KP Sveti Marko a.d. Istočno Sarajevo

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Istočno Novo Sarajevo
Adresa: Karađorđeva br.2.
Procenat: 0.00
Telefon: 057 321 310
Fax: 057 321 311
Email: svetimarko_is@teol.net
Webstranica: https://www.kpsvetimarko.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Branka Obućina 2016-07-20 2020-07-20 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nikola Ašanin 2018-11-09 2022-11-09 Član NO
Nenad Ćuk 2018-11-09 2022-11-09 Predsjednik NO
Brane Divčić 2018-11-09 2022-11-09 Član NO
Nikola Ašanin 2014-10-20 2018-11-09 Predsjednik NO
Nenad Ćuk 2014-10-20 2018-11-09 Član NO
Brane Divčić 2014-10-20 2018-11-09 Član NO
Nikola Ašanin 2013-02-20 2014-10-20 v.d. Član NO
Dragan Škrba 2013-02-20 2014-10-20 v.d. Predsjednik NO
Nenad Ćuk 2013-02-20 2014-10-20 v.d. Član NO
Branislav Drašković 2012-02-11 2013-02-20 v.d. Predsjednik NO
Dragan Škrba 2012-02-11 2013-02-20 v.d. Član NO
Borislav Mizdrak 2012-02-11 2013-02-20 v.d. Član NO
Grujo Samardžić 2012-02-11 v.d. Član NO
Mitar Spaić 2012-02-11 v.d. Predsjednik NO
Sretanka Malenica 2012-02-11 v.d. Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Branka Obućina 2013-10-10 2016-07-20 VD - Direktor
Mladen Matović 2009-06-10 2013-10-09 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod