JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Mostar
Adresa: Braće Fejića bb, Adema Buća 20
Procenat: 0.00
Telefon: 036 512 300; 033 277 920
Fax: 036 512 301
Email: info@jpautoceste.ba
Webstranica: https://www.jpautoceste.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Adnan Terzić 2016-11-30 2017-05-26 VD - Direktor
Đenan Salčin 2016-06-24 2016-11-30 VD - Direktor
Jasmin Bučo 2015-11-27 2016-06-24 VD - Direktor
Ensad Karić 2011-11-09 2015-11-26 Direktor
Ensad Karić 2011-04-14 2014-09-26 VD - Direktor
Adnan Terzić 2017-05-26 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Zlatan Lovrić 2015-01-26 2016-06-23 v.d. Predsjednik NO
Bilal Tulumović 2015-01-26 2016-06-23 v.d. Član NO
Almir Spaho 2015-01-26 2016-06-23 v.d. Član NO
Ante Vrdoljak 2015-01-26 2016-06-23 v.d. Član NO
Sead Kaknjo 2015-01-26 2016-06-23 v.d. Član NO
Bilal Tulumović 2014-03-24 2015-10-08 Član NO
Mladen Bazina 2014-03-24 2015-10-08 Član NO
Edison Pavlović 2014-03-24 2015-10-08 Član NO
Željko Matoc 2014-03-24 2015-10-08 Predsjednik NO
Almir Šabović 2014-03-24 2015-10-08 Član NO
Marko Musić 2011-11-09 v.d. Član NO
Ibrahim Badžak 2016-06-23 Član NO
Amadeo Mandić 2011-11-09 v.d. Član NO
Marko Ivanković 2012-03-05 v.d. Član NO
Željko Matoc 2011-07-29 v.d. Predsjednik NO
Medina Kočan 2012-03-05 v.d. Član NO
Vildana Smajlović-Hoti 2011-07-29 v.d. Član NO
Pero Ivošević 2011-07-29 v.d. Član NO
Ante Vrdoljak 2016-06-23 Član NO
Ranko Krneta 2012-06-29 v.d. Član NO
Zlatan Lovrić 2016-06-23 Član NO
Miroslav Galić 2012-06-29 v.d. Član NO
Ranko Krneta 2011-11-09 v.d. Član NO
Dobroslav Galić 2016-06-23 Predsjednik NO
Miroslav Galić 2011-11-09 v.d. Član NO
Željko Matoc 2012-03-05 v.d. Predsjednik NO
Vildana Smajlović-Hoti 2012-03-05 v.d. Član NO
Marko Ivanković 2011-07-29 v.d. Član NO
Siniša Bilić 2012-03-05 v.d. Član NO
Medina Kočan 2011-07-29 v.d. Član NO
Haris Jašarević 2012-06-29 v.d. Predsjednik NO
Bilal Tulumović 2016-06-23 Član NO
Marko Musić 2012-06-29 v.d. Član NO
Haris Jašarević 2011-11-09 v.d. Predsjednik NO
Amadeo Mandić 2012-06-29 v.d. Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Adisa Kadić 2018-11-05 2019-12-23 v.d. Član uprave
Jasmin Bučo 2017-05-26 2019-06-26 Član uprave
Adem Zolj 2017-05-26 2018-11-05 Član uprave
Marin Jelčić 2017-01-06 2017-05-26 v.d. Član uprave
Adem Zolj 2017-01-06 2017-05-26 v.d. Član uprave
Ivica Ćurić 2017-01-06 2017-05-26 v.d. Član uprave
Jasmin Bučo 2017-01-06 2017-05-26 v.d. Član uprave
Adem Zolj 2016-06-24 2017-01-06 v.d. Član uprave
Jasmin Bučo 2016-06-24 2017-01-06 v.d. Član uprave
Ivica Ćurić 2016-06-24 2017-01-06 v.d. Član uprave
Marin Jelčić 2016-06-24 2017-01-06 v.d. Član uprave
Adisa Kadić 2015-11-27 2016-06-24 v.d. Član uprave
Marin Jelčić 2015-11-27 2016-06-24 v.d. Član uprave
Adem Zolj 2015-11-27 2016-06-24 v.d. Član uprave
Ivica Ćurić 2015-11-27 2016-06-24 v.d. Član uprave
Jasmin Bučo 2011-11-09 2015-11-26 Član uprave
Ivan Šakota 2011-11-09 2015-11-26 Član uprave
Ante Zorić 2012-04-27 2015-11-26 Član uprave
Mirsad Nikšić 2011-11-09 2015-11-26 Član uprave
Ivan Šakota 2011-09-02 2014-09-26 v.d. Član uprave
Mirsad Nikšić 2011-09-02 2014-09-26 v.d. Član uprave
Jasmin Bučo 2011-09-02 2014-09-26 v.d. Član uprave
Ante Zorić 2011-09-02 2012-04-27 v.d. Član uprave
Adisa Kadić 2019-12-23 v.d. Član uprave
Adem Zolj 2019-06-26 v.d. Član uprave
Ivica Ćurić 2017-05-26 Član uprave
Marin Jelčić 2017-05-26 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Web portal Web portal Ured za reviziju
2017 Web portal Web portal Nije dostupno
2016 Web portal Web portal Nije dostupno
2015 Web portal Web portal Nije dostupno
2014 Web portal Web portal Ured za reviziju
2013 Web portal Web portal Ured za reviziju
2012 Web portal Web portal Ured za reviziju
2011 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod