JP Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banja Luka

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Vojvođanska bb
Procenat: 0.00
Telefon: 051 313 056
Fax: 051 312 978
Email:
Webstranica:
Status: Nepoznato

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju JP "Centar za profesiomalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banjaluka" 2018 Vlada RS Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju JP "Centar za profesiomalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banjaluka" 2017 Vlada RS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju JP "Centar za profesiomalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banjaluka" 2016 Vlada RS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju JP "Centar za profesiomalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banjaluka" 2015 Vlada RS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju JP "Centar za profesiomalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banjaluka" 2014 Vlada RS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju JP "Centar za profesiomalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banjaluka" 2013 Vlada RS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju JP "Centar za profesiomalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banjaluka" 2012 Vlada RS Usvojeno - Utvrđeno