Unis-Group d.o.o. Ilidža

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Ilidža
Adresa: Ustanička 11/III
Procenat: 0.00
Telefon: 033 778 850
Fax: 033 764 865
Email: info@unisgroup.ba
Webstranica: https://www.unisgroup.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mirsad Siručić 2017-12-19 2018-08-01 Direktor
Damir Vejo 2015-05-28 2017-12-19 Direktor
Suvad Osmanagić 2011-01-06 2015-05-28 Direktor
Emir Smajilović 2010-07-09 2011-01-06 Direktor
Jusuf Piralić 2009-01-26 2010-07-09 Direktor
Mirsad Siručić 2018-08-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Amer Salihović 2017-08-25 2018-06-03 Član NO
Hasan Mahmutović 2014-12-08 2017-08-25 Član NO
Jasmina Pašić 2014-12-08 2017-08-25 Predsjednik NO
Mirza Emirhafizović 2014-12-08 2017-08-25 Član NO
Branislav Tepavčević 2010-03-02 2014-05-22 Član NO
Jasmina Pašić 2010-03-02 2014-05-22 Član NO
Mirza Emirhafizović 2010-03-02 2014-05-22 Član NO
Muharem Zjajo 2010-03-02 2012-08-27 Član NO
Mehmed Konaković 2010-03-02 2012-08-27 Predsjednik NO
Vehbija Hasanović 2009-03-13 2010-03-02 Član NO
Ismet Bajramović 2009-03-13 2010-03-02 Član NO
Fahrudin Smailagić 2009-03-13 2010-03-02 Predsjednik NO
Amer Salihović 2018-06-05 Član NO
Enes Bikodušić 2017-08-25 Predsjednik NO
Mirza Emirhafizović 2018-06-05 Član NO
Enes Bikodušić 2018-06-05 Predsjednik NO
Mirza Emirhafizović 2017-08-25 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod