JKP Komunalac d.o.o. Hadžići

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Hadžići
Adresa: Žunovačka 4
Procenat: 0.00
Telefon: 033 420 346; 033 420 192
Fax:
Email: info@jkpkomunalac.ba
Webstranica: https://www.jkpkomunalac.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Irfan Čović 2020-04-01 2021-02-01 VD - Direktor
Nusret Kaleta 2017-01-01 2020-04-01 Direktor
Enes Kazić 2014-01-01 2017-01-01 VD - Direktor
Mujo Fišo 2013-01-01 2014-01-01 Direktor
Salko Čović 2010-01-01 2013-01-01 Direktor
Irfan Čović 2021-02-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mensur Čović 2016-01-01 2020-01-01 Član NO
Aldan Muhibić 2016-01-01 2020-01-01 Član NO
Eldar Proha 2016-01-01 2020-01-01 Predsjednik NO
Faik Mahalija 2012-01-01 2016-01-01 Član NO
Mensur Čović 2012-01-01 2016-01-01 Predsjednik NO
Eldar Proha 2012-01-01 2016-01-01 Član NO
Muhamed Proha 2010-01-01 2012-01-01 Predsjednik NO
Nedreta Imamović 2010-01-01 2012-01-01 Član NO
Mensur Čović 2010-01-01 2012-01-01 Član NO
Sabaheta Abdo 2010-01-01 2012-01-01 Član NO
Emir Kulenović 2010-01-01 2012-01-01 Član NO
Meliha Redžić 2020-01-01 Član NO
Mensur Čović 2020-01-01 Predsjednik NO
Aldin Ramić 2020-01-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod