KP Vodovod a.d. Prnjavor

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Prnjavor
Adresa: Živojina Preradovića bb
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax: 051 655 468
Email: pravna-sluzba@vodovod-prnjavor.com
Webstranica: https://vodovod-prnjavor.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dragomir Đurđević 2013-05-29 2017-03-15 Direktor
Đuro Bunić 2008-03-27 2012-12-31 Direktor
Ljubiša Sibinčić 2017-03-16 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milenko Savić 2017-03-15 2017-05-16 Član NO
Radislav Vinčić 2012-12-28 2017-03-15 Predsjednik NO
Milena Kuzmanović 2012-12-28 2017-03-15 Član NO
Milenko Savić 2012-12-28 2017-03-15 Član NO
Ljubiša Sibinčić 2008-12-30 2012-12-28 Član NO
Branislav Dabić 2012-08-14 2012-12-28 Član NO
Momčilo Vinčić 2008-02-22 2012-12-28 Predsjednik NO
Tina Ljubojević 2008-12-30 2012-12-28 Član NO
Milorad Vrhovac 2008-02-22 2008-12-30 Predsjednik NO
Vojin Pezer 2022-01-01 Član NO
Snježana Jotanović 2017-05-16 Član NO
Momčilo Vinčić 2017-03-15 Predsjednik NO
Damir Vasić 2022-01-01 Član NO
Vlado Živković 2022-01-01 Predsjednik NO
Milan Topić 2017-03-15 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Branislav Đurić 2013-01-01 2013-05-28 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod