JP Komunalno d.o.o. Grude

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zapadno-hercegovački kanton
Smještaj: Grude
Adresa: Republike Hrvatske 15a
Procenat: 0.00
Telefon: 039 662 142
Fax: 039 662 202
Email: komunalno_grude@tel.net.ba
Webstranica: https://komunalno-grude.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vjekoslav Filipović 2013-12-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Alen Kondža 2011-03-14 2021-04-29 Predsjednik NO
Josip Tomić 2011-03-14 2021-04-29 Član NO
Frano Glavaš 2011-03-14 2021-04-29 Član NO
Viktor Vukoja 2021-04-29 Član NO
Nikica Tomas 2021-04-29 Predsjednik NO
Sanja Marić 2021-04-29 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod