JP ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Višegrad
Adresa: Kompleks Andrićgrad
Procenat: 0.00
Telefon: 058 635 200
Fax:
Email: hevgd@teol.net
Webstranica: https://www.henadrini.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nedeljko Perišić 2017-10-16 2022-10-16 Direktor
Mile Lakić 2014-04-22 2019-04-22 Direktor
Mile Lakić 2010-03-02 2014-03-01 Direktor
Nedeljko Perišić 2017-06-21 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dragan Kajkut 2017-03-27 2021-03-27 Član NO
Svetislav Kovačević 2017-03-27 2021-03-27 Član NO
Maja Antić 2017-03-27 2021-03-27 Član NO
Rodoljub Radić 2017-03-27 2021-03-27 Član NO
Dobrisav Milinković 2017-03-27 2021-03-27 Član NO
Dragan Kajkut Član NO
Momčilo Kenjić 2011-09-09 v.d. Član NO
Maja Antić Predsjednik NO
Rodoljub Radić 2012-12-28 Član NO
Dalibor Muratović 2012-12-28 Član NO
Rodoljub Radić 2011-09-09 v.d. Član NO
Zdravko Butulija Član NO
Dalibor Muratović 2011-09-09 v.d. Član NO
Bojan Gigović Član NO
Dragan Kajkut 2012-12-28 Član NO
Ranko Vasić 2012-12-28 Član NO
Velibor Šipovac 2012-12-28 Član NO
Sekula Pecikoza 2011-09-09 v.d. Član NO
Stojanka Nikolić Član NO
Velibor Šipovac 2011-09-09 v.d. Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ana Božić 2017-10-16 2022-10-16 Član uprave
Biljana Maksimović 2017-10-16 2022-10-16 Član uprave
Mile Perić 2014-04-22 2019-04-22 Član uprave
Branislav Topalović 2014-04-22 2019-04-22 Član uprave
Boro Ninković 2014-04-22 2019-04-22 Član uprave
Milutin Baranac 2014-04-22 2019-04-22 Član uprave
Mile Perić 2010-03-02 2014-03-01 Član uprave
Milutin Baranac 2010-03-02 2014-03-01 Član uprave
Branislav Topalović 2010-03-02 2014-03-01 Član uprave
Boro Ninković 2010-03-02 2014-03-01 Član uprave
Lazo Čarkić Član uprave
Biljana Maksimović Član uprave
Biljana Maksimović 2016-05-27 v.d. Član uprave
Mile Perić 2019-04-22 v.d. Član uprave
Tomislav Popović Član uprave
Darko Andrić Član uprave
Ana Božić Član uprave
Ana Božić 2017-06-22 Član uprave
Tomislav Popović 2018-11-09 v.d. Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Ured za reviziju
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2011 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2010 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod