JP Radio Srbac

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Srbac
Adresa: Danka Mitrova br.3
Procenat: 0.00
Telefon: 051 740 516; 051 745 300
Fax:
Email: radiosrbac@yahoo.com
Webstranica: https://radiosrbac.com/o-nama/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod