Šumskogospodarsko društvo Srednjobosanske šume / Šumskoprivredno društvo Šume Središnje Bosne d.o.o. Donji Vakuf

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Donji Vakuf
Adresa: 770. slavne brdske brigade, broj 20.
Procenat: 0.00
Telefon: 030 270 735; 030 206 643
Fax:
Email: info@sumesbk.ba
Webstranica: https://www.sumesbk.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2018.godinu 2018 Skupština Srednjobosanskog kantona 2019-11-20 8. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2017.godinu 2017 Skupština Srednjobosanskog kantona 2018-09-26 32. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2016.godinu 2016 Skupština Srednjobosanskog kantona 2017-10-24 24. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za 2014.godinu 2014 Skupština Srednjobosanskog kantona 2016-01-26 12. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja društva za period 1.1. 2009. do 31.8.2010.godine 2010 Skupština Srednjobosanskog kantona 2020-09-28 np Nije razmatrano