JP Toplana d.o.o. Banovići

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Banovići
Adresa: Željeznička bb Banovići
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Rizah Brigić 2010-10-27 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dina Imširović 2011-03-30 2021-08-23 Član NO
Ermin Šarić 2015-06-26 2021-08-23 Član NO
Semir Mehić 2013-02-08 2015-06-26 Član NO
Selvir Dostović 2011-03-30 2015-06-26 Član NO
Asmir Bećarević 2013-02-08 2015-06-26 Član NO
Armin Softić 2021-08-23 Član NO
Zehrudin Lugavić 2021-08-23 Član NO
Edis Nurković 2021-08-23 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod