JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Bihać
Adresa: 502. viteške brigade bb
Procenat: 0.00
Telefon: 037 228 409 ?
Fax: 037 224 103
Email: usnkrajina@usnkrajina.com.ba; usnovine@bih.net.ba
Webstranica: https://www.usnkrajina.com.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Safet Hrnjica 2017-02-16 2017-04-14 VD - Direktor
Safet Hrnjica 2013-03-07 2017-02-16 Direktor
Ibrahim Zukanović 2013-01-09 2013-03-07 VD - Direktor
Elmedin Mehadžić 2009-10-08 2013-01-09 Direktor
Safet Hrnjica 2017-04-14 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nedžad Grošić 2012-06-26 2016-08-05 Član NO
Jasmin Dervić 2012-06-26 2016-08-05 Član NO
Mehmed Kurtović 2012-06-26 2016-08-05 Predsjednik NO
Mirsad Merdanić 2010-04-26 2012-06-26 Predsjednik NO
Adnan Dupanović 2010-04-26 2012-06-26 Član NO
Lejla Hairlahović 2010-04-26 2012-06-26 Član NO
Ekrem Keškić 2010-04-26 2012-06-26 Član NO
Sajra Dedić 2010-04-26 2012-06-26 Član NO
Iris Delić-Kajdić 2016-08-05 Član NO
Antonija Durić 2016-08-05 Predsjednik NO
Sandra Pačić 2016-08-05 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Sanela Pašagić 2014-08-13 2018-08-29 Član uprave
Sanela Pašagić 2014-06-23 2014-08-13 v.d. Član uprave
Ibrahim Zukanović 2012-10-08 2014-06-23 Član uprave
Svjetlana Čelan 2011-05-16 2012-10-08 v.d. Član uprave
Sanela Pašagić 2009-10-08 2011-05-16 Član uprave
Sanela Pašagić 2018-08-29 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod