JP Horizontala-Živinice d.o.o. za pružanje usluga i promet roba export-import

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Živinice
Adresa: Ul. Oslobođenja 13
Procenat: 0.00
Telefon: 035 774 210
Fax: 035 772 033
Email:
Webstranica: https://www.jphorizontala.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod