Društvo za eksploataciju i obradu ukrasnih kamena i mermera GRANIT d.d. Jablanica

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Jablanica
Adresa: Željeznička 15
Procenat: 0.00
Telefon: 036 752 367
Fax: 036 752 367
Email: granitjablanica@bih.net.ba
Webstranica: https://granit-jablanica.ba/
Status: U stečaju

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Velija Sabljić 2012-03-26 2013-04-30 Stečajni upravnik
Abdulaziz Mahmutović 2010-05-18 2012-03-23 Stečajni upravnik
Refik Biber 2010-01-27 2010-05-18 Stečajni upravnik
Abid Šarić 2013-04-30 Stečajni upravnik

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod