KP Park a.d. Mrkonjić Grad

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Mrkonjić Grad
Adresa: Stevana Sinđelića br.51
Procenat: 0.00
Telefon: 050 211 506
Fax: 050 211 066
Email: parkmg@teol.net
Webstranica: https://www.kpparkmg.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dušan Janković 2012-08-24 2016-08-24 Direktor
Milan Kovačević 2019-04-25 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Tijana Vođević 2014-07-04 2018-07-04 Član NO
Zoran Lukač 2014-07-04 2018-07-04 Član NO
Zoran Anđelić 2014-07-04 2018-07-04 Član NO
Tijana Vođević 2013-05-10 2014-07-04 Član NO
Zoran Anđelić 2010-07-02 2014-07-04 Član NO
Darko Vujasin 2010-07-02 2014-07-04 Član NO
Goran Todorović 2013-03-01 2013-05-10 v.d. Član NO
Dražen Vulin 2010-07-02 2013-03-01 Član NO
Zoran Lukač 2018-07-04 Član NO
Zoran Anđelić 2018-07-04 Član NO
Jela Milanović 2018-07-04 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dušan Janković 2016-08-25 2019-04-25 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod