JP Ukus d.o.o. Ključ

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Ključ
Adresa: Branilaca BiH bb
Procenat: 0.00
Telefon: 037 661 082 ; 037 661 093
Fax:
Email: ukus.kljuc@bih.net.ba
Webstranica: https://www.jpukus.com.ba/index.php/organizacija
Status: U stečaju

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod