JP Veterinarska stanica d.o.o. Doboj Istok

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Doboj Istok
Adresa: Klokotnica bb
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Jusuf Mustafić 2003-03-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Elmedin Škrebo 2021-04-29 Predsjednik NO
Omer Mujkić 2021-04-29 Član NO
Hasan Osmić 2021-04-29 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod