JP Industrijske plantaže AD Banja Luka

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Veljka Mlađenovića bb
Procenat: 0.00
Telefon: 051 450 217; 051 450 261
Fax:
Email: info@industrijskeplantaze.com ind-plan@teol.net
Webstranica: https://www.industrijskeplantaze.com
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dario Jokanović 2018-02-26 2022-02-26 Direktor
Dario Jokanović 2014-02-13 2018-12-26 Direktor
Dario Jokanović 2010-12-22 2014-02-13 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Zoran Vujmilović 2018-02-15 2022-02-23 Član NO
Goran Raković 2018-02-15 2022-02-15 Predsjednik NO
Slavko Ninković 2018-02-15 2022-02-15 Član NO
Zoran Vujmilović 2013-12-26 2018-02-15 Član NO
Goran Raković 2013-12-26 2018-02-15 Član NO
Slavko Ninković 2013-12-26 2018-02-15 Predsjednik NO
Goran Madžar 2009-11-06 2013-12-26 Predsjednik NO
Danica Berberović 2009-11-06 2013-12-26 Član NO
Zoran Vujmilović 2009-11-06 2013-12-26 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod