JKP Bašbunar d.o.o. Travnik- u stečaju

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Travnik
Adresa: Kalibunar 3a
Procenat: 0.00
Telefon: 030 509 787
Fax:
Email: mersudin.kahvedzic@jkpbasbunar.com.ba
Webstranica: https://jkpbasbunar.com/kontakt/
Status: Zaključen stečaj

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Kemal Baltić 2008-02-14 2013-12-24 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Stipo Nakić 2010-09-14 2013-12-24 Predsjednik NO
Mihajlo Sokanović 2010-09-14 2013-12-24 Član NO
Malden Gelić 2010-09-14 2013-12-24 Član NO
Edin Teskeredžić 2010-09-14 2013-12-24 Član NO
Nedžad Hadžić 2010-09-14 2013-12-24 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Asim Sunulahpašić 2013-12-10 Stečajni upravnik

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod