KP Zelenilo i čistoća Šekovići

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Šekovići
Adresa: Palih boraca br.63
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Likvidacija

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mile Bunijevac 2016-11-16 2017-08-25 Član NO
Slaviša Ćirković 2016-11-16 2017-08-25 Član NO
Đorđe Radanović 2016-11-16 2017-08-25 Predsjednik NO
Zoran Ivanović 2012-11-27 2016-11-16 Član NO
Nemanja Pavlović 2012-11-27 2016-11-16 Predsjednik NO
Ljuban Šekarić 2012-11-27 2016-11-16 Član NO
Jelenko Popović 2011-06-15 2012-11-27 Član NO
Boško Todorović 2011-06-15 2012-11-27 Predsjednik NO
Jovana Vlačić 2012-06-20 2012-11-27 Član NO
Maja Ševkušić 2011-06-15 2012-06-20 Član NO
Nebojša Đurić 2008-11-24 2011-06-15 Predsjednik NO
Pero Vasilić 2008-11-24 2011-06-15 Član NO
Jelena Kazanović 2008-11-24 2011-06-15 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Gordana Bašić 2016-12-06 2017-08-25 VD - Direktor
Marko Vlačić 2012-12-28 2016-11-16 VD - Direktor
Đorđe Radanović 2009-10-21 2012-12-28 VD - Direktor
Dragomir Stjepanović 2017-08-25 Stečajni upravnik

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod