JP (JU) Sportsko-kulturno-privredni centar d.o.o. Goražde

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Bosansko-podrinjski kanton
Smještaj: Goražde
Adresa: Zaima Imamovića 44
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email: sportkpc@bih.net.ba
Webstranica: http://
Status: Likvidacija

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Memsur Ćurović 2010-07-15 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dževad Bekrija 2011-11-19 2015-04-07 Predsjednik NO
Muvedeta Mirvić 2010-03-11 2015-04-07 Član NO
Rasim Imširović 2010-03-11 2015-04-07 Član NO
Ferid Čovčić 2010-03-11 2015-04-07 Član NO
Šemsa Dedović 2010-03-11 2015-04-07 Član NO
Esad Hurić 2010-03-11 2011-11-18 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Zijad Hastor 2015-06-22 2017-05-29 Član UO
Asima Džambegović 2015-06-22 2017-05-29 Predsjednik UO
Edin Grčo 2015-06-22 2017-05-29 Član UO
Armin Čavrk 2017-05-30 Predsjednik UO
Zijad Hastor 2017-05-30 Član UO
Ermin Herak 2017-05-30 Član UO

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod