JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Sokolac
Adresa: Romanijska 1/3
Procenat: 0.00
Telefon: 057 405 303
Fax:
Email: uprava@sume.org
Webstranica: https://sumerepublikesrpske.org/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Zoran Stojičić 2018-11-17 2019-04-15 Direktor
Risto Marić 2015-07-31 2018-11-16 Direktor
Dragan Grabovac 2014-04-05 2015-07-30 Direktor
Radenko Laketić 2013-04-02 2014-04-04 Direktor
Jakov Galić 2012-10-24 2013-04-01 Direktor
Radenko Laketić 2012-06-16 2012-10-23 VD - Direktor
Srđan Ljubojević 2011-07-29 2012-08-15 Direktor
Neđo Ilić 2010-01-01 2011-07-28 Direktor
Slaven Gojković 2019-04-16 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Goran Račić 2012-06-28 2018-03-21 Član NO
Zoran Simić 2015-02-05 2017-06-25 Član NO
Petko Gojković 2013-02-05 2017-06-25 Član NO
Savo Cvjetinović 2015-02-05 2017-06-25 Član NO
Spomenko Stojanović 2013-02-05 2017-06-25 Član NO
Milorad Jagodić 2012-06-28 2015-02-05 Član NO
Saša Eremija 2013-02-05 2015-02-05 Član NO
Savo Cvjetinović 2014-05-29 2014-07-28 Član NO
Milan Kovač 2012-06-28 2013-08-29 Član NO
Miladinko Cumbo 2012-06-28 2013-01-19 Član NO
Dragomir Bjelić 2012-06-28 2013-01-19 Član NO
Žarko Jovičić 2012-06-28 2013-01-19 Član NO
Milenko Stanković 2010-04-08 2012-06-28 Član NO
Zdravko Trivunčić 2010-06-17 2012-06-28 Član NO
Spomenko Stojanović 2010-01-01 2012-06-28 Član NO
Milan Vuković 2012-02-25 2012-06-27 Član NO
Siniša Perković 2012-02-25 2012-06-27 Član NO
Slaven Gojković 2012-02-25 2012-06-27 Član NO
Dimitrije Ivanić 2012-02-25 2012-06-27 Član NO
Branka Bulajić 2010-01-01 2012-01-03 Član NO
Radenko Tomaš 2010-01-01 2012-01-03 Član NO
Zoran Stojičić 2010-01-01 2012-01-03 Član NO
Nevenka Majstorović 2010-01-01 2012-01-03 Član NO
Vojislav Marić 2010-01-01 2010-02-11 Član NO
Biljana Marković 2012-06-28 Član NO
Oliver Marković 2018-07-22 Član NO
Marija Škobo 2015-02-05 Član NO
Ranko Stojanović 2018-07-22 Član NO
Vid Stojanović 2018-03-21 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Web portal Web portal Nije dostupno
2017 Web portal Web portal Nije dostupno
2016 Web portal Web portal Nije dostupno
2015 Web portal Web portal Nije dostupno
2014 Web portal Web portal Nije dostupno
2013 Web portal Web portal Nije dostupno
2012 Web portal Web portal Nije dostupno
2011 Web portal Web portal Nije dostupno
2010 Web portal Web portal Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o izvršenju Proizvodno-finansijskog plana za 2020. godinu 2020 Vlada RS 2021-06-17 126. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o izvršenju Proizvodno-finansijskog plana za 2019. godinu 2019 Vlada RS 2020-09-03 86. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o izvršenju Proizvodno-finansijskog plana za period 01.01.-31.12.2018. 2018 Vlada RS 2020-03-19 63. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o izvršenju Proizvodno-finansijskog plana za period 01.01.-31.12.2017. 2017 Vlada RS 2018-06-29 183. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o izvršenju Proizvodno-finansijskog plana za period 01.01.-31.12.2016. 2016 Vlada RS 2017-05-25 126. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o izvršenju Proizvodno-finansijskog plana za period 01.01.-31.12.2015. 2015 Vlada RS 2016-04-07 68. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o izvršenju Proizvodno-finansijskog plana za period 01.01.-31.12.2014. 2014 Vlada RS 2015-06-18 26. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o izvršenju Proizvodno-finansijskog plana za period 01.01.-31.12.2013. 2013 Vlada RS 2014-08-21 74. sjednica Usvojeno - Utvrđeno