JP Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Prijedor
Adresa: Akademika Jovana Raškovića br.1
Procenat: 0.00
Telefon: 052 216 900
Fax: 052 233 661
Email: prodic@rzrljubija.com
Webstranica: https://rzrljubija.com/default.aspx
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Stanko Vujković 2015-10-08 2019-10-08 VD - Direktor
Stanko Vujković 2015-07-11 2015-10-08 VD - Direktor
Božo Grbić 2010-09-21 2015-08-12 Direktor
Stanko Vujković 2019-10-09 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dragana Garača 2012-05-07 2016-05-10 Član UO
Miroslav Glušac 2012-05-07 2016-05-10 Član UO
Draško Ljubičić 2012-05-07 2016-05-10 Član UO
Aleksandar Topić 2010-06-15 2012-05-07 Član UO
Duško Vlačina 2010-06-15 2012-05-07 Član UO
Vojin Peurača 2010-06-15 2012-05-07 Član UO
Igor Kneginjić 2021-08-27 Član uprave
Nedeljka Vuković 2021-08-27 Član uprave
Vukašin Đaković 2016-05-10 v.d. - Član UO
Goran Klicov 2021-08-27 Član uprave
Goran Klincov 2016-05-10 v.d. - Član UO
Draško Ljubičić 2016-05-10 v.d. - Član UO

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod