JP Toplana d.d. Tešanj

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Tešanj
Adresa: Bukva bb
Procenat: 0.00
Telefon: 032 650 508
Fax: 032 650 826
Email: finansije@toplana-tesanj.com.ba
Webstranica: https://toplana-tesanj.com/bs/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Asim Bašalić 2011-07-20 2025-09-13 Direktor
Sejdo Plančić 2008-01-01 2011-05-15 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Azra Jašić 2018-01-05 2022-01-04 Član NO
Nedim Deljkić 2018-01-05 2022-01-04 Predsjednik NO
Almir Ljevaković 2018-01-05 2022-01-04 Član NO
Almir Ljevaković 2014-01-06 2018-01-05 Predsjednik NO
Sanel Hrvić 2014-01-06 2018-01-05 Član NO
Azra Jašić 2014-01-06 2018-01-05 Član NO
Senahida Hodžić 2012-12-14 2014-01-06 Član NO
Hasib Alić 2012-12-14 2014-01-06 Predsjednik NO
Almir Ljevaković 2012-12-14 2014-01-06 Član NO
Damir Hasanić 2008-10-15 2012-12-14 Član NO
Azra Jašić 2010-01-01 2012-12-14 Član NO
Hasib Alić 2008-10-15 2012-12-14 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod