Komunalac a.d. Bijeljina

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Miloša Crnjanskog br.7
Procenat: 0.00
Telefon: 055 210 147
Fax: 055 206 601
Email: info@komunalacbn.com
Webstranica: https://komunalacbn.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milenko Vićanović 2017-04-12 2020-07-20 Direktor
Miroslav Kulić 2022-01-01 Direktor
Milorad Stjepanović 2013-05-28 Direktor
Diko Cvijetinović 2020-07-10 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vojin Mitrović 2018-01-25 2021-03-09 Član NO
Zoran Pribišić 2018-01-25 2020-12-22 Član NO
Zoran Pribišić 2015-08-03 2018-01-25 Član NO
Srđan Stanojević 2015-08-03 2018-01-25 Član NO
Zoran Vasić 2015-08-03 2018-01-25 Član NO
Vojin Mitrović 2015-08-03 2018-01-25 Član NO
Goran Marković 2015-08-03 2018-01-25 Član NO
Cvijan Kokanović 2014-10-03 2015-08-03 Član NO
Vojin Mitrović 2014-10-03 2015-08-03 Član NO
Srđan Stanojević 2014-10-03 2015-08-03 Član NO
Zoran Pribišić 2014-10-03 2015-08-03 Član NO
Milan Vučković 2014-10-03 2015-08-03 Član NO
Vojin Mitrović 2013-12-03 2014-09-24 Član NO
Radomir Njeguš 2013-12-03 2014-09-24 Član NO
Zoran Pribišić 2013-12-03 2014-09-24 Član NO
Milan Vučković 2013-12-03 2014-09-24 Član NO
Cvijan Kokanović 2013-12-03 2014-09-24 Član NO
Miroslav Lazarević 2013-06-19 2013-12-03 Član NO
Cica Radišić-Mićić 2013-06-19 2013-12-03 Član NO
Radomir Njeguš 2013-06-19 2013-12-03 Član NO
Vojin Mitrović 2013-06-19 2013-12-03 Član NO
Milan Vučković 2013-06-19 2013-12-03 Član NO
Sanja Rašević 2011-10-18 2013-06-19 Član NO
Milan Vučković 2011-10-18 2013-06-19 Član NO
Radomir Njeguš 2011-10-18 2013-06-19 Član NO
Miroslav Lazarević 2011-10-18 2013-06-19 Član NO
Gordana Blagojević 2011-10-18 2013-06-19 Član NO
Goran Vučković 2011-06-28 2011-10-18 Član NO
Radomir Njeguš 2011-06-28 2011-10-18 Član NO
Sanja Rašević 2011-06-28 2011-10-18 Član NO
Mirko Blagojević 2011-06-28 2011-10-18 Član NO
Miroslav Lazarević 2011-06-28 2011-10-18 Član NO
Jovica Perić 2011-02-10 2011-06-28 Član NO
Cvjetko Jovanović 2011-02-10 2011-06-28 Član NO
Petar Dragičević 2011-02-10 2011-06-28 Član NO
Pantelija Simeunović 2011-02-10 2011-06-28 Član NO
Mladen Milić 2011-02-10 2011-06-28 Član NO
Jovica Perić 2010-12-06 2011-02-05 Član NO
Cvjetko Jovanović 2010-12-06 2011-02-05 Član NO
Petar Dragičević 2010-12-06 2011-02-05 Član NO
Pantelija Simeunović 2010-12-06 2011-02-05 Član NO
Mladen Milić 2010-12-06 2011-02-05 Član NO
Goran Marković 2018-01-25 Član NO
Dragana Čojić 2018-01-25 Član NO
Milorad Marić 2018-01-25 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Stoja Vukićević 2008-11-25 VD - Direktor
Zoran Ćubić 2022-01-01 Član uprave
Zoran Ćubić 2017-03-24 Član uprave
Ratomir Draganić 2016-11-18 VD - Direktor
Stojan Jovović 2022-01-01 Član uprave
Danijel Perić 2020-07-10 v.d. - Član UO
Milorad Zekić 2011-09-08 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod