JP Radio Novi Grad

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Novi Grad
Adresa: Karađorđa Petrovića br.1
Procenat: 0.00
Telefon: 052 752 273
Fax: 052 752 273
Email: radio@radionovigrad.com
Webstranica: https://www.radionovigrad.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod