03-03 2017-03-21
Jasminka Dellamea JKP Komrad d.o.o. Bihać v.d. Član uprave 2011-04-25 2011-11-16
Nermin Gačić JP Vodokom d.o.o. Kakanj v.d. Član uprave 2018-05-14 2018-11-15
Ružica Cvjetković Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina v.d. Član uprave 2012-11-23 2018-01-15
Ishak Avdispahić JP Vodokom d.o.o. Kakanj v.d. Član uprave 2017-03-21 2018-05-13
Marin Rašić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić v.d. Član uprave 2008-02-05 2014-02-12
Fahrudin Handukić JP Vodovod d.o.o. Bihać v.d. Član uprave 2018-10-23 2019-01-10
Dino Delibašić JKP Visoko d.o.o. Visoko v.d. Član uprave 2017-05-18 2017-10-09
Amir Plavulj JP Vodovod d.o.o. Bihać v.d. Član uprave 2020-02-05 2020-04-06
Predrag Marinković JKP KOMVOD a.d. v.d. Član uprave 2019-09-09 2019-12-04
Senada Delibašić JP Vodokom d.o.o. Kakanj v.d. Član uprave 2011-12-29 2012-06-01
Abdulselam Hamidović JP Vodokom d.o.o. Kakanj v.d. Član uprave 2011-12-29 2012-06-01
Dragomir Stjepanović KP Zelenilo i čistoća Šekovići Stečajni upravnik 2017-08-25
Borko Šupeta JP Kanalizacija i čistoća d.o.o. Ljubinje Stečajni upravnik 2019-11-22
Asim Sunulahpašić JKP Jablanica d.d. Stečajni upravnik 2015-05-14
Mirzet Kasić JKP Sana d.o.o. Sanski Most Stečajni upravnik 2015-03-12
Asim Sunulahpašić JKP Bašbunar d.o.o. Travnik- u stečaju Stečajni upravnik 2013-12-10
Hazim Škapur JKP Usora d.o.o. Sivša Stečajni upravnik 2010-07-14 2016-01-11
Siniša Šajinović Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Član uprave 2014-12-25
Petar Petrović JP Slobodna zona d.o.o. Šamac Član uprave 2017-06-22
Alija Sulejmanović Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Član uprave 2019-01-01 2019-09-19
Alija Sulejmanović Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Član uprave 2013-01-01 2019-01-01
Samir Alikadić Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Član uprave 2007-01-01
Ivana Stanišić Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Član uprave 2017-01-16
Zoran Dragojević Toplana a.d. Prijedor Član uprave 2019-05-15
Mehura Selimović JKP Komrad d.o.o. Bihać Član uprave 2009-04-15 2020-01-01
Izet Seferagić JKP Komrad d.o.o. Bihać Član uprave 2020-08-26
Darko Mitrić Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Član uprave 2016-05-11
Fahrudin Handukić JP Vodovod d.o.o. Bihać Član uprave 2019-01-11
Biljana Dobrijević Toplana a.d. Prijedor Član uprave 2019-12-10
Amir Plavulj JP Vodovod d.o.o. Bihać Član uprave 2020-04-07
Dino Delibašić JKP Visoko d.o.o. Visoko Član uprave 2017-10-09 2021-05-17
Predrag Marinković JKP KOMVOD a.d. Član uprave 2019-12-05
Aida Zjakić JKP Komrad d.o.o. Bihać Član uprave 2019-10-02
Vinka Pekija Toplana a.d. Prijedor Član uprave 2014-09-01
Ljubinko Stevanović JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član uprave 2018-06-01 2020-05-31
Mladen Milićević JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član uprave 2018-06-01 2020-12-31
Ljubinko Stevanović JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član uprave 2014-04-01 2018-03-31
Mladen Milićević JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član uprave 2014-04-01 2018-03-31
Ljubinko Stevanović JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član uprave 2010-01-01 2014-03-31
Ljubinka Stević JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član uprave 2010-01-01 2014-03-31
Branko Marjanović JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član uprave 2010-01-01 2014-03-31
Kemal Veledar JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica Član uprave 2017-07-01 2021-06-30
Zoran Knežević Toplana a.d. Prijedor Član uprave 2014-09-01 2017-03-30
Aida Sabljaković JP Vodovod d.o.o. Bihać Član uprave 2012-10-29 2016-10-29
Vlado Franjić JP Vodovod d.o.o. Bihać Član uprave 2012-10-29 2016-10-29
Senada Delibašić JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član uprave 2010-06-26 2011-12-28
Indira Hadžimulić JKP Komrad d.o.o. Bihać Član uprave 2015-01-29 2019-09-29
Vlado Franjić JP Vodovod d.o.o. Bihać Član uprave 2008-07-08 2012-10-28
Aida Sabljaković JP Vodovod d.o.o. Bihać Član uprave 2008-07-08 2012-10-28
Abdulselam Hamidović JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član uprave 2010-06-26 2011-12-28
Luka Ristić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Član uprave 2014-02-12 2016-04-28
Mladen Mirković Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Član uprave 2011-09-23
Milojko Todorović Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Član uprave 2011-09-23
Danko Jakšić JKP Komrad d.o.o. Bihać Član uprave 2011-11-22 2013-04-21
Amira Grahovac Toplana a.d. Prijedor Član uprave 2011-09-20 2019-11-20
Snježana Dragosavljević Toplana a.d. Prijedor Član uprave 2011-09-20
Adnan Alagić JP Vodovod d.o.o. Bihać Član uprave 2016-10-30 2018-10-17
Mahir Neimarlija JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član uprave 2018-11-16 2022-11-16
Dragoslav Nikolić Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Član uprave 2011-09-23 2017-01-16
Nermin Gačić JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član uprave 2018-11-16 2022-11-16
Senada Delibašić JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član uprave 2018-05-14 2018-11-15
Senada Delibašić JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član uprave 2012-06-01 2015-09-15
Abdulselam Hamidović JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član uprave 2012-06-01 2015-09-15
Radivoj Tomić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Član uprave 2005-08-03 2016-04-15
Ljiljana Despotović Toplana a.d. Prijedor Član uprave 2011-03-14
Predrag Perković Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Član uprave 2011-09-23 2012-11-13
Senada Delibašić JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član uprave 2015-09-15 2018-05-13
Elvir Bošnjak JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica Član uprave 2013-05-07 2017-05-07
Almer Mulić JKP Komrad d.o.o. Bihać Član uprave 2009-06-30 2010-11-04
Aldina Bašanović JP Vodovod d.o.o. Bihać Član uprave 2016-10-30 2020-02-04
Zijad Porča JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica Član uprave 2012-09-03 2016-09-03
Nermin Gačić JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član uprave 2015-09-15 2017-03-03
Zijad Porča JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica Član uprave 2016-10-01 2020-10-01
Predrag Banović Toplana a.d. Prijedor Član uprave 2010-03-11 2014-09-01
Elvir Bošnjak JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica Član uprave 2009-05-01 2013-05-01
Ivan Šokčević JP Komunalac d.o.o. Odžak VD - Direktor
Valent Petrić JP Komunalac d.o.o. Odžak VD - Direktor
Risto Jagodić JKP Novo Goražde VD - Direktor 2018-07-30
Šaban Koljić JKP Rad d.o.o. Ključ VD - Direktor 2017-09-28
Stoja Vukićević Komunalac a.d. Bijeljina VD - Direktor 2008-11-25
Luka Ristić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić VD - Direktor 2018-08-22
Valentina Perić JP Sportski centar Servitium Gradiška VD - Direktor 2009-12-21
Denis Mekić JP Komunalno d.o.o. Banovići VD - Direktor 2019-12-19
Ratomir Draganić Komunalac a.d. Bijeljina VD - Direktor 2016-11-18
Martina Vidić JKP Čapljina d.o.o. Čapljina VD - Direktor 2019-01-16
Aleksandar Mirković KP Gradske toplane a.d. Pale VD - Direktor 2017-12-13
Branko Radoja JP Komunalac Glamoč d.o.o. VD - Direktor 2017-12-12
Fahira Dželilović JP Radiotelevizija Jablanica d.o.o. Jablanica VD - Direktor 2016-11-12
Ernad Granić JP Regionalni vodovod Plava Voda d.o.o. Travnik VD - Direktor 2015-07-10
Milorad Zekić Komunalac a.d. Bijeljina VD - Direktor 2011-09-08
Jovica Banjac JKP Uzor a.d. Drinić VD - Direktor 2017-05-08
Dragana Rudan JP Komus a.d. Gacko VD - Direktor 2018-02-05
Ognjen Mitrović Vodovod a.d. Doboj Član uprave 2017-10-02
Slađan Simić JKP Gradsko groblje d.o.o. Bijeljina VD - Direktor 2017-02-02
Slobodan Pejić KP Vodovod a.d. Srbac VD - Direktor 2016-12-23 2016-12-31
Rasim Dervišević JKP Komrad d.o.o. Bihać VD - Direktor 2012-11-30 2012-12-31
Slobodanka Mihajlović Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča VD - Direktor 2011-01-01 2011-12-31
Đorđo Martić JP Eko-čistoća d.o.o. Vukosavlje VD - Direktor 2012-08-01 2013-10-31
Milan Grujičić Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča VD - Direktor 2011-01-01 2011-12-31
Elvir Bošnjak JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica VD - Direktor 2016-05-22 2016-07-31
Branimir Stojanović JKP Uzor a.d. Drinić VD - Direktor 2014-10-01 2015-07-31
Muris Nišić JP Razvojno poduzetnički centar Tuzla- Inkubator Lipnica d.o.o. u Tuzli VD - Direktor 2014-06-01 2014-07-31
Husejn Serdar JP Eko-čistoća d.o.o. Vukosavlje VD - Direktor 2008-02-28 2012-07-31
Mladen Petrović JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina VD - Direktor 2017-04-10 2018-05-31
Sanela Draganović JKP Rad d.o.o. Ključ VD - Direktor 2015-01-07 2015-03-31
Predrag Petričević JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina VD - Direktor 2013-02-01 2014-03-31
Milenko Vićanović JKP Gradsko groblje d.o.o. Bijeljina VD - Direktor 2015-07-28 2015-12-30
Željko Stanivuković JKP Komunalac a.d. Laktaši VD - Direktor 2013-12-23 2014-12-30
Edin Kekić JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Velika Kladuša VD - Direktor 2015-10-19 2016-11-30
Danko Jakšić JKP Komrad d.o.o. Bihać VD - Direktor 2012-03-04 2012-11-30
Alena Bećirović JP Eko-čistoća d.o.o. Vukosavlje VD - Direktor 2018-05-01 2018-10-30
Živko Erceg Vodovod a.d. Doboj VD - Direktor 2016-04-06 2017-09-30
Dejan Tomić JKP Sokolac VD - Direktor 2013-09-11 2016-09-30
Dragan Kecman JKP Uzor a.d. Drinić VD - Direktor 2013-06-11 2014-09-30
Radomir Marjanović JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina VD - Direktor 2012-11-22 2013-08-30
Brane Subotić JKP Novo Goražde VD - Direktor 2016-11-30 2018-07-30
Alena Bećirović JP Eko-čistoća d.o.o. Vukosavlje VD - Direktor 2017-11-01 2018-04-30
Luka Ristić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić VD - Direktor 2016-04-28 2017-01-30
Đorđe Radanović KP Zelenilo i čistoća Šekovići VD - Direktor 2009-10-21 2012-12-28
Nasko Bajramović JP Vilenica-Vodovod d.o.o. Novi Travnik VD - Direktor 2016-03-29 2016-03-29
Elvir Bošnjak JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica VD - Direktor 2011-10-17 2011-10-28
Dragan Talijan JP Komunalac Glamoč d.o.o. VD - Direktor 2009-06-29 2013-10-28
Marko Bibić Komunalno a.d. Milići VD - Direktor 2011-02-24 2012-08-28
Branislav Đurić KP Vodovod a.d. Prnjavor VD - Direktor 2013-01-01 2013-05-28
Elvir Bošnjak JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica VD - Direktor 2012-05-14 2012-05-28
Jefto Popović KP Vodovod a.d. Srbac VD - Direktor 2017-01-25 2017-04-28
Slobodanka Brezovac KP Vodovod a.d. Srbac VD - Direktor 2013-11-18 2014-03-28
Osman Smailbegović JP Veterinarska stanica d.o.o. Velika Kladuša VD - Direktor 2015-02-23 2015-05-27
Salko Šehović KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. - Član UO 2020-01-01 2020-06-26
Vedran Markotić JP Parkovi d.o.o. Ljubuški VD - Direktor 2015-10-16 2016-04-27
Nisveta Đedović JP Veterinarska stanica d.o.o. Velika Kladuša VD - Direktor 2014-08-01 2015-02-26
Osman Smailbegović JP Veterinarska stanica d.o.o. Velika Kladuša VD - Direktor 2015-09-17 2015-12-25
Cvijetin Vilotić JKP Gradsko groblje d.o.o. Bijeljina VD - Direktor 2016-11-10 2016-11-25
Gordana Bašić KP Zelenilo i čistoća Šekovići VD - Direktor 2016-12-06 2017-08-25
Miloš Doderović JP Komus a.d. Gacko VD - Direktor 2007-08-06 2011-08-25
Slaven Marić KP Vodovod a.d. Srbac VD - Direktor 2013-05-10 2013-07-25
Muris Brljak JP Vilenica-Vodovod d.o.o. Novi Travnik VD - Direktor 2016-03-29 2018-05-25
Dušan Janković KP Park a.d. Mrkonjić Grad VD - Direktor 2016-08-25 2019-04-25
Osman Smailbegović JP Veterinarska stanica d.o.o. Velika Kladuša VD - Direktor 2015-12-25 2016-06-24
Dragomir Nešković JKP Novo Goražde VD - Direktor 2009-04-13 2010-03-24
Dobrinko Lukić KP Komunalac a.d. Teslić VD - Direktor 2017-05-18 2018-01-24
Mladen Dragosav KP Vodovod a.d. Srbac VD - Direktor 2015-04-27 2015-11-23
Danka Krčo JP Komrad a.d. Rogatica VD - Direktor 2017-06-30 2017-10-23
Nedim Šečić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica VD - Direktor 2017-04-15 2017-07-23
Jasmin Bandić Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo VD - Direktor 2010-02-15 2010-08-23
Marko Bibić Komunalno a.d. Milići VD - Direktor 2016-08-28 2017-01-23
Elvir Bošnjak JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica VD - Direktor 2011-04-12 2011-05-23
Adnan Alagić JP Vodovod d.o.o. Bihać VD - Direktor 2013-03-09 2013-05-22
Aldin Balić JP Sportski centar Jablanica d.o.o. Jablanica VD - Direktor 2017-11-09 2017-12-22
Sead Kaknjo JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica VD - Direktor 2012-02-21 2012-05-21
Vidan Vidović JP Vodovod i odvodnja d.o.o. Orašje VD - Direktor 2013-01-01 2016-12-31
Mirza Softić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići VD - Direktor 2010-10-27 2011-12-31
Osman Smailbegović JP Veterinarska stanica d.o.o. Velika Kladuša VD - Direktor 2016-06-24 2016-09-20
Branka Obućina KP Sveti Marko a.d. Istočno Sarajevo VD - Direktor 2013-10-10 2016-07-20
Tihomir Sučić JKP Vilenica-Čistoća d.o.o. Novi Travnik VD - Direktor 2016-06-20 2016-09-19
Ante Bradavica JP Parkovi d.o.o. Ljubuški VD - Direktor 2013-07-17 2014-09-19
Tihomir Sučić JKP Vilenica-Čistoća d.o.o. Novi Travnik VD - Direktor 2012-02-15 2012-06-19
Ermin Dlakić JKP Visoko d.o.o. Visoko VD - Direktor 2014-09-28 2015-01-19
Osman Čaušević JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Velika Kladuša VD - Direktor 2014-10-08 2015-10-18
Drago Jovičić KP Vodovod a.d. Srbac VD - Direktor 2011-02-04 2011-03-18
Denis Mekić JP Komunalno d.o.o. Banovići VD - Direktor 2015-07-14 2015-12-17
Osman Smailbegović JP Veterinarska stanica d.o.o. Velika Kladuša VD - Direktor 2015-05-27 2015-09-17
Samir Smajlović JKP Sapna d.o.o. Sapna VD - Direktor 2014-04-28 2014-09-17
Dobrinko Lukić KP Komunalac a.d. Teslić VD - Direktor 2013-02-15 2013-05-17
Marko Vlačić KP Zelenilo i čistoća Šekovići VD - Direktor 2012-12-28 2016-11-16
Esad Budimlić JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać VD - Direktor 2014-05-01 2014-11-16
Nikica Vučić JP Parkovi d.o.o. Ljubuški VD - Direktor 2014-09-19 2015-10-16
Haris Veispahić JP Vodokom d.o.o. Kakanj VD - Direktor 2018-05-14 2018-11-15
Slaven Prakljačić JKP Usora d.o.o. Sivša VD - Direktor 2016-02-15 2016-08-15
Milan Petković JKP Komunalac a.d. Laktaši VD - Direktor 2018-12-28 2019-01-15
Dragan Kovačević Vodovod a.d. Doboj VD - Direktor 2014-06-01 2015-09-14
Nermin Gačić JP Vodokom d.o.o. Kakanj VD - Direktor 2011-02-28 2011-09-14
Belma Zukić JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš VD - Direktor 2015-01-01 2015-07-14
Nadžida Širić JP Radiotelevizija Jablanica d.o.o. Jablanica VD - Direktor 2017-11-15 2018-05-14
Alija Osmanbašić JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH VD - Direktor 2016-12-16 2017-03-14
Živan Kojić JP Slobodna zona d.o.o. Šamac VD - Direktor 2017-05-13
Slaviša Bojović JP Komrad a.d. Rogatica VD - Direktor 2012-11-15 2013-05-13
Dino Delibašić JKP Visoko d.o.o. Visoko VD - Direktor 2016-07-13 2017-01-13
Nenad Pavlović KP Gradske toplane a.d. Pale VD - Direktor 2009-09-29 2013-12-12
Senad Varešević JP Komunalno d.o.o. Banovići VD - Direktor 2010-10-26 2011-07-12
Biljana Višnjevac JP Komus a.d. Gacko VD - Direktor 2011-08-26 2017-04-12
Alem Hadžibegović JP za sportske objekte i terene d.o.o. Zenica VD - Direktor 2013-09-12 2014-08-11
Mirsad Demirović JP Vodovod d.o.o. Bihać VD - Direktor 2011-05-21 2011-07-11
Dino Delibašić JKP Visoko d.o.o. Visoko VD - Direktor 2017-01-13 2017-05-11
Elvir Bošnjak JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica VD - Direktor 2011-03-28 2011-04-11
Branko Ujić JP Komrad a.d. Rogatica VD - Direktor 2013-05-13 2013-10-09
Mladen Matović KP Sveti Marko a.d. Istočno Sarajevo VD - Direktor 2009-06-10 2013-10-09
Mladen Milićević JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina VD - Direktor 2015-09-01 2017-04-09
Dujo Milanko Komunalne usluge a.d. Prijedor VD - Direktor 2017-08-27 2017-12-08
Savo Jovanić JKP Uzor a.d. Drinić VD - Direktor 2016-11-18 2017-05-08
Berzad Ezić JP Radio Bosanska Krupa društvo s ograničenom odgovornošću Bosanska Krupa VD - Direktor 2016-02-08 2017-03-08
Zejnil Lučkin Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo VD - Direktor 2015-12-28 2016-04-08
Mirnes Bajtarević Bajtarević JP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Grijanje d.o.o. Kakanj VD - Direktor 2015-10-09 2016-03-08
Damir Hamedović JKP Rad d.o.o. Ključ VD - Direktor 2010-07-07 2011-01-07
Edin Zeljković JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać VD - Direktor 2017-10-25 2017-12-07
Milenko Vićanović JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina VD - Direktor 2011-01-08 2012-09-06
Mirsad Merdanić JP Vodovod d.o.o. Bihać VD - Direktor 2020-01-17 2020-04-06
Elvir Bošnjak JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica VD - Direktor 2010-10-01 2011-01-06
Mladen Krasavac JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina VD - Direktor 2017-02-06 2018-04-05
Petko Stanojević Vodovod a.d. Doboj VD - Direktor 2015-09-14 2016-04-05
Željko Miličić JKP KOMVOD a.d. VD - Direktor 2019-03-29 2019-12-04
Zoran Stjepanović Komunalno a.d. Milići VD - Direktor 2017-01-24 2020-03-05
Jovan Tomić Vodovod i komunalije a.d. Zvornik VD - Direktor 2008-05-19 2017-12-04
Jasminka Agić JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH VD - Direktor 2012-12-17 2013-08-04
Aleksandar Maljević JP Komus a.d. Gacko VD - Direktor 2017-04-13 2018-02-04
Dragan Kelečević KP Budućnost a.d. Laktaši VD - Direktor 2017-11-10 2018-01-04
Nehrudin Osmić JP Rad Lukavac VD - Direktor 2018-06-18 2018-09-03
Milovan Bajić KP Budućnost a.d. Laktaši VD - Direktor 2013-06-10 2013-12-02
Avdija Hasanović JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2013-07-19 2013-10-02
Enes Peštek JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo VD - Direktor 2017-10-02 2018-04-02
Ana Buzuk JKP Kostajnica d.o.o. Kreševo VD - Direktor 2014-05-01 2014-11-01
Milenko Vićanović JKP Gradsko groblje d.o.o. Bijeljina VD - Direktor 2016-11-25 2017-02-02
Tomislav Puhalac JP Komrad a.d. Rogatica VD - Direktor 2010-05-20 2010-09-01
Mirsad Filipović JP Sportsko-Kulturno-Privredni Centar MEJDAN d.o.o. Tuzla VD - Direktor 2011-01-01 2013-04-01
Marinko Viljušić Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Član UO
Velida Mrkaljević Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Član UO
Nataša Pavlović Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Član UO
Midhat Alić JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Član UO 2010-06-07 2014-06-07
Valerija Kasumović JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Član UO 2010-06-07 2014-06-07
Raifa Pačić JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Član UO 2010-06-07 2014-06-07
Amela Duraković JIP Semberija i Majevica Bijeljina Član UO 2016-12-16 2017-03-09
Enver Mahmutović JP Rad Lukavac Član UO 2008-02-04 2010-08-10
Damir Halilagić JP Rad Lukavac Član UO 2018-06-11 2018-09-10
Asidin Ćosićkić JP Rad Lukavac Član UO 2018-06-11 2018-09-10
Admir Osmanović JP Rad Lukavac Član UO 2018-06-11 2018-09-10
Dževad Aljukić JP Rad Lukavac Član UO 2018-06-11 2018-09-10
Anel Osmanović JP Rad Lukavac Član UO 2018-06-11 2018-09-10
Slađan Simić JIP Semberija i Majevica Bijeljina Član UO 2013-07-10 2013-09-12
Suljo Suljević JP Rad Lukavac Član UO 2016-09-16 2016-12-15
Nermin Šaretović JP Rad Lukavac Član UO 2016-09-16 2016-12-15
Mehmed Džambić JP Rad Lukavac Član UO 2016-09-16 2016-12-15
Naza Ćudić JP Rad Lukavac Član UO 2016-09-16 2016-12-15
Dževad Aljukić JP Rad Lukavac Član UO 2016-09-16 2016-12-15
Željko Jugović JIP Semberija i Majevica Bijeljina Član UO 2016-05-23 2016-12-16
Gordana Simeunović-Babić JIP Semberija i Majevica Bijeljina Član UO 2016-05-23 2016-12-16
Dževad Aljukić JP Rad Lukavac Član UO 2008-02-04 2008-09-17
Hasan Muzaferović JP Radio Bosanska Krupa društvo s ograničenom odgovornošću Bosanska Krupa Član UO 2017-01-17 2017-04-19
Razija Mujagić JP Radio Bosanska Krupa društvo s ograničenom odgovornošću Bosanska Krupa Član UO 2017-01-17 2017-04-19
Edvin Alijanović JP Radio Bosanska Krupa društvo s ograničenom odgovornošću Bosanska Krupa Član UO 2017-01-17 2017-04-19
Amaral Šertović JP Radio Bosanska Krupa društvo s ograničenom odgovornošću Bosanska Krupa Član UO 2017-01-17 2017-04-19
Amir Hafizović JP Radio Bosanska Krupa društvo s ograničenom odgovornošću Bosanska Krupa Član UO 2014-06-02 2016-06-20
Edvin Halijanović JP Radio Bosanska Krupa društvo s ograničenom odgovornošću Bosanska Krupa Član UO 2014-06-02 2016-06-20
Refik Hankić JP Rad Lukavac Član UO 2012-06-29 2012-11-21
Fahrudin Karahmetović JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Član UO 2004-10-07 2013-10-22
Elvis Garagić JP Rad Lukavac Član UO 2018-01-24 2018-04-23
Irfan Halilagić JP Rad Lukavac Član UO 2018-01-24 2018-04-23
Melisa Mujankić JP Rad Lukavac Član UO 2018-01-24 2018-04-23
Samir Grahić JP Rad Lukavac Član UO 2018-01-24 2018-04-23
Maida Kadirić JP Rad Lukavac Član UO 2018-01-24 2018-04-23
Slađana Lekić JIP Semberija i Majevica Bijeljina Član UO 2013-07-10 2016-05-23
Blagoje Mihajlović JIP Semberija i Majevica Bijeljina Član UO 2013-07-10 2016-05-23
Jovana Stanojević-Vidaković JIP Semberija i Majevica Bijeljina Član UO 2013-09-12 2016-05-23
Jasminka Agić JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Član UO 2013-10-23 2015-08-24
Aleksandra Nikolić JIP Semberija i Majevica Bijeljina Član UO 2016-05-23 2019-12-25
Mirsada Arapčić JP Rad Lukavac Član UO 2012-06-26 2016-06-28
Mehmed Džambić JP Rad Lukavac Član UO 2012-06-26 2016-06-28
Naza Ćudić JP Rad Lukavac Član UO 2012-06-26 2016-06-28
Jasmin Mujagić JP Rad Lukavac Član UO 2012-06-26 2016-06-28
Suljo Suljević JP Rad Lukavac Član UO 2013-01-30 2016-06-28
Edin Grčo JP (JU) Sportsko-kulturno-privredni centar d.o.o. Goražde Član UO 2015-06-22 2017-05-29
Zijad Hastor JP (JU) Sportsko-kulturno-privredni centar d.o.o. Goražde Član UO 2015-06-22 2017-05-29
Ivan Jurić JP Komunalac Glamoč d.o.o. Član UO 2009-06-17 2011-12-29
Ana Paripović JP Komunalac Glamoč d.o.o. Član UO 2009-06-17 2011-12-29
Mirhat Đulić JP Rad Lukavac Član UO 2017-02-01 2017-04-30
Nermin Šaretović JP Rad Lukavac Član UO 2017-02-01 2017-04-30
Jasenko Osmić JP Rad Lukavac Član UO 2017-02-01 2017-04-30
Jasminko Mahovkić JP Rad Lukavac Član UO 2017-02-01 2017-04-30
Dževad Aljukić JP Rad Lukavac Član UO 2017-02-01 2017-04-30
Mirez Bijedić JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Član UO 2015-09-30 2015-12-30
Aida Okanović JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Član UO 2015-09-30 2015-12-30
Viorez Linka JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Član UO 2015-09-30 2015-12-30
Azra Prljača JP Kulturno informativni centar d.o.o. Prača Član UO 2016-10-04 2021-04-21
Anel Škulj JP Kulturno informativni centar d.o.o. Prača Član UO 2016-10-04 2021-04-21
Mirsada Jašarević JP Kulturno informativni centar d.o.o. Prača Član UO 2016-10-04 2021-04-21
Jusuf Čolo JP Kulturno informativni centar d.o.o. Prača Član UO 2016-10-04 2021-04-21
Jasmin Jusufović JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Član UO 2015-08-05
Marinko Geljić JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Član UO 2015-08-05
Vedran Banjanin JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Član UO 2015-08-05
Almira Mujkić JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Član UO 2015-08-05
Luka Marić Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Član UO 2017-05-01
Mićo Simikić Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Član UO 2017-05-01
Mensur Nišić Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Član UO 2017-05-01
Azra Ćosić JIP Semberija i Majevica Bijeljina Član UO 2017-03-09
Petra Stojanović JIP Semberija i Majevica Bijeljina Član UO 2017-03-09
Borislav Stojaković JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Član UO 2004-06-23
Miodrag Nedić JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Član UO 2004-06-23
Enver Abadžić JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Član UO 2004-06-23
Mladen Terzić JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Član UO 2004-06-23
Miroslav Kulić JIP Semberija i Majevica Bijeljina Član UO 2019-12-25 2020-07-29
Ermin Herak JP (JU) Sportsko-kulturno-privredni centar d.o.o. Goražde Član UO 2017-05-30
Zijad Hastor JP (JU) Sportsko-kulturno-privredni centar d.o.o. Goražde Član UO 2017-05-30
Alma Kadrić JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH Član UO 2019-07-31
Mehmed Mehović KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2021-12-26 2021-03-21
Alisa Konaković KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2020-12-26 2021-03-21
Nusret Palavra KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2020-12-26 2021-03-21
Minela Bučan KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2021-03-22 2021-09-22
Adnan Đugum KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2021-04-01 2021-09-22
Almir Ahmetspahić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. - Član UO 2020-01-01 2020-06-26
Salko Šehović KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. - Član UO 2020-06-26 2021-02-11
Zoran Miljuš KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. - Član UO 2020-06-26 2021-02-11
Suad Hećo KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član uprave 2017-05-15 2019-04-05
Alma Bahtanović KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-05-07 2019-07-07
Mufik Muslić KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član uprave 2017-05-15 2019-06-11
Alma Bahtanović KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-07-08 2019-09-08
Alma Bahtanović KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-09-09 2019-11-09
Adnan Čustović KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-09-24 2019-11-24
Goran Mačkić KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-11-10 2020-01-10
Adnan Čustović KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-11-25 2020-01-25
Adnan Čustović KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2020-01-26 2020-08-06
Goran Mačkić KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2020-01-11 2020-08-06
Adnan Čustović KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član uprave 2020-08-06 2021-07-09
Goran Mačkić KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član uprave 2020-08-06 2021-07-09
Mirso Hadžialić KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član uprave 2010-01-01 2015-08-21
Admir Džumbur KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član uprave 2015-08-21 2017-02-01
Asima Granulo KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član uprave 2010-01-01 2015-11-20
Nenad Šormaz KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član uprave 2017-02-01 2019-06-12
Mevledin Bečirević KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član uprave 2017-02-01 2019-06-12
Mirza Musić KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-06-12 2019-10-24
Mahir Delić KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-06-12 2019-10-24
Mirza Musić KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-10-24 2019-12-31
Mahir Delić KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-10-24 2019-12-31
Tomislav Martinović KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-10-24 2019-12-31
Sejfo Ušanović KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član uprave 2020-01-27 2020-07-06
Mirza Musić KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član uprave 2020-01-27 2020-07-06
Mahir Delić KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član uprave 2020-01-27 2020-07-06
Predrag Mlađen KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2020-07-14 2020-08-05
Predrag Mlađen KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2020-08-05 2020-12-31
Admir Džubur KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2020-07-13 2020-09-28
Nirha Kozica KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2020-09-28 2021-03-05
Siniša Jovanović KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2021-03-05 2021-04-28
Enisa Alibalić JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla Član uprave 2014-01-24
Nizama Softić JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla v.d. Član uprave 2014-07-08 2014-10-30
Nizama Softić JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla Član uprave 2014-10-30 2016-01-27
Nizama Softić JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla v.d. Član uprave 2016-01-27 2016-05-09
Nizama Softić JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla Član uprave 2016-05-09 2019-12-19
Admira Bakić JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla v.d. Član uprave 2019-12-20 2020-03-19
Admira Bakić JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla v.d. Član uprave 2020-03-19 2020-09-22
Admira Bakić JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla v.d. Član uprave 2020-09-22
Edib Kravić JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla Član uprave 2014-05-09
Edina Isaković JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla v.d. Član uprave 2016-01-27 2016-05-09
Fuad Memić JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla Član uprave 2016-05-09 2019-12-19
Hasan Jahić JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla v.d. Član uprave 2019-12-20 2020-03-19
Hasan Jahić JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla v.d. Član uprave 2020-03-19 2020-09-22
Hasan Jahić JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla v.d. Član uprave 2020-09-22
Mladen Petrović JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina v.d. - Član UO 2021-01-01
Ljubinka Stević JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina v.d. - Član UO 2020-06-01
Svjetlan Ilić JIP Semberija i Majevica Bijeljina Član UO 2020-07-29 2020-09-10
Tanja Bošković JIP Semberija i Majevica Bijeljina Član uprave 2020-09-10
Belkisa Avdagić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član uprave 2020-10-07
Alen Nuhić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član uprave 2020-10-07 2021-02-22
Brankica Gegić JP DEP-OT d.o.o. Banja Luka Član uprave 2015-01-01
Valentina Balabac JP DEP-OT d.o.o. Banja Luka Član uprave 2015-01-01 2019-01-01
Draženko Bijelić JP DEP-OT d.o.o. Banja Luka Član uprave 2019-01-01
Zoran Ćubić Komunalac a.d. Bijeljina Član uprave 2017-03-24
Danijel Perić Komunalac a.d. Bijeljina v.d. - Član UO 2020-07-10
Spomenka Travar Toplana a.d. Banja Luka Član uprave 2009-09-18
Novo Vučeta Toplana a.d. Banja Luka Član uprave 2009-09-18
Simo Šević Toplana a.d. Banja Luka Član uprave
Enver Jukanović JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. Član uprave 2017-01-01 2019-12-31
Selma Hajdarbegović Labendž JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. Član uprave 2017-01-01 2020-04-01
Esad Čanić JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. Član uprave 2017-01-01 2017-12-31
Esad Čanić JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. Član uprave 2020-01-01
Edin Duraković JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. Član uprave 2020-01-01
Mensud Brčaninović JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. v.d. Član uprave 2020-01-01
Sejid Osmanović JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza Član UO 2010-09-07 2016-01-28
Amir Kuglagić JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza Član UO 2016-01-29 2016-01-28
Mirza Omerhodžić JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza Član UO 2020-08-01
Sead Šabić JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza Član UO 2009-01-01 2011-10-19
Ferida Gabeljić JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza Član UO 2011-10-11 2016-01-28
Aiša Salkić JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza Član UO 2016-01-29 2020-08-31
Nedim Matoruga JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Član UO 2022-03-09
Suada Mahović JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Član UO 2022-04-16
Avdija Numanović JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo v.d. - Član UO 2021-10-01
Almir Pamuk KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-06-21 2020-09-25
Almir Pamuk KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2020-12-28 2021-09-28
Amela Kadić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-06-21 2020-09-25
Amela Kadić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2020-12-28 2021-03-30
Aida Pendek KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-06-21 2020-09-25
Aida Pendek KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2020-12-28 2021-01-05
Nihad Žilić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2019-06-21 2020-09-25
Nihad Žilić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2020-12-28 2021-03-30
Adnan Šerak KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2021-03-30
Nizama Dupovac KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2021-03-30 2021-09-28
Esvada Kamenica KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2021-03-30 2021-06-29
Amela Kadić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2021-11-08
Amar Nović KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2021-09-28
Elvedin Begić JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2020-07-29 2021-04-01
Samra Pehilj JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2020-07-29 2021-04-01
Elvedin Begić JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član uprave 2021-04-02
Samra Pehilj JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član uprave 2021-04-02
Jakub MEHIĆ JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj v.d. Član uprave 2019-11-14 2020-09-16
Jakub Mehić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj Član uprave 2020-09-16
Elvedin Čebo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj Član uprave 2016-03-30 2020-03-30
Elvedin Čebo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj v.d. Član uprave 2020-03-30 2020-09-16
Ibrahim Fazlić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj Član uprave 2016-03-30 2020-03-30
Ibrahim Fazlić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj v.d. Član uprave 2020-03-30 2020-09-16
Muhamed Lopo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj Član uprave 2016-03-30 2020-03-30
Muhamed Lopo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj v.d. Član uprave 2020-03-30 2020-09-16
Predrag Mlađen KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2021-01-01 2021-04-28
Mirza Musić KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član uprave 2021-05-31
Amel Đogić KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član uprave 2021-05-31
Ermin Efović KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Član uprave 2021-09-01
Adnan Đugum KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Član uprave 2021-09-01
Mehmed Smajlović JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Član uprave 2018-05-06
Selma Pušina JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Član uprave 2018-05-06
Sanja Filipović JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Član uprave 2018-05-06
Dino Delibašić JKP Visoko d.o.o. Visoko v.d. Član uprave 2021-05-18 2021-11-18
Nijaz Hadžikadunić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2020-03-05
Asmir Hodžić KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo v.d. Član uprave 2021-10-08 2021-12-28
Amer Bekrić KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Član uprave 2021-09-27 2025-09-26
Zdravko Rajić Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Predsjednik UO 2011-11-01
Haris Bašić Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Član UO 2011-11-01
Memnuna Hrustamović Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Član UO 2011-11-01
Samir Bakić Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Član UO 2011-11-01
Anka Šešlija Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Član UO 2011-11-01
Ivana Bunoza Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Predsjednik UO 2011-11-01 2015-11-01
Muris Čičić Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Član UO 2011-11-01 2015-11-01
Anka Grizelj Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Član UO 2011-11-01 2015-11-01
Samir Bakić Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Član UO 2011-11-01 2015-11-01
Semir Softić Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Član UO 2011-11-01 2015-11-01
Ibrahim Lapandić Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Član uprave 2008-08-15 2012-08-15
Razija Begić Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Član uprave 2008-08-15 2012-08-15
Zlata Junuzović Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Član uprave 2008-08-15 2012-08-15
Ibrahim Lapandić Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Član uprave 2012-05-15 2016-05-15
Amela Lačić Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Član uprave 2012-05-15 2016-05-15
Zlata Junuzović Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Član uprave 2012-05-15 2016-05-15
Nenad Todorović Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Član uprave 2012-05-15 2016-05-15
Ibrahim Lapandić Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Član uprave 2016-05-15 2020-05-15
Razija Begić Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići v.d. Član uprave 2016-05-15 2018-08-28
Almir Delić Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Član uprave 2018-08-28 2020-05-15
Zlata Junuzović Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Član uprave 2016-05-15 2020-05-15
Elvir Jamaković Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Član uprave 2016-05-15 2020-05-15
Selmir Bjelić Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići v.d. Član uprave 2020-05-15 2021-07-09
Ibrahim Demirović Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići v.d. Član uprave 2020-05-15 2021-07-09
Jasmina Husić Mujić Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići v.d. Član uprave 2020-05-15 2021-07-09
Damir Mrkonjić Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići v.d. Član uprave 2020-05-15 2021-07-09
Elvir Jamaković Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Član uprave 2021-07-09 2025-07-09
Azur Bećirović Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Član uprave 2021-07-09 2025-07-09
Kenan Modrić Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Član uprave 2021-07-09 2025-07-09
Damir Mrkonjić Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Član uprave 2021-07-09 2025-07-09
Bojan Kešić Preduzeće za vodovod i kanalizaciju 15. APRIL a.d. Višegrad Član UO 2018-11-08
Njegoš Jelisavčić Preduzeće za vodovod i kanalizaciju 15. APRIL a.d. Višegrad Član UO 2018-11-08 2021-12-12
Ljubo Vujica Hrvatska pošta d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2015-10-01 2016-03-01
Zlata Zovko Hrvatska pošta d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2015-10-01 2016-03-01
Ivan Sušac Hrvatska pošta d.o.o. Mostar v.d. Član uprave 2015-10-01 2016-03-01
Ljubo Vujica Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Član uprave 2016-03-01 2020-03-01
Zlata Zovko Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Član uprave 2016-03-01 2020-03-01
Ivan Sušac Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Član uprave 2016-03-01 2020-03-01
Ljubo Vujica Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Član uprave 2020-03-01
Zlata Zovko Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Član uprave 2020-03-01
Ivan Sušac Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Član uprave 2020-03-01
Samir Jusufović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo v.d. Član uprave 2020-01-06 2020-12-31
Samir Jusufović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2020-12-31
Adnan Huremović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo v.d. Član uprave 2020-01-06 2020-12-31
Adnan Huremović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2020-12-31
Mirza Odobašić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo v.d. Član uprave 2020-01-06 2020-12-31
Mirza Odobašić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2020-12-31
Samira Ćerim Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo v.d. Član uprave 2020-01-06 2020-12-31
Samira Ćerim Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2020-12-31
Muamer Hadžović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo v.d. Član uprave 2020-01-06 2020-12-31
Muamer Hadžović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2020-12-31
Kemal Kapetanović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo v.d. Član uprave 2020-01-06 2020-12-31
Kemal Avdagić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član uprave 2020-12-31
Branko Bago Dioničko društvo Ceste Mostar Član uprave 2021-01-29
Josip Marijanović Dioničko društvo Ceste Mostar Član uprave 2021-01-29
Maja Pehar Dioničko društvo Ceste Mostar Član uprave 2021-01-29
Dika Halilović JP Kulturno informativni centar d.o.o. Prača Predsjednik UO 2021-04-21
Avdo Salispahić JP Kulturno informativni centar d.o.o. Prača Član UO 2021-04-21
Elizana Sipović JP Kulturno informativni centar d.o.o. Prača Član UO 2021-04-21
Mirsada Jašarević JP Kulturno informativni centar d.o.o. Prača Član UO 2021-04-21
Berina Žigo JP Kulturno informativni centar d.o.o. Prača Član UO 2021-04-21
Milodrag Petrović JKP Ljubuški d.o.o. u stečaju Ljubuški Stečajni upravnik 2014-11-05
Ljiljana Erkić JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina Član uprave 2006-06-20 2013-10-14
Milorad Živković JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina Član uprave 2020-06-20 2011-07-16
Dragan Perić JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina Član uprave 2006-06-20
Blagiša Lukić JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina Član uprave 2011-07-16 2013-10-14
Miloš Mitrović JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina Član uprave 2013-10-15 2016-02-12
Đorđe Ristanić JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina Član uprave 2013-10-15 2017-02-24
Vaso Arsenović JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina Član uprave 2017-02-24 2018-11-14
Momčilo Žugić JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina Član uprave 2016-02-13 2020-07-01
Obren Marković JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina Član uprave 2021-01-01
Gordana Trampić JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina Član uprave 2021-01-01
Dragana Dubajić JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina Član uprave 2021-06-10
Stevan Sandić JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina Član uprave 2021-01-01
Rijad Mutapčić Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član uprave 2020-07-09 2020-10-25
Rijad Mutapčić Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član uprave 2020-10-26 2021-10-25
Jasmin Skenderagić Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član uprave 2021-11-02
Danijela Kukolj JP Komunalac Drvar d.o.o. Drvar Član uprave 2021-10-04
Milena Trninić JP Komunalac Drvar d.o.o. Drvar Član uprave 2019-01-03
Dunja Dragaš JP Komunalac Drvar d.o.o. Drvar Član uprave 2019-01-03
Zvonimir Jukić Radio - televizija Federacije Bosne i Hercegovine Član uprave
Adnan Bilal Radio - televizija Federacije Bosne i Hercegovine Član uprave
Đemal Vatreš Radio - televizija Federacije Bosne i Hercegovine Član uprave
Melisa Jaramaz - Belenji Radio - televizija Federacije Bosne i Hercegovine Član uprave
Esad Memić JP Mostar parking d.o.o. Mostar Član uprave 2016-03-23
Rifat Čabrić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2021-03-22
Mario Kozina JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2021-03-22
Antonija Putica JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2021-03-22
Kenan Alijagić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2021-03-22
Rešad Mandžo JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član uprave 2021-03-22
Marinko Bašić JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Član uprave
Milan Dragić JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Član uprave
Pero Karanović JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Član uprave
Vladimir Kežić JP Lutrija Republike Srpske a.d. Banja Luka Član uprave
Dragoljub Bjeljac JP Lutrija Republike Srpske a.d. Banja Luka Član uprave
Ljubiša Tepić JP Lutrija Republike Srpske a.d. Banja Luka Član uprave
Siniša Dojčinović JP Lutrija Republike Srpske a.d. Banja Luka Član uprave
Rajko Radovanović JP Lutrija Republike Srpske a.d. Banja Luka Član uprave
Dražan Kusmuk JP ZP Elektrodistribucija a.d. Pale Član uprave
Igor Maletić JP ZP Elektrodistribucija a.d. Pale Član uprave
Lazar Gluhović JP ZP Elektrodistribucija a.d. Pale Član uprave
Marko Šilj JP ZP Elektrodistribucija a.d. Pale Član uprave
Milivoje Jugović JP ZP Elektrodistribucija a.d. Pale Član uprave
Aco Stanišić JP ZP Elektrodistribucija a.d. Pale Član uprave
Ana Božić JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član uprave
Biljana Maksimović JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član uprave
Darko Andrić JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član uprave
Lazo Čarkić JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član uprave
Tomislav Popović JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član uprave
Goran Radić JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član uprave
Goran Savanović JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član uprave
Dana Vasiljević JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član uprave
Igor Todorović JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član uprave
Miloš Ristić JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član uprave
Vanja Milunović JP ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka Član uprave
Krstan Tomić JP ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka Član uprave
Nenad Drljača JP ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka Član uprave
Rodoljub Topić JP ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka Član uprave
Saša Popović JP ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka Član uprave
Divna Aničić JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Član uprave
Marko Marković JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Član uprave
Miroslav Komlenić JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Član uprave
Zoran Vujmilović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2021-08-02
Zoran Protić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2021-08-02
Milenko Vučeta JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2021-08-02
Snježana Martić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član uprave 2021-08-02
Nedeljka Vuković JP Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor Član uprave 2021-08-27
Goran Klicov JP Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor Član uprave 2021-08-27
Igor Kneginjić JP Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor Član uprave 2021-08-27
Mladen Božić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član uprave 2021-05-21
Alija Sulejmanović Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Član uprave 2019-09-19 2023-07-31
Dragutin Maturugić JP Veterinarsko stočarski centar a.d. Banja Luka Član uprave
Spomenka Travar JP Veterinarsko stočarski centar a.d. Banja Luka Član uprave
Stoja Jotanović JP Veterinarsko stočarski centar a.d. Banja Luka Član uprave
Aleksandar Vujić ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Član uprave
Ilija Tamindžija ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Član uprave
Ljubo Vuković ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Član uprave
Slobodan Čomić ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Član uprave
Ivana Bunoza JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Član uprave 2013-01-01 2014-12-31
Mate Pavković JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Član uprave 2013-01-01 2014-12-31
Robert Križan JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Član uprave 2013-01-01 2014-12-31
Damir Leko JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Član uprave 2013-01-01 2013-12-31
Robert Majić JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Član uprave 2013-01-01 2014-12-31
Milan Lovrić JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Član uprave 2013-01-01 2014-12-31
Anto Tutiš JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar v.d. Član uprave 2015-01-01 2015-12-31
Gojko Anić JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar v.d. Član uprave 2015-01-01 2015-12-31
Ivica Čule JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar v.d. Član uprave 2015-01-01 2015-12-31
Ivica Pavković JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar v.d. Član uprave 2015-01-01 2015-12-31
Ilija Bakalar JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar v.d. Član uprave 2015-01-01 2015-12-31
Drago Bago JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar v.d. Član uprave 2015-01-01 2015-12-31
Anto Tutiš JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Član uprave 2016-01-01 2020-02-28
Ivica Pavković JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Član uprave 2016-01-01 2017-12-31
Ilija Bakalar JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Član uprave 2016-01-01 2020-02-28
Drago Bago JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Član uprave 2016-01-01 2020-02-28
Ilija Đolo JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Član uprave 2016-01-01 2020-02-28
Branka Dadić JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Član uprave 2016-01-01 2020-02-28
Anto Tutiš JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Član uprave 2020-02-28
Ilija Bakalar JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Član uprave 2020-02-28
Ivica Prskalo JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Član uprave 2020-02-28
Drago Bago JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Član uprave 2020-02-28
Zoran Tabak JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Član uprave 2020-02-28
Robert Lesko JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar Član uprave 2020-02-28
Mira Rustemović JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Član uprave
Hasan Krekić JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Član uprave
Edin Brčaninović JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Član uprave
Almir Buljubašić JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Član uprave
Mujo Buševac JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Član uprave
Nermina Mahmutović JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Član uprave
Amra Gogić JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Član uprave
Dragiša Vidaković JP Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Član uprave
Žiko Krunić JP Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Član uprave
Milutin Tasovac JP Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Član uprave
Rado Petričević JP Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Član uprave
Amer Mudželet KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član uprave 2021-08-23 2021-11-03
Enes Kazić KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član uprave 2021-07-10 2021-11-03
Novo Miškić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Član uprave 2021-01-01
Bojan Vulić JP Vodovod a.d. Trebinje Član uprave 2022-01-01
Zoran Ćubić Komunalac a.d. Bijeljina Član uprave 2022-01-01
Stojan Jovović Komunalac a.d. Bijeljina Član uprave 2022-01-01
Vladimir Lučić JP Komrad a.d. Rogatica Član uprave 2022-01-01
Danijela Maletić JP Komrad a.d. Rogatica Član uprave 2022-01-01
Dejan Carević JP Komrad a.d. Rogatica Član uprave 2022-01-01
Draško Marković JP Komrad a.d. Rogatica Član uprave 2022-01-01
Nenad Tomović JP Komrad a.d. Rogatica Član uprave 2022-01-01
Slavko Mitrović JP Komrad a.d. Rogatica Član uprave 2022-01-01
Branko Malović JP Komrad a.d. Rogatica Član uprave 2022-01-01
Branislav Cvijanović Vodovod a.d. Doboj Član uprave 2022-01-01
Mladen Vulić Vodovod a.d. Doboj Član uprave 2022-01-01
Miloš Ilić Vodovod a.d. Doboj Član uprave 2022-01-01
Bojan Čupović JP Olimpijski centar Jahorina Pale Član uprave 2022-01-01
Iva Ivkić JP Olimpijski centar Jahorina Pale Član uprave 2022-01-01
Nada Šljivić JP Olimpijski centar Jahorina Pale Član uprave 2022-01-01
Damir Lukić JP Regionalna deponija Doboj d.o.o. Doboj Član uprave 2021-04-28
Željko Radić Gradska toplana a.d. Doboj Član uprave 2022-01-01
Zdravko Petrović Gradska toplana a.d. Doboj Član uprave 2022-01-01
Mladen Mićić Gradska toplana a.d. Doboj Član uprave 2022-01-01
Nebojša Marić Gradska toplana a.d. Doboj Član uprave 2022-01-01
Vladimir Lučić Komunalac a.d. Kozarska Dubica Član uprave 2022-01-01
Danijela Maletić Komunalac a.d. Kozarska Dubica Član uprave 2022-01-01
Dejan Carević Komunalac a.d. Kozarska Dubica Član uprave 2022-01-01
Draško Marković Komunalac a.d. Kozarska Dubica Član uprave 2022-01-01
Nenad Tomović Komunalac a.d. Kozarska Dubica Član uprave 2022-01-01
Slavko Mitrović Komunalac a.d. Kozarska Dubica Član uprave 2022-01-01
Branko Malović Komunalac a.d. Kozarska Dubica Član uprave 2022-01-01
Vladimir Lučić KP Gradska čistoća a.d. Gradiška Član uprave 2022-01-01
Danijela Maletić KP Gradska čistoća a.d. Gradiška Član uprave 2022-01-01
Dejan Carević KP Gradska čistoća a.d. Gradiška Član uprave 2022-01-01
Draško Marković KP Gradska čistoća a.d. Gradiška Član uprave 2022-01-01
Nenad Tomović KP Gradska čistoća a.d. Gradiška Član uprave 2022-01-01
Slavko Mitrović KP Gradska čistoća a.d. Gradiška Član uprave 2022-01-01
Branko Malović KP Gradska čistoća a.d. Gradiška Član uprave 2022-01-01
Ratko Simić JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član NO 2010-01-01 2011-12-31
Mićo Josipović JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član NO 2010-01-01 2011-12-31
Ljubiša Stanojević JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član NO 2010-01-01 2011-12-31
Milan Žigić JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član NO 2010-01-01 2011-12-31
Goran Ninković JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2010-01-01 2011-12-31
Mitar Špirić JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2010-01-01 2011-12-31
Živko Marčić JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2010-01-01 2011-12-31
Borislav Špirić JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2011-01-01 2013-12-31
Đorđe Latinović JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član NO 2011-01-01 2015-12-31
Stanimir Rauković JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član NO 2011-01-01 2015-12-31
Slavko Gligorić JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član NO 2011-01-01 2015-12-31
Željko Kopanja JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2010-01-01 2016-12-31
Slavica Injac JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Član NO 2010-01-01 2019-12-31
Milenko Đukić JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Član NO 2010-01-01 2019-12-31
Nebojša Rikalo JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Član NO 2010-01-01 2019-12-31
Siniša Mandić JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Član NO 2018-07-19 2019-12-31
Tajib Delalić KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Član NO 2006-06-29 2010-07-01
Neziran Đogo KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Član NO 2006-06-29 2010-07-01
Ešref Ašćerija KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Član NO 2006-06-29 2010-07-01
Nihad Halilbegović KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2006-06-29 2010-07-01
Mirko Miličević KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Član NO 2009-06-29 2010-07-01
Marina Todorović JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Član NO 2010-07-01 2014-07-01
Savo Marjanac JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Član NO 2010-07-01 2014-07-01
Mara Pilipović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2010-07-01 2010-09-01
Jovan Kalaba JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2010-07-01 2010-09-01
Svetislav Topolović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2010-07-01 2010-09-01
Dušan Vještica JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2010-07-01 2010-09-01
Boris Valjevac JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Predsjednik NO 2010-07-01 2010-09-01
Almir Kočo KJKP RAD d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2013-07-25 2013-11-01
Slobodan Bućma JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka Član NO 2009-12-18 2011-12-01
Slavko Dangubić JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka Član NO 2009-12-18 2011-12-01
Miroslav Vujatović JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka Predsjednik NO 2009-12-18 2011-12-01
Vehbija Hasanović Unis-Group d.o.o. Ilidža Član NO 2009-03-13 2010-03-02
Ismet Bajramović Unis-Group d.o.o. Ilidža Član NO 2009-03-13 2010-03-02
Fahrudin Smailagić Unis-Group d.o.o. Ilidža Predsjednik NO 2009-03-13 2010-03-02
Vlado Džoić JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-03-19 2021-03-02
Ševkija Okerić JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2016-02-26 2021-03-02
Ismet Zejnirović JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član NO 2015-12-28 2021-03-02
Maida Hadžiarapović JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član NO 2015-12-28 2021-03-02
Amila Pilav-Velić JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član NO 2015-12-28 2021-03-02
Šefkija Botonjić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-06-03 2016-09-02
Dalfina Bošnjak JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-06-03 2016-09-02
Suad Hasanović JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-06-03 2016-09-02
Marjan Živković JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-06-03 2016-09-02
Adnan Bunjo JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-06-03 2016-09-02
Vanja Pirgić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-06-03 2016-09-02
Jadranko Stojkić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2016-06-03 2016-09-02
Nermina Hurić JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2015-04-09 2019-09-02
Edina Tabaković JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2015-04-09 2019-09-02
Irma Gušo JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2016-05-25 2019-09-02
Indira Kovačević JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2016-05-25 2019-09-02
Sead Tafro JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Predsjednik NO 2015-04-09 2019-09-02
Branka Bulajić JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2010-01-01 2012-01-03
Zoran Stojičić JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2010-01-01 2012-01-03
Nevenka Majstorović JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2010-01-01 2012-01-03
Radenko Tomaš JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2010-01-01 2012-01-03
Mesud Hadžialić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2010-07-20 2011-06-03
Mugdim Mandžuka Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2010-07-20 2011-06-03
Ševal Kovačević Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2010-07-20 2011-06-03
Srećko Mataić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2010-07-20 2011-06-03
Vjekoslav Ivanković Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2010-07-20 2011-06-03
Alden Bajgorić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Predsjednik NO 2010-07-20 2011-06-03
Amela Hodžić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2013-07-04 2013-09-03
Ćamil Delić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2013-03-07 2013-09-03
Edina Imamović KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2013-03-07 2013-09-03
Munib Efendić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2015-02-23 2015-11-03
Bego Džebo JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2015-02-23 2015-11-03
Nail Šećkanović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2015-02-23 2015-11-03
Enida Hasanhodžić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2015-02-23 2015-11-03
Muhamed Begić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2015-02-23 2015-11-03
Edin Dilberović Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-12-26 2016-02-04
Goran Žagovec Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-12-26 2016-02-04
Mehmed Koldžo Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-12-26 2016-02-04
Alija Kusur Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-12-26 2016-02-04
Enes Softić Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-12-26 2016-02-04
Goran Trbić JP Protivgradna preventiva Republike Srpske a.d. Gradiška Član NO 2010-07-27 2014-04-04
Igor Josipović Sarajevoputevi d.d. Sarajevo v.d. Član NO 2018-01-04 2018-04-04
Boris Lekić Sarajevoputevi d.d. Sarajevo v.d. Član NO 2018-01-04 2018-04-04
Elvis Hrvat Sarajevoputevi d.d. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2018-01-04 2018-04-04
Adis Džabija KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2017-04-17 2019-04-04
Elmedina Bašić-Ešpek KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2017-04-17 2019-04-04
Nedim Ejubović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2013-07-26 2014-06-04
Adil Tokić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2013-07-26 2014-06-04
Hajrudin Aljić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2013-07-26 2014-06-04
Enida Hasanhodžić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2013-07-26 2014-06-04
Vahidin Podanović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2013-07-26 2014-06-04
Adnan Đugum KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Član NO 2012-04-26 2013-07-04
Mladen Lakić JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina Član NO 2013-06-26 2018-07-04
Božidar Matković JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina Član NO 2013-06-26 2018-07-04
Aleksandar Škipina JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina Član NO 2013-06-26 2018-07-04
Brano Simanić JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina Član NO 2013-06-26 2018-07-04
Milenko Grabovac JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina Predsjednik NO 2013-06-26 2018-07-04
Davor Matić KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2019-04-04 2019-07-04
Amir Đedović KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2019-04-04 2019-07-04
Adis Džabija KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2019-04-04 2019-07-04
Vjekoslav Tomić JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina Član NO 2011-10-05 2015-10-04
Srećko Marijanović JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina Član NO 2011-10-05 2015-10-04
Zlatko Udovičić JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina Član NO 2011-10-05 2015-10-04
Latif Ujdur JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina Član NO 2011-10-05 2015-10-04
Željko Bonić JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina Predsjednik NO 2011-10-05 2015-10-04
Boris Kocev JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj Član NO 2016-03-30 2019-11-04
Adnan Išerić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-06-25 2011-12-04
Haris Rešidagić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2010-06-25 2011-12-04
Mirjana Mirković KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-06-25 2011-12-04
Mara Pilipović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2015-04-01 2016-01-05
Saša Eremija JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2013-02-05 2015-02-05
Milorad Jagodić JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2012-06-28 2015-02-05
Osman Zec KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-07-28 2012-03-05
Zlatko Bursać KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-07-28 2012-03-05
Osman Džamalija KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2010-07-28 2012-03-05
Mehdija Delić KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2012-03-05 2012-05-05
Aida Osmić KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2012-03-05 2012-05-05
Fajik Begić KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2012-03-05 2012-05-05
Nedžad Grošić JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Član NO 2012-06-26 2016-08-05
Jasmin Dervić JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Član NO 2012-06-26 2016-08-05
Mehmed Kurtović JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2012-06-26 2016-08-05
Akif Poljak KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2010-07-05 2010-09-05
Svetozar Grdinić KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2010-07-05 2010-09-05
Senad Softić KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2010-07-05 2010-09-05
Osman Zec KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2010-07-05 2010-09-05
Mugdim Mandžuka Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2016-01-05 2016-04-06
Nedin Dedić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2016-01-05 2016-04-06
Vjekoslav Ivanković Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2016-01-05 2016-04-06
Almina Pilav Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2016-01-05 2016-04-06
Ibrahim Velić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2016-01-05 2016-04-06
Fuad Čibukčić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Predsjednik NO 2016-01-05 2016-04-06
Elbis Rašidović JP Bags-energotehnika d.d. Sarajevo Član NO 2013-04-04 2016-05-06
Mehmed Mehinović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2019-02-19 2019-06-06
Sejdija Adžikić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2019-02-19 2019-06-06
Boris Lekić Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Član NO 2008-10-06 2012-10-06
Stanka Ćazić JP Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2012-12-06
Dragica Bošnjak JP Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2012-12-06
Dana Marić JP Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2012-12-06
Nenad Bodirogić JP Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2012-12-06
Miladin Berić JP Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2012-12-06
Omer Muslić JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2012-08-22 2013-01-07
Ramiz Drakovac JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2012-08-22 2013-01-07
Rijad Adžović JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2012-08-22 2013-01-07
Jakub Bardak JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2012-08-22 2013-01-07
Tajib Delalić KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-07-01 2012-03-07
Neziran Đogo KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-07-01 2012-03-07
Mirko Miličević KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-07-01 2012-03-07
Mersa Kustura KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-06-29 2012-03-07
Faruk Begeta KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-06-29 2012-03-07
Harun Pindžo KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-06-29 2012-03-07
Belma Ključo- Vlašić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Član NO 2012-04-26 2013-03-07
Pašo Kalabušić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2012-04-26 2013-03-07
Hamid Dupovac Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Član NO 2011-07-11 2016-04-07
Rizah Kuluglić Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Član NO 2011-07-11 2016-04-07
Admir Kapo Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Član NO 2011-07-11 2016-04-07
Tihomir Dejanović JP Protivgradna preventiva Republike Srpske a.d. Gradiška Član NO 2013-02-16 2017-04-07
Selim Hrvat Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Član NO 2008-10-06 2012-05-07
Mersa Kustura KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2012-03-07 2012-05-07
Asim Jasika KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2012-03-07 2012-05-07
Belma Imamović KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2012-03-07 2012-05-07
Gordana Hrenovica KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-07-28 2012-06-07
Omer Agović KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-07-28 2012-06-07
Janis Milisav Buturović KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2010-07-28 2012-06-07
Janis Milisav Buturović KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član NO 2013-11-01 2016-06-07
Hamdo Karić KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član NO 2014-07-26 2016-06-07
Senad Kljajić Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Član NO 2012-05-07 2012-07-07
Mersa Kustura KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2012-05-07 2012-07-07
Asim Jasika KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2012-05-07 2012-07-07
Belma Imamović KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2012-05-07 2012-07-07
Ana Ćulap JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2009-04-09 2010-09-07
Tihomir Šukan JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2009-04-09 2010-09-07
Anton Vidačak JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2009-04-09 2010-09-07
Ahmed Mušija JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2009-04-09 2010-09-07
Behudin Stroil JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2009-04-09 2010-09-07
Bisera Lokvančić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2009-04-09 2010-09-07
Rijad Raščić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2009-04-09 2010-09-07
Nedret Kikanović JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2009-04-09 2010-09-07
Vlado Budimir JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2009-04-09 2010-09-07
Dževad Hadžić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2009-04-09 2010-09-07
Rasim Šahinović JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2009-04-09 2010-09-07
Samira Kanlić JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2013-01-07 2013-02-08
Edina Tabaković JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2013-01-07 2013-02-08
Mirsad Crljenkocić JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2013-01-07 2013-02-08
Nedim Muratspahić JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2013-01-07 2013-02-08
Sead Dardagan JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Predsjednik NO 2013-01-07 2013-02-08
Mirko Mihaljević Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2015-09-30 2016-02-08
Naser Hadžibegović Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2015-09-30 2016-02-08
Željko Medak Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2015-09-30 2016-02-08
Krešimir Šaravanja Dioničko društvo Ceste Mostar Predsjednik NO 2015-09-30 2016-02-08
Amira Demirović JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać v.d. Član NO 2018-11-08 2019-02-08
Amir Dedić JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać v.d. Član NO 2018-11-08 2019-02-08
Saša Sokač JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać v.d. Predsjednik NO 2018-11-08 2019-02-08
Edina Tabaković JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2013-02-08 2013-07-08
Željko Petrović JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2016-01-26 2016-07-08
Haris Jašarević JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2016-01-26 2016-07-08
Damir Anić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2016-01-26 2016-07-08
Daliborka Marić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2016-01-26 2016-07-08
Osman Lindov JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2016-01-26 2016-07-08
Zelkid Obralija JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj Član NO 2010-01-01 2011-08-08
Nusret Đakovac JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj Član NO 2010-01-01 2011-08-08
Tajib Ćosić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj Član NO 2010-01-01 2011-08-08
Bilal Tulumović JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Član NO 2014-03-24 2015-10-08
Edison Pavlović JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Član NO 2014-03-24 2015-10-08
Almir Šabović JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Član NO 2014-03-24 2015-10-08
Mladen Bazina JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Član NO 2014-03-24 2015-10-08
Željko Matoc JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Predsjednik NO 2014-03-24 2015-10-08
Azina Trgo JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2014-02-03 2015-04-09
Mirsad Salihić JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2013-02-08 2015-04-09
Amela Džafović JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2013-02-08 2015-04-09
Belma Šošo JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Predsjednik NO 2013-02-28 2015-04-09
Nevenka Sušac Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2009-05-20 2011-05-09
Mersa Kustura KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2012-12-13 2013-10-09
Faruk Begeta KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2012-12-13 2013-10-09
Harun Pindžo KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2012-12-13 2013-10-09
Vedad Kapo KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2019-12-26 2020-02-10
Ishak Mainić KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2019-12-26 2020-02-10
Sejdo Macić KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2013-10-10 2013-12-10
Enver Backović KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2013-10-10 2013-12-10
Miro Grbavac KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2013-10-10 2013-12-10
Adis Kudin JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2019-09-02 2019-12-10
Vojislav Marić JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2010-01-01 2010-02-11
Jakub Mušinbegović Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-02-25 2011-05-11
Hermedin Zornić Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-02-25 2011-05-11
Rifat Fetić Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-02-25 2011-05-11
Iva Šunjić-Kordić Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-02-25 2011-05-11
Dževad Paradžik Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2010-02-25 2011-05-11
Milenko Prstojević JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Član NO 2017-05-11 2021-05-11
Slaven Knezović JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Predsjednik NO 2017-05-11 2021-05-11
Rasim Mezit KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Član NO 2018-03-15 2018-06-11
Senad Smajlović KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2018-03-15 2018-06-11
Damir Saračević KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Član NO 2018-01-26 2018-06-11
Nikica Ćurak Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Član NO 2010-04-29 2011-07-11
Mirsad Čorbo Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Član NO 2007-06-29 2011-07-11
Sead Hadžiabdić Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Član NO 2007-06-29 2011-07-11
Amir Dedić JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać Član NO 2014-09-11 2018-09-11
Alen Dervišević JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać Član NO 2014-09-11 2018-09-11
Ante Marjanović JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2014-09-11 2018-09-11
Petar Mićić JP Protivgradna preventiva Republike Srpske a.d. Gradiška Član NO 2015-02-05 2020-02-12
Mladen Dragosav JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka Član NO 2015-12-16 2020-03-12
Pero Butigan KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2006-06-29 2010-05-12
Samira Avdić Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-08-24 2014-06-12
Ibrahim Bećirbegović Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-08-24 2014-06-12
Dijana Grgić JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Član NO 2013-12-12
Boško Kenjić JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Član NO 2013-12-12
Branka Zubić JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Član NO 2013-12-12
Enes Muharem JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Predsjednik NO 2010-02-11 2010-05-12
Rastko Pavlović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2019-06-14 2019-08-13
Bore Mitrić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2019-06-14 2019-08-13
Željko Dubravac JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2019-06-14 2019-08-13
Miladin Stjepanović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2019-06-14 2019-08-13
Željko Kovačević JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Predsjednik NO 2019-06-14 2019-08-13
Sejdo Macić KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2013-12-11 2014-02-14
Enver Backović KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2013-12-11 2014-02-14
Miro Grbavac KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2013-12-11 2014-02-14
Osman Lindov Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Predsjednik NO 2008-10-06 2012-03-14
Samir Kurtović KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Član NO 2012-05-24 2013-03-14
Aida Osmić KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Član NO 2012-05-24 2013-03-14
Fajik Begić KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2012-05-24 2013-03-14
Šefkija Botonjić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2015-12-15 2016-03-14
Dalfina Bošnjak JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2015-12-15 2016-03-14
Suad Hasanović JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2015-12-15 2016-03-14
Marjan Živković JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2015-12-15 2016-03-14
Adnan Bunjo JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2015-12-15 2016-03-14
Vanja Pirgić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2015-12-15 2016-03-14
Jadranko Stojkić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2015-12-15 2016-03-14
Ćamil Delić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2015-09-18 2016-03-14
Senad Smajlović KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Član NO 2018-01-26 2018-03-14
Rasim Mezit KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2018-01-26 2018-03-14
Damir Arapović Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Predsjednik NO 2012-03-14 2012-05-14
Samir Kurtović KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2013-03-14 2013-05-14
Zlatko Bursać KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2013-03-14 2013-05-14
Miralem Mrkonja KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2013-03-14 2013-05-14
Jusuf Čorbo KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2018-09-25 2019-05-14
Milan Dmitrović Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-08-24 2015-07-14
Zvonimir Šušnjar Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-08-24 2015-07-14
Rifat Fetić Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2011-08-24 2015-07-14
Igor Josipović Sarajevoputevi d.d. Sarajevo v.d. Član NO 2016-06-14 2016-09-14
Boris Lekić Sarajevoputevi d.d. Sarajevo v.d. Član NO 2016-06-14 2016-09-14
Suvad Alibašić Sarajevoputevi d.d. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2016-06-14 2016-09-14
Haris Jašarević JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-07-08 2018-12-14
Sejdo Macić KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2017-01-06 2017-02-15
Aida Behram KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2017-01-06 2017-02-15
Zoran Vujmilović JP Industrijske plantaže AD Banja Luka Član NO 2013-12-26 2018-02-15
Goran Raković JP Industrijske plantaže AD Banja Luka Član NO 2013-12-26 2018-02-15
Slavko Ninković JP Industrijske plantaže AD Banja Luka Predsjednik NO 2013-12-26 2018-02-15
Pero Pecirep Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2011-05-09 2012-03-15
Željka Odak Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2009-05-20 2012-03-15
Miroslav Galić Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2011-06-21 2012-03-15
Zlatko Tomić Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2011-06-21 2012-03-15
Amer Zagorčić Dioničko društvo Ceste Mostar Predsjednik NO 2011-06-21 2012-03-15
Duško Gojić JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka Član NO 2011-12-01 2014-04-15
Šefkija Botonjić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2014-02-14 2015-12-15
Igor Stojanović JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2014-02-14 2015-12-15
Rasim Muminović JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2014-02-14 2015-12-15
Dalfina Bošnjak JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2014-02-14 2015-12-15
Snježana Šindrić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2014-02-14 2015-12-15
Vanja Pirgić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2014-02-14 2015-12-15
Jadranko Stojkić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2014-02-14 2015-12-15
Danijela Mrda JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Član NO 2013-12-12 2016-12-15
Miro Grbavac KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2017-01-06 2017-01-16
Milenko Petrović JP Protivgradna preventiva Republike Srpske a.d. Gradiška Član NO 2009-11-26 2013-02-16
Zdenko Čabrilo JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Član NO 2013-12-16 2014-03-16
Mirza Sarajkić JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Član NO 2013-12-16 2014-03-16
Milenko Prstojević JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Predsjednik NO 2013-12-16 2014-03-16
Mehmed Mehinović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2018-06-29 2018-10-16
Sejdija Adžikić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2018-06-29 2018-10-16
Nedeljko Ćorić JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka Član NO 2014-05-08 2015-12-16
Ana Buljubašić JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina v.d. Član NO 2019-10-18 2020-01-17
Ana Aničić JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina v.d. Član NO 2019-10-18 2020-01-17
Aida Gabela JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina v.d. Član NO 2019-10-18 2020-01-17
Ajman Šoše JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina v.d. Član NO 2019-10-18 2020-01-17
Jure Jerkić JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina v.d. Predsjednik NO 2019-10-18 2020-01-17
Faruk Hadžić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2016-03-29 2017-03-17
Hajrudin Grabovica JP Bags-energotehnika d.d. Sarajevo Član NO 2013-04-04 2014-04-17
Mirza Bilalagić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2018-06-12 2019-05-17
Faruk Redžić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2018-06-12 2019-05-17
Azra Koso KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2018-06-12 2019-05-17
Maida Bećirović KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Član NO 2013-07-17 2015-06-17
Safet Gagula KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Član NO 2013-07-17 2015-06-17
Tajib Delalić KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2013-07-17 2015-06-17
Tajib Delalić KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2013-02-28 2013-07-17
Alma Pinjić KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2013-02-28 2013-07-17
Safet Gagula KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2013-02-28 2013-07-17
Amela Hodžić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Član NO 2013-09-04 2015-09-17
Ćamil Delić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Član NO 2013-09-04 2015-09-17
Edina Imamović KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2013-09-04 2015-09-17
Hadis Kustura KJKP RAD d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2016-06-17 2016-09-17
Amira Agović KJKP RAD d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2016-06-17 2016-09-17
Hajrudin Omerbegović KJKP RAD d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2016-06-17 2016-09-17
Faruk Arslanagić JP Bags-energotehnika d.d. Sarajevo Član NO 2008-11-17 2012-11-17
Mirza Konaković JP Bags-energotehnika d.d. Sarajevo Član NO 2008-11-17 2012-11-17
Radoje Vidović JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2015-12-28 2016-03-18
Vjekoslav Ivanković Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2008-08-12 2010-05-18
Sead Gušmirović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2008-08-12 2010-05-18
Mirsad Huseinbašić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2008-08-12 2010-05-18
Džemal Salihović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2008-08-12 2010-05-18
Samir Čaušević Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Predsjednik NO 2008-08-12 2010-05-18
Srđan Vuletić JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Član NO 2017-05-11 2018-05-18
Zdravko Talić JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-01-01 2011-07-18
Emir Hadžimuratović JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-01-01 2011-07-18
Adnan Hadžikapetanović JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-01-01 2011-07-18
Bećir Šejtanić JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-01-01 2011-07-18
Husein Panjeta JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2010-01-01 2011-07-18
Amira Demirović JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać v.d. Član NO 2019-04-18 2019-07-18
Amir Dedić JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać v.d. Član NO 2019-04-18 2019-07-18
Saša Sokač JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać v.d. Predsjednik NO 2019-04-18 2019-07-18
Armin Omerović JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Član NO 2018-05-18 2018-08-18
Nikica Markić JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina Član NO 2006-10-19 2010-10-18
Ejup Tucaković JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina Član NO 2006-10-19 2010-10-18
Milenko Soče JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina Član NO 2006-10-19 2010-10-18
Alija Hujdur JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina Član NO 2006-10-19 2010-10-18
Vjekoslav Tomić JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina Predsjednik NO 2006-10-19 2010-10-18
Amadeo Mandić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2011-05-31 2011-10-18
Miroslav Galić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2011-05-31 2011-10-18
Marko Musić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2011-05-31 2011-10-18
Ranko Krneta JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2011-05-31 2011-10-18
Zijad Požegić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2011-05-31 2011-10-18
Salahudin Zulčić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2019-05-18 2019-11-18
Želimir Bukarić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2019-05-18 2019-11-18
Ensar Mulaosmanović KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2019-05-18 2019-11-18
Nihad Imamović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2008-08-12 2010-12-18
Elvedin Ramović JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2019-09-02 2019-12-18
Mensura Sijerčić JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2019-09-02 2019-12-18
Adnan Omerhodžić JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Predsjednik NO 2019-09-02 2019-12-18
Admir Deljo JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2019-10-24 2019-12-18
Dragomir Bjelić JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2012-06-28 2013-01-19
Žarko Jovičić JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2012-06-28 2013-01-19
Miladinko Cumbo JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2012-06-28 2013-01-19
Mehmed Mehinović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2018-10-16 2019-02-19
Sejdija Adžikić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2018-10-16 2019-02-19
Semin Ramović KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-09-26 2019-04-19
Hadis Kustura KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-09-26 2019-04-19
Hajrudin Omerbegović KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2016-09-26 2019-04-19
Mehmed Mehinović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2019-06-06 2019-12-19
Sejdija Adžikić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2019-06-06 2019-12-19
Enida Hasanhodžić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2016-03-29 2019-12-19
Ejub Arapčić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2016-03-29 2019-12-19
Zijad Omerčić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2017-08-30 2019-12-19
Mirsad Čaušević KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Član NO 2017-01-01 2017-09-20
Nijaz Alispahić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Član NO 2017-01-01 2017-09-20
Tajib Delalić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2017-01-01 2017-09-20
Munib Efendić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2014-06-04 2014-10-20
Bego Džebo JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2014-06-04 2014-10-20
Nail Šećkanović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2014-06-04 2014-10-20
Enida Hasanhodžić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2014-06-04 2014-10-20
Vahidin Podanović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2014-06-04 2014-10-20
Goran Račić JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2012-06-28 2018-03-21
Anđelko Šobot JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Član NO 2019-09-01 2020-03-21
Predrag Paninčić JP Protivgradna preventiva Republike Srpske a.d. Gradiška Član NO 2009-11-26 2010-04-21
Zoran Ivković JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Član NO 2006-12-01 2016-04-21
Ljiljana Kovačina JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Član NO 2006-12-01 2016-04-21
Branislav Rupar JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Član NO 2006-12-01 2016-04-21
Nebojša Milivojević JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Predsjednik NO 2006-12-01 2016-04-21
Vojin Mišeljić JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Član NO 2009-12-30 2016-04-21
Srećko Glibić Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2009-05-20 2011-06-21
Miralem Boloban Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2009-05-20 2011-06-21
Jadranko Stojkić Dioničko društvo Ceste Mostar Predsjednik NO 2009-05-20 2011-06-21
Dragica Ristić JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Član NO 2010-01-01 2018-07-21
Eldin Hadžiselimović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2011-08-30 2015-09-21
Ševal Kovačević Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2011-06-04 2019-09-21
Kemal Kačapor Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2011-06-04 2019-09-21
Branko Romić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2011-06-04 2019-09-21
Vjekoslav Ivanković Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2011-06-04 2019-09-21
Mugdim Mandžuka Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2011-06-04 2019-09-21
Kadrija Hodžić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Predsjednik NO 2011-06-04 2019-09-21
Sead Hodžić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-11-23 2011-01-22
Mirnel Mišković Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Član NO 2014-10-22 2015-01-22
Boris Lekić Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Član NO 2014-10-22 2015-01-22
Suvad Alibašić Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Predsjednik NO 2014-10-22 2015-01-22
Refik Šuvalić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2015-11-03 2016-01-22
Mehmedalija Mešić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2015-11-03 2016-01-22
Enida Hasanhodžić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2015-11-03 2016-01-22
Ejub Arapčić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2015-11-03 2016-01-22
Jasna Ornela-Bery JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Član NO 2016-01-22 2016-04-22
Mladen Trninić JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Član NO 2016-01-22 2016-04-22
Mirsad Purivatra JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Predsjednik NO 2016-01-22 2016-04-22
Jasmina Pašić Unis-Group d.o.o. Ilidža Član NO 2010-03-02 2014-05-22
Mirza Emirhafizović Unis-Group d.o.o. Ilidža Član NO 2010-03-02 2014-05-22
Branislav Tepavčević Unis-Group d.o.o. Ilidža Član NO 2010-03-02 2014-05-22
Naim Muftić JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2010-02-11 2012-08-22
Emina Hadžić JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2010-02-11 2012-08-22
Jakub Bardak JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2010-02-11 2012-08-22
Samira Kanlić JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2011-12-26 2012-08-22
Željko Kovačević JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2019-08-23 2023-08-23
Boris Dmitrašinović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2019-08-23 2023-08-23
Željko Dubravac JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2019-08-23 2023-08-23
Jelena Vidović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2019-08-23 2023-08-23
Slobodan Gavranović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Predsjednik NO 2019-08-23 2023-08-22
Jovan Marjanović JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Član NO 2008-10-29 2011-09-22
Dalfina Bošnjak JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2013-07-25 2013-09-22
Ensar Šehić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2013-07-25 2013-09-22
Igor Stojanović JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2013-07-25 2013-09-22
Adnan Aganagić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2013-07-25 2013-09-22
Snježana Sindrić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2013-07-25 2013-09-22
Enis Džafić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2013-07-25 2013-09-22
Jadranko Stojkić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2013-07-25 2013-09-22
Maida Dizdarević JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2014-03-13 2015-09-22
Haris Jašarević JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2014-03-13 2015-09-22
Osman Lindov JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2014-03-13 2015-09-22
Žarko Šantić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2014-03-13 2015-09-22
Zdenko Konta JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2014-03-13 2015-09-22
Irma Memić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-09-07 2010-12-22
Elmir Jahić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-09-07 2010-12-22
Vera Zovko JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-09-07 2010-12-22
Ivan Lovrić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-09-07 2010-12-22
Rasim Šahinović JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-09-07 2010-12-22
Ševal Kovačević Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2015-09-22 2015-12-22
Vjekoslav Ivanković Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2015-09-22 2015-12-22
Haris Delizaimović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2015-09-22 2015-12-22
Nedin Dedić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2015-09-22 2015-12-22
Ibrahim Velić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2015-09-22 2015-12-22
Mugdim Mandžuka Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Predsjednik NO 2015-09-22 2015-12-22
Sead Dardagan JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Predsjednik NO 2012-02-14 2012-08-22
Željko Matoc JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2011-10-18 2012-02-23
Siniša Bilić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2011-10-18 2012-02-23
Medina Kočan JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2011-10-18 2012-02-23
Vildana Smajlović-Hoti JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2011-10-18 2012-02-23
Marin Musa JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2011-10-18 2012-02-23
Munib Efendić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2014-10-20 2015-02-23
Bego Džebo JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2014-10-20 2015-02-23
Nail Šećkanović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2014-10-20 2015-02-23
Enida Hasanhodžić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2014-10-20 2015-02-23
Vahidin Podanović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2014-10-20 2015-02-23
Almir Spaho JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2015-01-26 2016-06-23
Sead Kaknjo JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2015-01-26 2016-06-23
Bilal Tulumović JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2015-01-26 2016-06-23
Ante Vrdoljak JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2015-01-26 2016-06-23
Zlatan Lovrić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Predsjednik NO 2015-01-26 2016-06-23
Fuad Čibukčić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Predsjednik NO 2016-07-01 2017-10-23
Izet Džananović JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-01-01 2010-11-23
Azra Jahić KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član NO 2019-04-29 2019-11-23
Seid Hadžibajrić KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član NO 2019-04-29 2019-11-23
Adi Škaljić KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2019-04-29 2019-11-23
Meliha Dizdarević JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2013-02-08 2013-12-23
Amir Dedić JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać Član NO 2019-12-23 2023-12-23
Amira Demirović JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać Član NO 2019-12-23 2023-12-23
Željka Marković-Sekulić JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2019-12-23 2023-12-23
Drago Ivanović JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Član NO 2013-12-12 2018-05-24
Miroslav Radovanović JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Član NO 2013-12-12 2018-05-24
Dijana Kalenić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član NO 2015-05-01 2019-05-24
Dejan Pjević JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član NO 2015-05-01 2019-05-24
Svjetlana Božičković JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član NO 2015-05-01 2019-05-24
Branislav Dabić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član NO 2015-05-01 2019-05-24
Ratko Đuričić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Predsjednik NO 2015-05-01 2019-05-24
Ana Buljubašić JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina v.d. Član NO 2020-02-25 2020-05-24
Ana Aničić JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina v.d. Član NO 2020-02-25 2020-05-24
Aida Gabela JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina v.d. Član NO 2020-02-25 2020-05-24
Ajman Šoše JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina v.d. Član NO 2020-02-25 2020-05-24
Jure Jerkić JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina v.d. Predsjednik NO 2020-02-25 2020-05-24
Miro Grbavac KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2014-02-14 2016-06-24
Sejdo Macić KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2014-02-14 2016-06-24
Aida Behram KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2014-02-14 2016-06-24
Hermedin Zornić Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-05-11 2011-08-24
Dževad Haznadar Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-05-11 2011-08-24
Zvonimir Šušnjar Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-05-11 2011-08-24
Milan Dmitrović Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-05-11 2011-08-24
Rifat Fetić Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2011-05-11 2011-08-24
Nermin Iković Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Član NO 2016-04-07 2018-09-24
Nedim Šaćiragić Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Član NO 2016-04-07 2018-09-24
Dženana Bukić JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2019-09-02 2019-10-24
Mirza Muzurović KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član NO 2019-12-24 2023-12-24
Bakir Kalajdžić KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član NO 2019-12-24 2023-12-24
Adi Škaljić KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2019-12-24 2023-12-24
Mersa Kustura KJKP RAD d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2013-07-25 2014-01-25
Hamdo Karić KJKP RAD d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2013-07-25 2014-01-25
Senad Smajlović KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2017-09-21 2018-01-25
Damir Saračević KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2017-09-21 2018-01-25
Rasim Mezit KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2017-09-21 2018-01-25
Selmo Cikotić JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2015-12-28 2016-02-25
Belma Ključo- Vlašić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2011-12-05 2012-04-25
Adnan Đugum KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2011-12-05 2012-04-25
Pašo Kalabušić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2011-12-05 2012-04-25
Alma Obuća JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2015-04-09 2016-05-25
Nurija Vesnić JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2015-04-09 2016-05-25
Haris Jašarević JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2012-02-23 2012-06-25
Amadeo Mandić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2012-02-23 2012-06-25
Miroslav Galić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2012-02-23 2012-06-25
Marko Musić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2012-02-23 2012-06-25
Ranko Krneta JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2012-02-23 2012-06-25
Petko Gojković JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2013-02-05 2017-06-25
Spomenko Stojanović JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2013-02-05 2017-06-25
Zoran Simić JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2015-02-05 2017-06-25
Savo Cvjetinović JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2015-02-05 2017-06-25
Senada Mujkanović KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član NO 2012-06-07 2013-07-25
Ognjen Minić KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Član NO 2012-06-07 2013-07-25
Janis Milisav Buturović KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2012-06-07 2013-07-25
Samir Kurtović KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Član NO 2013-07-25 2017-07-25
Zlatko Bursać KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Član NO 2013-07-25 2017-07-25
Miralem Mrkonja KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2013-07-25 2017-07-25
Adnan Aganagić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-06-29 2010-08-25
Mirza Emirhafizović Unis-Group d.o.o. Ilidža Član NO 2014-12-08 2017-08-25
Hasan Mahmutović Unis-Group d.o.o. Ilidža Član NO 2014-12-08 2017-08-25
Jasmina Pašić Unis-Group d.o.o. Ilidža Predsjednik NO 2014-12-08 2017-08-25
Nermin Džino KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Član NO 2015-09-29 2018-09-25
Adis Džabija KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2016-06-25 2016-12-25
Riad Mutapčić KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2016-06-25 2016-12-25
Elmedina Bašić-Ešpek KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2016-06-25 2016-12-25
Željko Petrović JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2015-09-22 2016-01-26
Haris Jašarević JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2015-09-22 2016-01-26
Damir Anić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2015-09-22 2016-01-26
Daliborka Marić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2015-09-22 2016-01-26
Osman Lindov JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2015-09-22 2016-01-26
Đenana Porobić-Muharemović KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2020-02-10 2020-03-26
Emira Delalić KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2020-02-10 2020-03-26
Goran Rokvić KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2019-12-26 2020-03-26
Đorđe Ristanić JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka Član NO 2011-12-01 2016-05-26
Stojan Lazarević JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka Predsjednik NO 2011-12-01 2016-05-26
Lejla Hairlahović JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Član NO 2010-04-26 2012-06-26
Sajra Dedić JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Član NO 2010-04-26 2012-06-26
Adnan Dupanović JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Član NO 2010-04-26 2012-06-26
Ekrem Keškić JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Član NO 2010-04-26 2012-06-26
Mirsad Merdanić JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2010-04-26 2012-06-26
Mladen Lakić JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina Član NO 2007-05-10 2013-06-26
Dragan Tešanović JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina Član NO 2007-05-10 2013-06-26
Slavojka Gluhović JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina Član NO 2007-05-10 2013-06-26
Branko Kenjić JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina Član NO 2007-05-10 2013-06-26
Milenko Grabovac JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina Predsjednik NO 2007-05-10 2013-06-26
Igor Marčeta JP Protivgradna preventiva Republike Srpske a.d. Gradiška Član NO 2009-11-26 2018-06-26
Muhamed Mehmedović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2009-06-05 2013-07-26
Damir Pirić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2009-06-05 2013-07-26
Benko Fatušić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2009-06-05 2013-07-26
Muhamed Begić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2009-06-05 2013-07-26
Meho Mešanović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2009-06-05 2013-07-26
Hakim Haračić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj v.d. Član NO 2011-08-09 2011-09-26
Bruno Bojić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj v.d. Član NO 2011-08-09 2011-09-26
Nusret Đakovac JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj v.d. Član NO 2011-08-09 2011-09-26
Hakim Haračić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj Član NO 2011-09-26 2015-09-26
Bruno Bojić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj Član NO 2011-09-26 2015-09-26
Nusret Đakovac JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj Član NO 2011-09-26 2015-09-26
Armin Dragolj JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2010-02-11 2011-12-26
Edin Dilberović Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-02-15 2011-12-26
Mariofil Ljubić Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-02-15 2011-12-26
Adis Deljković Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-02-15 2011-12-26
Edina Ljubuškić Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-02-15 2011-12-26
Mehmed Koldžo Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-02-15 2011-12-26
Danica Berberović JP Industrijske plantaže AD Banja Luka Član NO 2009-11-06 2013-12-26
Zoran Vujmilović JP Industrijske plantaže AD Banja Luka Član NO 2009-11-06 2013-12-26
Goran Madžar JP Industrijske plantaže AD Banja Luka Predsjednik NO 2009-11-06 2013-12-26
Siniša Perković JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2012-02-25 2012-06-27
Dimitrije Ivanić JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2012-02-25 2012-06-27
Milan Vuković JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2012-02-25 2012-06-27
Slaven Gojković JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2012-02-25 2012-06-27
Muharem Zjajo Unis-Group d.o.o. Ilidža Član NO 2010-03-02 2012-08-27
Mehmed Konaković Unis-Group d.o.o. Ilidža Predsjednik NO 2010-03-02 2012-08-27
Ensar Šehić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2012-06-29 2012-08-27
Saveta Zvizdić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2012-06-29 2012-08-27
Omer Sadiković JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2012-06-29 2012-08-27
Šefkija Botonjić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2012-06-29 2012-08-27
Dijana Tomić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2012-06-29 2012-08-27
Snježana Sindrić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2012-06-29 2012-08-27
Goran Mikulić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2012-06-29 2012-08-27
Goran Milanović JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Član NO 2010-01-01 2018-12-27
Rifat Fetić Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Član NO 2015-07-14 2016-01-28
Džemal Bašić Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Član NO 2015-07-14 2016-01-28
Euge Šušak Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2015-07-14 2016-01-28
Sanel Halilbegović Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-01-28 2020-01-28
Miroslav Rozić Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-01-28 2020-01-28
Rifat Fetić Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2016-01-28 2020-01-28
Mirko Miličević KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Član NO 2012-03-07 2013-02-28
Ramiz Dreković KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Član NO 2012-03-07 2013-02-28
Tajib Delalić KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2012-03-07 2013-02-28
Boris Lekić Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Član NO 2015-12-28 2016-03-28
Mirnel Mišković Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Član NO 2015-12-28 2016-03-28
Suvad Alibašić Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Predsjednik NO 2015-12-28 2016-03-28
Spomenko Stojanović JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2010-01-01 2012-06-28
Milenko Stanković JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2010-04-08 2012-06-28
Zdravko Trivunčić JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2010-06-17 2012-06-28
Savo Cvjetinović JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2014-05-29 2014-07-28
Amra Salihović Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2016-02-04 2016-09-28
Armin Zulkić Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2016-02-04 2016-09-28
Ferid Bučo Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2016-02-04 2016-09-28
Edin Dilberović Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2016-02-04 2016-09-28
Nermina Đugum Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2016-02-04 2016-09-28
Jusuf Čorbo KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Član NO 2019-05-14 2020-09-28
Ensar Tičić KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Član NO 2015-09-29 2020-09-28
Bećir Sirovina KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2015-09-29 2020-09-28
Borislav Drakulić JP ZP Elektrodistribucija a.d. Pale Član NO 2005-05-01 2012-12-28
Risto Dabić JP ZP Elektrodistribucija a.d. Pale Član NO 2003-07-29 2012-12-28
Milena Čvoro JP ZP Elektrodistribucija a.d. Pale Član NO 2009-11-30 2012-12-28
Omer Kulić JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-07-18 2015-12-28
Kemal Muhić JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-07-18 2015-12-28
Emir Hadžimuratović JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-07-18 2015-12-28
Željka Vidović JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-07-18 2015-12-28
Adnan Hadžikapetanović JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2011-07-18 2015-12-28
Emir Zaimović JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj v.d. Član NO 2015-10-09 2016-02-29
Boris Kocev JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj v.d. Član NO 2015-10-09 2016-02-29
Nihad Hodžić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj v.d. Član NO 2015-10-09 2016-02-29
Mirsad Halilović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2016-01-22 2016-03-29
Refik Šuvalić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2016-01-22 2016-03-29
Faruk Hadžić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2016-01-22 2016-03-29
Enida Hasanhodžić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2016-01-22 2016-03-29
Ejub Arapčić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2016-01-22 2016-03-29
Darko Pranjić Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Član NO 2007-06-29 2010-04-29
Mersa Kustura KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2006-06-29 2010-06-29
Rešad Mandžo KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2006-06-29 2010-06-29
Enver Dupovac KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2006-06-29 2010-06-29
Almedina Alendar KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2006-06-29 2010-06-29
Dragan Čalović JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-01-01 2012-06-29
Rešad Mulaomerović JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-01-01 2012-06-29
Ivan Knezović JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-01-01 2012-06-29
Šefkija Botonjić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-01-01 2012-06-29
Marijan Jozinović JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-01-01 2012-06-29
Snježana Šindrić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-01-01 2012-06-29
Omer Sadiković JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-01-01 2012-06-29
Fatima Drinčić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-01-01 2012-06-29
Izet Mehinagić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2010-01-01 2012-06-29
Pavo Boban JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2010-01-01 2012-06-29
Adnan Aganagić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-02-10 2012-06-29
Sead Hodžić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2011-02-10 2012-06-29
Goran Vukoje JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje Član NO 2011-01-21 2018-06-29
Nermin Okanović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2016-03-29 2018-06-29
Refik Šuvalić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2016-03-29 2018-06-29
Milan Kovač JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2012-06-28 2013-08-29
Bećir Sirovina KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2015-06-17 2015-09-29
Safet Bibić KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2015-06-17 2015-09-29
Nermin Džino KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2015-06-17 2015-09-29
Ivan Lovrenović JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Član NO 2012-04-23 2012-10-29
Ivan Vukoja JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Član NO 2008-10-29 2012-10-29
Pjer Žalica JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Član NO 2008-10-29 2012-10-29
Nedžad Begović JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Član NO 2008-10-29 2012-10-29
Edin Muftić JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Predsjednik NO 2008-10-29 2012-10-29
Borislav Stevanović JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član NO 2010-09-22 2014-12-29
Milenko Vuksan JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član NO 2010-09-22 2014-12-29
Slobodanka Kovačević JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član NO 2014-01-23 2014-12-29
Marinko Janjilović JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član NO 2014-12-29
Branislav Dabić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član NO 2014-12-29
Emir Zaimović JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj v.d. Član NO 2016-02-29 2016-03-30
Boris Kocev JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj v.d. Član NO 2016-02-29 2016-03-30
Mahir Škorić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj v.d. Član NO 2016-02-29 2016-03-30
Bruno Bojić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj Član NO 2019-11-04 2020-03-30
Emir Zaimović JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj Član NO 2016-03-30 2020-03-30
Mahir Škorić JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj Član NO 2016-03-30 2020-03-30
Milenko Vuksan JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član NO 2014-12-29 2015-04-30
Slobodanka Kovačević JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član NO 2014-12-29 2015-04-30
Marinko Janjilović JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član NO 2014-12-29 2015-04-30
Branislav Dabić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Član NO 2014-12-29 2015-04-30
Borislav Stevanović JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj v.d. Predsjednik NO 2014-12-29 2015-04-30
Dušan Vještica JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2007-12-18 2010-06-30
Mara Pilipović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2006-06-30 2010-06-30
Jovan Kalaba JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2006-06-30 2010-06-30
Svetislav Topolović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2006-06-30 2010-06-30
Boris Valjevac JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Predsjednik NO 2006-06-30 2010-06-30
Ramo Buđevac JP Bags-energotehnika d.d. Sarajevo Član NO 2013-04-04 2015-06-30
Mugdim Mandžuka Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2016-04-22 2016-06-30
Nedin Dedić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2016-04-22 2016-06-30
Vjekoslav Ivanković Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2016-04-22 2016-06-30
Almina Pilav Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2016-04-22 2016-06-30
Ibrahim Velić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2016-04-22 2016-06-30
Fuad Čibukčić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Predsjednik NO 2016-04-22 2016-06-30
Zijad Omerčić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2017-04-28 2017-08-30
Elvir Šehić KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Član NO 2017-10-01 2019-08-30
Kasim Mahinić KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Član NO 2017-10-01 2019-08-30
Samir Kurtović KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2017-10-01 2019-08-30
Senad Seknić Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2012-03-15 2015-09-30
Ivana Mikulić-Gadžić Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2012-03-15 2015-09-30
Perica Sužanj Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2012-03-15 2015-09-30
Zlatko Tomić Dioničko društvo Ceste Mostar Predsjednik NO 2012-03-15 2015-09-30
Denis Berberović KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2019-08-30 2019-11-30
Zejnil Berilo KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2019-08-30 2019-11-30
Mirza Sendijarević KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2019-08-30 2019-11-30
Bojan Vidić JP Protivgradna preventiva Republike Srpske a.d. Gradiška Član NO 2014-05-08 2014-12-30
Mirsad Čaušević KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo Član NO 2015-09-18 2016-12-30
Tajib Delalić KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2015-09-18 2016-12-30
Zoran Injac JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Član NO 2014-07-01 2019-01-31
Ranko Karapetrović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2006-06-30 2007-03-31
Drago Trivundža JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2015-01-30 2015-03-31
Bore Mitrić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2015-01-30 2015-03-31
Predrag Rosić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2015-01-30 2015-03-31
Mara Pilipović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2015-01-30 2015-03-31
Đuka Huremović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Predsjednik NO 2015-01-30 2015-03-31
Rastko Pavlović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2015-04-01 2019-03-31
Bore Mitrić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2015-04-01 2019-03-31
Željko Dubravac JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2015-04-01 2019-03-31
Željko Kovačević JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Predsjednik NO 2015-04-01 2019-03-31
Miladin Stjepanović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2016-03-25 2019-03-31
Mira Bradara JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2010-12-22 2011-05-31
Malik Krivić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2010-12-22 2011-05-31
Nedret Kikanović JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2010-12-22 2011-05-31
Ahmed Mušija JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2010-12-22 2011-05-31
Željko Matoc JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2010-12-22 2011-05-31
Rastko Pavlović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2019-04-01 2019-05-31
Bore Mitrić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2019-04-01 2019-05-31
Željko Dubravac JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2019-04-01 2019-05-31
Miladin Stjepanović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2019-04-01 2019-05-31
Željko Kovačević JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Predsjednik NO 2019-04-01 2019-05-31
Riad Mutapčić KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2017-04-17 2018-07-31
Bojan Bundalo JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Član NO 2019-01-01 2019-08-31
Željko Rodić JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Član NO 2010-07-01 2019-08-31
Milorad Sajić JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Član NO 2010-07-01 2019-08-31
Mara Pilipović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2010-11-01 2014-10-31
Josip Amulić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2010-11-01 2014-10-31
Boris Stojanović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2010-11-01 2014-10-31
Radomir Dragičević JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2010-11-01 2014-10-31
Dušan Vještica JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka Predsjednik NO 2010-11-01 2014-10-31
Mirko Mihaljević Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2016-02-08 2016-10-31
Naser Hadžibegović Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2016-02-08 2016-10-31
Marko Lončar Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2016-02-08 2016-10-31
Krešimir Šaravanja Dioničko društvo Ceste Mostar Predsjednik NO 2016-02-08 2016-10-31
Jasna Planinčić KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2019-08-15 2019-10-31
Davor Matić KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2019-08-15 2019-10-31
Adis Džabija KJKP Park d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2019-08-15 2019-10-31
Davor Matić KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2019-10-31 2021-04-16
Jasna Planinčić KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2019-10-31 2021-04-16
Adis Džabija KJKP Park d.o.o. Sarajevo Član NO 2019-10-31 2021-04-16
Marjan Mišić JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Predsjednik NO 2010-01-01 2011-12-31
Jasmin Kazaz JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Član NO 2010-01-01 2011-12-31
Hasan Redžić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Član NO 2010-01-01 2012-12-31
Mirsad Avdić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Član NO 2010-01-01 2012-12-31
Sebila Dervić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Član NO 2010-01-01 2012-12-31
Fadil Nuhić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2010-01-01 2012-12-31
Amir Hadžić JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać Član NO 2009-11-04 2013-12-31
Nermin Delić JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać Član NO 2009-11-04 2013-12-31
Amir Dedić JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać Član NO 2009-11-04 2013-12-31
Ante Marjanović JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2009-11-04 2013-12-31
Halid Toromanović JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Član NO 2013-01-01 2013-12-31
Jasmin Kazaz JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Član NO 2013-01-01 2013-12-31
Ismet Šečić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2013-01-01 2013-12-31
Mara Pilipović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2014-11-01 2014-12-31
Josip Amulić JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2014-11-01 2014-12-31
Boris Stojanović JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2014-11-01 2014-12-31
Radomir Dragičević JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Član NO 2014-11-01 2014-12-31
Dušan Vještica JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka v.d. Predsjednik NO 2014-11-01 2014-12-31
Ljubomir Đuranović JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Predsjednik NO 2011-01-01 2015-12-31
Zaim Malkoč JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Član NO 2015-01-01 2017-12-31
Idriz Duraković JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Član NO 2015-01-01 2017-12-31
Jasmira Mehić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2015-01-01 2017-12-31
Anđelko Šobot JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Član NO 2010-07-01 2018-12-31
Senahid Nuhanović JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Član NO 2018-01-01 2018-12-31
Dika Bejdić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Član NO 2018-01-01 2018-12-31
Šaćir Fajić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2018-01-01 2018-12-31
Selma Muharemović JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Član NO 2019-01-01 2019-12-31
Muhamed Gverić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Član NO 2019-01-01 2019-12-31
Amir Sijamhodžić JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2019-01-01 2019-12-31
Murat Korjenić JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Predsjednik NO 2012-08-22 2013-01-07
Vera Bojić JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2010-01-01
Tomislav Todorović JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2010-01-01
Ljubomir Klincov JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2010-01-01
Saša Stevanović JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član NO 2011-01-01
Žarko Kučinar JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2013-01-01
Veljko Jaćimović JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član NO 2015-01-01
Ljubiša Lukić JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član NO 2015-01-01
Mario Danilović JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član NO 2015-01-01
Damir Ćopić JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2016-01-01
Saša Đekić JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Član NO 2017-01-01
Milorad Živković JP ZP Elektrodistribucija a.d. Pale Član NO 2006-01-01
Nikola Kragulj JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Predsjednik NO 2015-01-01
Zorislav Ivanović JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Član NO 2019-03-01
Slavo Krajišnik JP ZP Elektrodistribucija a.d. Pale Predsjednik NO 2005-05-01 2022-03-08
Slaviša Matić JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Član NO 2014-07-01
Mugdim Mandžuka Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2016-07-01 2020-07-17
Almina Pilav Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2016-07-01 2020-07-17
Vjekoslav Ivanković Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2016-07-01 2020-07-17
Haris Delizaimović Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2016-07-01 2020-07-17
Nedin Dedić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2016-07-01 2020-07-17
Zoran Injac JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Član NO 2019-09-01
Rade Pavlović JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka Član NO 2019-09-01
Miroslav Jović JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina v.d. Član NO 2018-07-04
Zoran Savić JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina v.d. Član NO 2018-07-04
Željko Tomić JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina v.d. Član NO 2018-07-04
Zoran Pribišić JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina v.d. Član NO 2018-07-04
Radivoje Ikonić JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina v.d. Predsjednik NO 2018-07-04
Marija Škobo JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2015-02-05
Siniša Bilić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2012-03-05
Medina Kočan JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2012-03-05
Vildana Smajlović-Hoti JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2012-03-05
Marko Ivanković JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2012-03-05
Željko Matoc JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Predsjednik NO 2012-03-05
Sandra Pačić JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Član NO 2016-08-05
Iris Delić-Kajdić JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Član NO 2016-08-05
Antonija Durić JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2016-08-05
Zoran Rosić JP Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2012-12-06
Goran Topić JP Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2012-12-06
Ljubiša Lukić JP Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2012-12-06
Miro Kuvalja JP Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2012-12-06
Marina Kuleba Radovanović JP Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka Član NO 2012-12-06
Zenaida Mehmedbegović-Jarebica Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Član NO 2016-04-07
Zenaida Mehmedbegović-Jarebica Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Član NO 2016-04-07
Branka Vasiljević Strunić JP Protivgradna preventiva Republike Srpske a.d. Gradiška Član NO 2017-04-07
Željko Petrović JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-07-08
Mehmed Hero JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-07-08 2020-12-31
Daliborka Marić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-07-08
Enal Sarajlić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2016-07-08 2020-12-31
Alaga Mujičić JP Bags-energotehnika d.d. Sarajevo Predsjednik NO 2016-08-08 2020-08-08
Fetah Kadrić JP Bags-energotehnika d.d. Sarajevo Član NO 2016-08-08 2020-08-08
Mirnes Turbo JP Bags-energotehnika d.d. Sarajevo Član NO 2016-08-08 2020-08-08
Momčilo Kenjić JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad v.d. Član NO 2011-09-09
Dalibor Muratović JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad v.d. Član NO 2011-09-09
Velibor Šipovac JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad v.d. Član NO 2011-09-09
Rodoljub Radić JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad v.d. Član NO 2011-09-09
Sekula Pecikoza JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad v.d. Član NO 2011-09-09
Amadeo Mandić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2011-11-09
Miroslav Galić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2011-11-09
Marko Musić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2011-11-09
Ranko Krneta JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2011-11-09
Haris Jašarević JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Predsjednik NO 2011-11-09
Sulejman Bečirević JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2018-12-14
Slavko Ninković JP Industrijske plantaže AD Banja Luka Član NO 2018-02-15 2022-02-15
Zoran Vujmilović JP Industrijske plantaže AD Banja Luka Član NO 2018-02-15 2022-02-23
Goran Raković JP Industrijske plantaže AD Banja Luka Predsjednik NO 2018-02-15 2022-02-15
Boško Kenjić JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Član NO 2016-12-15
Admir Deljo JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2019-12-18
Elvedin Ramović JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2019-12-18
Mensura Sijerčić JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2019-12-18
Lejla Beganović JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Član NO 2019-12-18
Adnan Omerhodžić JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde Predsjednik NO 2019-12-18
Hasan Fehratović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2019-12-19 2020-02-20
Jasna Baraković JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2019-12-19 2020-02-20
Rifet Avdibašić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2019-12-19 2020-02-20
Nusret Hogić JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2019-12-19
Sabit Huskanović JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla Član NO 2019-12-19
Ševkija Botonjić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-10-20 2020-01-01
Dalfina Bošnjak JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-10-20 2020-01-01
Suad Hasanović JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-10-20 2020-01-01
Jasmina Hadžić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-10-20 2020-01-01
Vanja Pirgić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-10-20 2020-01-01
Adnan Bunjo JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-10-20 2020-01-01
Jadranko Stojkić JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2016-10-20 2020-01-01
Vid Stojanović JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2018-03-21
Srđan Simović JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Član NO 2016-04-22
Branislav Rupar JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Član NO 2016-04-22
Veselin Grahovac JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Član NO 2016-04-22
Koviljka Vučić JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Član NO 2016-04-22
Anđelka Tamindžija JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Predsjednik NO 2016-04-22
Oliver Marković JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2018-07-22
Ranko Stojanović JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2018-07-22
Zlatan Lovrić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Član NO 2016-06-23
Bilal Tulumović JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Član NO 2016-06-23
Ante Vrdoljak JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Član NO 2016-06-23
Ibrahim Badžak JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Član NO 2016-06-23
Dobroslav Galić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Predsjednik NO 2016-06-23
Svetlana Cenić Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo Član NO 2017-10-23 2020-07-17
Elvir Šehić KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2020-04-24 2020-12-31
Himzo Ismić KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2020-04-24 2020-12-31
Samir Kurtović KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2020-04-24 2020-12-31
Darko Ljuboje JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Član NO 2018-05-24
Dušica Pjević JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Član NO 2018-05-24
Hasen Mašović Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Član NO 2018-09-24
Sanin Prašović Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. v.d. Član NO 2018-09-24
Sanin Prašović Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. v.d. Član NO 2018-09-24
Hasen Mašović Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Član NO 2019-09-24
Željko Matoc JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2012-06-25
Siniša Bilić JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2012-06-25
Medina Kočan JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2012-06-25
Vildana Smajlović-Hoti JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2012-06-25
Marko Ivanković JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2012-06-25
Amer Salihović Unis-Group d.o.o. Ilidža Član NO 2017-08-25 2018-06-03
Mirza Emirhafizović Unis-Group d.o.o. Ilidža Član NO 2017-08-25
Enes Bikodušić Unis-Group d.o.o. Ilidža Predsjednik NO 2017-08-25
Đorđe Ristanić JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka v.d. Član NO 2016-05-26
Stojan Lazarević JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka v.d. Predsjednik NO 2016-05-26
Pavle Karapetrović JP Protivgradna preventiva Republike Srpske a.d. Gradiška Član NO 2018-06-26
Maja Antić JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član NO 2017-03-27 2021-03-27
Dobrisav Milinković JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član NO 2017-03-27 2021-03-27
Svetislav Kovačević JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član NO 2017-03-27 2021-03-27
Rodoljub Radić JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član NO 2017-03-27 2021-03-27
Dragan Kajkut JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član NO 2017-03-27 2021-03-27
Mladen Lazarević JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član NO 2015-05-27
Dijana Kalenić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član NO 2015-05-27
Aleksander Ignjić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član NO 2015-05-27
Branislav Dabić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Član NO 2015-05-27
Mladen Mićić JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj Predsjednik NO 2015-05-27
Biljana Marković JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Član NO 2012-06-28
Amra Salihović Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-09-28 2017-04-16
Armin Zulkić Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-09-28 2017-04-06
Ferid Bučo Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-09-28 2017-04-06
Edin Dilberović Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-09-28 2017-04-06
Nermina Đugum Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-09-28 2017-04-06
Goran Ninković JP ZP Elektrodistribucija a.d. Pale Član NO 2012-12-28
Zoran Gluhović JP ZP Elektrodistribucija a.d. Pale Član NO 2012-12-28
Dragiša Čvoro JP ZP Elektrodistribucija a.d. Pale Član NO 2012-12-28
Velibor Šipovac JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član NO 2012-12-28
Dalibor Muratović JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član NO 2012-12-28
Ranko Vasić JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član NO 2012-12-28
Rodoljub Radić JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član NO 2012-12-28
Dragan Kajkut JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Član NO 2012-12-28
Amadeo Mandić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2012-06-29
Miroslav Galić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2012-06-29
Marko Musić JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2012-06-29
Ranko Krneta JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2012-06-29
Haris Jašarević JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Predsjednik NO 2012-06-29
Pero Ivošević JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2011-07-29
Medina Kočan JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2011-07-29
Vildana Smajlović-Hoti JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2011-07-29
Marko Ivanković JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Član NO 2011-07-29
Željko Matoc JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar v.d. Predsjednik NO 2011-07-29
Ivan Šimunović Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2016-10-31 2020-11-10
Josip Vrdoljak Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2016-10-31 2020-11-10
Žarko Šantić Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2016-10-31 2020-11-10
Pero Pecirep Dioničko društvo Ceste Mostar Član NO 2016-10-31 2020-11-10
Krešimir Šaravanja Dioničko društvo Ceste Mostar Predsjednik NO 2016-10-31 2020-11-10
Rakić Đuro KP Komunalac a.d. Srbac Predsjednik NO 2012-08-27 2013-04-23
Miroslav Stojković KP Komunalac a.d. Srbac Član NO 2012-08-27 2013-04-23
Vesna Pantelić KP Komunalac a.d. Srbac Član NO 2009-11-24 2013-04-23
Marica Grmaš KP Komunalac a.d. Srbac Predsjednik NO 2014-02-21 2015-12-21
Vujadin Savić KP Komunalac a.d. Srbac Član NO 2014-02-21 2017-03-20
Miloš Ožeg KP Komunalac a.d. Srbac Član NO 2013-04-23 2017-03-20
Nenad Srdić KP Komunalac a.d. Srbac Predsjednik NO 2017-11-24
Mitar Vučinić KP Komunalac a.d. Srbac Član NO 2017-11-24
Marko Šnjegota KP Komunalac a.d. Srbac Član NO 2017-03-20
Ahmed Ahmić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo Član NO 2017-06-08
Vahidin Zuko KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo Član NO 2017-06-08
Vahid Đozo KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2018-05-16 2019-04-17
Senad Mujić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2018-05-16 2019-04-17
Amer Ahmić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2018-05-16 2019-04-17
Vahid Đozo KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2019-01-01 2019-04-17
Senad Mujić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2019-01-01 2019-04-17
Amer Ahmić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2019-01-01 2019-04-17
Samir Mušović KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Predsjednik NO 2019-04-17 2019-08-16
Melisa Alibašić-Hadžić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2019-04-17 2019-08-16
Haris Selmanović KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo v.d. Član NO 2019-04-17 2019-08-16
Adis Šehić KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2019-08-16 2019-12-31
Elma Piknjač-Jaganjac KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo Član NO 2019-08-16 2019-12-31
Amir Hasičević KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo Član NO 2019-08-16 2019-12-31
Enes Gušić JKP Sapna d.o.o. Sapna Predsjednik NO 2015-03-26 2017-02-01
Duško Milovanović JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Predsjednik NO 2010-05-31 2013-04-01
Mustafa Vejspahić JP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Grijanje d.o.o. Kakanj Predsjednik NO 2010-07-01 2014-07-01
Mustafa Vejspahić JP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Grijanje d.o.o. Kakanj Predsjednik NO 2014-07-01 2018-07-01
Alma Haračić JP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Grijanje d.o.o. Kakanj Predsjednik NO 2018-07-01 2022-07-01
Alija Skočić JKP Rad d.o.o. Ključ Predsjednik NO 2012-10-16 2017-02-02
Alen Zulić JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2007-08-29 2012-04-02
Mirko Kosorić JP Komunalno a.d. Pale Predsjednik NO 2013-02-07 2017-01-03
Mersad Dobrnjić JP Komunalno d.o.o. Banovići Predsjednik NO 2011-04-18 2014-06-03
Dario Krajina JKP Usora d.o.o. Sivša Predsjednik NO 2017-01-10 2017-07-03
Dario Krajina JKP Usora d.o.o. Sivša Predsjednik NO 2017-07-03 2021-07-03
Branko Pilić JKP Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Predsjednik NO 2011-02-04 2015-02-04
Svetlana Veljović JKP Novo Goražde Predsjednik NO 2010-03-23 2013-04-04
Anto Matić JKP Usora d.o.o. Sivša Predsjednik NO 2016-01-18 2016-04-04
Milivoje Vilotić KP Komunalac a.d. Foča Predsjednik NO 2012-12-17 2017-05-04
Nedim Naimkadić JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Predsjednik NO 2013-11-05 2017-11-04
Almir Ljevaković JP Toplana d.d. Tešanj Predsjednik NO 2014-01-06 2018-01-05
Alija Bakšić JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Predsjednik NO 2010-01-01 2010-06-05
Mirko Aleksić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Predsjednik NO 2010-04-23 2010-07-05
Hasib Alić JP Toplana d.d. Tešanj Predsjednik NO 2012-12-14 2014-01-06
Elvir Selimbegović JKP Komrad d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2013-03-21 2014-02-06
Branko Šain JKP Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Predsjednik NO 2015-02-06 2019-02-06
Drago Tokalić JP Vilenica-Vodovod d.o.o. Novi Travnik Predsjednik NO 2012-08-06 2016-08-06
Robert Jurak JKP Šćona d.o.o. Fojnica Predsjednik NO 2014-05-29 2019-02-07
Dževad Bekrija JP (JU) Sportsko-kulturno-privredni centar d.o.o. Goražde Predsjednik NO 2011-11-19 2015-04-07
Nejada Halilbašić JP Eko-čistoća d.o.o. Vukosavlje Predsjednik NO 2015-07-07 2019-07-07
Belma Zukić JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Predsjednik NO 2013-09-10 2014-11-07
Anja Margetić JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2008-07-08 2012-07-08
Milenko Bagić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Predsjednik NO 2014-06-26 2015-07-09
Nikola Ašanin KP Sveti Marko a.d. Istočno Sarajevo Predsjednik NO 2014-10-20 2018-11-09
Nenad Ćuk KP Sveti Marko a.d. Istočno Sarajevo Predsjednik NO 2018-11-09 2022-11-09
Luka Mažar JP Vodovod d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2016-12-27 2019-12-09
Anto Matić JKP Usora d.o.o. Sivša Predsjednik NO 2016-04-04 2017-01-10
Ibrahim Begić JP Vodovod d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2019-12-10 2020-03-10
Almin Mališević JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Predsjednik NO 2009-09-02 2013-09-10
Madžid Avdagić JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Predsjednik NO 2010-06-05 2013-09-10
Mirsada Zečević JKP Visoko d.o.o. Visoko Predsjednik NO 2010-05-17 2013-10-10
Amela Redžić JKP Komrad d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2016-12-27 2019-12-10
Midhada Midžić JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2017-03-31 2019-12-10
Marin Petrović JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Predsjednik NO 2013-09-10 2013-09-11
Danilo Savić KP Komunalac a.d. Teslić Predsjednik NO 2009-08-04 2013-10-11
Nemanja Todorović JKP Sokolac Predsjednik NO 2013-12-30 2018-02-12
Rizah Gazibara JKP Sana d.o.o. Sanski Most Predsjednik NO 2010-04-21 2015-03-12
Cica Sekulić JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Predsjednik NO 2013-07-29 2014-06-12
Ismet Alić JP Komunalno d.o.o. Banovići Predsjednik NO 2010-12-13 2011-02-13
Aid Berbić JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla Predsjednik NO 2006-09-18 2011-06-13
Ratko Kesić JP Komunalac Glamoč d.o.o. Predsjednik NO 2011-12-29 2012-07-13
Amina Mujkić JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2017-08-14 2021-08-13
Vlado Stanić JP Vodovod i odvodnja d.o.o. Orašje Predsjednik NO 2013-05-14 2017-05-14
Hasib Alić JP Toplana d.d. Tešanj Predsjednik NO 2008-10-15 2012-12-14
Aladin Ćerimović JP Veterinarska stanica d.o.o. Velika Kladuša Predsjednik NO 2017-10-27 2018-02-15
Radislav Vinčić KP Vodovod a.d. Prnjavor Predsjednik NO 2012-12-28 2017-03-15
Suada Koljenović JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Predsjednik NO 2017-09-25 2018-03-15
Emir Dedović JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2012-08-20 2013-05-15
Nebojša Đurić KP Zelenilo i čistoća Šekovići Predsjednik NO 2008-11-24 2011-06-15
Dobrila Ujić JP Komrad a.d. Rogatica Predsjednik NO 2010-07-09 2012-06-15
Milan Vujasinović Komunalne usluge a.d. Prijedor Predsjednik NO 2009-06-11 2012-06-15
Mirza Kevrić JKP Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic Predsjednik NO 2010-05-07 2014-08-15
Aladin Telalović JKP Komrad d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2019-12-10 2020-03-16
Novo Miškić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Predsjednik NO 2016-02-25 2018-08-16
Boško Tubić JP Veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac Predsjednik NO 2010-10-18 2014-10-16
Nemanja Pavlović KP Zelenilo i čistoća Šekovići Predsjednik NO 2012-11-27 2016-11-16
Hasan Helvida JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica Predsjednik NO 2017-01-18 2021-01-17
Saudin Burić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Predsjednik NO 2015-02-20 2017-03-17
Latif Ahmedić JKP Pannonica d.o.o. za sportsko-rekreativne aktivnosti Tuzla Predsjednik NO 2013-09-19 2017-10-17
Zdravko Elez KP Komunalac a.d. Foča Predsjednik NO 2008-01-01 2012-12-17
Mersud Omerdić JP Vodovod d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2006-11-15 2010-07-18
Almin Mališević JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Predsjednik NO 2014-11-07 2017-09-18
Esad Hurić JP (JU) Sportsko-kulturno-privredni centar d.o.o. Goražde Predsjednik NO 2010-03-11 2011-11-18
Nikica Brajković JKP Čapljina d.o.o. Čapljina Predsjednik NO 2013-11-28 2018-03-19
Jelen Jugović JP Razvojno poduzetnički centar Tuzla- Inkubator Lipnica d.o.o. u Tuzli Predsjednik NO 2008-07-19 2012-07-19
Jelen Jugović JP Razvojno poduzetnički centar Tuzla- Inkubator Lipnica d.o.o. u Tuzli Predsjednik NO 2012-07-19 2016-07-19
Latif Ahmedić JKP Pannonica d.o.o. za sportsko-rekreativne aktivnosti Tuzla Predsjednik NO 2009-01-01 2013-09-19
Anes Pajević JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Predsjednik NO 2018-03-15 2018-04-20
Vahid Alibegović JKP Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic Predsjednik NO 2014-08-15 2019-05-20
Zumreta Kenjar JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Predsjednik NO 2018-06-13 2019-11-20
Zumreta Kenjar JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Predsjednik NO 2019-11-21 2023-11-20
Ismet Hajdar Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Predsjednik NO 2007-01-01 2011-12-31
Andrija Marić JP Komunalac d.o.o. Odžak Predsjednik NO 2008-07-14 2012-12-31
Redžep Ismailovski JP Sportsko-Kulturno-Privredni Centar MEJDAN d.o.o. Tuzla Predsjednik NO 2010-01-01 2013-12-31
Muharem Ćerimović JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Velika Kladuša Predsjednik NO 2010-02-03 2014-12-31
Sead Alić Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Predsjednik NO 2011-01-01 2015-12-31
Aida Savić JP Sportsko-Kulturno-Privredni Centar MEJDAN d.o.o. Tuzla Predsjednik NO 2014-01-01 2015-12-31
Eldina Saburović JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Predsjednik NO 2014-08-21 2015-12-31
Alen Modrić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Predsjednik NO 2015-01-01 2017-12-31
Alen Modrić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Predsjednik NO 2017-01-01 2018-12-31
Sead Alić Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Predsjednik NO 2015-01-01 2019-12-31
Alen Zulić JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2012-04-02 2013-03-21
Senada Bratić JKP Komrad d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2010-12-28 2013-03-21
Muamer Bešić JP Komunalno d.o.o. Banovići Predsjednik NO 2015-05-21 2015-07-21
Suad Lugavić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Predsjednik NO 2011-01-01 2014-08-21
Milenko Cvijanović Vodovod a.d. Doboj Predsjednik NO 2012-02-22 2016-02-22
Mirko Aleksić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Predsjednik NO 2008-01-11 2010-04-23
Alija Skočić JKP Rad d.o.o. Ključ Predsjednik NO 2008-09-24 2012-09-23
Adnan Husrep JP Sportski centar Jablanica d.o.o. Jablanica Predsjednik NO 2017-04-25 2021-04-24
Edin Vule JP Sportski centar Jablanica d.o.o. Jablanica Predsjednik NO 2016-11-22 2017-05-24
Olivera Banjac Komunalne usluge a.d. Prijedor Predsjednik NO 2012-06-15 2016-06-24
Hajro Kofrc JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla Predsjednik NO 2011-06-14 2015-09-24
Stipo Nakić JKP Bašbunar d.o.o. Travnik- u stečaju Predsjednik NO 2010-09-14 2013-12-24
Miroslav Bosiljčić Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Predsjednik NO 2010-11-19 2011-08-25
Đorđe Radanović KP Zelenilo i čistoća Šekovići Predsjednik NO 2016-11-16 2017-08-25
Nermin Kadrić JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Predsjednik NO 2013-09-11 2017-09-25
Božo Momčilović JP Rad a.d. Bratunac Predsjednik NO 2009-11-06 2013-11-25
Amir Razić JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla d.o.o. Tuzla Predsjednik NO 2013-01-29 2018-01-26
Ivana Posavac JKP Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Predsjednik NO 2019-04-26 2023-04-26
Mirzet Beganović JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Velika Kladuša Predsjednik NO 2014-05-26 2018-05-26
Amir Zejnilagić JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Predsjednik NO 2008-06-27 2012-06-26
Aleksandar Lažetić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Predsjednik NO 2010-07-05 2014-06-26
Omer Hadžiomerović JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2013-06-27 2017-06-26
Kemal Gutlić JP Vodovod d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2015-12-01 2016-12-26
Mladen Lukić JP Radio televizija Doboj d.o.o. Doboj Predsjednik NO 2017-02-27
Damljan Savić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Predsjednik NO 2018-08-16 2020-02-27
Muamer Bešić JP Komunalno d.o.o. Banovići Predsjednik NO 2015-09-15 2017-06-27
Boško Todorović KP Zelenilo i čistoća Šekovići Predsjednik NO 2011-06-15 2012-11-27
Nedžad Šečić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Predsjednik NO 2006-12-27 2010-12-27
Fuad Hambelić JKP Komrad d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2014-02-06 2016-12-27
Ahmet Ibukić JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2014-02-06 2016-12-27
Danijela Đokić JKP Novo Goražde Predsjednik NO 2013-04-04 2015-02-28
Boško Tubić JP Veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac Predsjednik NO 2014-10-16 2017-02-28
Čedomir Pisarević JP Slobodna zona d.o.o. Šamac Predsjednik NO 2017-03-28
Juro Jakočić JP Vilenica-Vodovod d.o.o. Novi Travnik Predsjednik NO 2008-07-28 2012-07-28
Slaven Cvitanović JKP Čapljina d.o.o. Čapljina Predsjednik NO 2009-04-21 2013-11-28
Elvis Beganović JKP Komrad d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2010-07-19 2010-12-28
Momčilo Vinčić KP Vodovod a.d. Prnjavor Predsjednik NO 2008-02-22 2012-12-28
Mirjana Marinković-Lepić JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla d.o.o. Tuzla Predsjednik NO 2009-06-30 2013-01-29
Senad Šumarić JKP Vilenica-Čistoća d.o.o. Novi Travnik Predsjednik NO 2012-01-01 2016-04-29
Marinko Bućo JKP Šćona d.o.o. Fojnica Predsjednik NO 2014-05-29
Darko Zgonjanin Vodovod a.d. Prijedor Predsjednik NO 2012-06-18 2016-07-29
Armin Hajdarević JKP Komunalac d.o.o. Busovača Predsjednik NO 2015-10-16 2019-10-29
Halil Mujić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Predsjednik NO 2010-11-30 2011-01-30
Nebojša Radivojša JP Komunalac Glamoč d.o.o. Predsjednik NO 2013-09-04 2015-03-30
Sejfudin Čengić JP za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo Onsa d.o.o. Sarajevo Predsjednik NO 2016-06-30 2020-06-30
Risto Jagodić JKP Novo Goražde Predsjednik NO 2017-01-01 2018-07-30
Dragoslav Novaković Vodovod a.d. Prijedor Predsjednik NO 2007-11-30 2011-11-30
Kemal Gutlić JP Vodovod d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2013-02-18 2015-11-30
Milorad Vrhovac KP Vodovod a.d. Prnjavor Predsjednik NO 2008-02-22 2008-12-30
Nermin Pašić JP Komunalno d.o.o. Žepče Predsjednik NO 2007-11-29 2015-12-30
Helmedin Kulašin JP Komunalno d.o.o. Žepče Predsjednik NO 2016-01-01 2019-12-30
Slobodan Čeliković KP Vodovod i kanalizacija a.d. Šamac Predsjednik NO 2014-07-31 2017-03-31
Milena Raković Vodovod a.d. Doboj Predsjednik NO 2009-09-29 2011-05-31
Slobodan Čeliković KP Vodovod i kanalizacija a.d. Šamac Predsjednik NO 2010-04-27 2014-07-31
Aleksandar Mitrović JKP Kraljeva gora d.o.o. Han Pijesak Predsjednik NO 2015-09-01
Namik Čolaković JKP Visoko d.o.o. Visoko Predsjednik NO 2013-10-07 2017-10-31
Husnija Neslanović JP Tržnica d.o.o. Zenica Predsjednik NO 2010-01-01 2012-12-31
Salih Beganović JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Predsjednik NO 2011-01-01 2014-12-31
Husnija Neslanović JP Tržnica d.o.o. Zenica Predsjednik NO 2012-01-01 2016-12-31
Jugoslav Anđelić JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica Predsjednik NO 2008-04-29 2016-12-31
Branislav Lovrić JP Tržnica d.o.o. Zenica Predsjednik NO 2017-01-01 2019-12-31
Edina Ferizović JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Predsjednik NO 2018-04-20 2019-12-31
Sanjin Maličbegović JP Komunalno d.o.o. Žepče Predsjednik NO 2020-01-01
Predrag Janjić JKP Novo Goražde Predsjednik NO 2019-03-01
Sead Mahmuzić JP Radio-televizija 7 d.o.o. Tuzla Predsjednik NO 2016-06-01 2020-09-25
Marko Miletić JP Eko-čistoća d.o.o. Vukosavlje Predsjednik NO 2019-08-07 2021-01-19
Josip Tolo JKP Kostajnica d.o.o. Kreševo Predsjednik NO 2014-11-01
Ermina Bešlija JP Veterinarska stanica Goražde Predsjednik NO 2015-06-03
Samir Palić JP Radiotelevizija Jablanica d.o.o. Jablanica Predsjednik NO 2009-07-03
Senaid Alić JKP Sapna d.o.o. Sapna Predsjednik NO 2017-07-03
Azra Kujundžić JKP Rad d.o.o. Ključ Predsjednik NO 2017-11-03
Čedomir Sarić KP Komunalac a.d. Foča Predsjednik NO 2017-05-04
Milka Mrđa JP Veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac Predsjednik NO 2017-12-04
Nedim Deljkić JP Toplana d.d. Tešanj Predsjednik NO 2018-01-05 2022-01-04
Ermina Alić JP Veterinarska stanica Goražde Predsjednik NO 2014-02-06
Saša Božić JP Slobodna zona d.o.o. Šamac Predsjednik NO 2017-06-06
Bojan Domić JP Regionalni vodovod Plava Voda d.o.o. Travnik Predsjednik NO 2015-07-06
Robert Jurak JKP Šćona d.o.o. Fojnica Predsjednik NO 2019-02-07
Ivo Divković JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla Predsjednik NO 2016-06-08 2020-06-08
Aleksandar Mitrović JKP Kraljeva gora d.o.o. Han Pijesak Predsjednik NO 2019-09-01
Latif Ahmedić JKP Pannonica d.o.o. za sportsko-rekreativne aktivnosti Tuzla Predsjednik NO 2018-04-23 2022-04-22
Njegoš Poljaković JP Komunalno a.d. Pale Predsjednik NO 2017-05-10
Biljana Zorić JP Komunalac Drvar d.o.o. Drvar Predsjednik NO 2018-04-12 2021-10-03
Emir Korlat JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Predsjednik NO 2017-06-12 2021-01-01
Mladen Krasavac JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Predsjednik NO 2018-06-13
Marko Todorović KP Vodovod i kanalizacija a.d. Šamac Predsjednik NO 2017-07-14
Momčilo Vinčić KP Vodovod a.d. Prnjavor Predsjednik NO 2017-03-15
Danilo Savić KP Komunalac a.d. Teslić Predsjednik NO 2016-07-15 2020-11-12
Ibrahim Begić JP Vodovod d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2020-03-16
Marko Borovac JKP Čapljina d.o.o. Čapljina Predsjednik NO 2018-03-19
Mersud Omerdić JP Vodovod d.o.o. Bihać Predsjednik NO 2010-07-19
Semir Karić JKP Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic Predsjednik NO 2019-05-20
Adnan Hodžić JP Sportsko-Kulturno-Privredni Centar MEJDAN d.o.o. Tuzla Predsjednik NO 2016-01-01
Muamer Bjelić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Predsjednik NO 2018-01-01
Sead Alić Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Predsjednik NO 2019-01-01 2019-06-28
Admir Hasanbašić JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla d.o.o. Tuzla Predsjednik NO 2018-02-23
Miroslav Škorić Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Predsjednik NO 2011-08-25
Milena Brkić JP Sportski centar Servitium Gradiška Predsjednik NO 2017-09-25
Admir Hadžikadunić JP Komunalac d.o.o. Odžak Predsjednik NO 2016-04-26
Merima Osmanović JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Predsjednik NO 2017-10-26 2021-10-26
Mladen Lukić JP Radio televizija Doboj d.o.o. Doboj Predsjednik NO 2017-02-27 2021-04-21
Damljan Savić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Predsjednik NO 2020-02-27
Miloš Bukejlović Vodovod a.d. Doboj Predsjednik NO 2019-06-27
Muamer Bešić JP Komunalno d.o.o. Banovići Predsjednik NO 2017-06-28 2021-06-28
Meris Rahmanović JP Komunalno d.o.o. Banovići Član NO 2021-06-30 2021-08-05
Bruno Božić JP Regionalni vodovod Plava Voda d.o.o. Travnik Predsjednik NO 2010-07-28
Jelen Jugović JP Razvojno poduzetnički centar Tuzla- Inkubator Lipnica d.o.o. u Tuzli Predsjednik NO 2016-10-28 2020-09-30
Samir Palić JP Radiotelevizija Jablanica d.o.o. Jablanica Predsjednik NO 2017-12-28 2021-12-27
Senad Šumarić JKP Vilenica-Čistoća d.o.o. Novi Travnik Predsjednik NO 2016-04-29 2020-07-07
Drago Tokalić JP Vilenica-Vodovod d.o.o. Novi Travnik Predsjednik NO 2016-07-29
Mladen Kečan Vodovod a.d. Prijedor Predsjednik NO 2016-07-29 2020-01-01
Armin Hajdarević JKP Komunalac d.o.o. Busovača Predsjednik NO 2019-10-29
Naser Hadžibegović JKP Komunalac d.o.o. Busovača Predsjednik NO 2010-04-30
Olivera Banjac Komunalne usluge a.d. Prijedor Predsjednik NO 2016-09-30
Samir Palić JP Radiotelevizija Jablanica d.o.o. Jablanica Predsjednik NO 2013-10-31
Almir Hadžiosmanović JKP Visoko d.o.o. Visoko Predsjednik NO 2017-10-31
Muhamed Nezirović JKP Sapna d.o.o. Sapna Član NO 2015-03-26 2017-02-01
Elvir Garibović JKP Sapna d.o.o. Sapna Član NO 2015-03-26 2017-02-01
Dražen Vulin KP Park a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2010-07-02 2013-03-01
Osmo Halilović JP Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Kalesija Član NO 2009-07-20 2013-03-01
Hasan Sinanović JP Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Kalesija Član NO 2009-07-20 2013-03-01
Šefkija Rehić JP Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Kalesija Član NO 2009-07-20 2013-03-01
Emin Haračić JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2006-05-15 2009-04-01
Boško Branković JKP Uzor a.d. Drinić Član NO 2011-04-01
Dragan Vukčević JKP Uzor a.d. Drinić Član NO 2011-04-01
Dragan Kecman JKP Uzor a.d. Drinić Član NO 2011-04-01
Samir Selimović JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2013-02-13 2013-04-01
Zoran Jozinović JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2013-02-13 2013-04-01
Semir Mustafagić JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Član NO 2018-02-01 2018-05-01
Merima Bajramović JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Član NO 2018-02-01 2018-05-01
Alma Bajramović JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Član NO 2018-02-01 2018-05-01
Emir Zaimović JP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Grijanje d.o.o. Kakanj Član NO 2010-07-01 2014-07-01
Ivo Majstorović JP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Grijanje d.o.o. Kakanj Član NO 2010-07-01 2014-07-01
Boško Branković JKP Uzor a.d. Drinić Član NO 2012-02-09 2014-07-01
Dragan Vukčević JKP Uzor a.d. Drinić Član NO 2012-02-09 2014-07-01
Dragan Kecman JKP Uzor a.d. Drinić Član NO 2012-02-09 2014-07-01
Amela Džomba JP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Grijanje d.o.o. Kakanj Član NO 2014-07-01 2018-07-01
Ernest Zakušek JP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Grijanje d.o.o. Kakanj Član NO 2014-07-01 2018-07-01
Ivo Majstorović JP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Grijanje d.o.o. Kakanj Član NO 2018-07-01 2022-07-01
Salih Hasagić JP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Grijanje d.o.o. Kakanj Član NO 2018-07-01 2022-07-01
Branko Vujanović KP Komus a.d. Novi Grad Član NO 2014-07-11 2019-08-01
Maja Milanović KP Komus a.d. Novi Grad Član NO 2014-07-11 2019-08-01
Mile Janjić KP Komus a.d. Novi Grad Član NO 2014-07-11 2019-08-01
Ljubomir Desančić KP Vodovod a.d. Srbac Član NO 2013-06-10 2015-10-01
Anto Stanić JKP Kostajnica d.o.o. Kreševo Član NO 2016-12-27 2018-10-01
Zehra Orahovac JP za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo Onsa d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-06-30 2016-11-01
Nidžara Hadžiomerović JKP Visoko d.o.o. Visoko Član NO 2019-08-06 2019-11-01
Zijad Softić JP za sportske objekte i terene d.o.o. Zenica Član NO 2012-12-01
Dževad Selimović JP za sportske objekte i terene d.o.o. Zenica Član NO 2012-12-01
Muris Tvrtković JP za sportske objekte i terene d.o.o. Zenica Član NO 2012-12-01
Zijad Softić JP za sportske objekte i terene d.o.o. Zenica Član NO 2012-12-01 2016-12-01
Emina Imamović JP za sportske objekte i terene d.o.o. Zenica Član NO 2012-12-01 2016-12-01
Spahija Kozlić JP za sportske objekte i terene d.o.o. Zenica Član NO 2012-12-01 2016-12-01
Hasan Katana Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Član NO 2011-02-02 2015-02-02
Ismet Hadžić Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Član NO 2011-02-02 2015-02-02
Ekrem Kesedžić JKP Rad d.o.o. Ključ Član NO 2012-10-16 2017-02-02
Halid Hadžihajdarević JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać Član NO 2007-08-29 2012-04-02
Elvir Ramić JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać Član NO 2007-08-29 2012-04-02
Admin Alispahić JP Karaula d.o.o. za turizam, proizvodnju i usluge Član NO 2009-10-02 2013-10-02
Sanela Draganović JKP Rad d.o.o. Ključ Član NO 2008-09-24 2010-11-02
Alisa Lapandić JP Komunalno d.o.o. Banovići Član NO 2011-04-18 2012-11-02
Njegoš Poljaković JP Komunalno a.d. Pale Član NO 2013-02-07 2017-01-03
Snežana Ćosić JP Komunalno a.d. Pale Član NO 2013-02-07 2017-01-03
Ivan Bešlić JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2016-02-25 2017-02-03
Jusuf Trbić JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Član NO 2013-03-26 2015-04-03
Adil Tokić JP Rad Lukavac Član NO 2019-03-04 2019-06-03
Edin Ibričić JP Rad Lukavac Član NO 2019-03-04 2019-06-03
Kemal Mujkić JP Rad Lukavac Član NO 2019-03-04 2019-06-03
Alma Džibrić JP Rad Lukavac Član NO 2019-03-04 2019-06-03
Jasminko Mahovkić JP Rad Lukavac Član NO 2019-03-04 2019-06-03
Petar Pejaković KP Vodovod a.d. Srbac Član NO 2015-10-01 2017-07-03
Drago Komušanac JKP Usora d.o.o. Sivša Član NO 2016-04-04 2017-07-03
Danijel Džido JKP Usora d.o.o. Sivša Član NO 2016-04-04 2017-07-03
Srđan Batista JKP Usora d.o.o. Sivša Član NO 2017-07-03 2021-07-03
Emina Travančić JKP Usora d.o.o. Sivša Član NO 2017-07-03 2021-07-03
Zoran Ignjatović JP Vodovod a.d. Gacko Član NO 2009-07-27 2011-08-03
Bojana Vuković JP Vodovod a.d. Gacko Član NO 2009-07-27 2011-08-03
Miloš Zelenović JP Vodovod a.d. Gacko Član NO 2009-07-27 2011-08-03
Cvijan Kokanović Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2014-10-03 2015-08-03
Srđan Stanojević Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2014-10-03 2015-08-03
Milan Vučković Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2014-10-03 2015-08-03
Vojin Mitrović Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2014-10-03 2015-08-03
Zoran Pribišić Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2014-10-03 2015-08-03
Radomir Njeguš JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član NO 2013-10-14 2014-10-03
Emin Sijerčić JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica Član NO 2008-04-29 2012-12-03
Suvad Dizdarević JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica Član NO 2008-04-29 2012-12-03
Radomir Njeguš Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2013-06-19 2013-12-03
Milan Vučković Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2013-06-19 2013-12-03
Cica Radišić-Mićić Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2013-06-19 2013-12-03
Vojin Mitrović Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2013-06-19 2013-12-03
Miroslav Lazarević Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2013-06-19 2013-12-03
Dragan Vukčević JKP Uzor a.d. Drinić Član NO 2011-04-01 2012-02-04
Amir Filipović JKP Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Član NO 2011-02-04 2015-02-04
Halil Trkić JKP Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Član NO 2011-02-04 2015-02-04
Nikola Milić JKP Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Član NO 2011-02-04 2015-02-04
Avdo Burek JKP Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Član NO 2011-02-04 2015-02-04
Arid Tatar JP Vilenica-Vodovod d.o.o. Novi Travnik Član NO 2016-02-04 2020-02-04
Vlado Žobrak JKP Čapljina d.o.o. Čapljina Član NO 2009-04-21 2013-04-04
Suljo Živojević JKP Novo Goražde Član NO 2010-03-23 2013-04-04
Selma Jevtović JKP Novo Goražde Član NO 2010-03-23 2013-04-04
Drago Komušanac JKP Usora d.o.o. Sivša Član NO 2016-01-18 2016-04-04
Ilija Gavran JKP Usora d.o.o. Sivša Član NO 2016-01-18 2016-04-04
Ognjen Berezovski KP Komunalac a.d. Foča Član NO 2012-12-17 2017-05-04
Momčilo Ristić KP Komunalac a.d. Foča Član NO 2012-12-17 2017-05-04
Vlade Simović Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča Član NO 2013-08-20 2017-05-04
Slaviša Stanković Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča Član NO 2013-08-20 2017-05-04
Ognjen Berezovski Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča Član NO 2013-08-20 2017-05-04
Dragoljub Bijelović JP Vodovod a.d. Bileća Član NO 2010-06-08 2013-07-04
Rajna Vujović JP Vodovod a.d. Bileća Član NO 2010-06-08 2013-07-04
Mladen Kokolj JP Vodovod a.d. Bileća Član NO 2010-06-08 2013-07-04
Zoran Anđelić KP Park a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2010-07-02 2014-07-04
Darko Vujasin KP Park a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2010-07-02 2014-07-04
Tijana Vođević KP Park a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2013-05-10 2014-07-04
Zoran Anđelić KP Park a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2014-07-04 2018-07-04
Tijana Vođević KP Park a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2014-07-04 2018-07-04
Zoran Lukač KP Park a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2014-07-04 2018-07-04
Mlađen Petković Komunalno a.d. Milići Član NO 2010-09-19 2014-09-04
Drago Džinkić Komunalno a.d. Milići Član NO 2010-09-19 2014-09-04
Milenko Lalović Komunalno a.d. Milići Član NO 2012-07-27 2014-09-04
Reuf Mehić JP Eko-čistoća d.o.o. Vukosavlje Član NO 2010-11-04 2014-11-04
Milan Miletić JP Eko-čistoća d.o.o. Vukosavlje Član NO 2010-11-04 2014-11-04
Bahrudin Mehić JP Eko-čistoća d.o.o. Vukosavlje Član NO 2010-11-04 2014-11-04
Muhibija Memić JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Član NO 2013-11-05 2017-11-04
Bego Džebo JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Član NO 2013-11-05 2017-11-04
Azra Jašić JP Toplana d.d. Tešanj Član NO 2014-01-06 2018-01-05
Sanel Hrvić JP Toplana d.d. Tešanj Član NO 2014-01-06 2018-01-05
Mladen Milić Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2010-12-06 2011-02-05
Cvjetko Jovanović Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2010-12-06 2011-02-05
Pantelija Simeunović Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2010-12-06 2011-02-05
Jovica Perić Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2010-12-06 2011-02-05
Petar Dragičević Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2010-12-06 2011-02-05
Mehmed Vranac JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Član NO 2010-01-01 2010-06-05
Hizreta Kadić JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Član NO 2010-01-01 2010-06-05
Predrag Gagić KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad Član NO 2011-12-14 2014-06-05
Slobodan Obrenović JP Komrad a.d. Rogatica Član NO 2012-06-05 2017-06-05
Dijana Tripković JP Komrad a.d. Rogatica Član NO 2013-08-05 2017-06-05
Brkić Milanka JP Komrad a.d. Rogatica Član NO 2016-07-22 2017-06-05
Aleksandar Lažetić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Član NO 2010-04-23 2010-07-05
Ognjen Mitrović Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Član NO 2010-04-23 2010-07-05
Slavenko Zelenović JP Vodovod a.d. Gacko Član NO 2011-08-03 2013-09-05
Izet Jajčević JP Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Kalesija Član NO 2013-03-01 2016-12-05
Nermin Bećirović JP Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Kalesija Član NO 2016-06-15 2016-12-05
Emir Požegić JP Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Kalesija Član NO 2016-06-15 2016-12-05
Almir Ljevaković JP Toplana d.d. Tešanj Član NO 2012-12-14 2014-01-06
Senahida Hodžić JP Toplana d.d. Tešanj Član NO 2012-12-14 2014-01-06
Igor Ćurčić Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča Član NO 2012-09-14 2013-02-06
Zdenko Sekulović Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča Član NO 2012-09-14 2013-02-06
Ognjen Berezovski Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča Član NO 2012-09-14 2013-02-06
Amir Fajić JKP Komrad d.o.o. Bihać Član NO 2013-03-21 2014-02-06
Mirsad Merdanić JKP Komrad d.o.o. Bihać Član NO 2013-03-21 2014-02-06
Cvijetin Milivojević Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Član NO 2011-08-25 2017-02-06
Mujo Džambo JKP Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Član NO 2015-02-06 2019-02-06
Sulejman Pokvić JKP Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Član NO 2015-02-06 2019-02-06
Elmir Crnica JKP Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Član NO 2015-02-06 2019-02-06
Verica Malinar JKP Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Član NO 2015-02-06 2019-02-06
Miloš Ožeg KP Vodovod a.d. Srbac Član NO 2014-01-10 2017-03-06
Amel Zaimović JP Vilenica-Vodovod d.o.o. Novi Travnik Član NO 2012-08-06 2016-08-06
Emir Fejzović JKP Visoko d.o.o. Visoko Član NO 2018-08-24 2019-08-06
Dragoljub Bijelović JP Vodovod a.d. Bileća Član NO 2013-10-07 2017-10-06
Čedomir Vujović JP Vodovod a.d. Bileća Član NO 2013-10-07 2017-10-06
Mladen Kokolj JP Vodovod a.d. Bileća Član NO 2013-10-07 2017-10-06
Mustafa Topalović JKP Šćona d.o.o. Fojnica Član NO 2016-12-09 2019-02-07
Edin Sarvan JKP Šćona d.o.o. Fojnica Član NO 2014-05-29 2019-02-07
Siniša Knežević JKP Šćona d.o.o. Fojnica Član NO 2014-05-29 2019-02-07
Selma Bejtić JKP Šćona d.o.o. Fojnica Član NO 2014-05-29 2019-02-07
Šemsa Dedović JP (JU) Sportsko-kulturno-privredni centar d.o.o. Goražde Član NO 2010-03-11 2015-04-07
Rasim Imširović JP (JU) Sportsko-kulturno-privredni centar d.o.o. Goražde Član NO 2010-03-11 2015-04-07
Ferid Čovčić JP (JU) Sportsko-kulturno-privredni centar d.o.o. Goražde Član NO 2010-03-11 2015-04-07
Muvedeta Mirvić JP (JU) Sportsko-kulturno-privredni centar d.o.o. Goražde Član NO 2010-03-11 2015-04-07
Gordana Pivaš JP Eko-čistoća d.o.o. Vukosavlje Član NO 2015-07-07 2019-07-07
Mirza Djedović JP Eko-čistoća d.o.o. Vukosavlje Član NO 2015-07-07 2019-07-07
Belma Zukić JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Član NO 2014-11-07 2014-11-07
Almin Mališević JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Član NO 2013-09-10 2014-11-07
Vitomir Crnogorčević JKP Rad-Spreča d.o.o. Osmaci Član NO 2018-09-01 2019-11-07
Stevo Tadić JKP Rad-Spreča d.o.o. Osmaci Član NO 2018-09-01 2019-11-07
Dragan Vuković JKP Rad-Spreča d.o.o. Osmaci Član NO 2018-09-01 2019-11-07
Slaviša Marković JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član NO 2010-01-01 2012-12-07
Goran Stojanović KP Vodovod a.d. Srbac Član NO 2014-01-10 2015-04-08
Dragan Klisarić JKP Rad-Spreča d.o.o. Osmaci Član NO 2018-03-12 2018-05-08
Dejan Andrić JKP Rad-Spreča d.o.o. Osmaci Član NO 2018-03-12 2018-05-08
Mladen Riđošević JKP Rad-Spreča d.o.o. Osmaci Član NO 2018-03-12 2018-05-08
Jovo Bošnjak JP Vodovod a.d. Bileća Član NO 2010-06-08
Dragoljub Bijelović JP Vodovod a.d. Bileća Član NO 2010-06-08
Mladen Kokolj JP Vodovod a.d. Bileća Član NO 2010-06-08
Sabahudin Sakić JP Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Kalesija Član NO 2016-12-05 2018-06-08
Sabahudin Dautbašić JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo Član NO 2008-07-08 2012-07-08
Emir Medanhodžić JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo Član NO 2008-07-08 2012-07-08
Risto Furtula KP Gradske toplane a.d. Pale Član NO 2012-02-08 2017-12-08
Neda Radović KP Gradske toplane a.d. Pale Član NO 2012-02-08 2017-12-08
Mladena Vuković KP Gradske toplane a.d. Pale Član NO 2014-07-09 2017-12-08
Sretko Stanković JKP Uzor a.d. Drinić Član NO 2011-04-01 2012-02-09
Bojan Ćulibrk JKP Uzor a.d. Drinić Član NO 2011-04-01 2012-02-09
Edina Lukić JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2006-05-15 2009-05-09
Vitomir Crnogorčević JKP Rad-Spreča d.o.o. Osmaci Član NO 2013-05-10 2014-07-09
Mitar Filipović JKP Rad-Spreča d.o.o. Osmaci Član NO 2013-05-10 2014-07-09
Radnici JKP Rad-Spreča JKP Rad-Spreča d.o.o. Osmaci Član NO 2013-05-10 2014-07-09
Fadil Bandić Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Član NO 2012-09-17 2015-08-09
Brane Divčić KP Sveti Marko a.d. Istočno Sarajevo Član NO 2014-10-20 2018-11-09
Nenad Ćuk KP Sveti Marko a.d. Istočno Sarajevo Član NO 2014-10-20 2018-11-09
Brane Divčić KP Sveti Marko a.d. Istočno Sarajevo Član NO 2018-11-09 2022-11-09
Nikola Ašanin KP Sveti Marko a.d. Istočno Sarajevo Član NO 2018-11-09 2022-11-09
Brane Vasiljević JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale Član NO 2011-01-01 2014-12-09
Alija Mukača JKP Šćona d.o.o. Fojnica Član NO 2014-05-29 2016-12-09
Amir Šabačkić JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Član NO 2018-06-13 2018-12-09
Senad Šarganović JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2017-01-26 2019-12-09
Emir Hafizović JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2016-12-27 2019-12-09
Emir Hafizović JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2019-12-10 2020-03-10
Jasmin Skalić JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2019-12-10 2020-03-10
Radmila Dragičević JP Radio televizija Višegrad d.o.o. Višegrad Član NO 2011-04-08 2013-04-10
Dragan Jovičić JP Radio televizija Višegrad d.o.o. Višegrad Član NO 2010-06-28 2013-04-10
Slaven Malešević KP Vodovod a.d. Srbac Član NO 2012-11-05 2013-05-10
Belma Zukić JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Član NO 2009-09-02 2013-09-10
Sanja Filipović JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Član NO 2009-09-02 2013-09-10
Mehmed Vranac JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Član NO 2010-06-05 2013-09-10
Hizreta Kadić JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Član NO 2010-06-05 2013-09-10
Lejla Spaho JKP Visoko d.o.o. Visoko Član NO 2010-05-17 2013-10-10
Samija Burić JKP Visoko d.o.o. Visoko Član NO 2010-05-17 2013-10-10
Nermin Bašanović JKP Komrad d.o.o. Bihać Član NO 2017-03-31 2019-12-10
Nijaz Glumac JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać Član NO 2017-03-31 2019-12-10
Nijaz Hodžić JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać Član NO 2017-03-31 2019-12-10
Jovan Tomić JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2010-06-11 2014-06-11
Ismet Mešić JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2010-06-11 2014-06-11
Nevenko Stanovuković JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2010-06-11 2014-06-11
Hajrudin Mehmedović JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2010-06-11 2014-06-11
Snežana Vuković JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2010-06-11 2014-06-11
Salih Omerović JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2010-06-11 2014-06-11
Mlađen Petković JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2010-06-11 2014-06-11
Milan Bošković JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2010-06-11 2014-06-11
Fahrudin Buza JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2009-05-15 2009-07-11
Gojko Odžić KP Komus a.d. Novi Grad Član NO 2014-07-21 2014-07-11
Mile Janjić KP Komus a.d. Novi Grad Član NO 2014-07-21 2014-07-11
Radoslav Zec KP Komus a.d. Novi Grad Član NO 2014-07-21 2014-07-11
Enver Hasagić JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Član NO 2013-09-10 2013-09-11
Selma Devović-Rahmani JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Član NO 2013-09-10 2013-09-11
Milada Mataradžija JKP Visoko d.o.o. Visoko Član NO 2015-03-24 2015-09-11
Zora Savić KP Komunalac a.d. Teslić Član NO 2009-08-04 2013-10-11
Zoran Knežević KP Komunalac a.d. Teslić Član NO 2010-04-16 2013-10-11
Mile Janjić JKP Komunalac a.d. Laktaši Član NO 2014-03-28 2015-12-11
Dejan Borovčanin JKP Sokolac Član NO 2013-12-30 2018-02-12
Ilija Cvijetić JKP Sokolac Član NO 2013-12-30 2018-02-12
Fahrudin Bahtić JKP Sana d.o.o. Sanski Most Član NO 2010-04-21 2015-03-12
Muhamed Bilajbegović JKP Sana d.o.o. Sanski Most Član NO 2010-04-21 2015-03-12
Jusuf Delkić JKP Sana d.o.o. Sanski Most Član NO 2010-04-21 2015-03-12
Edis Talić JKP Sana d.o.o. Sanski Most Član NO 2010-04-21 2015-03-12
Cvjetko Stojanović JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Član NO 2010-05-31 2014-06-12
Slađana Ilić JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Član NO 2010-05-31 2014-06-12
Mirza Šadić JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Član NO 2010-05-31 2014-06-12
Sejfudin Krnjić JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Član NO 2010-05-31 2014-06-12
Cica Sekulić JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Član NO 2014-06-13 2018-06-12
Silvija Zekić JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Član NO 2014-06-13 2018-06-12
Slađana Ilić JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Član NO 2014-06-13 2018-06-12
Nermin Smajić JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Član NO 2014-06-13 2018-06-12
Amir Šabačkić JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Član NO 2014-06-13 2018-06-12
Dragana Štrbac KP Komus a.d. Novi Grad Član NO 2012-07-31 2013-08-12
Radoslav Zec KP Komus a.d. Novi Grad Član NO 2012-07-31 2013-08-12
Milorad Drobac KP Komus a.d. Novi Grad Član NO 2012-07-31 2013-08-12
Azra Gutić JP Komunalno d.o.o. Banovići Član NO 2010-12-13 2011-02-13
Mersudin Huskanović JP Komunalno d.o.o. Banovići Član NO 2010-12-13 2011-02-13
Ahmet Alajbegović JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2010-05-15 2013-02-13
Fahrudin Buza JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2010-05-15 2013-02-13
Armin Demirović JP Komunalno d.o.o. Banovići Član NO 2014-09-01 2015-03-13
Milomir Lučić KP Usluga a.d. Rudo Član NO 2010-07-01 2013-05-13
Milan Vujičić KP Usluga a.d. Rudo Član NO 2010-07-01 2013-05-13
Vidosav Ivanović KP Usluga a.d. Rudo Član NO 2010-07-01 2013-05-13
Milovan Topalović KP Usluga a.d. Rudo Član NO 2013-05-13 2017-05-13
Marijan Todorović KP Usluga a.d. Rudo Član NO 2013-05-13 2017-05-13
Veljko Mitrović KP Usluga a.d. Rudo Član NO 2013-05-13 2017-05-13
Ivo Divković JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla Član NO 2006-09-18 2011-06-13
Sulejman Mešalić JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla Član NO 2006-09-18 2011-06-13
Ana Paripović JP Komunalac Glamoč d.o.o. Član NO 2011-12-29 2012-07-13
Mirko Hajder JP Komunalac Glamoč d.o.o. Član NO 2011-12-29 2012-07-13
Vanja Gigović JKP Novo Goražde Član NO 2015-05-29 2016-07-13
Omer Hadžiomerović JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo Član NO 2017-08-14 2021-08-13
Mehmed Muharemović JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo Član NO 2017-08-14 2021-08-13
Milan Milivojević JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član NO 2010-01-01 2013-10-13
Radomir Njeguš JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član NO 2010-01-01 2013-10-13
Milenko Radišić JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član NO 2010-01-01 2013-10-13
Dragan Maksimović JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član NO 2010-01-01 2013-10-13
Danijel Perić JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član NO 2014-10-04 2017-10-13
Dragan Maksimović JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član NO 2013-10-14 2017-10-13
Milenko Radišić JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član NO 2013-10-14 2017-10-13
Željko Kusturić JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član NO 2013-10-14 2017-10-13
Slađana Tomić JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član NO 2013-10-14 2017-10-13
Almedin Aliefendić JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2010-05-15 2010-11-13
Mesud Tucaković JKP Jablanica d.d. Član NO 2015-02-27 2015-05-14
Arfan Nezirić JKP Jablanica d.d. Član NO 2015-02-27 2015-05-14
Mirsada Džino JKP Jablanica d.d. Član NO 2015-02-27 2015-05-14
Ekrem Arnautalić JP Vodovod i odvodnja d.o.o. Orašje Član NO 2013-05-14 2017-05-14
Miroslav Maroš JP Vodovod i odvodnja d.o.o. Orašje Član NO 2013-05-14 2017-05-14
Momir Kovačević KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad Član NO 2014-06-05 2018-06-14
Azra Jašić JP Toplana d.d. Tešanj Član NO 2010-01-01 2012-12-14
Damir Hasanić JP Toplana d.d. Tešanj Član NO 2008-10-15 2012-12-14
Mirza Dugonjić JP Rad Lukavac Član NO 2019-10-16 2020-01-15
Anes Mešić JP Rad Lukavac Član NO 2019-10-16 2020-01-15
Sadik Sinanović JP Rad Lukavac Član NO 2019-10-16 2020-01-15
Muris Osmić JP Rad Lukavac Član NO 2019-10-16 2020-01-15
Irfan Halilagić JP Rad Lukavac Član NO 2019-10-16 2020-01-15
Sanja Ćuzulan JP Komrad a.d. Rogatica Član NO 2012-06-15 2013-02-15
Velemir Šibalija JP Komrad a.d. Rogatica Član NO 2012-06-15 2013-02-15
Slobodan Obrenović JP Komrad a.d. Rogatica Član NO 2012-06-15 2013-02-15
Milenko Savić KP Vodovod a.d. Prnjavor Član NO 2012-12-28 2017-03-15
Milena Kuzmanović KP Vodovod a.d. Prnjavor Član NO 2012-12-28 2017-03-15
Anes Pajević JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Član NO 2017-09-25 2018-03-15
Nadža Brkić JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Član NO 2017-09-25 2018-03-15
Ljubomir Bojić JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2006-05-15 2010-05-15
Almedin Aliefendić JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2009-07-20 2010-05-15
Fahrudin Buza JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2009-07-20 2010-05-15
Željka Blagojević KP Gradske toplane a.d. Pale Član NO 2012-02-08 2012-05-15
Anja Margetić JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo Član NO 2012-08-20 2013-05-15
Emir Baralić JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo Član NO 2012-08-20 2013-05-15
Sejfudin Mehić JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2010-12-11 2014-05-15
Samir Selimović JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2013-03-29 2014-05-15
Zoran Jozinović JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2013-03-29 2014-05-15
Rajko Srdić KP Budućnost a.d. Laktaši Član NO 2015-09-17 2019-05-15
Amela Sivić JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Član NO 2018-05-15 2022-05-15
Jelena Kazanović KP Zelenilo i čistoća Šekovići Član NO 2008-11-24 2011-06-15
Pero Vasilić KP Zelenilo i čistoća Šekovići Član NO 2008-11-24 2011-06-15
Slobodan Obrenović JP Komrad a.d. Rogatica Član NO 2010-07-09 2012-06-15
Velemir Šibalija JP Komrad a.d. Rogatica Član NO 2010-07-09 2012-06-15
Vukašin Šipka Komunalne usluge a.d. Prijedor Član NO 2009-06-11 2012-06-15
Ratko Radišić Komunalne usluge a.d. Prijedor Član NO 2009-06-11 2012-06-15
Ibrahim Sakić JP Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Kalesija Član NO 2013-03-01 2016-06-15
Elvir Mujkić JP Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Kalesija Član NO 2013-03-01 2016-06-15
Vahid Alibegović JKP Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic Član NO 2010-05-07 2014-08-15
Zehid Zahirović JKP Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic Član NO 2010-05-07 2014-08-15
Merima Bajramović JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Član NO 2018-05-15 2018-08-15
Nurija Selimović JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Član NO 2018-05-15 2018-08-15
Nazif Nezirić JKP Jablanica d.d. Član NO 2010-05-27 2011-09-15
Amra Dervišbegović JKP Jablanica d.d. Član NO 2010-05-27 2011-09-15
Aldin Širić JKP Jablanica d.d. Član NO 2010-05-27 2011-09-15
Mesud Tucaković JKP Jablanica d.d. Član NO 2011-09-15 2011-11-15
Amra Dervišbegović JKP Jablanica d.d. Član NO 2011-09-15 2011-11-15
Aldin Širić JKP Jablanica d.d. Član NO 2011-09-15 2011-11-15
Merhud Keškić JKP Komrad d.o.o. Bihać Član NO 2019-12-10 2020-03-16
Ratko Simić KP Komunalac a.d. Teslić Član NO 2009-08-04 2010-04-16
Milenko Savić KP Vodovod a.d. Prnjavor Član NO 2017-03-15 2017-05-16
Zijad Požegić JP Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Kalesija Član NO 2016-12-05 2018-05-16
Denis Arifović JP Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Kalesija Član NO 2016-12-05 2018-05-16
Darko Adžaip KP Budućnost a.d. Laktaši Član NO 2014-06-26 2015-06-16
Radomir Lončar Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Član NO 2016-02-25 2018-08-16
Hasan Katana Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Član NO 2015-09-16 2019-09-16
Fadil Bandić Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Član NO 2015-09-16 2019-09-16
Mladen Bebek JP Parkovi d.o.o. Ljubuški Član NO 2015-03-27 2019-09-16
Slaven Planinić JP Parkovi d.o.o. Ljubuški Član NO 2015-03-27 2019-09-16
Andrija Mucić JP Parkovi d.o.o. Ljubuški Član NO 2015-03-27 2019-09-16
Omer Hodžić JP Veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac Član NO 2010-10-18 2014-10-16
Dragan Stojanović JP Veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac Član NO 2010-10-18 2014-10-16
Sebiha Čajić JKP Rad d.o.o. Ključ Član NO 2015-03-30 2016-10-16
Ljuban Šekarić KP Zelenilo i čistoća Šekovići Član NO 2012-11-27 2016-11-16
Zoran Ivanović KP Zelenilo i čistoća Šekovići Član NO 2012-11-27 2016-11-16
Slobodan Brdar Toplana a.d. Prijedor Član NO 2009-05-20 2017-11-16
Murisa Tuka JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica Član NO 2017-01-18 2021-01-17
Edin Husanović JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica Član NO 2017-01-18 2021-01-17
Zijad Breščić JKP Visoko d.o.o. Visoko Član NO 2010-05-17 2012-02-17
Roksanda Školjić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Član NO 2015-02-20 2017-03-17
Latifa Šehić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Član NO 2015-02-20 2017-03-17
Trifko Crnogorac JP Komus a.d. Gacko Član NO 2011-08-26 2018-04-17
Petar Petrović JP Komus a.d. Gacko Član NO 2011-08-26 2018-04-17
Miodrag Koprivica JP Komus a.d. Gacko Član NO 2011-08-26 2018-04-17
Ružica Zagorčić JKP Pannonica d.o.o. za sportsko-rekreativne aktivnosti Tuzla Član NO 2013-09-19 2017-10-17
Nisa Adilović JKP Pannonica d.o.o. za sportsko-rekreativne aktivnosti Tuzla Član NO 2013-09-19 2017-10-17
Ognjen Berezovski KP Komunalac a.d. Foča Član NO 2008-01-01 2012-12-17
Velemir Vuković KP Komunalac a.d. Foča Član NO 2008-01-01 2012-12-17
Mirko Zgonjanin KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad Član NO 2011-12-14 2012-12-17
Vanja Bajić KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad Član NO 2011-12-14 2012-12-17
Dragana Topić Vodovod a.d. Doboj Član NO 2009-09-29 2018-12-17
Mirsad Husejnbašić JP Komunalno d.o.o. Banovići Član NO 2011-04-18 2015-04-18
Budo Smiljanić JKP Uzor a.d. Drinić Član NO 2014-07-01 2017-05-18
Boro Kecman JKP Uzor a.d. Drinić Član NO 2014-07-01 2017-05-18
Olgica Kecman JKP Uzor a.d. Drinić Član NO 2014-07-01 2017-05-18
Miloš Janjić KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad Član NO 2013-05-20 2017-05-18
Zoran Mijatović KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad Član NO 2013-05-20 2017-05-18
Amir Plavulj JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2006-11-15 2010-07-18
Hasan Redžić JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2006-11-15 2010-07-18
Mirzeta Tajić JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2006-11-15 2010-07-18
Rešad Behić JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2006-11-15 2010-07-18
Adis Šehić JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Član NO 2014-11-07 2017-09-18
Radomir Njeguš Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2011-06-28 2011-10-18
Mirko Blagojević Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2011-06-28 2011-10-18
Goran Vučković Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2011-06-28 2011-10-18
Sanja Rašević Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2011-06-28 2011-10-18
Miroslav Lazarević Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2011-06-28 2011-10-18
Sendi Kovačević JP Komunalno d.o.o. Banovići Član NO 2013-03-04 2015-03-19
Nikola Zovko JKP Čapljina d.o.o. Čapljina Član NO 2009-04-21 2018-03-19
Tomislav Borovac JKP Čapljina d.o.o. Čapljina Član NO 2009-04-21 2018-03-19
Petar Penava JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2017-11-28 2018-04-19
Ljubica Marić JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2017-11-28 2018-04-19
Stjepan Grabovac JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2017-11-28 2018-04-19
Radomir Njeguš Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2011-10-18 2013-06-19
Gordana Blagojević Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2011-10-18 2013-06-19
Milan Vučković Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2011-10-18 2013-06-19
Sanja Rašević Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2011-10-18 2013-06-19
Miroslav Lazarević Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2011-10-18 2013-06-19
Damir Kapidžić JP Razvojno poduzetnički centar Tuzla- Inkubator Lipnica d.o.o. u Tuzli Član NO 2008-07-19 2012-07-19
Fehmo Mrkaljević JP Razvojno poduzetnički centar Tuzla- Inkubator Lipnica d.o.o. u Tuzli Član NO 2008-07-19 2012-07-19
Snežana Divković JP Razvojno poduzetnički centar Tuzla- Inkubator Lipnica d.o.o. u Tuzli Član NO 2012-07-19 2016-07-19
Edin Fazlić JP Razvojno poduzetnički centar Tuzla- Inkubator Lipnica d.o.o. u Tuzli Član NO 2012-07-19 2016-07-19
Bahir Imamović JKP Pannonica d.o.o. za sportsko-rekreativne aktivnosti Tuzla Član NO 2009-01-01 2013-09-19
Sanja Hajdukov JKP Pannonica d.o.o. za sportsko-rekreativne aktivnosti Tuzla Član NO 2011-04-27 2013-09-19
Amer Karabegović JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla d.o.o. Tuzla Član NO 2009-06-30 2013-09-19
Almir Dervišbegović JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla d.o.o. Tuzla Član NO 2009-06-30 2013-09-19
Ljuba Tadić JP Komunalno d.o.o. Žepče Član NO 2013-04-26 2015-02-20
Suada Koljenović JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Član NO 2018-03-15 2018-04-20
Nadža Brkić JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Član NO 2018-03-15 2018-04-20
Mirza Kevrić JKP Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic Član NO 2014-08-15 2019-05-20
Muamer Hadžić JKP Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic Član NO 2014-08-15 2019-05-20
Almedin Aliefendić JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2009-04-01 2009-06-20
Maja Ševkušić KP Zelenilo i čistoća Šekovići Član NO 2011-06-15 2012-06-20
Vukan Tubin Toplana a.d. Prijedor Član NO 2012-06-20
Pero Petrović Toplana a.d. Prijedor Član NO 2012-06-20
Mirnes Bašić JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2009-06-20 2009-07-20
Novica Vranješ KP Budućnost a.d. Laktaši Član NO 2009-07-20 2013-07-20
Danica Bartolić KP Budućnost a.d. Laktaši Član NO 2009-07-20 2013-07-20
Radmila Kovačević KP Budućnost a.d. Laktaši Član NO 2009-07-20 2013-07-20
Samir Selimović JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2014-08-21 2018-08-20
Zoran Jozinović JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2014-08-21 2018-08-20
Muamer Mandra JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2014-08-21 2018-08-20
Ramiz Hasić JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2018-08-20
Muamer Mandra JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2018-08-20 2022-08-20
Ramiz Hasić JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2018-08-20 2022-08-20
Almedina Delić JP Vodokom d.o.o. Kakanj Član NO 2018-08-20 2022-08-20
Jasmina Ahmetašević JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Član NO 2018-06-13 2019-11-20
Haris Čajić JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Član NO 2018-06-13 2019-11-20
Damir Dizdar JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Član NO 2019-11-20 2023-11-20
Jasmina Ahmetašević JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Član NO 2019-11-21 2023-11-20
Slaviša Marković Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Član NO 2011-08-25 2012-12-20
Sead Alić Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Član NO 2007-01-01 2011-12-31
Nevres Alispahić Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Član NO 2007-01-01 2011-12-31
Mirsad Huseinbegović Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Član NO 2007-01-01 2011-12-31
Haris Jahić Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Član NO 2007-01-01 2011-12-31
Ivo Filipović JP Komunalac d.o.o. Odžak Član NO 2008-07-14 2012-12-31
Ana Ćulap JP Komunalac d.o.o. Odžak Član NO 2008-07-14 2012-12-31
Zlata Mujan JP Komunalac d.o.o. Odžak Član NO 2008-07-14 2012-12-31
Nevad Ahmetović JP Komunalac d.o.o. Odžak Član NO 2008-07-14 2012-12-31
Aida Savić JP Sportsko-Kulturno-Privredni Centar MEJDAN d.o.o. Tuzla Član NO 2010-01-01 2013-12-31
Ibrahim Kajtezović JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Velika Kladuša Član NO 2010-02-03 2014-12-31
Zlatko Oručević JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Velika Kladuša Član NO 2010-02-03 2014-12-31
Hakija Babačić Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac Član NO 2010-01-01 2014-12-31
Pero Banjac Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac Član NO 2010-01-01 2014-12-31
Vlado Salapura Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac Član NO 2010-01-01 2014-12-31
Safija Iriškić Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac Član NO 2010-01-01 2014-12-31
Jasmin Hamzić Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac Član NO 2010-01-01 2014-12-31
Dženan Prevljak Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Član NO 2011-01-01 2015-12-31
Muharem Kozić Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Član NO 2011-01-01 2015-12-31
Adnan Hodžić JP Sportsko-Kulturno-Privredni Centar MEJDAN d.o.o. Tuzla Član NO 2014-01-01 2015-12-31
Nazim Ibrahimović JP Sportsko-Kulturno-Privredni Centar MEJDAN d.o.o. Tuzla Član NO 2014-01-01 2015-12-31
Alen Modrić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Član NO 2014-08-21 2015-12-31
Amra Kukić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Član NO 2014-08-21 2015-12-31
Muharem Terzić Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac Član NO 2014-01-01 2017-12-31
Slavica Marjanović Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac Član NO 2014-01-01 2017-12-31
Jasmin Hamzić Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac Član NO 2014-01-01 2017-12-31
Erna Lisičić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Član NO 2015-01-01 2017-12-31
Amra Kukić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Član NO 2015-01-01 2017-12-31
Aldin Lugavić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Član NO 2017-01-01 2018-12-31
Sakib Glibanović JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Član NO 2017-01-01 2018-12-31
Muharem Kozić Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Član NO 2015-01-01 2019-12-31
Dženan Prevljak Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Član NO 2015-01-01 2019-12-31
Biljana Petković KP Budućnost a.d. Laktaši Član NO 2014-06-26 2017-02-21
Habib Softić JP Karaula d.o.o. za turizam, proizvodnju i usluge Član NO 2007-03-21 2011-03-21
Halid Hadžihajdarević JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać Član NO 2012-04-02 2013-03-21
Elvir Ramić JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać Član NO 2012-04-02 2013-03-21
Haris Šarganović JKP Komrad d.o.o. Bihać Član NO 2012-12-28 2013-03-21
Vlado Bijelić KP Vodovod a.d. Srbac Član NO 2016-06-30 2017-03-21
Nebojša Dangubić JP Kanalizacija i čistoća d.o.o. Ljubinje Član NO 2018-05-21 2019-03-21
Milan Krunić JP Kanalizacija i čistoća d.o.o. Ljubinje Član NO 2018-05-21 2019-03-21
Ranko Radić JP Kanalizacija i čistoća d.o.o. Ljubinje Član NO 2018-05-21 2019-03-21
Milica Vujović JP Kanalizacija i čistoća d.o.o. Ljubinje Član NO 2016-12-28 2018-05-21
Draženko Rudan JP Kanalizacija i čistoća d.o.o. Ljubinje Član NO 2016-12-28 2018-05-21
Spasoje Kisić JP Kanalizacija i čistoća d.o.o. Ljubinje Član NO 2016-12-28 2018-05-21
Duško Jelača KP Komus a.d. Novi Grad Član NO 2013-08-12 2014-07-21
Radoslav Zec KP Komus a.d. Novi Grad Član NO 2013-08-12 2014-07-21
Milorad Drobac KP Komus a.d. Novi Grad Član NO 2013-08-12 2014-07-21
Elsada Softić JP Komunalno d.o.o. Banovići Član NO 2015-05-21 2015-07-21
Izeta Beširović JP Komunalno d.o.o. Banovići Član NO 2015-05-21 2015-07-21
Merisa Softić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Član NO 2011-01-01 2014-08-21
Amra Kukić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Član NO 2011-01-01 2014-08-21
Drago Bago JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2013-03-27 2013-11-21
Ivica Leko JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2013-03-27 2013-11-21
Vinko Begić JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2013-03-27 2013-11-21
Dejan Miljanović Vodovod a.d. Doboj Član NO 2009-09-29 2012-02-22
Vitomir Slijepčević Vodovod a.d. Doboj Član NO 2009-09-29 2012-02-22
Sandra Tatić Vodovod a.d. Doboj Član NO 2012-02-22 2016-02-22
Nebojša Marić Vodovod a.d. Doboj Član NO 2011-12-22 2016-02-22
Ratko Simić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Član NO 2008-01-11 2009-04-22
Vojislav Marković Vodovod i komunalije a.d. Zvornik Član NO 2008-05-19 2009-06-22
Lazar Đogo JP Kanalizacija i čistoća d.o.o. Ljubinje Član NO 2019-03-21 2019-11-22
Novica Piljević JP Kanalizacija i čistoća d.o.o. Ljubinje Član NO 2019-03-21 2019-11-22
Lazar Sorajić JP Kanalizacija i čistoća d.o.o. Ljubinje Član NO 2019-03-21 2019-11-22
Amir Musić JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Član NO 2015-06-16 2017-03-23
Radivoje Kerović JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Član NO 2013-03-26 2017-03-23
Slobodan Perić JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Član NO 2013-03-26 2017-03-23
Aleksandar Lažetić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Član NO 2008-01-11 2010-04-23
Ognjen Mitrović Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Član NO 2009-04-22 2010-04-23
Miljana Prodan JP Radio televizija Višegrad d.o.o. Višegrad Član NO 2011-04-08 2017-04-23
Nebojša Krlić JP Radio televizija Višegrad d.o.o. Višegrad Član NO 2013-04-10 2017-04-23
Aleksandar Šijaković JP Radio televizija Višegrad d.o.o. Višegrad Član NO 2013-04-10 2017-04-23
Alana Zukanović JKP Rad d.o.o. Ključ Član NO 2010-11-02 2012-09-23
Ekrem Kesedžić JKP Rad d.o.o. Ključ Član NO 2008-09-24 2012-09-23
Aleksandar Petković Gradska čistoća a.d. Bratunac Član NO 2013-11-27 2014-12-23
Mladen Dolijanović Gradska čistoća a.d. Bratunac Član NO 2013-11-27 2014-12-23
Dragiša Lončarević Gradska čistoća a.d. Bratunac Član NO 2013-11-27 2014-12-23
Almir Hadžialić JKP Visoko d.o.o. Visoko Član NO 2013-10-07 2015-03-24
Zorica Kusmuk Gradska čistoća a.d. Bratunac Član NO 2014-12-23 2017-03-24
Đuro Vuksić Gradska čistoća a.d. Bratunac Član NO 2014-12-23 2017-03-24
Radislav Jovanović Gradska čistoća a.d. Bratunac Član NO 2014-12-23 2017-03-24
Adnan Husrep JP Sportski centar Jablanica d.o.o. Jablanica Član NO 2016-11-22 2017-04-24
Seada Biserović JP Sportski centar Jablanica d.o.o. Jablanica Član NO 2017-04-25 2021-04-24
Haris Kurić JP Sportski centar Jablanica d.o.o. Jablanica Član NO 2017-04-25 2021-04-24
Seada Biserović JP Sportski centar Jablanica d.o.o. Jablanica Član NO 2016-11-22 2017-05-24
Bojan Becner Komunalne usluge a.d. Prijedor Član NO 2012-06-15 2016-06-24
Mile Janjić Komunalne usluge a.d. Prijedor Član NO 2014-08-29 2016-06-24
Edina Ahmetović JKP Visoko d.o.o. Visoko Član NO 2018-06-25 2018-08-24
Cvijan Kokanović Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2013-12-03 2014-09-24
Radomir Njeguš Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2013-12-03 2014-09-24
Milan Vučković Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2013-12-03 2014-09-24
Vojin Mitrović Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2013-12-03 2014-09-24
Zoran Pribišić Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2013-12-03 2014-09-24
Refik Ahmedović JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla Član NO 2011-06-14 2015-09-24
Davor Brigić JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla Član NO 2011-06-14 2015-09-24
Malden Gelić JKP Bašbunar d.o.o. Travnik- u stečaju Član NO 2010-09-14 2013-12-24
Nedžad Hadžić JKP Bašbunar d.o.o. Travnik- u stečaju Član NO 2010-09-14 2013-12-24
Mihajlo Sokanović JKP Bašbunar d.o.o. Travnik- u stečaju Član NO 2010-09-14 2013-12-24
Edin Teskeredžić JKP Bašbunar d.o.o. Travnik- u stečaju Član NO 2010-09-14 2013-12-24
Hajrudin Kačar JKP Pannonica d.o.o. za sportsko-rekreativne aktivnosti Tuzla Član NO 2018-04-10 2019-12-24
Hasan Kurtović JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2016-12-27 2017-01-25
Zoran Vasić Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2015-08-03 2018-01-25
Goran Marković Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2015-08-03 2018-01-25
Srđan Stanojević Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2015-08-03 2018-01-25
Vojin Mitrović Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2015-08-03 2018-01-25
Zoran Pribišić Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2015-08-03 2018-01-25
Ivka Vincetić JP Vodovod i odvodnja d.o.o. Orašje Član NO 2009-11-24 2013-02-25
Mato Oršolić JP Vodovod i odvodnja d.o.o. Orašje Član NO 2009-11-24 2013-02-25
Perica Vuković JP Vodovod i odvodnja d.o.o. Orašje Član NO 2009-11-24 2013-02-25
Damir Hamedović JKP Rad d.o.o. Ključ Član NO 2012-10-16 2015-02-25
Vinko Begić JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2013-11-21 2016-02-25
Novo Miškić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Član NO 2014-06-26 2016-02-25
Mirjana Jarić-Blagojević Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Član NO 2014-06-26 2016-02-25
Amila Koso JKP Visoko d.o.o. Visoko Član NO 2017-10-31 2018-06-25
Ismet Hadžić Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Član NO 2015-09-16 2018-07-25
Brano Blagojević JP Komus a.d. Gacko Član NO 2007-08-06 2011-08-25
Mila Marić JP Komus a.d. Gacko Član NO 2007-08-06 2011-08-25
Branka Pikula JP Komus a.d. Gacko Član NO 2007-08-06 2011-08-25
Dragan Đorđić Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Član NO 2010-11-19 2011-08-25
Žarko Simikić Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Član NO 2010-11-19 2011-08-25
Mile Bunijevac KP Zelenilo i čistoća Šekovići Član NO 2016-11-16 2017-08-25
Slaviša Ćirković KP Zelenilo i čistoća Šekovići Član NO 2016-11-16 2017-08-25
Jasna Kapetanović JKP Pannonica d.o.o. za sportsko-rekreativne aktivnosti Tuzla Član NO 2009-01-01 2010-09-25
Mirzeta Tajić JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2011-06-02 2013-09-25
Senad Šarganović JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2011-06-02 2013-09-25
Alma Mulić Osmić Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj Član NO 2012-09-25 2016-09-25
Dževad Čičkušić Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj Član NO 2012-09-25 2016-09-25
Alija Gračić Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj Član NO 2012-09-25 2016-09-25
Nadža Brkić JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Član NO 2013-09-11 2017-09-25
Anes Pajević JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Član NO 2013-09-11 2017-09-25
Mladen Dolijanović JP Rad a.d. Bratunac Član NO 2009-11-06 2013-11-25
Savo Pantelić JP Rad a.d. Bratunac Član NO 2009-11-06 2013-11-25
Dragiša Zečević JKP Komunalac a.d. Laktaši Član NO 2009-08-20 2013-11-25
Mitra Pajić JKP Komunalac a.d. Laktaši Član NO 2009-08-20 2013-11-25
Mira Ševo JKP Komunalac a.d. Laktaši Član NO 2009-08-20 2013-11-25
Ninoslav Spasojević JKP Gradsko groblje d.o.o. Bijeljina Član NO 2015-11-24 2019-11-25
Miroslav Erić JKP Gradsko groblje d.o.o. Bijeljina Član NO 2015-11-24 2019-11-25
Svjetlana Manojlović JKP Gradsko groblje d.o.o. Bijeljina Član NO 2015-11-24 2019-11-25
Nermin Karabegović JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla d.o.o. Tuzla Član NO 2013-10-01 2018-01-26
Hamed Aljović Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Član NO 2011-02-02 2012-04-26
Mirko Šumić JP Komunalno d.o.o. Žepče Član NO 2012-06-29 2013-04-26
Saudin Bektić JKP Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Član NO 2019-04-26 2023-04-26
Esmir Hajdarević JKP Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Član NO 2019-04-26 2023-04-26
Nezir Čaušević JKP Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Član NO 2019-04-26 2023-04-26
Verica Malinar JKP Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Član NO 2019-04-26 2023-04-26
Miladin Vidić Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Član NO 2010-11-19 2014-05-26
Zlatan Oručević JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Velika Kladuša Član NO 2014-05-26 2018-05-26
Alen Kapić JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Velika Kladuša Član NO 2014-05-26 2018-05-26
Fadil Bandić Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Član NO 2012-04-26 2012-06-26
Šefik Softić JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Član NO 2008-06-27 2012-06-26
Mustafa Čolić JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Član NO 2009-11-30 2012-06-26
Milena Vukić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Član NO 2010-07-05 2014-06-26
Mirjana Jarić-Blagojević Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Član NO 2010-07-05 2014-06-26
Nermin Nurković JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo Član NO 2013-06-27 2017-06-26
Fahrudin Solak JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo Član NO 2013-06-27 2017-06-26
Salim Halilović JP Karaula d.o.o. za turizam, proizvodnju i usluge Član NO 2011-07-26 2015-07-26
Habib Softić JP Karaula d.o.o. za turizam, proizvodnju i usluge Član NO 2011-07-26 2015-07-26
Hamed Aljović Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Član NO 2010-07-26 2010-09-26
Dino Mulaosmanović Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Član NO 2010-07-26 2010-09-26
Adis Šehović Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Član NO 2010-07-26 2010-09-26
Radivoje Spasojević Gradska čistoća a.d. Bratunac Član NO 2009-11-05 2013-11-26
Ratko Majstorović Gradska čistoća a.d. Bratunac Član NO 2009-11-05 2013-11-26
Radmila Pajić Gradska čistoća a.d. Bratunac Član NO 2009-11-05 2013-11-26
Dragoljub Milošević JP Vodovod a.d. Gacko Član NO 2011-08-03 2015-11-26
Vladimir Crnogorac JP Vodovod a.d. Gacko Član NO 2011-08-03 2015-11-26
Meho Mujić JP Vilenica-Vodovod d.o.o. Novi Travnik Član NO 2012-08-06 2015-11-26
Aleksandar Ćeranić JP Vodovod a.d. Gacko Član NO 2014-01-24 2015-11-26
Mirsad Šehić JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2015-12-01 2016-12-26
Senad Nadarević JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2015-12-01 2016-12-26
Alma Mulić Osmić Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj Član NO 2016-09-26 2016-12-26
Dževad Čičkušić Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj Član NO 2016-09-26 2016-12-26
Alija Gračić Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj Član NO 2016-09-26 2016-12-26
Dragoljub Milošević JP Vodovod a.d. Gacko Član NO 2015-11-26 2019-12-26
Aleksandar Ćeranić JP Vodovod a.d. Gacko Član NO 2015-11-26 2019-12-26
Vladimir Crnogorac JP Vodovod a.d. Gacko Član NO 2015-11-26 2019-12-26
Mirza Mezetović JP Karaula d.o.o. za turizam, proizvodnju i usluge Član NO 2015-10-27 2016-01-27
Ljubomir Trifunović JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Član NO 2012-02-27
Slobodan Perić JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Član NO 2012-02-27
Mihajlo Petrić JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Član NO 2012-02-27
Mesud Tucaković JKP Jablanica d.d. Član NO 2011-12-15 2015-02-27
Safet Kovačević JKP Jablanica d.d. Član NO 2011-12-15 2015-02-27
Mirsada Džino JKP Jablanica d.d. Član NO 2011-12-15 2015-02-27
Aleksandar Janković JP Radio televizija Doboj d.o.o. Doboj Član NO 2017-02-27
Almir Hadžikadunić JP Radio televizija Doboj d.o.o. Doboj Član NO 2017-02-27
Todor Petković Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Član NO 2018-08-16 2020-02-27
Rade Tešić Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Član NO 2016-02-25 2020-02-27
Damir Ćorić JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2013-03-27
Bosiljko Oreč JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2013-03-27
Anđelko Lončar JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2013-03-27
Damir Ćorić JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2011-05-27
Bosiljko Oreč JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2011-05-27
Anđelko Lončar JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2011-05-27
Elsada Softić JP Komunalno d.o.o. Banovići Član NO 2015-09-15 2017-06-27
Izeta Beširović JP Komunalno d.o.o. Banovići Član NO 2015-09-15 2017-06-27
Marko Bibić Komunalno a.d. Milići Član NO 2010-09-19 2012-07-27
Himzo Šuvalić JP Karaula d.o.o. za turizam, proizvodnju i usluge Član NO 2015-10-27 2019-10-27
Merima Blažević JP Karaula d.o.o. za turizam, proizvodnju i usluge Član NO 2015-10-27 2019-10-27
Jelenko Popović KP Zelenilo i čistoća Šekovići Član NO 2011-06-15 2012-11-27
Jovana Vlačić KP Zelenilo i čistoća Šekovići Član NO 2012-06-20 2012-11-27
Zakir Pašalić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Član NO 2006-12-27 2010-12-27
Senada Dizdar JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Član NO 2006-12-27 2010-12-27
Branko Ivičević JKP Kostajnica d.o.o. Kreševo Član NO 2014-11-01 2016-12-27
Samir Vojić JKP Komrad d.o.o. Bihać Član NO 2014-02-06 2016-12-27
Amir Fajić JKP Komrad d.o.o. Bihać Član NO 2014-02-06 2016-12-27
Salih Dedić JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać Član NO 2014-02-06 2016-12-27
Elvir Ramić JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać Član NO 2014-02-06 2016-12-27
Mirza Mezetović JP Karaula d.o.o. za turizam, proizvodnju i usluge Član NO 2016-01-28 2020-01-26
Jusuf Žigić JP Sportsko-Kulturno-Privredni Centar MEJDAN d.o.o. Tuzla Član NO 2010-01-01 2012-02-28
Omer Hodžić JP Veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac Član NO 2014-10-16 2017-02-28
Dragan Stojanović JP Veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac Član NO 2014-10-16 2017-02-28
Stipe Duvnjak JP Radio-televizija Livno d.o.o Livno Član NO 2013-02-28 2017-02-28
Jako Vidović JP Radio-televizija Livno d.o.o Livno Član NO 2013-02-28 2017-02-28
Jasmina Halapić JP Radio-televizija Livno d.o.o Livno Član NO 2013-02-28 2017-02-28
Damir Kaić JP Radio-televizija Livno d.o.o Livno Član NO 2013-02-28 2017-02-28
Marija Novokmet JP Radio-televizija Livno d.o.o Livno Član NO 2013-02-28 2017-02-28
Ljubo Bosić JP Slobodna zona d.o.o. Šamac Član NO 2017-03-28
Slavica Mitrović JP Slobodna zona d.o.o. Šamac Član NO 2017-03-28
Zoran Mihaljčić JP Slobodna zona d.o.o. Šamac Član NO 2017-03-28
Nedo Petrović JP Slobodna zona d.o.o. Šamac Član NO 2017-03-28
Mladen Milić Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2011-02-10 2011-06-28
Cvjetko Jovanović Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2011-02-10 2011-06-28
Pantelija Simeunović Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2011-02-10 2011-06-28
Jovica Perić Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2011-02-10 2011-06-28
Petar Dragičević Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2011-02-10 2011-06-28
Mlađen Petković Komunalno a.d. Milići Član NO 2015-08-17 2019-06-28
Drago Džinkić Komunalno a.d. Milići Član NO 2015-08-17 2019-06-28
Milenko Lalović Komunalno a.d. Milići Član NO 2015-08-17 2019-06-28
Besim Belegić JP Vilenica-Vodovod d.o.o. Novi Travnik Član NO 2008-07-28 2012-07-28
Amel Zaimović JP Vilenica-Vodovod d.o.o. Novi Travnik Član NO 2008-07-28 2012-07-28
Nikica Brajković JKP Čapljina d.o.o. Čapljina Član NO 2009-04-21 2013-11-28
Ljubica Marić JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2017-02-03 2017-11-28
Petar Penava JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2013-11-21 2017-11-28
Vesna Petric JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2013-11-21 2017-11-28
Senada Bratić JKP Komrad d.o.o. Bihać Član NO 2010-07-19 2010-12-28
Alen Dervišević JKP Komrad d.o.o. Bihać Član NO 2010-07-19 2010-12-28
Ivan Grujičić Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča Član NO 2006-01-31 2011-12-28
Vesna Kapetina Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča Član NO 2006-01-31 2011-12-28
Savo Milovanović Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča Član NO 2006-01-31 2011-12-28
Branislav Dabić KP Vodovod a.d. Prnjavor Član NO 2012-08-14 2012-12-28
Alen Dervišević JKP Komrad d.o.o. Bihać Član NO 2010-12-28 2012-12-28
Tina Ljubojević KP Vodovod a.d. Prnjavor Član NO 2008-12-30 2012-12-28
Ljubiša Sibinčić KP Vodovod a.d. Prnjavor Član NO 2008-12-30 2012-12-28
Risto Perišić JP Kanalizacija i čistoća d.o.o. Ljubinje Član NO 2013-04-12 2016-12-28
Branko Dulać JP Kanalizacija i čistoća d.o.o. Ljubinje Član NO 2013-04-12 2016-12-28
Siniša Bajat JP Kanalizacija i čistoća d.o.o. Ljubinje Član NO 2013-04-12 2016-12-28
Anđa Mlakić JKP Vilenica-Čistoća d.o.o. Novi Travnik Član NO 2012-01-01 2016-04-29
Svjetlana Tokalić JKP Vilenica-Čistoća d.o.o. Novi Travnik Član NO 2012-01-01 2016-04-29
Remzija Softić JKP Šćona d.o.o. Fojnica Član NO 2014-05-29
Josip Markota JKP Šćona d.o.o. Fojnica Član NO 2014-05-29
Amir Kardaš JKP Šćona d.o.o. Fojnica Član NO 2014-05-29
Bilsen Memija JKP Šćona d.o.o. Fojnica Član NO 2014-05-29
Zoran Radosavljević Vodovod i komunalije a.d. Zvornik Član NO 2008-05-19 2012-06-29
Saša Ilić Vodovod i komunalije a.d. Zvornik Član NO 2008-05-19 2012-06-29
Osman Bektašević Vodovod i komunalije a.d. Zvornik Član NO 2008-05-19 2012-06-29
Vaso Novaković Vodovod i komunalije a.d. Zvornik Član NO 2008-05-19 2012-06-29
Ivica Ramljak JP Komunalno d.o.o. Žepče Član NO 2007-11-29 2012-06-29
Franjo Zovko JP Komunalno d.o.o. Žepče Član NO 2007-11-29 2012-06-29
Mladen Kečan Vodovod a.d. Prijedor Član NO 2012-06-18 2016-07-29
Milan Tubin Vodovod a.d. Prijedor Član NO 2012-06-18 2016-07-29
Desa Savanović Komunalne usluge a.d. Prijedor Član NO 2012-06-15 2014-08-29
Mirsada Ibrahimović JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Član NO 2017-06-29 2017-09-29
Muamera Taletović JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Član NO 2017-06-29 2017-09-29
Semir Aljić JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Član NO 2017-06-29 2017-09-29
Ognjen Mitrović Vodovod a.d. Doboj Član NO 2009-09-29 2017-09-29
Ozrenka Raić JKP Komunalac d.o.o. Busovača Član NO 2015-10-16 2019-10-29
Naser Hadžibegović JKP Komunalac d.o.o. Busovača Član NO 2015-10-16 2019-10-29
Slaven Petrović JKP Komunalac d.o.o. Busovača Član NO 2015-10-16 2019-10-29
Anđelko Vujica JKP Komunalac d.o.o. Busovača Član NO 2015-10-16 2019-10-29
Nermin Džinović JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Član NO 2017-09-29 2017-12-29
Merima Bajramović JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Član NO 2017-09-29 2017-12-29
Semir Aljić JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac Član NO 2017-09-29 2017-12-29
Nusret Džanić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Član NO 2010-11-30 2011-01-30
Denis Haskić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Član NO 2010-11-30 2011-01-30
Esad Zeljković JP Komunalac Glamoč d.o.o. Član NO 2013-09-04 2015-03-30
Drago Popović JP Komunalac Glamoč d.o.o. Član NO 2013-09-04 2015-03-30
Jovanka Sekimić JKP Komunalac a.d. Laktaši Član NO 2015-12-11 2018-03-30
Saša Popović JKP Komunalac a.d. Laktaši Član NO 2014-03-28 2018-03-30
Radmila Kovačević JKP Komunalac a.d. Laktaši Član NO 2014-03-28 2018-03-30
Dejan Nogić Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Član NO 2012-12-20 2017-05-30
Admir Mulasomanović Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Član NO 2019-01-01 2019-06-30
Anes Mašić JP za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo Onsa d.o.o. Sarajevo Član NO 2019-11-28 2020-06-30
Edin Sedlarević JP za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo Onsa d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-06-30 2020-06-30
Ibrahim Lika JP za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo Onsa d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-06-30 2020-06-30
Arnela Bunar-Odžaković JP za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo Onsa d.o.o. Sarajevo Član NO 2016-06-30 2020-06-30
Aleksandar Đukanović JP Radio televizija Višegrad d.o.o. Višegrad Član NO 2010-06-28 2010-11-30
Vladimir Vajić JP Radio televizija Višegrad d.o.o. Višegrad Član NO 2010-06-28 2010-11-30
Darko Zgonjanin Vodovod a.d. Prijedor Član NO 2007-11-30 2011-11-30
Dragica Plavšić-Stojanović Vodovod a.d. Prijedor Član NO 2007-11-30 2011-11-30
Radivoje Kerović JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Član NO 2012-06-07 2012-11-30
Slobodan Perić JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Član NO 2012-06-07 2012-11-30
Samir Baćevac JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Član NO 2012-06-07 2012-11-30
Mirsad Šehić JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2014-09-01 2015-11-30
Senad Nadarević JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2014-09-01 2015-11-30
Radenko Mićić JP Rad a.d. Bratunac Član NO 2013-11-25 2017-11-30
Nevenko Samouković JP Rad a.d. Bratunac Član NO 2013-11-25 2017-11-30
Sreten Mlađenović JP Rad a.d. Bratunac Član NO 2013-11-25 2017-11-30
Ivica Lovrić JP Komunalno d.o.o. Žepče Član NO 2012-06-29 2015-12-30
Ivana Vuković JP Komunalno d.o.o. Žepče Član NO 2016-01-01 2019-12-30
Ajla Ramić JKP Komrad d.o.o. Bihać Član NO 2016-12-27 2017-03-31
Cvijan Ostojić JKP Čistoća d.o.o. Lopare Član NO 2014-12-30 2017-03-31
Toda Bošnjak KP Vodovod i kanalizacija a.d. Šamac Član NO 2014-07-31 2017-03-31
Amra Delalić JP Radio-televizija 7 d.o.o. Tuzla Član NO 2011-09-22 2016-05-31
Armela Efendić JP Radio-televizija 7 d.o.o. Tuzla Član NO 2011-09-22 2016-05-31
Mirzama Muftić JP Radio-televizija 7 d.o.o. Tuzla Član NO 2011-09-22 2016-05-31
Nevenko Stanovuković JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2014-06-11 2017-05-31
Nedžad Avdić JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2014-06-11 2017-05-31
Aleksandar Čestić JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2014-06-11 2017-05-31
Mlađen Petković JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2014-06-11 2017-05-31
Gojko Odžić KP Komus a.d. Novi Grad Član NO 2011-02-01 2012-07-31
Zoran Mijatović KP Komus a.d. Novi Grad Član NO 2011-02-01 2012-07-31
Milorad Drobac KP Komus a.d. Novi Grad Član NO 2011-02-01 2012-07-31
Nenad Erić JKP Rad-Spreča d.o.o. Osmaci Član NO 2010-09-21 2012-07-31
Veljo Gajić JKP Rad-Spreča d.o.o. Osmaci Član NO 2010-09-21 2012-07-31
Lazar Antić JKP Rad-Spreča d.o.o. Osmaci Član NO 2010-09-21 2012-07-31
Petar Petrović KP Vodovod i kanalizacija a.d. Šamac Član NO 2010-08-05 2014-07-31
Toda Bošnjak KP Vodovod i kanalizacija a.d. Šamac Član NO 2010-04-27 2014-07-31
Petar Petrović KP Vodovod i kanalizacija a.d. Šamac Član NO 2014-07-31 2018-07-31
Neira Kljajić JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2013-09-26 2014-08-31
Davor Bates JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2013-09-26 2014-08-31
Ubavka Gašević JKP Kraljeva gora d.o.o. Han Pijesak Član NO 2015-09-01
Zoran Todorović JKP Kraljeva gora d.o.o. Han Pijesak Član NO 2015-09-01
Mustafa Kubat JKP Visoko d.o.o. Visoko Član NO 2013-10-07 2017-10-31
Amar Karavdić JKP Visoko d.o.o. Visoko Član NO 2015-09-11 2017-10-31
Dragomir Jovanović JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale Član NO 2011-12-31
Milivoje Jugović JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale Član NO 2011-12-31
Branko Kusmuk JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale Član NO 2011-12-31
Blanka Magaš JP Radio Kupres d.o.o. Kupres Član NO 2010-01-01 2012-12-31
Jilduza Pojskić JP Tržnica d.o.o. Zenica Član NO 2010-01-01 2012-12-31
Željko Tadić JP Tržnica d.o.o. Zenica Član NO 2010-01-01 2012-12-31
Dragan Tadić JKP Glog d.o.o. Istočni Stari Grad Član NO 2010-01-01 2012-12-31
Aleksandar Cincar JKP Glog d.o.o. Istočni Stari Grad Član NO 2010-01-01 2012-12-31
Ljubiša Ćosić JKP Glog d.o.o. Istočni Stari Grad Član NO 2010-01-01 2012-12-31
Adnan Hodžić JP Sportsko-Kulturno-Privredni Centar MEJDAN d.o.o. Tuzla Član NO 2012-03-01 2013-12-31
Bojan Mališ JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale Član NO 2011-01-01 2014-12-31
Bosiljka Borovčanin JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale Član NO 2011-01-01 2014-12-31
Roksanda Školjić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Član NO 2011-01-01 2014-12-31
Jasminka Biogradlija JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Član NO 2011-01-01 2014-12-31
Mirjana Jugović JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale Član NO 2014-12-09 2014-12-31
Fetik Glibanović JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla v.d. Član NO 2014-11-14 2015-02-11
Omer Ročević JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla v.d. Predsjednik NO 2014-11-14 2015-02-11
Jozo Ivić JP Radio Kupres d.o.o. Kupres Član NO 2010-01-01 2015-12-31
Ivana Babić JP Radio Kupres d.o.o. Kupres Član NO 2010-01-01 2015-12-31
Ante Pašalić JP Radio Kupres d.o.o. Kupres Član NO 2012-01-01 2015-12-31
Ante Pašalić JP Radio Kupres d.o.o. Kupres Član NO 2013-01-01 2015-12-31
Ivana Babić JP Radio Kupres d.o.o. Kupres Član NO 2013-01-01 2015-12-31
Jozo Ivić JP Radio Kupres d.o.o. Kupres Član NO 2013-01-01 2015-12-31
Amir Čustović JP Tržnica d.o.o. Zenica Član NO 2012-01-01 2016-12-31
Dževad Selimović JP Tržnica d.o.o. Zenica Član NO 2012-01-01 2016-12-31
Senad Alić JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica Član NO 2012-12-03 2016-12-31
Muvedet Šišić JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica Član NO 2012-12-03 2016-12-31
Tomo Vuković JKP Novo Goražde Član NO 2013-04-04 2016-12-31
Suljo Živojević JKP Novo Goražde Član NO 2016-07-13 2016-12-31
Marijan Lozančić JP Radio Kupres d.o.o. Kupres Član NO 2015-01-01 2017-12-31
Tomislav Ćosić JP Radio Kupres d.o.o. Kupres Član NO 2015-01-01 2017-12-31
David Mijoč JP Radio Kupres d.o.o. Kupres Član NO 2015-01-01 2017-12-31
Bojan Mališ JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale Član NO 2014-01-01 2018-12-31
Bosiljka Borovčanin JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale Član NO 2014-01-01 2018-12-31
Mirjana Jugović JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale Član NO 2014-01-01 2018-12-31
Darijan Stevanović JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2014-06-11 2018-12-31
Hazim Halilović JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2014-06-11 2018-12-31
Salih Omerović JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2014-06-11 2018-12-31
Milanka Kalajdžić JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2014-06-11 2018-12-31
Mladen Erić JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2014-06-11 2018-12-31
Ahmed Mutapčić JP Tržnica d.o.o. Zenica Član NO 2017-01-01 2019-12-31
Belma Mehmedović JP Tržnica d.o.o. Zenica Član NO 2017-01-01 2019-12-31
Almir Osmanbegović JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Član NO 2018-04-20 2019-12-31
Nadža Brkić JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko Član NO 2018-04-20 2019-12-31
Ervin Alibegović JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla v.d. Član NO 2014-11-14 2015-02-11
Miroslav Kremenović JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale Član NO 2018-01-01 2020-12-31
Slavko Vasić JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale Član NO 2018-01-01 2020-12-31
Bosiljka Borovčanin JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale Član NO 2018-01-01 2020-12-31
Miroslav Petronić JKP Glog d.o.o. Istočni Stari Grad Član NO 2012-01-01
Andrija Gavrilović JKP Glog d.o.o. Istočni Stari Grad Član NO 2012-01-01
Srđan Radović JKP Glog d.o.o. Istočni Stari Grad Član NO 2012-01-01
Ivo Ivković JP Radio Kupres d.o.o. Kupres Član NO 2018-01-01 2021-05-06
Drago Mršo JP Radio Kupres d.o.o. Kupres Član NO 2018-01-01 2021-05-06
Pero Maleš JP Radio Kupres d.o.o. Kupres Član NO 2018-01-01 2021-05-06
Darijan Stevanović JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2018-01-01
Hazim Halilović JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2018-01-01
Salih Omerović JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2018-01-01
Milanka Kalajdžić JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2018-01-01
Mladen Erić JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2018-01-01
Boris Sović JP Komunalno d.o.o. Žepče Član NO 2016-01-01
Zaim Kulović JKP Novo Goražde Član NO 2017-01-01
Dragomir Krezović JKP Novo Goražde Član NO 2017-01-01
Robert Rašić JP Komunalno d.o.o. Žepče Član NO 2020-01-01
Mirha Ašćerić JP Radio-televizija 7 d.o.o. Tuzla Član NO 2016-06-01 2020-09-25
Armela Efendić JP Radio-televizija 7 d.o.o. Tuzla Član NO 2016-06-01 2020-09-25
Jelena Pepić JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2017-06-01
Milanka Milovanović JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2017-06-01
Mijat Kandić JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2017-06-01
Violeta Medaković JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik Član NO 2017-06-01
Aleksandra Lajšić KP Komus a.d. Novi Grad Član NO 2019-08-01
Branko Vujatović KP Komus a.d. Novi Grad Član NO 2019-08-01
Mile Janjić KP Komus a.d. Novi Grad Član NO 2019-08-01
Jasmin Jahić JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla d.o.o. Tuzla Član NO 2013-10-01 2018-02-16
Nikola Đuričić JKP Kostajnica d.o.o. Kreševo Član NO 2018-05-14 2022-05-14
Melanija Radojević JP Eko-čistoća d.o.o. Vukosavlje Član NO 2019-08-07 2021-01-19
Vedrana Lukić JP Eko-čistoća d.o.o. Vukosavlje Član NO 2019-08-07 2021-01-19
Đemo Ramić JKP Kostajnica d.o.o. Kreševo Član NO 2014-11-01
Mirsad Alibegović JKP Visoko d.o.o. Visoko Član NO 2019-11-01 2021-06-14
Goran Petrović KP Komunalac a.d. Teslić Član NO 2016-09-02 2020-11-12
Hajro Mašala JP Veterinarska stanica Goražde Član NO 2015-06-03
Mirsada Habibović JP Veterinarska stanica Goražde Član NO 2015-06-03
Haris Haračić JP Radiotelevizija Jablanica d.o.o. Jablanica Član NO 2009-07-03
Mirzo Pelić JP Radiotelevizija Jablanica d.o.o. Jablanica Član NO 2009-07-03
Aida Gušić JKP Sapna d.o.o. Sapna Član NO 2017-07-03
Mersiha Junuzović JKP Sapna d.o.o. Sapna Član NO 2017-07-03
Živko Todorović KP Vodovod a.d. Srbac Član NO 2017-07-03
Goran Vasić KP Vodovod a.d. Srbac Član NO 2017-07-03
Živko Mikulić KP Vodovod a.d. Srbac Član NO 2017-07-03
Jasmin Halilović JKP Rad d.o.o. Ključ Član NO 2017-11-03
Sebiha Čajić JKP Rad d.o.o. Ključ Član NO 2017-11-03
Mirko Pažin JKP Čapljina d.o.o. Čapljina Član NO 2013-04-04
Slaviša Veljović JKP Novo Goražde Član NO 2013-04-04
Ognjen Berezovski KP Komunalac a.d. Foča Član NO 2017-05-04
Miroslav Avdalović KP Komunalac a.d. Foča Član NO 2017-05-04
Zoran Anđelić KP Park a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2018-07-04
Jela Milanović KP Park a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2018-07-04
Zoran Lukač KP Park a.d. Mrkonjić Grad Član NO 2018-07-04
Enisa Fetah Rekić Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac Član NO 2017-12-04 2021-12-04
Ismet Bašić Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac Član NO 2017-12-04 2021-12-04
Gordana Milošević Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac Član NO 2017-12-04 2021-12-04
Omer Hodžić JP Veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac Član NO 2017-12-04
Dragan Stojanović JP Veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac Član NO 2017-12-04
Almir Ljevaković JP Toplana d.d. Tešanj Član NO 2018-01-05 2022-01-04
Azra Jašić JP Toplana d.d. Tešanj Član NO 2018-01-05 2022-01-04
Nedim Čengić JP Veterinarska stanica Goražde Član NO 2014-02-06
Svetko Begović JP Veterinarska stanica Goražde Član NO 2014-02-06
Tanja Trifković Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Član NO 2017-02-06 2021-03-08
Ana Ćulap JP Komunalac d.o.o. Odžak Član NO 2018-02-06
Mato Knežević JP Komunalac d.o.o. Odžak Član NO 2018-02-06
Dino Topolović JP Komunalac d.o.o. Odžak Član NO 2018-02-06
Blaž Terzić JP Komunalac d.o.o. Odžak Član NO 2018-02-06
Boris Zelić JP Komunalac d.o.o. Odžak Član NO 2018-02-06
Bojana Marković JP Slobodna zona d.o.o. Šamac Član NO 2017-06-06
Ignjat Voćkić JP Slobodna zona d.o.o. Šamac Član NO 2017-06-06
Mladen Bijelić JP Slobodna zona d.o.o. Šamac Član NO 2017-06-06
Dragoslav Gluvačević JP Slobodna zona d.o.o. Šamac Član NO 2017-06-06
Senid Gerin JP Regionalni vodovod Plava Voda d.o.o. Travnik Član NO 2015-07-06
Stevica Ilić JP Regionalni vodovod Plava Voda d.o.o. Travnik Član NO 2015-07-06
Edina Kaknjo JP Regionalni vodovod Plava Voda d.o.o. Travnik Član NO 2015-07-06
Josip Šain JP Regionalni vodovod Plava Voda d.o.o. Travnik Član NO 2015-07-06
Samir Pašić JKP Šćona d.o.o. Fojnica Član NO 2019-02-07
Siniša Knežević JKP Šćona d.o.o. Fojnica Član NO 2019-02-07
Munir Softić JKP Šćona d.o.o. Fojnica Član NO 2019-02-07
Almin Mujčić JKP Šćona d.o.o. Fojnica Član NO 2019-02-07
Ibrahim Kamenjašević JP Veterinarska stanica d.o.o. Velika Kladuša Član NO 2018-05-08
Željka Gavrilović JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla Član NO 2016-06-08 2020-06-08
Maida Hadžimehmedović JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla Član NO 2016-06-08 2020-06-08
Veselin Pušonja JKP Kraljeva gora d.o.o. Han Pijesak Član NO 2019-09-01
Zoran Todorović JKP Kraljeva gora d.o.o. Han Pijesak Član NO 2019-09-01
Nermin Kasumović JKP Pannonica d.o.o. za sportsko-rekreativne aktivnosti Tuzla Član NO 2018-04-23 2022-04-22
Olivera Knežević JP Komunalno a.d. Pale Član NO 2017-05-10
Dejan Šakota JP Komunalno a.d. Pale Član NO 2017-05-10
Spasoje Jojić Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča Član NO 2017-08-10
Radojica Mlađenović Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča Član NO 2017-08-10
Ognjen Berezovski Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča Član NO 2017-08-10
Izet Jusić JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Član NO 2018-06-13
Adrijana Babić JP Komunalac Drvar d.o.o. Drvar Član NO 2018-04-12 2021-10-03
Aleksandra Prpa JP Komunalac Drvar d.o.o. Drvar Član NO 2018-04-12 2021-10-03
Muamer Arnautović JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Član NO 2017-06-12 2021-01-01
Haris Mašić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Član NO 2017-06-12 2021-01-01
Mirza Osmanović JP Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Kalesija Član NO 2018-06-12
Miloš Bukva KP Usluga a.d. Rudo Član NO 2017-05-13
Mujo Klačar KP Usluga a.d. Rudo Član NO 2017-05-13
Srđan Jagajić KP Usluga a.d. Rudo Član NO 2017-05-13
Silvija Zekić JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Član NO 2018-06-13
Bogdana Mitrović JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Član NO 2018-06-13
Alena Trutović JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina Član NO 2018-06-13
Matea Trboglav JP Radio-televizija Livno d.o.o Livno Član NO 2017-09-13 2021-09-13
Luca Jolić JP Radio-televizija Livno d.o.o Livno Član NO 2017-09-13 2021-09-13
Emira Hodžić JP Radio-televizija Livno d.o.o Livno Član NO 2017-09-13 2021-09-13
Tadija Jukić JP Radio-televizija Livno d.o.o Livno Član NO 2017-09-13 2021-09-13
Dragan Vujanović JP Radio-televizija Livno d.o.o Livno Član NO 2017-09-13 2021-09-13
Momir Kovačević KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad Član NO 2018-06-14
Radomir Čančarević KP Vodovod i kanalizacija a.d. Šamac Član NO 2017-07-14
Milan Topić KP Vodovod a.d. Prnjavor Član NO 2017-03-15
Bogoljub Aničić KP Budućnost a.d. Laktaši Član NO 2019-05-15
Mile Janjić KP Budućnost a.d. Laktaši Član NO 2019-05-15
Suzana Ćelić KP Budućnost a.d. Laktaši Član NO 2019-05-15
Slavica Simaković KP Komunalac a.d. Teslić Član NO 2016-07-15 2020-11-12
Emir Hafizović JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2020-03-16
Fadil Islamović JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2020-03-16
Snježana Jotanović KP Vodovod a.d. Prnjavor Član NO 2017-05-16
Vildana Džafić JP Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Kalesija Član NO 2018-05-16
Enver Lokmić JP Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Kalesija Član NO 2018-05-16
Mladen Bebek JP Parkovi d.o.o. Ljubuški Član NO 2019-09-16
Slaven Planinić JP Parkovi d.o.o. Ljubuški Član NO 2019-09-16
Andrija Mucić JP Parkovi d.o.o. Ljubuški Član NO 2019-09-16
Milomir Ećimović JP Komrad a.d. Rogatica Član NO 2017-10-16
Milomir Rajak JP Komrad a.d. Rogatica Član NO 2017-10-16
Slobodan Obrenović JP Komrad a.d. Rogatica Član NO 2017-10-16
Mirko Gojić KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad Član NO 2017-08-17
Ilija Lukajić KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad Član NO 2017-08-17
Miroslav Bijelić Toplana a.d. Prijedor Član NO 2016-11-17
Mirsad Dervenčić JP za sportske objekte i terene d.o.o. Zenica Član NO 2017-01-18
Tarik Salčinović JP za sportske objekte i terene d.o.o. Zenica Član NO 2017-01-18
Elvedin Arnaut JP za sportske objekte i terene d.o.o. Zenica Član NO 2017-01-18
Radomir Radmilović JP Komus a.d. Gacko Član NO 2018-04-18 2021-07-02
Miodrag Koprivica JP Komus a.d. Gacko Član NO 2018-04-18 2021-07-02
Bojan Čabrilo JP Komus a.d. Gacko Član NO 2018-04-18 2021-07-07
Dragica Brkljač JKP Uzor a.d. Drinić Član NO 2017-05-18
Verica Trkulja JKP Uzor a.d. Drinić Član NO 2017-05-18
Stevan Stojanović JKP Uzor a.d. Drinić Član NO 2017-05-18
Nikica Brajković JKP Čapljina d.o.o. Čapljina Član NO 2018-03-19
Vinko Barić JKP Čapljina d.o.o. Čapljina Član NO 2018-03-19
Željko Dalmatin JKP Čapljina d.o.o. Čapljina Član NO 2018-03-19
Milan Penava JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2018-04-19
Željka Penava JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2018-04-19
Stjepan Grabovac JP Vodovod d.o.o. Posušje Član NO 2018-04-19
Mirzeta Tajić JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2010-07-19
Hasan Zulić JP Vodovod d.o.o. Bihać Član NO 2010-07-19
Milenka Cerovina Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Član NO 2010-11-19
Jasmina Greda-Odobašić JKP Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic Član NO 2019-05-20
Mirnes Turbo JKP Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic Član NO 2019-05-20
Velimir Smiljanić Toplana a.d. Prijedor Član NO 2012-06-20
Dragoslav Novaković Toplana a.d. Prijedor Član NO 2012-06-20
Vlado Stanić JP Vodovod i odvodnja d.o.o. Orašje Član NO 2017-07-20
Elvis Živković JP Vodovod i odvodnja d.o.o. Orašje Član NO 2017-07-20
Ekrem Arnautalić JP Vodovod i odvodnja d.o.o. Orašje Član NO 2017-07-20
Dženad Korman JP Sportsko-Kulturno-Privredni Centar MEJDAN d.o.o. Tuzla Član NO 2016-01-01
Nihad Bukvić JP Sportsko-Kulturno-Privredni Centar MEJDAN d.o.o. Tuzla Član NO 2016-01-01
Aldin Lugavić JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Član NO 2018-01-01
Sakib Glibanović JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Član NO 2018-01-01
Muharem Kozić Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Član NO 2019-01-01 2019-06-28
Olja Mujagić Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Član NO 2019-01-01 2019-06-28
Radivoje Kerović JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Član NO 2017-06-21
Jovan Mlađenović JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Član NO 2017-06-21
Amir Musić JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Član NO 2017-06-21
Tijana Ahmetović JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla d.o.o. Tuzla Član NO 2018-02-16
Danka Zečević JP Radio televizija Višegrad d.o.o. Višegrad Član NO 2017-04-23
Renata Drašković JP Radio televizija Višegrad d.o.o. Višegrad Član NO 2017-04-23
Milena Đogo JP Radio televizija Višegrad d.o.o. Višegrad Član NO 2017-04-23
Bojana Milanović JKP Komunalac a.d. Laktaši Član NO 2018-11-23
Saša Đurđević JKP Komunalac a.d. Laktaši Član NO 2018-11-23
Jovanka Sekimić JKP Komunalac a.d. Laktaši Član NO 2018-11-23
Mladen Dolijanović Gradska čistoća a.d. Bratunac Član NO 2017-03-24
Bojan Petković Gradska čistoća a.d. Bratunac Član NO 2017-03-24
Milivoje Ristanović Gradska čistoća a.d. Bratunac Član NO 2017-03-24
Goran Marković Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2018-01-25
Dragana Čojić Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2018-01-25
Milorad Marić Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2018-01-25
Vojin Mitrović Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2018-01-25 2021-03-09
Zoran Pribišić Komunalac a.d. Bijeljina Član NO 2018-01-25 2020-12-22
Rajko Kukrić JP Sportski centar Servitium Gradiška Član NO 2017-09-25
Goran Vukotić JP Sportski centar Servitium Gradiška Član NO 2017-09-25
Dragan Maksimović JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član NO 2018-03-26
Danijel Perić JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član NO 2018-03-26 2020-10-15
Tamara Bešlić JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član NO 2018-03-26
Milica Perković-Blagojević JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član NO 2018-03-26
Mile Ljubinković JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina Član NO 2018-03-26
Ana Ćulap JP Komunalac d.o.o. Odžak Član NO 2016-04-26
Blaž Terzić JP Komunalac d.o.o. Odžak Član NO 2016-04-26
Ismet Mehić JP Komunalac d.o.o. Odžak Član NO 2016-04-26
Tomo Kopić JP Komunalac d.o.o. Odžak Član NO 2016-04-26
Biljana Trifković Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Član NO 2014-05-26
Mile Janjić KP Budućnost a.d. Laktaši Član NO 2014-06-26
Armin Banjić Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj Član NO 2017-07-26
Jasko Obralić Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj Član NO 2017-07-26
Sanela Hadžišehić Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj Član NO 2017-07-26
Senada Čizmić JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Član NO 2017-10-26 2021-10-26
Muamer Bezdrob JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Član NO 2017-10-26 2021-10-26
Luka Aćimović JP Vodovod a.d. Gacko Član NO 2019-12-26 2020-04-06
Radojica Mandić JP Vodovod a.d. Gacko Član NO 2019-12-26 2020-04-06
Aleksandar Ćeranić JP Vodovod a.d. Gacko Član NO 2019-12-26 2020-04-06
Ismet Bečić JP Radio televizija Doboj d.o.o. Doboj Član NO 2017-02-27 2021-04-21
Maja Cvijanović JP Radio televizija Doboj d.o.o. Doboj Član NO 2017-02-27 2021-04-21
Todor Petković Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Član NO 2020-02-27
Slavica Živković Preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić Član NO 2020-02-27
Nebojša Marić Vodovod a.d. Doboj Član NO 2019-06-27
Nina Bukejlović Vodovod a.d. Doboj Član NO 2019-06-27
Dario Narić Vodovod a.d. Doboj Član NO 2019-06-27
Zlatko Kuzmić Vodovod a.d. Doboj Član NO 2019-06-27
Sulejman Silić JP Veterinarska stanica d.o.o. Velika Kladuša Član NO 2017-10-27
Sabina Ičanović JP Veterinarska stanica d.o.o. Velika Kladuša Član NO 2017-10-27
Mara Đug JKP Komrad d.o.o. Bihać Član NO 2016-12-27
Fadil Bandić Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Član NO 2019-12-27 2020-01-16
Admir Mulasomanović Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Član NO 2019-12-27 2020-01-16
Zakir Imamović Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo Član NO 2019-12-27 2020-01-16
Elsada Softić JP Komunalno d.o.o. Banovići Član NO 2017-06-28 2021-06-28
Ismar Terzić JP Komunalno d.o.o. Banovići Član NO 2017-06-28 2021-06-28
Adisa Gutić JP Komunalno d.o.o. Banovići Predsjednik NO 2021-06-30 2021-08-25
Senid Gerin JP Regionalni vodovod Plava Voda d.o.o. Travnik Član NO 2010-07-28
Stevica Ilić JP Regionalni vodovod Plava Voda d.o.o. Travnik Član NO 2010-07-28
Josip Šain JP Regionalni vodovod Plava Voda d.o.o. Travnik Član NO 2010-07-28