JKP Šćona d.o.o. Fojnica

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Fojnica
Adresa: Hadrovići 15
Procenat: 0.00
Telefon: 030 831 229, 030 544 171
Fax: 030 544 172
Email: scona@bih.net.ba
Webstranica: https://scona.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Abas Nišić 2015-02-13 2019-05-07 Direktor
Abas Nišić 2009-04-30 2015-02-13 Direktor
Abas Nišić 2019-05-07 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Robert Jurak 2014-05-29 2019-02-07 Predsjednik NO
Siniša Knežević 2014-05-29 2019-02-07 Član NO
Mustafa Topalović 2016-12-09 2019-02-07 Član NO
Selma Bejtić 2014-05-29 2019-02-07 Član NO
Edin Sarvan 2014-05-29 2019-02-07 Član NO
Alija Mukača 2014-05-29 2016-12-09 Član NO
Bilsen Memija 2014-05-29 Član NO
Josip Markota 2014-05-29 Član NO
Marinko Bućo 2014-05-29 Predsjednik NO
Amir Kardaš 2014-05-29 Član NO
Remzija Softić 2014-05-29 Član NO
Almin Mujčić 2019-02-07 Član NO
Siniša Knežević 2019-02-07 Član NO
Munir Softić 2019-02-07 Član NO
Samir Pašić 2019-02-07 Član NO
Robert Jurak 2019-02-07 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod