Andrićev konak d.o.o. Višegrad

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Višegrad
Adresa: Trg palih boraca br.6.
Procenat: 0.00
Telefon: 058 620 710; 066 850 157
Fax: 058 620 005
Email: hotelandricevkonak@gmail.com
Webstranica: https://hotel-visegrad.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod