JP Komunalac d.o.o. Orašje

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Posavski kanton
Smještaj: Orašje
Adresa: 3. Ulica br. 73
Procenat: 0.00
Telefon: 031 713 266; 031 712 019
Fax:
Email: info@komunalac-orasje.com
Webstranica: https://www.komunalac-orasje.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod