JP Centar za informisanje i kulturu Kozarska Dubica

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Kozarska Dubica
Adresa: Svetosavska 21
Procenat: 0.00
Telefon: 052 416 630; 052 416 442
Fax:
Email: redakcija@rtv-kd.com direktor@rtv-kd.com
Webstranica: https://www.rtv-kd.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod