Komunalne usluge a.d. Prijedor

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Prijedor
Adresa: Kozarska br. 87
Procenat: 0.00
Telefon: 052 236 900; 052 237 792
Fax: 052 237 801
Email: komunalneusluge3@gmail.com
Webstranica: https://www.komunalneusluge.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dujo Milanko 2013-08-27 2017-08-27 Direktor
Dujo Milanko 2009-08-07 2013-08-27 Direktor
Dujo Milanko 2017-12-08 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mile Janjić 2016-06-24 2016-09-30 v.d. Član NO
Olivera Banjac 2016-06-24 2016-09-30 v.d. Predsjednik NO
Bojan Becner 2016-06-24 2016-09-30 v.d. Član NO
Bojan Becner 2012-06-15 2016-06-24 Član NO
Olivera Banjac 2012-06-15 2016-06-24 Predsjednik NO
Mile Janjić 2014-08-29 2016-06-24 Član NO
Desa Savanović 2012-06-15 2014-08-29 Član NO
Milan Vujasinović 2009-06-11 2012-06-15 Predsjednik NO
Vukašin Šipka 2009-06-11 2012-06-15 Član NO
Ratko Radišić 2009-06-11 2012-06-15 Član NO
Vukašin Šipka 2022-01-01 Član NO
Milan Vujasinović 2022-01-01 Predsjednik NO
Mile Janjić 2016-09-30 Član NO
Ratko Radišić 2022-01-01 Član NO
Dejan Rendić 2016-09-30 Član NO
Olivera Banjac 2016-09-30 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dujo Milanko 2017-08-27 2017-12-08 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod