JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 12
Procenat: 0.00
Telefon: 033 776 808; 033 776 770
Fax:
Email: pitajte@tvsa.ba; tvsa@bih.net.ba
Webstranica: https://tvsa.ba/index237.htm
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Kristina Ljevak 2019-05-27 2019-12-31 Direktor
Edina Fazlagić 2018-04-09 2019-05-26 VD - Direktor
Elvir Resić 2016-07-01 2018-04-08 Direktor
Zlatko Topčić 2013-07-01 2016-06-30 Direktor
Konstantin Jovanović 2011-07-01 2013-06-30 Direktor
Emir Zlatar 2007-07-01 2011-06-30 Direktor
Duška Jurišić 2020-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2016 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2015 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2014 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2013 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2012 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2011 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu 2020 Skupština Kantona Sarajevo 2021-09-29 I nastavak 42. sjednice SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Skupština Kantona Sarajevo 2021-03-24 I nastavak 33. sjednice SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2018. godinu 2018 Skupština Kantona Sarajevo 2020-05-18 25. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2017. godinu 2017 Skupština Kantona Sarajevo 2019-01-25 3. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2016. godinu 2016 Skupština Kantona Sarajevo 2018-01-31 37. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2015. godinu 2015 Skupština Kantona Sarajevo 2016-11-14 22. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2014. godinu 2014 Skupština Kantona Sarajevo 2016-02-01 11. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2013. godinu 2013 Skupština Kantona Sarajevo 2016-02-01 11. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2012. godinu 2012 Skupština Kantona Sarajevo 2014-11-09 32. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2011. godinu 2011 Skupština Kantona Sarajevo 2014-11-09 32. sjednica SKS Nije usvojeno