JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Pale (RS)
Adresa: Mladena Todorovića br. 1
Procenat: 0.00
Telefon: 057 223 465
Fax:
Email: direktor@vodovodpale.com finansije@vodovodpale.com
Webstranica: https://vodovodpale.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dejan Kojić 2017-01-01 2020-12-31 Direktor
Krsto Mićić 2012-01-01 2017-12-31 Direktor
Miladin Kovač 2010-01-01 2012-12-31 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Slavko Vasić 2018-01-01 2020-12-31 Član NO
Bosiljka Borovčanin 2018-01-01 2020-12-31 Član NO
Miroslav Kremenović 2018-01-01 2020-12-31 Član NO
Mirjana Jugović 2014-01-01 2018-12-31 Član NO
Bojan Mališ 2014-01-01 2018-12-31 Član NO
Bosiljka Borovčanin 2014-01-01 2018-12-31 Član NO
Bosiljka Borovčanin 2011-01-01 2014-12-31 Član NO
Mirjana Jugović 2014-12-09 2014-12-31 Član NO
Bojan Mališ 2011-01-01 2014-12-31 Član NO
Brane Vasiljević 2011-01-01 2014-12-09 Član NO
Branko Kusmuk 2011-12-31 Član NO
Dragomir Jovanović 2011-12-31 Član NO
Milivoje Jugović 2011-12-31 Član NO
Dragan Kovač 2021-01-01 Član NO
Miroslav Kremenović 2021-01-01 Član NO
Bosiljka Borovčanin 2021-01-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod