JP Veterinarska stanica d.o.o. Lukavac

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Lukavac
Adresa: Rudnička b.b.
Procenat: 0.00
Telefon: 035 576 200; 062 339 200
Fax:
Email: veterinarskalukavac@gmail.com
Webstranica: https://vetlukavac.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod