JP Zenica d.o.o. Zenica

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Zenica
Adresa: Mehmedalije Tarabara br. 15
Procenat: 0.00
Telefon: 032 460 910
Fax: 032 460 914
Email: jpzenica@jpzenica.ba
Webstranica: https://www.jpzenica.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nijaz Suljić 2018-05-17 2018-09-19 VD - Direktor
Mirsad Heleg 2010-05-17 2018-05-16 Direktor
Lejla Brljevac 2018-10-30 Direktor
Lejla Brljevac 2021-09-20 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nedžad Mulić 2017-01-18 2021-02-07 Član NO
Dragan Trivičević 2017-01-18 2021-02-07 Član NO
Miralem Duraković 2017-01-18 2021-02-07 Predsjednik NO
Almas Porča 2012-12-03 2017-01-17 Član NO
Semira Karić 2012-12-03 2017-01-17 Predsjednik NO
Ahmed Mutapčić 2012-12-03 2017-01-17 Član NO
Jusuf Šeta 2008-04-16 2012-12-02 Predsjednik NO
Akif Smailhodžić 2008-04-16 2012-12-02 Član NO
Sakib Mehić 2008-04-16 2012-12-02 Član NO
Besim Husaković 2021-02-08 Član NO
Borjana Primorac 2021-02-08 Predsjednik NO
Vanja Kovačević 2021-02-08 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod