JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: 2. oktobra br. 1
Procenat: 0.00
Telefon: 035 369 855
Fax:
Email: info@viktuzla.ba
Webstranica: https://viktuzla.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Aid Berbić 2015-12-01 2019-12-28 Direktor
Sead Džambić 2007-07-04 2015-12-01 Direktor
Aid Berbić 2019-12-27 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Jasmina Mustačević 2020-11-12 2021-04-27 Član NO
Maida Hadžimehmedović 2020-09-24 2020-11-12 v.d. Član NO
Željka Gavrilović 2020-09-24 2020-11-12 v.d. Član NO
Ivo Divković 2020-09-24 2020-11-12 v.d. Predsjednik NO
Željka Gavrilović 2016-06-08 2020-06-08 Član NO
Maida Hadžimehmedović 2016-06-08 2020-06-08 Član NO
Ivo Divković 2016-06-08 2020-06-08 Predsjednik NO
Hajro Kofrc 2015-09-25 2016-06-07 v.d. Predsjednik NO
Refik Ahmedović 2015-09-25 2016-06-07 v.d. Član NO
Davor Brigić 2015-09-25 2016-06-07 v.d. Član NO
Refik Ahmedović 2011-06-14 2015-09-24 Član NO
Hajro Kofrc 2011-06-14 2015-09-24 Predsjednik NO
Davor Brigić 2011-06-14 2015-09-24 Član NO
Aid Berbić 2006-09-18 2011-06-13 Predsjednik NO
Ivo Divković 2006-09-18 2011-06-13 Član NO
Sulejman Mešalić 2006-09-18 2011-06-13 Član NO
Željka Gavrilović 2020-11-12 Član NO
Tarik Arslanagić 2020-11-12 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod