JKP Usora d.o.o. Sivša

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Usora
Adresa: Sivša bb
Procenat: 0.00
Telefon: 032 893 889
Fax: 032 893 080
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Slaven Prakljačić 2021-04-16 2025-04-16 Direktor
Slaven Prakljačić 2017-04-15 2021-04-15 Direktor
Slaven Prakljačić 2016-08-15 2017-02-15 Direktor
Ibrahim Agić 2011-02-01 2015-12-31 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ivana Šimić 2021-09-10 2025-09-10 Član NO
Emina Travančić 2021-09-10 2025-09-10 Član NO
Srđan Batista 2021-09-10 2025-09-10 Predsjednik NO
Emina Travančić 2017-07-03 2021-07-03 Član NO
Dario Krajina 2017-07-03 2021-07-03 Predsjednik NO
Srđan Batista 2017-07-03 2021-07-03 Član NO
Dario Krajina 2017-01-10 2017-07-03 Predsjednik NO
Danijel Džido 2016-04-04 2017-07-03 Član NO
Drago Komušanac 2016-04-04 2017-07-03 Član NO
Anto Matić 2016-04-04 2017-01-10 Predsjednik NO
Ilija Gavran 2016-01-18 2016-04-04 Član NO
Drago Komušanac 2016-01-18 2016-04-04 Član NO
Anto Matić 2016-01-18 2016-04-04 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Slaven Prakljačić 2016-02-15 2016-08-15 VD - Direktor
Hazim Škapur 2010-07-14 2016-01-11 Stečajni upravnik

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod