JP Vodovod d.o.o. Bihać

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Bihać
Adresa: Ivana Frane Jukića b.b
Procenat: 0.00
Telefon: 037 318 250
Fax: 037 350 614
Email: vodovod@vodovod-bihac.ba
Webstranica: https://www.vodovod-bihac.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Damir Felić 2017-05-23 2020-01-16 Direktor
Rasim Dervišević 2013-05-23 2017-05-22 Direktor
Mirsad Demirović 2011-07-12 2013-03-08 Direktor
Mirsad Demirović 2007-05-21 2011-05-20 Direktor
Mirsad Merdanić 2020-04-07 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Emir Hafizović 2019-12-10 2020-03-10 Član NO
Ibrahim Begić 2019-12-10 2020-03-10 Predsjednik NO
Jasmin Skalić 2019-12-10 2020-03-10 Član NO
Luka Mažar 2016-12-27 2019-12-09 Predsjednik NO
Senad Šarganović 2017-01-26 2019-12-09 Član NO
Emir Hafizović 2016-12-27 2019-12-09 Član NO
Hasan Kurtović 2016-12-27 2017-01-25 Član NO
Kemal Gutlić 2015-12-01 2016-12-26 Predsjednik NO
Mirsad Šehić 2015-12-01 2016-12-26 Član NO
Senad Nadarević 2015-12-01 2016-12-26 Član NO
Mirsad Šehić 2014-09-01 2015-11-30 Član NO
Senad Nadarević 2014-09-01 2015-11-30 Član NO
Kemal Gutlić 2013-02-18 2015-11-30 Predsjednik NO
Davor Bates 2013-09-26 2014-08-31 Član NO
Neira Kljajić 2013-09-26 2014-08-31 Član NO
Senad Šarganović 2011-06-02 2013-09-25 Član NO
Mirzeta Tajić 2011-06-02 2013-09-25 Član NO
Mirzeta Tajić 2006-11-15 2010-07-18 Član NO
Amir Plavulj 2006-11-15 2010-07-18 Član NO
Rešad Behić 2006-11-15 2010-07-18 Član NO
Hasan Redžić 2006-11-15 2010-07-18 Član NO
Mersud Omerdić 2006-11-15 2010-07-18 Predsjednik NO
Ibrahim Begić 2020-03-16 Predsjednik NO
Mirzeta Tajić 2010-07-19 Član NO
Emir Hafizović 2020-03-16 Član NO
Mersud Omerdić 2010-07-19 Predsjednik NO
Hasan Zulić 2010-07-19 Član NO
Fadil Islamović 2020-03-16 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Amir Plavulj 2020-02-05 2020-04-06 v.d. Član uprave
Mirsad Merdanić 2020-01-17 2020-04-06 VD - Direktor
Aldina Bašanović 2016-10-30 2020-02-04 Član uprave
Fahrudin Handukić 2018-10-23 2019-01-10 v.d. Član uprave
Adnan Alagić 2016-10-30 2018-10-17 Član uprave
Vlado Franjić 2012-10-29 2016-10-29 Član uprave
Aida Sabljaković 2012-10-29 2016-10-29 Član uprave
Adnan Alagić 2013-03-09 2013-05-22 VD - Direktor
Aida Sabljaković 2008-07-08 2012-10-28 Član uprave
Vlado Franjić 2008-07-08 2012-10-28 Član uprave
Mirsad Demirović 2011-05-21 2011-07-11 VD - Direktor
Amir Plavulj 2020-04-07 Član uprave
Fahrudin Handukić 2019-01-11 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod