Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH

Entitet: Brčko Distrikt
Kanton:
Smještaj: Brčko Distrikt BiH
Adresa: Bosne Srebrene 29
Procenat: 0.00
Telefon: 049 490 151
Fax: 049 490 160
Email: miroslavmiskic@putevibrcko.ba
Webstranica: https://www.putevibrcko.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dragan Marinković 2013-09-01 Direktor
Miroslav Miškić 2016-09-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Slaviša Čortuma Član UO
Mensur Nišić 2017-05-01 Član UO
Luka Marić 2017-05-01 Član UO
Velida Mrkaljević Član UO
Almir Kukuljević Predsjednik UO
Mićo Simikić 2017-05-01 Član UO
Nataša Pavlović Član UO
Marinko Viljušić Član UO

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod