KP Vodovod i kanalizacija a.d. Istočno Sarajevo

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Istočno Novo Sarajevo
Adresa: Nikole Tesle br.53A
Procenat: 0.00
Telefon: 057 342 742; 057 340 249
Fax: 057 340 480
Email: kontakt@vikis.info vik@teol.net
Webstranica: https://vikis.info/sr
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod