Vodovod a.d. Kozarska Dubica

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Kozarska Dubica
Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca bb
Procenat: 0.00
Telefon: 052 419 951; 052 419 950
Fax: 052 419 952
Email: info@vodovodkd.com
Webstranica: https://vodovodkd.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod