Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Bosanski Petrovac
Adresa: Titova bb
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email: savojovanic@yahoo.com
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Savo Jovanić 2017-05-08 2021-05-08 Direktor
Duško Bosnić 2013-05-07 2017-05-08 Direktor
Dragan Kecman 2011-12-06 2012-08-22 Direktor
Duško Bosnić 2007-10-22 2011-12-05 Direktor
Nada Repija 2021-12-03 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ismet Bašić 2017-12-04 2021-12-04 Član NO
Gordana Milošević 2017-12-04 2021-12-04 Član NO
Enisa Fetah Rekić 2017-12-04 2021-12-04 Član NO
Jasmin Hamzić 2014-01-01 2017-12-31 Član NO
Muharem Terzić 2014-01-01 2017-12-31 Član NO
Slavica Marjanović 2014-01-01 2017-12-31 Član NO
Hakija Babačić 2010-01-01 2014-12-31 Član NO
Safija Iriškić 2010-01-01 2014-12-31 Član NO
Pero Banjac 2010-01-01 2014-12-31 Član NO
Jasmin Hamzić 2010-01-01 2014-12-31 Član NO
Vlado Salapura 2010-01-01 2014-12-31 Član NO
Duško Dukić 2021-12-28 v.d. Član NO
Emir Bilić 2021-12-28 v.d. Član NO
Dragan Kalaba 2021-12-28 v.d. Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod