KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Maršala Tita 7/II
Procenat: 0.00
Telefon: 033 219 172
Fax: 033 219 172
Email: info@sarajevo-sume.ba
Webstranica: https://sarajevo-sume.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Amir Joldo 2019-08-19 2023-08-19 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2017 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Ured za reviziju
2016 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2015 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2014 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2013 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2012 Nije dostupno Parlament - Skupsština Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Skupština Kantona Sarajevo 2020-10-05 II nastavak 27. sjednice SKS Povučeno
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Skupština Kantona Sarajevo 2021-09-29 I nastavak 42. sjednice SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2018. godinu 2018 Skupština Kantona Sarajevo 2019-12-17 16. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2017. godinu 2017 Skupština Kantona Sarajevo 2019-01-24 3. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2016. godinu 2016 Skupština Kantona Sarajevo 2018-01-31 37. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2015. godinu 2015 Skupština Kantona Sarajevo 2016-10-26 nastavak 20. sjednice SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2014. godinu 2014 Skupština Kantona Sarajevo 2016-02-01 11. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2013. godinu 2013 Skupština Kantona Sarajevo 2016-02-01 11. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2012. godinu 2012 Skupština Kantona Sarajevo 32. sjednica SKS- I nastavak Usvojeno - Utvrđeno