JP Vodovod a.d. Gacko

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Gacko
Adresa: Solunskih dobrovoljaca br.1
Procenat: 0.00
Telefon: 059 471 147
Fax: 059 471 395
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Goran Lučić 2015-08-13 2019-08-13 Direktor
Goran Lučić 2011-08-04 2015-08-13 Direktor
Radivoje Supić 2009-09-02 2011-08-04 Direktor
Goran Lučić 2019-08-13 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Aleksandar Ćeranić 2020-04-06 2021-03-22 Član NO
Luka Aćimović 2020-04-06 2021-03-22 Član NO
Radoljica Mandić 2020-04-06 2021-03-22 Član NO
Radojica Mandić 2019-12-26 2020-04-06 Član NO
Aleksandar Ćeranić 2019-12-26 2020-04-06 Član NO
Luka Aćimović 2019-12-26 2020-04-06 Član NO
Vladimir Crnogorac 2015-11-26 2019-12-26 Član NO
Dragoljub Milošević 2015-11-26 2019-12-26 Član NO
Aleksandar Ćeranić 2015-11-26 2019-12-26 Član NO
Vladimir Crnogorac 2011-08-03 2015-11-26 Član NO
Aleksandar Ćeranić 2014-01-24 2015-11-26 Član NO
Dragoljub Milošević 2011-08-03 2015-11-26 Član NO
Slavenko Zelenović 2011-08-03 2013-09-05 Član NO
Zoran Ignjatović 2009-07-27 2011-08-03 Član NO
Bojana Vuković 2009-07-27 2011-08-03 Član NO
Miloš Zelenović 2009-07-27 2011-08-03 Član NO
Radivoje Supić 2021-03-22 v.d. Član NO
Aleksandar Ćeranić 2022-01-01 Član NO
Mirko Damjanić 2021-03-22 v.d. Član NO
Zoran Piljević 2021-03-22 v.d. Član NO
Vladimir Crnogorac 2022-01-01 Član NO
Dragoljub Milošević 2022-01-01 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod