JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o.

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Fadila Jahića Španca 1, Dženetića Čikma 12
Procenat: 0.00
Telefon: 033 873 027
Fax:
Email: office@fcs.ba
Webstranica: https://www.fcs.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ines Tanović 2020-01-09 2021-01-09 VD - Direktor
Jasmin Duraković 2018-01-07 2020-01-09 VD - Direktor
Jasmin Duraković 2017-07-07 2018-01-07 VD - Direktor
Adis Bakrač 2014-01-10 2014-04-10 VD - Direktor
Adis Bakrač 2009-09-16 2013-09-16 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milenko Prstojević 2017-05-11 2021-05-11 Član NO
Slaven Knezović 2017-05-11 2021-05-11 Predsjednik NO
Armin Omerović 2018-05-18 2018-08-18 Član NO
Srđan Vuletić 2017-05-11 2018-05-18 Član NO
Mirsad Purivatra 2016-01-22 2016-04-22 Predsjednik NO
Jasna Ornela-Bery 2016-01-22 2016-04-22 Član NO
Mladen Trninić 2016-01-22 2016-04-22 Član NO
Mirza Sarajkić 2013-12-16 2014-03-16 Član NO
Milenko Prstojević 2013-12-16 2014-03-16 Predsjednik NO
Zdenko Čabrilo 2013-12-16 2014-03-16 Član NO
Edin Muftić 2008-10-29 2012-10-29 Predsjednik NO
Pjer Žalica 2008-10-29 2012-10-29 Član NO
Ivan Lovrenović 2012-04-23 2012-10-29 Član NO
Nedžad Begović 2008-10-29 2012-10-29 Član NO
Ivan Vukoja 2008-10-29 2012-10-29 Član NO
Jovan Marjanović 2008-10-29 2011-09-22 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Adis Bakrač 2014-04-10 2015-04-10 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod