Vodovod i komunalije a.d. Zvornik

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Zvornik
Adresa: Karakaj 146/A
Procenat: 0.00
Telefon: 056 211 154
Fax: 056 212 020
Email: vodovodikomunalije@teol.net
Webstranica: https://www.vodovodikomunalijezv.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Jovan Tomić 2017-12-04 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Marko Samardžić 2017-08-29 2018-12-07 v.d. Član NO
Rade Lukić 2014-06-06 2017-08-29 v.d. Član NO
Osman Bektašević 2012-06-29 2016-07-22 v.d. Član NO
Vaso Novaković 2012-06-29 2016-07-22 v.d. Član NO
Saša Ilić 2012-06-29 2014-06-06 v.d. Član NO
Predrag Milošević 2009-06-22 2012-06-29 v.d. Član NO
Osman Bektašević 2008-05-19 2012-06-29 Član NO
Zoran Radosavljević 2008-05-19 2012-06-29 Član NO
Vaso Novaković 2008-05-19 2012-06-29 Član NO
Saša Ilić 2008-05-19 2012-06-29 Član NO
Vojislav Marković 2008-05-19 2009-06-22 Član NO
Vaso Novaković 2022-01-01 Član NO
Zoran Radosavljević 2022-01-01 Predsjednik NO
Zoran Radosavljević 2012-06-29 v.d. Član NO
Nikola Lazarević 2018-12-07 v.d. Član NO
Predrag Milošević 2022-01-01 Član NO
Predrag Milošević 2012-06-29 v.d. Član NO
Duško Marković 2018-12-07 v.d. Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Jovan Tomić 2008-05-19 2017-12-04 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod